TÜBİTAK 2020-2. Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK 2020 -2. Çağrısı 01.07.2020 tarihi itibariyle "1501-Sanayi Ar-Ge” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç” Destek Programları kapsamında açılmıştır.

TÜBİTAK 2020 2. Çağrı

Birinci çağrıdan farkı olmadığını söyleyebilirim. TÜBİTAK Çağrısı dokümanları aşağıda belirtilmiş olup, bazı bölümleri özetlemek isterim.

Çağrıların Açılış Tarihleri 01.07.2020
Ön Kayıt Son Tarih*: 10.08.2020 (Saat 17:00)
Çağrıların Kapanış Tarihi 02.09.2020 (Saat 23:59)

TÜBİTAK Kurul Değerlendirmesinde, eşik değer belirlenir. Eşik ve eşik altında puana sahip olan projeler reddedilir. Eşik üstü puan alan projelerin değerlendirme süreçlerine devam edilir.

1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıcı Destel Programı Eşik Değer: 50
1501 – Sanayi Ar-Ge Destek Programı Eşik Değer: 60

TÜBİTAK Çağrısında Teknolojik Olgunluk Seviyesi Önemli

TÜBİTAK 2020 -2. Çağrısı kapsamında başvurmak isteyen KOBİ'ler, öncelikli teknoloji alanları listesinde yer alan konularda Teknolojik Olgunluk Seviyesine dikkat ederek proje başvurularını gerçekleştirmelidir. Örnekle açıklamak gerekirse, Ar-Ge ve yenilik konusu "Siber Güvenlik Uygulamaları" kapsamında başvurmak isteyen KOBİ'lerin, başvuracağı projenin Teknolojik Hazırlık Seviyesi 4-8 Arasında olma şartı vardır.  Projenizin hangi seviyede olduğunu belirlemek isterseniz, Teknoloji Hazırlık Seviyesi Bilgilendirme (THS) bağlantısından projenizin olgunluk seviyesini öğrenebilirsiniz. KOBİ'ler Ar-Ge ve yenilik konusuna bağlı olarak değişen özel şartlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceklerdir.

Her İki Programda da Öncelik Verilecek Konular:

 1. “Çağrıya Özel Şartlar" bölümünde yer alan linkte belirtilen teknoloji alanlarındaki projeler (https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf)
 2. Aynı veya farklı alanlarda ortak projeler yapılması
 3. Gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması
 4. Ar-Ge yetkinliğinin artması (İçselleştirilen alanların yeni projelerde kullanılması)
 5. Proje çıktılarının ticarileşme potansiyeli
 6. Kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçlarına ve ulusal hedeflere katkı sağlaması

Ayrıca ek puan sağlayacak koşullar:

 • Geçmiş Desteklenen Projelerin Ticarileşme Performansı
 • Uluslararası Fonlara Başvuruda Bulunmuş Olunması
 • Linkte sunulan Öncelikli Alanlarda Olması

TÜBİTAK 2020 -2. Çağrısı değerlendirme kriterleri ile ilgili bazı önemli noktaları da özetlemek istiyorum.

 1. Ön değerlendirmede Kurul tarafından kritik tespitler’in yapılması durumunda hakem değerlendirme süreci başlatılmaksızın proje ret kararı oluşturulacaktır.
 2. Kritik tespitler hakem değerlendirmesi sonrasında tespit edilirse Yürütme Kurulu ret kararı oluşturacaktır. Yani artık hakemler projenin reddinde daha fazla söz sahibi olacak ve kritik tespitler doğrultusunda projeyi direkt reddedebilecek.
 3. Kritik tespitler için değerlendirilecek koşullar şunlardır:
 • Projedeki tüm Ar-Ge faaliyetleri proje başvurusundan önce kuruluş tarafından tamamlanmış olup, kuruluşun çözmesi gereken teknik/teknolojik bir problem bulunmamaktadır.
 • Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarına katkısı yoktur. Projedeki Ar-Ge çalışmaları hizmet alınan kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır.
 • Proje çıktısının, teknik/teknolojik/yasal/hukuki açıdan yapılabilme, kullanılabilme veya endüstriyel uygulamaya dönüşme olasılığı yoktur.
 • Proje endüstriyel Ar-Ge içermeyen ve sadece üretim/laboratuvar altyapısı oluşturmaya yönelik yatırım amaçlı bir projedir.
 • Kuruluşta, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje personeli yoktur.
 1. Eşik değerin üstünde kalan projeler kritik tespit kapsamında tekrar değerlendiriliyor. Yani 83 puan alan bir proje, normal şartlarda kabul alması gerekirken, hakemin olumsuz bir değerlendirilmesinde kritik tespit ile red alabilir.
 2. Kabul eşik değerin ve kritik tespitten geçen projeler, bütçe eşik değeri kapsamında değerlendirilir. Yani 83 puan alan bir projenin öncelikli alan konusundaki bütçe eşik değeri 84 ise yine reddedilir.
 3. Son olarak, eski sistemde projenin kabulünde en önemli kriter 1.boyut (Yenilikçi Yönü) iken, yeni sistemde 3.boyut olarak karşımıza çıkıyor.

TÜBİTAK 1501-1507 Hakem Değerlendirme Sistematiği

TÜBİTAK 2020-2. çağrısı dokümanlarına linkten ulaşabilirsiniz. TÜBİTAK Çağrı kapsamında detaylı bilgi almak isterseniz, Albert Solino Danışmanlık iletişim sayfamızdan uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Çilem Arslankurt

Uzman Danışman | Ar-Ge & Tasarım Merkezi