Stratejik Plan Nedir? Stratejik Planlama Sürecinin Aşamaları 

Stratejik plan, her işletmede gerekli bir temel unsur olarak görülmeli ve stratejik planlamanın geleceğe yönelik getireceği avantajlar dikkate alınmalıdır. Doğru şekilde düzenlenmiş ve uygulamaya konulmuş bir stratejik planlama, geleceğe yönelik atılımlar yapmak için çok önemli bir kavramdır. İşletme vizyonunun gerçekleşmesini sağlamak adına ortaya konulacak stratejik eylemleri geliştirmede de göz ardı edilemez bir süreçtir.

İpucu

Stratejik plan yaklaşımımızı, danışmanlık sürecimizin detayları ve bu hizmetimizin püf noktalarının açıklandığı Stratejik Planlama Danışmanlığı sayfamız ilginizi çekecektir.

 

Bir şirketin stratejik planı, stratejilerini verim alınabilecek rasyonel noktalara göre yapmasını sağlayan bir planlama sürecidir. Normal şartlarda, şirketler günlük koşuşturmaları devam ederken büyük resmi çok fazla göremiyor olabilir. Şirketlerin faaliyet gösterdikleri pazarda belirli yerleri vardır. Bu yerlerde daha fazla pazar payı elde etmeye çalışırlar ve her şirketin de temel amacı budur.

 

Stratejik Planlama Nedir?

Bir şirketin, hedeflediği yerlerde daha fazla pazar payı elde etmesi için hem kendisini çok iyi tanıması, hem de bulunduğu ticari ortamı iyi değerlendirmesi gerekir. Noktaları değerlendirirken, “Güçlü yönlerimiz neler?”, “Şirket olarak hangi alanlarda iyiyiz?” ve “Zayıf noktalarımız neler?” diye sorarak işe başlanmalıdır. Şirketler aynı zamanda, dış çevre analizlerine de bakarak, “Rakipler nerede?”, “Rakiplere göre bizim şirketimiz hangi durumda?” gibi sorular da sormalıdır. Böylece mevcut durumlarını iyileştirmeleri için gerçekleştirdikleri bir planlama süreci oluşturup, kendi stratejik planlarını yaratabilirler. 

Dolayısıyla stratejik plan, bir şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşması için hedeflerini belirlemesi ve bu hedeflere ulaşma noktasındaki aksiyon planlarını oluşturmasıdır. Bu planlar dâhilinde, şirketler hem kendi iç dünyasında güçlü ve zayıf yönlerini fark eder, hem de dış çevreyi analiz eder.

Stratejik Planlamanın Faydaları

Şirketler neden stratejik plan yapmalıdır? Stratejik plan yapılmazsa, bu durum şirketin aleyhine olur mu? Stratejik planlamanın yapılmaması şirketi kötü yönde etkiler mi? Bir şirketin uzun vadede başarılı olması için stratejik plan yapması şart mıdır?

Kurumsal dönüşüm kapsamında stratejik planlama yapmak olmazsa olmazdır. Bir şirketin planları ve hedefleri, şirket yöneticilerinin sürekli zihnindedir. Bu yüzden bir şirket müdüründen, mesela, bir sonraki yıllardaki büyüme beklentileri gibi konularla ilgili rahatlıkla bilgi alabilirsiniz. Örneğin, hedefler; yılda en az  %20-%30 büyümek, Avrupa pazarına açılmak ve yeni ürünler geliştirmek olabilir. Şirket yöneticisi kendi pazarını ve şirketinin durumunu içgüdüsel olarak bildiği için, böyle bilgileri hızlıca kendisinden öğrenebilirsiniz. 

Farkındalık

Stratejik plan, yöneticilerin aklında olan hedefleri daha sistematik bir şekilde ortaya çıkarmak ve bunları tüm departmanlara yayarak şirket kaynaklarını bu hedeflere doğru yönlendirmek demektir. Şirketler, stratejik plan yapmamasına rağmen bir plana sahip olabilir. Stratejik planı yaptıklarında ise, çalışanlar, müdürler ve şirketin diğer taraflarındaki farklı farklı çalışanlarla hedefler hizalanabilir. Dolayısıyla, o hedeflere ulaşmak çok daha kolay olur. Sonuç olarak, stratejik planın birinci faydası farkındalık sağlamaktır. Şirket genelinde o hedeflere ulaşma ve herkesin katkısını alabilme gibi birçok alanda daha fazla katkı sağlanır.

Gerçekçi Hedef

Stratejik planın diğer bir faydası ise sistematik bir düşünme mantığı sağlamasıdır. Sistematik şekilde düşündüğümüz vakit, yöneticilerin içgüdüsel olarak düşündükleri güçlü ve zayıf yönler ya da pazardaki fırsatlar ve tehditler somutlaşmış olur. Gerçekte nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağı, yani hedeflerin gerçekçiliği sınanmış olur. Nihayetinde, daha gerçekçi hedefler koyan ve henüz düşünülmemiş noktaları düşünebilmeyi sağlayan verimli bir süreç ortaya çıkar. 

 Uzun Vadeli Plan

Stratejik planların üçüncü faydası ise uzun vadeli planlar yapmaktır. Uzun vadeli plan yapmak, şirketlerin riskleri daha fazla düşünmesini ve önceden önlem almasını kolaylaştırır. Ayrıca, piyasadaki fırsatları daha hızlı görmelerine de yardımcı olur. Piyasadaki durumu daha gerçekçi düşünüp, kısa ve orta vadede daha çabuk pozisyon almayı sağlar. 

Türkiye emlak piyasasından bir örnek verelim: “Keşke zamanında buradan arsa alsaydık, ilerde burası çok değerlenecek.” gibi sözleri sürekli duyarız. Bunu şirketlere şu şekilde uyarlayabiliriz: “Fırsat varken farklı ülkelerin piyasalarına açılmamız gerekiyor. Şu anda kaçırılmaz bir fırsat var ve dolayısıyla bir an önce farklı ülkelere açılmalıyız.” İşte bu gibi fırsatların daha erken değerlendirilmesine stratejik plan vesile olur. Böylelikle, şirket için hem geleceğe dönük bir sigorta hem de fırsatları yakalamak için fırsatlar yaratılır. Özetle, şirketler gelişebilmek adına kendilerine bir şans tanır. Elbette şirketler stratejik plan yapmak zorunda değildir ancak yaptıkları zaman, gayet verimli ve iyi sonuçlanabilecek bir ilerleme sürecine girerler. 

 Stratejik Planın 3 Temel Yararı

Stratejik planlamanın şirketlere 3 temel yararı aşağıdaki gibidir;

 1. Firma sahiplerinin akıllarında hâlihazırda bulunan hedefleri daha sistematik bir şekilde ortaya çıkartmak, bunları şirketin departmanları ile paylaşmak ve o hedeflere ulaşmaya giden yolu kısaltmak
 2. Süreçleri netleştirmek, hedefleri somutlaştırmak ve daha gerçekçi bakış açısına sahip olmak 
 3. Uzun vadede plan yapmak

Stratejik Planlama Sürecinin Aşamaları

Bir şirket olarak stratejik planlama yaptık, durumu somutlaştırdık, nereye gitmek istediğimizi biliyoruz. Peki planımızı uygularken, başarıya ulaşmak için dikkat etmemiz gereken adımlar nedir? Nelere dikkat etmeliyiz ve nasıl bir yol izlemeliyiz? Genel hatlarıyla nasıl bir süreç izlemeliyiz? 

Bu gibi soruların cevaplarını öğrenebilmek için stratejik planlamanın aşamalarını açıklamak gerekir. Stratejik planlamanın aşamaları aşağıdaki gibidir;

Misyon

Stratejik plan çerçevesine giren planlar uzun vadelidir. Üç yıllık ya da beş yıllık olabilir. Daha kısa vadeli planlar ise stratejik plan kapsamında sayılmaz. Dolayısıyla, ilk başta uzun vadeli düşünmemiz gerekir. 

Stratejik plan yapmaya başlarken şirketin kuruluş amacını anlamak gerekir. Bu amaca da şirketin misyonu denir. Misyon kısaca, bir şirketin niçin var olduğunu ve müşterilerine ve paydaşlarına ne sağladığını anlatır. Örneğin, bir danışmanlık şirketi olarak Albert Solino’nun misyonu, şirketlerin performansını artıracak hizmetler ve ürünler sunmaktır. Albert Solino diğer şirketlere hizmet eden bir şirkettir. Bizim misyonumuz, varoluş amacımız budur. Başka bir örnekte ise, bir makine şirketi misyonunu “Üretim endüstrisinin en önemli elemanlarından olan, verimli ve kaliteli üretimi sağlayan makinelerin üretimini yapan bir şirketiz.” 

Vizyon

Vizyon şirketin gelecekte neyi öngördüğünü, nereye gitmek istediğini ve neyi hayal ettiğini içeren bir ifadedir. Dolayısıyla vizyonu şirketin hedefleri gibi düşünebiliriz. Yeniden Albert Solino'dan örnek vermek gerekirse, bizim vizyonumuz, danışmanlık veren ve ürünler yaratan bir firma olarak alanında dünya çapında bir şirket olmaktır. Vizyon ifadesinde, belirli bir zaman dilimi de belirleyebilirsiniz. “On yıl içerisinde ilk onda yer alan şirket olmak” örnek bir vizyon olabilir.  Bir başka örnek ise devletin tanımladığı Türkiye'nin 2023 vizyonu olabilir. Bu vizyon ise dünyanın en büyük on ekonomisi içerisine girmeyi içermektedir.

Temel Değerler

Bütün bu süreçleri derinden besleyen temel değerler vardır. Firmalar plan hazırlarken, “Temel değerlerimiz nedir?” ve “Planı yaparken temel prensiplerimiz ne olacaktır?” gibi soruları sorması gerekir.

Albert Solino olarak, altı tane temel değerimizden söz edebiliriz: profesyonellik, mükemmellik, dürüstlük, sürekli öğrenme, iyi iletişim ve yüksek etik. Yapıyor olduğumuz tüm işlerde ve yaklaşımımızda bu değerler bize yol gösterir. Albert Solino olarak, öğrenmeyi öğrenmiş olmak bizde çok önemli bir değerdir. Sürekli bir şekilde öğrenmeye çok önem veririz. Bunun yanında, mevcudu ve statükoyu kabul etmeyiz ve bu sayede de hep yenilenmeyi sürdürebilmekteyiz. Yeni hizmetler ve ürünler geliştirmek için yapılmamışı ve düşünülmemişi düşünmek gerekir. Dolayısıyla, bu değerler bize yol gösterir ve yolumuzu aydınlatır. Ürün geliştirirken, operasyonlarımızı yürütürken, hizmet geliştirirken ve hizmet icra ederken bu değerler aklımızın bir köşesinde durur. Bu yüzden, şirketlerin temel değerleri aslında o şirketin DNA'sını oluşturur.  

Mevcut Durum Analizi

Planın son aşamasında, önceki aşamalarda oluşturulmuş misyon, vizyon ve temel değerleri gözden geçirmekte fayda vardır. Bunları yaptıktan sonra mevcut durumumuzu gösteren analizleri gözlemlememiz gerekir.

Mevcut durum analizini görmek konusunda Albert Solino olarak bir benzetme kullanırız: şirketler de yaşayan bir canlıdır. Canlı hayvanlar ve bitkiler gibi şirketlerin de iç yapıları vardır. Ayrıca, "Kondisyonumuz ne durumdadır?" ve "İçsel faktörlerimizin gücü nedir?" soruları üzerine düşünülmelidir. Şu an sağlıklı ve atletik görünüyor olabiliriz fakat nefesimiz yeterli olmayabilir. Aynı şekilde şirketlerde de bunların menşe olan faktörlere bakarız.

Ayrıca, dış faktörler vardır. Nasıl ki insanların bir çevresi var, şirketlerin de aynı şekilde kendi çevresi vardır. Şirketler yalnız değildir, pazarda pastadan belirli bir pay kapmaya  çalışırlar. Bundan dolayı, mevcut durum analizi yaparken dış faktörleri de incelemek gerekir. Mevcut durum analizi ise bir şirketin kendi iç ve dış faktörlerini incelemesine denir. Nihai olarak, buna göre bir analiz yapılmalıdır.

Bu analize SWOT (Strenghts- Weaknesses- Opportunities- Threats) deriz. Burada güçlü ve zayıf yönler iç faktörleri oluşturur. Bunlar şirketin kendi elinde olan etmenlerdir. Dış faktörler ise çevresel faktörlerdir yani, politik faktörler olabilir. Şirket için düşünecek olursak, dış çevrede rakip firmaların durumlarının kontrolü dış faktörler arasında sayılabilir. Dış faktörler de şirketler üzerinde etkilidir. Kısacası, fırsatlar ve tehditler dış faktördür.

Analiz Sonrası

Mevcut durum analizinden sonra stratejik planın detaylarına inilmelidir. Mevcut durum analizinde şirketlerin; iç faktörler, dış faktörler, güçlü ve zayıf yanları belirlenerek fırsatlar ve tehditler değerlendirilmektedir. Zayıf yönlerine göre planlama yapılarak bu eksikliklerin giderilmesi noktasında eğitimler ve istihdamlar gerçekleştirilir.  Mevcut durum analizinden sonra stratejik amaçlarını ortaya koymak için yıllık büyüme, dış pazara girme, yeni ürünler geliştirme gibi amaçlara yönelik stratejiler geliştirilmelidir. Örneğin, bir üretim şirketinin hedefinin hem büyümek hem de dış pazarlarda pay sahibi olmak olduğunu düşünelim. Bu şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda iş birliği yapma ve irtibat ofisi açma gibi stratejileri olabilir. 

 Stratejik amaç için yapılabilecekler genelde satranca benzetilmektedir. Birkaç hamle ötesini hayal etme doğrultusunda stratejiler geliştirilmelidir.

Hiçbir şey; strateji, bağlılık, sabır ya da hareket olmaksızın aniden elde edilemez.

-Kuantum Düşünce Yöntemi, James J. Mapes

Stratejik Plan Özellikleri

 • Stratejik planlama, şu anda nerede olduğunuza, nerede olmak istediğinize ve oraya nasıl gitmeyi planladığınıza bakarak vizyoner ve gerçekçidir.
 • Stratejik hedefleri anlar, önceliklendirir ve ardından bu hedeflere için izlenecek yönü tanımlar.
 • Tüm organizasyonu yönlendirir.
 • Stratejik planlama, üst yönetim tarafından bir araya getirilen ve önemsiz statik hedefler ve görevler listesi değildir. Tamamen şirketin kontrolünde olan unsurlara dayanmaz.
 • Stratejik planlama vizyoner olsa da, stratejik plan belirsiz veya ulaşılamaz değildir.
 • Birçok işletme için stratejik planlama, bütçe döngüsüne dayalı yıllık bir uygulamadır.
 • Geleneksel planlamaya göre daha kapsamlıdır.
 • Stratejik planlama doğru bir şekilde, doğru hızda ve yinelemeli bir şekilde yapıldığında, herkesin nereye ve neden gidildiğini bildiği bir işi başarıya giden yola koyar.

Stratejik Plan Nasıl Yapılır?

Stratejik planlamaya başlamak için gereken ilk şey akılda bir hedef belirlemektir. Gidilecek yön net değilse, kaybolma şansı artar.

Sonrasında, yolculuğu kimin yapacağı ve varış noktasına ulaşmak için gerekli kaynakları belirlemek gerekir. Stratejik planlama sürecindeki adımlar, kanıta dayalı analizleri de içermelidir.

Bir sonraki aşamaya geçmeden önce mevcut durumu incelemelisiniz. İşletmenizin nerede olduğunu, neden bu konumda olduğunu, sorunların neler olduğunu ve iyileştirilebilecek olası alanları analiz edin. Bu soruları yanıtladıktan sonra çözümleri ve yönergeleri düşünmeye başlayabilirsiniz.

İyi bir stratejik planlama tasarlamak için şunları yapmalısınız:

 1. Uzun vadeli hedefler belirleyin
 2. En önemli sorunlara neden olan iç faktörleri analiz edin
 3. Sorunları ele almak ve önceliklendirmek için çeşitli stratejik alternatifleri göz önünde bulundurun
 4. Stratejik planlama sürecinin her aşamasında elde edilen sonuçları izleyin

Hangi Yapıdaki Şirketler Stratejik Planlama Yapmalıdır?

Stratejik plana sahip olmayan şirketlerdeki şirket yöneticilerinin düşüncesinde her zaman somutlaştırmadıkları stratejileri vardır. Stratejik planlama ile bu düşünceler ortaya çıkarılarak somut hale getirilmektedir. Stratejik planlamaya sihirli bir değnek olarak bakılmamalıdır. Özellikle çalışan sayısı arttıkça, şirketi yönetebilmek ve şirketi vizyon ve hedefler doğrultusunda hizalamak çok daha zor hale gelmektedir. Çalışan sayısı 200-250’ye ulaşan şirketlerin, stratejik planlarının olmaması, şirketlerin iyi bir uygulama gerçekleştirmediğini göstermektedir.

Çalışan sayısı elli kişi ve üzeri olan şirketlerde, vizyon-misyon gibi temel değerler mutlaka belirlenmelidir. Ayrıca her şirketin SWOT analizi ve piyasa analizi yapması büyük fayda sağlamaktadır. Beş yıllık hedefler, belirli bir pazar payına sahip olan ve belli bir olgunluğa erişmiş şirketler için stratejik planlar hayati önem taşımaktadır. Geleceği çok net olmayan küçük şirketlerde (%300-%400 büyüyen)  stratejik plan yapılmasından ziyade, daha genel hedefler konulması daha doğrudur. Bu hedefler doğrultusunda OKR dediğimiz çevik stratejik planlama uygulaması, strateji olarak daha uygun olacaktır. 

Eğer şirketin yıllık büyüme oranları dramatik değilse (%10-%50), belirli bir pazar payına sahipse ve pazardaki gelişmeleri görüyorsa stratejik plan yapması kesinlikle çok daha faydalı olacaktır.

Stratejik Hedefler Nasıl Belirlenir?

Strateji çerçevesini oluşturduktan sonra, stratejik amaçlar ve hedefler olarak nitelendirilen; büyüme ve hedef pazara girme gibi hedeflerinizi belirlemelisiniz. Bu hedefler, yavaş aksiyon alınabilen bir şekilde ve belirli bir zaman dilimiyle çevrilmiş bir yapıda olmalıdır. Bu yapı stratejik hedef olarak adlandırılmaktadır.

Bir şirketin dış pazarlarda distribütörler ile büyüme stratejisini ele alalım. Bu şirketin, birinci yıl Almanya pazarında irtibat ofisi açmayı ve distribütör ile iş ortaklığı yapmayı hedeflediğini düşünelim. Daha sonraki yıl ise Ortadoğu’da bir fabrika kurmayı amaçlıyor. Böyle yaparak geniş olan hedef yapısını uygulanabilir hale getirmiş olacaktır. 

Stratejik hedefler belirlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir;

 • Her bir hedef beyin fırtınası yapılarak ortaya konulmalıdır.
 • Uygulama aşamasında şirket için hangi hedefin yararlı olacağı tespit edilmelidir.
 • Tespitler neticesinde diğer stratejik hedefler de revize edilebilir.
 • Uygulama aşamasında o yıl gerçekleştirilmesi gereken hedefler artık aylık hedef kategorisine dâhil olacaktır. Bu kategori aynı zamanda, hedefi gerçekleştirmek için operasyonel planlama aşamasına geçildiğinin göstergesi olmaktadır. 

Aynı örnek üzerinden gidelim. Açılacak irtibat ofisi için, Almanya'ya ziyaret planlaması yapılarak hangi lokasyonda yer alacağının belirlenmesi ve gerekli görüşmelerin gerçekleştirilmesi gerekir. Ayrıca, irtibat ofisinde çalışacak personeli bulabilmek için Almanya'da iş ilanı verilmesi de stratejik hedeflerin daha anlaşılabilir ve uygulanabilir hale gelmesine yardımcı olacaktır. Bu bağlamda, yıllık stratejilerden günlük ve aylık stratejilere kadar stratejik planlama yapısı belirlenmektedir. 

Stratejik hedeflerin, ölçülebilir zaman hedefi olarak nitelendirilen anahtar performans göstergeleri (KPI) ile somutlaştırılması gerekmektedir. Anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi ve devamında günlük ve aylık hedeflerin gerçekleştirilmesi, şirketlerin daha büyük hedeflere ulaşabileceklerinin göstergesidir. Bu yaklaşımdan hareketle şirketler, büyük resmi uygulanabilir hale getirerek, kendi içlerinde her departmana ve ilkesine yayabilir. Böylece stratejik hedefleri gerçekleştirmek için departmanlarda ulaşılan hedefler, genele yayılarak şirketlere büyük katkı sunmaktadır. 

Stratejik planlar, her yıla başlarken tekrardan gözden geçirilmelidir. Bu nedenle, değiştirilemez nitelikte katı bir uygulama söz konusu değildir. Stratejiler ve uygulamalar dış çevreye ve şirketin hedeflerine ulaşma durumuna göre değişebilmektedir. Değişmeyen unsurlar, stratejik amaçlar, vizyon ve misyon olarak konumlandırılan temel değerlerdir.

Stratejik Planlama ve OKR Birlikte Yürütülebilir mi?

Bir şirket OKR üzerinden kendine hedef koyarken aynı zamanda stratejik planlama yapabilir mi? 

Stratejik planlarda KPI dediğimiz ölçütler net bir şekilde bellidir. Örneğin, bir satış departmanında %30 satış yapılması gerektiğini düşünelim. Dolayısıyla satış personeli o firmanın %30’luk hedefini sağlamalı diye KPI’larımız olacaktır. Bu stratejik plan bakış açısını aynı firmanın OKR’da da uyguladığını düşünelim. OKR’ın sahip olduğu fikir ise; "%30 artış için neler yapılabilir?" ve "Hedefi zorlamaya yönelik bir süreç nasıl geliştirilir?" şeklindedir.

"Önemli olanı ölç."

- John Doerr

Anlaşılacağı üzere, KPI’ın zaten olması gerekir. Dolayısıyla, stratejik plan bu doğrultuda insan kaynakları ve bireysel performans sistemine bağlı olabilir. Ancak OKR, firmaları daha da ileriye gidebilmesi için zorlayıcı projeler ortaya koyan bir sistemdir. Neticede stratejik plan ve OKR, birbirinin alternatifi değildir. İkisi aynı anda çalışır ama ikisi birbirinden ayrı konseptlerdir.

Stratejik Plan Hazırlama Rehberi

Stratejik plan hazırlama rehberine giriş yapmadan önce, süreci oluşturan fazlardan bahsetmek gerekir. İhtiyaçlarınız ve beklentileriniz doğrultusunda şekillendirdiğimiz stratejik planlama süreci yaklaşımımız 4 ana fazdan oluşmaktadır;

Stratejik Planlama Süreci Fazları

1) Neredeyiz?

Bu sürece başlamadan önce birçok doküman, veri ve/veya plan kullanıma hazır durumda olmalıdır;

 • Şirket hedefleri ve stratejileri
 • Finansal tablolar
 • Mevcut işin, ürünler ve operasyonları da içerecek şekilde genel açıklaması
 • Rakipler ile ilgili bilgiler
 • Değerlendirilecek hedef pazarların bir listesi
 • Değerlendirilecek pazarlar ile ilgili bilgiler 

2) Nereye Ulaşmak İstiyoruz?

Ulaşmak istediğimiz yer; vizyonla belirlediğimiz, ona uygun şekilde oluşturduğumuz ve misyon ve temel değerlerle hareket ettiğimiz yerdir. Ulaşmak istediğimiz yere giderken, yol üstünde belirlediğimiz dönüm noktaları ise bizim hedeflerimizdir.

Stratejik Planlama Nereye Ulaşmak İstiyoruz

3) Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz?

Firmaların oluşturdukları vizyon ve misyon doğrultusunda stratejik hedeflerini belirleyebilmeleri için pazar, rekabet, müşteri, kanal, ürün analizi gibi çalışmalar yapması gerekmektedir.

 • Faaliyetler 
 • Projeler
 • Çalıştaylar
 • Analizler 

4) Başarımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz?

Stratejik planlama çerçevesinde yapılan tüm aktivitelerin belirli dönemlerde ölçülerek kurum performansının yönetilmesi önem taşımaktadır.

 • İzleme
 • Değerlendirme ve Performans Ölçümü

Stratejik Planlama Performans Ölçümü


Organizasyonel Yapı

Stratejik Planlama Organizasyonel Yapı

Süreç

 • Stratejik planlar, strateji komitesinin tavsiyesine göre 3 veya 5 yıllık olacak şekilde kurgulanmalıdır.
 • Stratejiler yapılan çalıştaylar ile planlanmalıdır. Çalıştaylar bütün birimlerin katılması ile gerçekleştirilmelidir.
 • Çalıştay sonucunda firmanın bütün birimlerinin katılımı ile planlanan stratejilere, yine çalıştay ile ulaşılmak istenen hedefler verilmelidir. Hedeflerin göstergeleri ile gerçekleşenlerin uyumu 6 aylık periyotlar ile strateji komitesinin kendi içerisinde organize ettiği toplantılarda ölçülmelidir.
 • Çalıştaydan çıkan hedeflere yönelik birim iş planları, her birim tarafından kendi bünyesinde hazırlanmalı ve sonuçları ile bütçeleri takip edilmelidir.
 • Birim iş planları ile ilişkili ve strateji ile uyumlu olan bireysel performans sistemi, ilgili birim yöneticileri ve insan kaynakları koordinasyonu ile yürütülür ve 6 aylık periyotlar ile strateji komitesine raporlanmalıdır.

Stratejik Planlama Süreci

 • Ölçümlerin sonucunda değerlendirmeler yapılmalı, gerekli ise planlarda revizyon yapma tavsiyesi strateji komitesi tarafından yönetim kuruluna iletilmelidir.
 • Yönetim kurulu, ilgili aksiyonların alınması için taleplerini icra kuruluna iletmelidir. İcra kurulunda alınan kararlar vasıtası ile gerekliyse revizyonlar ya da aksiyonlar alınmalıdır.

Çalıştay Süreci

 • Tüm birimlerin katıldığı çalıştayda; analizler gözden geçirilerek ana strateji oluşturulmalıdır.
 • Ana stratejiye bağlı alt stratejiler tüm birimlerin katkısı ile belirlenmelidir.
 • Belirlenen alt stratejilerin performansını ölçmek için göstergeler atanmalı, hedefler verilmelidir. Ana stratejiye ulaşmak ancak alt stratejilerin başarılarına bağlıdır.Çalıştay Süreci
 • Aksiyonlar, birimlerin alt stratejilerinin başarıya ulaşması için gerçekleştireceği eylemleri ifade eder. Aksiyonların performansını ölçmek için göstergeleri belirlenmelidir, hedefler atanmalıdır.
 • Alt stratejilerin başarıya ulaşması için aksiyonların da başarıyı yakalaması gerekir.

Alt Stratejiler

 • Alt stratejiler, göstergelerine atanan hedefler ile performans ölçümüne tabii tutulmalıdır.
 • Göstergelerde 5 yıllık hedefler belirlenmelidir. Dönemsel olarak değişkenlik gösteren hedeflerle ilgili zamanda gerçekleşenler eklenmeli, mukayese edilerek performans ölçülmelidir.

Stratejik Planlama Alt Stratejiler

Aksiyonlar

 • Aksiyonların göstergelerine atanan hedefler ile performans ölçülmelidir.
 • Her alt strateji için şirket bünyesindeki birimler alacağı aksiyonları belirlemelidir.

Stratejik Plan Hazırlama Rehberi - Aksiyon Sayısı

Birimlerin aksiyon dağılımlarını ve ağırlık bazında katkılarının oluşturulması ve takip edilmesi gerekmektedir.

Aksiyonların Alt Stratejiye Katkısı - Ciro Artışı

Stratejik Planlama Aksiyonlar

Alt stratejiye hizmet eden birimlerin birim iş planlarında yer alan aksiyonları, KPI’ları, ağırlıkları ve hangi hedef pazara hitap ettiği takip edilmelidir.

Birimlerin Katkısı

Stratejik Plan Hazırlama -Bölüm Katkısı

Alt stratejilerde birimlerin katkısı ve KPI’lar takip edilmelidir.

Bireysel Performans Sistemi ile Kurumsal Performans Bağlantısı

Bireysel performans sisteminin kurumsal performans sistemiyle ilişkisine gelecek olursak,

 • Çifte kontrol mekanizması ile sistem sürdürülmelidir.
 • Alt stratejilerin başarısı hem kendi göstergesine atanmış hedeflerle ölçülürken hem de bağlı aksiyonun göstergelerine atanan hedeflerin performansı ile ölçülmelidir.

Bireysel Performans Sistemi

 • Her aksiyonun başarısı aksiyonun göstergesinin hedefi ile ölçülürken aynı zamanda bireysel performans göstergelerinin hedefleri ile de ölçülmelidir.
 • Alt strateji ve aksiyonların performans ölçümü ve takibini strateji komitesi gerçekleştirmelidir.
 • Bireysel performans sisteminin ölçümünü ve takibini birim yöneticisi, bireyin kendisi ve insan kaynakları birimi gerçekleştirebilir.

Stratejik Planlama Örnek AğacıÖrnek strateji ağacından bir kesit

Firmaların oluşturacakları uzun vadeli stratejik planlar, buna bağlı olarak geliştirilecek stratejik plan hazırlama rehberi ile desteklenmeli ve bütçe ile entegre edilmelidir.

Bu doğrultuda stratejik planlama, işletmenin değişen rekabet ortamına ayak uydurması ve fırsatları lehine çevirmesi açısından dinamik bir süreçtir.  

 

Stratejik Plan Örnek

Cascade Stratejik Planlama Modeli

Bu stratejik modelin yapısal faktörleri aşağıdaki gibidir:

Vizyon Beyanını Tanımlama
Değerleri Tanımla
Odak Alanlarını Oluşturma
Hedefleri Oluşturma
KPI'ları Tanımlama
Projeleri Belirtme

Yönetişim unsurları ise aşağıdaki gibidir;

Aylık Stratejik Güncellemeler: Hedefe yönelik genel ilerleme hakkında bir güncellemesi sunulmalıdır.
Proje Güncellemeleri: Proje düzeyine göre yapılan geçici ve genel güncellemeleri içerir.
KPI İstisnaları: KPI'lar tolerans düzeylerinin dışında olduğunda gereklidir ve boşluğu gidermek için gerçekleştirilen eylemleri belirtir.

Bu stratejik planlama modelinin amacı ve yönetişim unsurlarını birleştirdiğinizde, yalnızca planınızı oluşturmak için değil, aynı zamanda onu yürütmek için de kullanabileceğiniz kapsamlı bir araç seti elde edersiniz.

OKR'lar (Hedefler ve Temel Sonuçlar)

OKR strateji modeli, hedefler ve yönetişim olmak üzere iki temel unsurdan oluşur. Yapı şöyle görünür:

Hedefler (Objective): Bunlar, mevcut çeyrekte aradığınız sonucu tanımlar.
Anahtar Sonuçlar (Key Results): Bunlar, hedefinize yönelik ilerlemenizi sayısal olarak tanımlayan özel ölçülerdir.
To-Do's: Bunlar, her bir anahtar sonuçunuza karşı duran küçük 'görevlerdir' ve tamamlandığında temel sonucu elde etmeye daha da yaklaştırmalıdır.

Yönetişim, OKR stratejik planlama modelinde kritik bir bileşendir. OKR'lerdeki tipik yönetişim şunları içerir:

Haftalık Kontroller: Her anahtar sonuç, o OKR'a ulaşma konusundaki güven düzeyinizi, ayrıca düzeltme adımlarını ve genel ilerleme güncellemelerini kapsayan haftalık bir kontrole sahip olmalıdır.
Üç Aylık Gözden Geçirme: Her hedef için, OKR'a bir puan verildiği ve bir sonraki çeyrekte bu OKR ile ne yapılacağına karar verildiği durumlarda, üç ayda bir resmi bir inceleme yapılmalıdır.

Stratejik Planlama - Albert Solino 

 Albert Solino olarak büyük ya da küçük ölçekli birçok firmaya stratejik planlama danışmanlığı vermekteyiz. 

Peki, daha önce stratejik planlama danışmanlığı almamış veya herhangi bir stratejik planlama gerçekleştirmemiş şirketler bu konuda Albert Solino’dan neden danışmanlık almalıdır?

Bizim yönetim danışmanlığı olarak sağladığımız en büyük katkı, firma sahiplerinin ve karar vericilerinin zihninde olan konuları ve hedefleri daha belirgin bir  şekilde ortaya çıkarmaktır. Bunu hem yazılı olarak ortaya çıkarırız hem de beraber düşünerek sözlü olarak geliştiririz. “Kafalarındaki hedefler, taktikler ve stratejiler nedir?” diye düşünerek potansiyeli ortaya çıkarıp müşterimizde farkındalık yaratarak, kendilerini üst sıralara taşımasını sağlarız. Bu sayede biz de onlarla beraber düşünürüz, karşılıklı anlaşırız ve kafalarındaki düşünceleri ve hedefleri yazıya dökeriz. 

Ardından, şirketin diğer tüm departmanlarındaki çalışanlarından o hedefe yönelik katkı rica ederiz. Dolayısıyla, daha şeffaf ve daha kolay bir süreci beraber oluşturmuş oluruz.

Albert Solino Danışmanlık olarak verdiğimiz stratejik planlama danışmanlığındaki en büyük katkılarımızdan biri kendimize özgü metodolojimizdir. Metodolojimizi genel hatlarıyla anlatmamız gerekirse;

 1. Vizyon, misyon ve temel değerler ile alakalı şirket üst yönetiminin de olduğu bir toplantı yaparız. Bu noktada, üst yönetimin konuyla alakalı yazılı dökümanları veya kafalarında oturttukları birkaç kalıp olabilir. Genelde sırf vizyon-misyon gözüksün diye birçok klişeyi içinde barındıran, üzerine çok  fazla düşünülmemiş konular ile karşılaşmaktayız. Bizim yaklaşımımızda, firma yöneticisinden direkt vizyonlarını söylemesini istemeyiz. Bunun yerine, "Beş-on yıl sonra bu firma nerede olacak?", "Hangi sıralamada olacak?", "Hangi alanda ve hangi durumda olacak?" diye sorular yöneltiriz.  İşte bu durumda, asıl hedefler ve istekler ortaya çıkar ve bunların ışığında firmanın vizyonunun ne durumda olduğunu görebiliriz.
 2. “Müşteriler ürünlerinizi neden tercih etmelidir?” ya da “Nasıl ürünler geliştirmeyi planlıyorsunuz?” gibi sorular sorarak misyonlarını ortaya koymalarını sağlarız. Dolayısıyla, klasik kelimeleri kullanmak yerine, her soruyu, oluşturacağımız stratejik planın gidişatına uygun bir biçimde oluştururuz. 
 3. “Bu şirketteki en önemli unsur sizce nedir?” veya “Bir kişiyi burada işe alırken dikkate aldığınız en temel ölçek nedir?” diye sorduğumuzda, “Dürüstlüktür.” diye cevap alıyorsak, dürüstlüğün bu şirketin temel değeri olduğunu anlarız. Aynı şekilde, “Müşterileriniz sizin hakkınızda ne düşünüyor?” dediğimizde, “Güvenilir ve sözümüzün eri olduğumuzu söylüyorlar.” diyorlarsa, temel değerlerinin güvenilirlik olduğunu kolayca saptayabiliriz. Elbette, biz tespit etmesek de o şirketlerde bu unsurlar vardır fakat bunun asıl bilincine kavuşulmamıştır. Bu yüzden stratejik planlamanın ilk adımlarını, firmaların sahip oldukları değerlere farkındalık yaratıp, potansiyel güçlerini hissettirerek atıyoruz.
 4. Uzun vadeli hedeflerden önce mevcut durum analizi yaptığımız SWOT analizini gerçekleştiririz. Yani, firmamızın güçlü ve zayıf yönlerini belirleriz. Zayıf yönleri belirlenirken dürüst olmak çok önemlidir çünkü planlama yaparken en önemli gayemiz zayıf yönlerimizi geliştirmek ve o zayıf yönleri olabildiğince ortadan kaldırmaktır.

Stratejik planlama yaklaşımında çeşitli yöntemler ve ekoller mevcuttur ve buna bağlı olarak dört tane boyut vardır;

Finansal Boyut

Bu kapsamda “şirketin satışlarını %30 artırmak” gibi bir finansal hedef belirlenebilir.

Müşteri Boyutu

Hedef, müşteri memnuniyetini oldukça yukarıda tutmaktır. Bu boyuttaki hedefler firmayı pazarda çok daha bilinir kılar ve ayrıca kaynak harcamadan reklam sağlar. 

İç Süreçlerdeki Verimlilik

İç süreçlerdeki verimlilik boyutu, üretim verimliliği, tedarik zinciri ve bilgi sistemleri gibi pek çok alanı, yani “verimlilik” başlığı altında toplanabilecek bütün alanları kapsamaktadır. Bir şirketin verdiği hizmet ya da ürettiği ürün neyse, onu üretirken operasyonlarında mükemmellik sağlanması bu aşamadaki hedeflere girer. Dolayısıyla, verimlilik hedefleri de stratejik planın içinde olur.

İnsan Kaynakları ve Gelişim

Hedefler koyulurken insan kaynaklarına yapılacak yatırımları ve gelişim süreçlerini içeren boyuttur. Dolayısıyla, öğrenmeyi de bu sürece dâhil edebiliriz. Üretim ve hedeflere ulaşılması için insanların da gelişimi gerekir. Bundan ötürü, hedeflerin arasında mutlaka insan boyutu da bulunmalıdır. Bu yönteme Norton Balanced Score Card deniliyor. 

Bu 4 boyut tamamlandıktan sonra, Albert Solino Danışmanlık olarak beşinci boyut diye adlandırdığımız “ürünün/hizmetin kendisi” adımını ele alırız. Ürünle ya da hizmetle alakalı değere odaklı şekilde firmamızın kendisini analiz etmesini sağlarız. 

Departman müdürleri ile toplantılar yapılması sonrasında bu amaçlar doğrultusunda planlar, hedefler ve bu hedeflere nasıl katkı sunulabileceği noktasında projelendirmeler ortaya çıkarırız. Örneğin, muhasebe departmanının ihracat oranı fazla olacaksa, ihracat tarafında bilgi sahibi olmadıkları için bu zayıflığı gidermeye yönelik eğitimlerin verilmesini planlarız. Diğer bir örnek olarak, bu operasyonları yönetebilmek için firmamızın IT altyapısının yeterli olmadığını düşündüğümüzde, yatırımları bu noktaya yöneltip projemize dâhil etmekteyiz.

Özetle belirtmek gerekirse, “ürünün/hizmetin kendisi” boyutunun amacı, her departmanın kendi planlaması ile birlikte şirket hedefleriyle ortak paydada bir araya gelmelerini sağlamaktır. Plan ve programlar belli olduktan sonra, bu plan ve programları Albert Solino stratejik planlama yazılımına aktarıp, yönetilmesi sağlanmaktadır. Dolayısıyla stratejik planlar dijital dönüşüm sürecinin hayati bir parçası olmaktadır. Burada önemli olan nokta, herkes kendi yapacağı aktiviteleri ve uygulamaları takip edebilir ve firma sahibi ya da yöneticiler akıllarında olan hayallerini yazıya dökerek uygulanabilir projelere dönüştürüp, sürecin güzel bir şekilde tasarlanması sağlar.