Pazarlama Stratejisi Nedir, Nasıl Oluşturulur?

Pazarlama stratejisi iş hedefleriniz konusunda çok net olunmasını gerektiren bir konudur. İyi bir pazarlama stratejisi, sadece teknoloji ve dijitale yoğun yatırım yapılan bir strateji anlamına gelmez. Bunun yerine, pazarlama tamamen hedeflere ulaşmakla ilgili olmalıdır.

İpucu

Pazarlama Danışmanlığı yaklaşımımızın, danışmanlık sürecimizin ve danışmanlık hizmetlerimizin detaylarının açıklandığı Pazarlama Danışmanlığı sayfamız ilginizi çekecektir.

Amaç, müşterinin şirketi araması için  ikna etmekse ama müşteri şirketi aramazsa, pazarlama ne kadar pahalı veya yaratıcı olursa olsun başarısız olmuştur. Bu, pazarlamanın yaratıcı ve yenilikçi olmadığı anlamına gelmez, ancak hedefler gerçekleşmezse strateji başarılı sayılamamaktadır.

Pazarlama stratejisi tasarımı için iki ana faaliyetin gerçekleştirilmesi gerekmektedir:

  1. Hedef pazarın seçilmesi: Hedef pazar, kuruluşun ürünlerinin kime satılmak istendiğinin belirlenmesidir. Tüm pazar segmentleri bir şirket için verimli değildir. Müşterilerin özellikleri ve müşterilerin hedef pazardaki özel ihtiyaçları hakkında derinlemesine bir pazarlama araştırması yapılması hedef pazarın seçilmesi için kritik önemdedir.
  2. Pazarlama karmasının toplanması: Pazarlama karması, kuruluşun ürünlerinin nasıl satılması gerektiğinin tespitidir. Şirket, pazarlamanın 4P'sini uygun kombinasyonda toplamak zorundadır. Pazarlama karmasını kurgulamak pazarlama danışmanlığı hizmetinin önemli bir parçasıdır. Albert Solino olarak da yönetim danışmanlığı kapsamında pazarlama danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

Pazarlama Stratejisi Tasarımı

Pazarlama Stratejisi Nedir?

Pazarlama stratejisi, kuruluşun mevcut kaynaklara odaklanmasını ve satışları artırmak ve rakipler üzerinde kaldıraç elde etmek için bunları mümkün olan en iyi şekilde kullanmasını sağlayan sistematik planlama sürecine verilen isimdir.

Bir başka ifadeyle, pazarlama stratejileri, özellikle kuruluşun pazarlama hedeflerine ulaşmak için kurgulanan kapsamlı bir plandır ve pazarlama planı kavramının yapı taşıdır. Detaylı pazarlama araştırmalarından sonra tasarlanması beklenir. Pazarlama stratejileri, bir kurumun satışlarını artırmak için mümkün olan en iyi fırsatlara odaklanmasına yardımcı olur.

Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Hedeflenen pazarlama organizasyonuna ulaşmak için faaliyet modeli bileşenleri çeşitli katmanlar bazında analiz edilmeli ve gelecek duruma yönelik verimlilik/iyileştirme fırsatları tespit edilmelidir. Bunun yanında tüm katmanlar sorgulanırken dijitalleşme seviyeleri belirlenerek, gelişim alanları ortaya koyulmalıdır.

Pazarlama ya da değil, herhangi bir stratejinin üç aşaması vardır:

1) Problemin teşhisi,

2) Problemle başa çıkmak için yol gösterici bir politika ve

3) Politikayı gerçekleştirmek için gerekli olan bir dizi hedefli eylem

Pazarlama faaliyet modelinin her bir bileşeninin; kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, optimum maliyet ve iç/dış müşteri memnuniyeti gereksinimlerine yanıt verecek şekilde ele alınması gerekmektedir.

İlk adım olarak, SWOT Analizi kapsamında pazarlama stratejilerine ulaşmak için şu sorular sorulmalıdır:

Pazarlama hedefleri, amaçları ve performansına ilişkin gözden geçirme

a) Firmanızın, şu anki pazarlama hedef ve amaçları nedir?
b) Pazarlama hedef ve amaçlarınız, firmanın misyonu ile tutarlı bir şekilde örtüşüyor mu? Tutarlı ise neden ve tutarlı değil ise neden?
c) Pazarlama ve müşteri çevresindeki değişmeler ile firmanın (örgütün) hedef ve amaçları birbiriyle tutarlı bir şekilde uyuşuyor mu? Neden?
d) Mevcut pazarlama stratejinizin performansı; satış hacmi, pazar payı, karlılık, müşterinin bilinçlenmesi ve ürünlerinizin tercih edilmesi bakımından değerlendirildiğinde sizi memnun edecek düzeyde midir?
e) Kendinizi, sektördeki rakiplerinizle kıyasladığınızda performansınız nasıl? Sizce yeterli mi? Genel olarak sektöre bakıldığında durum nasıl, bir düşüş mü yoksa artış mı söz konusu? Neden?
f) Sizin performansınız düşükse, bunun başlıca nedenleri nedir? Pazarlama hedef ve amaçlarınız, pazarlama çevresi ve müşteri çevresindeki değişimler ile tutarlı bir şekilde uyum oluşturuyor mu? Stratejiniz kusurlu olabilir mi? Stratejiniz uygulamadaki eksikler ve yetersizlikler nedeniyle mi istenilen sonucu vermiyor?
g) Eğer performansınızda artış var dersek, bu performans artışını sürekli kılabilmek için ne gibi önlemler ve düzeltici çalışmalar planlanıyor?
h) Bu elde ettiğiniz performans artışı; önceden öngördüğünüz çevresel faktörlerin beklentilerinizden daha iyi bir gelişme göstermesi mi sayesinde mi gerçekleşti yoksa sizin gerçekleştirdiğiniz üst düzey planlama ve stratejinizi uygulamanızdan mı kaynaklanıyor?

Belirlenen stratejik adımlar her zaman önceliklendirme başlığında incelenmelidir. Bir kurumun kaynakları ve zamanı sınırsız olamayacağından; her zaman birini diğerine tercih etme durumu ortaya çıkacaktır. Bu tercihin, daha akılcı ve sonuç odaklı yapılabilmesi için önceliklendirme yapmak gerekmektedir:

A) Hemen Yapılabilecekler: Yüksek değer-düşük risk alanını ifade etmektedir.

B) Yapılması Planlanacaklar: Düşük değer-düşük risk ve yüksek değer-yüksek risk alanını ifade etmektedir.

C) Yapılması Gözden Geçirilecekler: Düşük değer yüksek risk alanını ifade etmektedir.