Özel İstihdam Bürosu Nedir?

Özel istihdam bürosuna, işe alım firmalarının işe alım merkezlerinin tüzel/yasal ismi diyebiliriz. Özel istihdam bürosu denilmesi için ilk önce bir de resmi istihdam bürolarının olması gerekir. Resmi istihdam bürolarının başında İŞKUR geliyor. Bunun haricinde devletin kendi kadrolarını yerleştirmek için, memur alımını yapmak için çalışan organizasyonları vardır. Bu organizasyonlar dışarıya dönük değildir. O yüzden bu bürolara biraz daha resmi ya da kamu istihdam büroları diyebiliriz. 

Bunlardan farklı olarak özel istihdam büroları vardır. Peki, nedir bu özel istihdam büroları? İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için uygun kişiler bulunmasına bulunmasına aracılık yapan veya geçici iş ilişkisi kuran firmalardır diyebiliriz. Biz şimdiye bu özel istihdam bürolarını veya iş alım firmalarını beyaz yaka iş alımı gerçekleştiren firmalar olarak düşündük ama konu hiç de düşündüğümüz gibi değil. Özel istihdam büroları bunun yanı sıra mavi yaka iş alımı da gerçekleştiriyor. 

Özel istihdam büroları gerek toplu iş alımları olsun gerek şahıs bazlı bireysel iş alımları olsun her kademede işe alımı gerçekleştirilen yapılardır. Uygun noktaya uygun personeli yerleştiren ve firmalarla veya gerçek kişilerle kısa süreli iş ilişkisi kuran tüzel kişiler diyebiliriz. 

İpucu

İnsan Kaynakları ve İşe Alım danışmanlığı nedir yaklaşımımızı, danışmanlık sürecimizin detayları ve bu hizmetimizin püf noktalarının açıklandığı İşe Alım Danışmanlığı sayfamız ilginizi çekecektir.

Özel İstihdam Büroları Ne İş Yapar?

Özel istihdam büroları genel anlamda işe alım süreçlerini uçtan uca yönetilirler. Yani bir açık pozisyon geldiğinde en başından itibaren başlayıp, personel araması, tespiti ve uygun personelle firmanın buluşturulması sürecini yönetilirler. Bunun yanı sıra firmalara insan kaynakları yönetimi kapsamında danışmanlık hizmeti sunarlar ve mesleki eğitim alanında eğitimler de düzenlerler. Bu biraz da teknik anlamda yetkinlik kazanılması alanında organizasyonlar olur. 

özel istihdam bürolarıÖzel istihdam bürolarının bir diğer özelliği de adından da anlaşılacağı gibi istihdamın artırılmasına yönelik ciddi bir fayda sağlamalarıdır. İşgücü piyasasını oluştururlar. İstihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ya da işgücünün istihdam edilebilirliğini, istihdamın sürdürülebilirliğini artırıcı faaliyetlerde bulunabilirler. 

Her insan bir iş gücüdür ama her bir insan her alanda istihdam edilebilir bir iş gücü değildir. Bunun ortaya çıkarılması için çeşitli eğitimler ve olgunlaştırma süreci gerekir. Özel istihdam büroları da bu alanda faaliyet gösterir. Bu faaliyetleri ister firma içerisinde ister firma dışarısında gerçekleştirebilirler. Yani ben firma içerisinde de gerek çıraklık-ustalık eğitimleri açısından olsun gerekse de beyaz yakaya yönelik uzmanlık-yöneticilik gibi eğitimler olsun bunları vererek işgücünü çeşitli alanlarda daha istihdam edilebilir bir hale getirebiliriz. Bunun haricinde istihdamın sürdürülebilirliğine de katkı sağlamış oluruz çünkü aynı personelin daha uzun yıllar bizimle beraber çalışabilmesini sağlamış oluruz. 

Özel istihdam büroları bu eğitimleri vererek ustalıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçişini sağlayacak yahut kendi bünyemizdeki uzmanı kıdemli uzman yahut yönetici vasfına büründürerek aynı kişiyle sürdürülebilir bir istihdam sağlamış olacağız.

Özel İstihdam Bürosu Yönetmeliği Nedir?

Özel istihdam bürosu yönetmeliği oldukça teferruatlı bir husustur. Yani bir özel istihdam bürosunun sahip olması gereken özelliklere ek olarak kime karşı yükümlü olduğu bürokrasi içerisinde nasıl bir yeri olduğu hususunda da epey teferruat veren bir evraktır. Bir özel istihdam bürosu kullanıcısını alakadar eden bu üç-beş tane husus var diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi özel istihdam bürosu dediğimiz yapının genel anlamda tüzel kişi olmak durumunda olmasıdır. Yani, bir şahsın büro olması mümkün değildir. Onun oluşturduğu bir tüzel kişi özel istihdam bürosu vasfını kazanabilir. 

istihdam bürosuÖzel istihdam ofislerinde koyulan önemli kriterlerden bir tanesi sorumlu olacak kişilerin lisans mezunu olmasıdır. Özellikle belirlenmiş alanlardan örneğin sosyal bilimler fakültelerinden mezun kişiler olması önemli bir noktadır. Yani, piyasada karşımıza çıkan herhangi birisi özel istihdam bürosu açmaya uyumlu olmayabilir. Bu biraz daha suistimal edilmeye müsait bir alandır. Birçok kişi “ben özel istihdam bürosu yöneticisiyim” diyebilir. Özel istihdam bürolarının kendi web sitelerinde özel istihdam bürosu olduklarına dair logoları olur. Bu da yine önemli ayırt edici özelliklerinden bir tanesidir. Bu yönetmelik aynı zamanda ayırt edici hususları da gündeme getirmiş olur. 

Özel istihdam büroları devlet kurum ve kuruluşları için işe alım gerçekleştiremez. KPSS puanıyla atama olacak pozisyonlarla alakalı özel istihdam büroları bir aksiyon yürütemez. Bazı özel istihdam büroları bunu yapabildiğini savunur ama bu doğru değildir. Devlet dairelerinde memur alımlarına müdahil olamazlar. 

Özel istihdam büroları aylık ve 3 aylık periyotlarda devletin kamu istihdam kurumlarına rapor verirler, bu yönetmelikte yer alan önemli olan unsurlardan bir tanesidir. Belli periyotlarda yaptığınız işe alımları İŞKUR'a faaliyet raporu olarak sunarsınız. Devlet kurumlarını sürecin daha takip edilebilir olmasını ister. 

Özel istihdam büroları kar amacı güden bir kuruluştur ama bu kar amacını partner olarak çalıştıkları firmadan alırlar, işe yerleştirdikleri kişilerden değil. Zaman zaman bir ücret karşılığında CV hazırlayan organizasyonları da görürsünüz. Bu yapılar özel istihdam büroları değildir çünkü özel istihdam büroları işe yerleştirdiği personelden bir kazanç elde etmez. 

Özel istihdam büroları ömür boyu varlığını sürdüren yapılar değildir. Belli periyotlarda evraklarını yeterliliklerini yenilemeleri gerekir. Evraklar yenilenmezse İŞKUR'un kendi sayfasında yayınlamış olduğu özel istihdam büroları e-potasından düşmüş olurlar. Her işe alımcı bir özel istihdam bürosu değildir ama her özel istihdam bürosu bir işi alımcıdır. Kariyer koçlarının da ön ayak olduğu işe yerleştirme süreçleri olabilir ama bunların tamamı resmi olarak özel istihdam bürosu değildir. 

Özel İstihdam Bürosu Belgesi Nedir?

Özel istihdam bürosu açarken birçok aşamadan geçersiniz. Öncelikle lisans mezuniyetinizin olması gerekir. Bunun haricinde, devletin istediği çeşitli maddi yükümlülükler var. Özel istihdam bürosu herkesin açabildiği bir yapı değildir. Özel istihdam bürosunu açmada çeşitli şartlar ve devletin istediği çeşitli evraklar vardır. Bu evrakları vermeniz dahi bazen kafi gelmeyebilir. Devletin de sizi uygun bulması gerekir. Bu belgede; TC kimlik numarası, çalışma izni belgesi, 4 yıllık bir lisans diploması, eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilsek bireysel denklik ve geçerlik evrakları ve özgeçmişimiz gerekir. Daha önceden iflas etmemiş olmamız yahut konkordato ilan etmemiş olmalıyız. Ticaret mahkemesinden yahut ticaret sicil memurluklarından belge almalı ve bu belgeyi ibraz etmeliyiz. Bunun haricinde devletin istediği çeşitli yükümlülükler de vardır. Bu yükümlülükleri de yerine getirmemiz gerekir. Belli bir teminat mektubu ibraz etmeliyiz. Bu işlemlerin sonrasında fiziki bir teftişe tabi tutuluruz. Bu fiziki teftişten onay alırsak üç yıllığına özel istihdam bürosu olmaya hak kazanmış oluruz. Üç yılın neticesinde bu süreçler tekrarlanır ve hala aynı şartlar taşınıyorsa tekrar özel istihdam bürosu olabiliriz.

Özel İstihdam Bürosu Açma Maliyeti Nedir?

Özel istihdam bürosu açarken teminat mektupları vs. gibi birçok detay için ücretin ödenilmesi beklenir. Kısaca, özel istihdam bürosu açabilmek 100 bin ile 1 milyon 880 bin lira arasında değişir. Eğer siz kısa süreli iş ilişkileri kurabileceğiniz sözleşmeler düzenleyebilmek istiyorsanız bu rakam 1 milyon 800 liraya kadar çıkabilir. Bunların üstüne websitesi açmak, dijital pazarlama alanında eksikleri gidermek gibi alt masrafları da ekleyebiliriz. 

Teminat mektubu için olan kısım üç yılda bir yeni yönetmeliğe göre yenilenecek olan bir masraftır. Bu açıdan biraz zorlu bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Orta düzeyde bir sermaye ile girilmesi gerekir ve sadece sermayeyle kurtarmaz aynı zamanda network'te isteyen bir iş bir süreçtir.