Operasyonel Mükemmellik: Başarının Eksiksiz Kılavuzu

Operasyonel mükemmellik hakkında bilmeniz gereken her şeyi keşfedin. 

“Operasyonel mükemmellik nedir?” ve “operasyonel mükemmellik uzmanı” gibi konuları açıklayarak operasyonel mükemmelliğin size nasıl yardımcı olabileceğini açıklıyoruz.

Operasyonel Mükemmellik Nedir?

Operasyonel mükemmellik, iş stratejisinin rakiplerine göre daha düşük operasyonel risk, daha düşük işletme maliyetleri ve artan gelirlerle rekabetten daha tutarlı ve güvenilir bir şekilde yürütülmesidir. Kurumların uçtan uca iş dönüşümü geçirmesini gerektiren, teknoloji odaklı, hızla değişen iş modellerinde operasyonel mükemmelliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 

Operasyonel Mükemmellik Enstitüsü'nün kurucusu Kevin Dugan, operasyonel mükemmelliği, her çalışanın müşteriye değer akışını görebildiği ve akış kesildiğinde veya bozulduğunda düzeltebildiği bir nokta olarak tanımlar.

Operasyonel olarak mükemmel bir organizasyonda, herkes müşteriye değer akışında kendi katkısını bilir. Bu akışın ne zaman normal veya anormal olduğunu belirleyebilirler ve herhangi bir anormalliği yönetimin yardımı olmadan nasıl düzelteceklerini bilirler.

Her çalışan kendi görevlerinden proaktif olarak sorumlu olduğundan, operasyonel açıdan mükemmel şirketlerin liderleri, odak noktalarını değiştirebilir ve tekrar eden geliri artırmak için sürekli yenilik ve diğer faaliyetlere odaklanabilir.

İpucu

Operasyonel Mükemmellik yaklaşımımızı, danışmanlık sürecimizin detayları ve bu hizmetimizin püf noktalarının açıklandığı Yönetim Danışmanlığı sayfamız ilginizi çekecektir.

Operasyonel mükemmellik Altı Sigma, Yalın Yönetim, Kaizen ve Shingo Modeli gibi metodolojilere dayanmaktadır. Her yöntemin, kararlarınızı yönlendirmenize yardımcı olacak kendi hedefleri vardır.

 1. Operasyonel Odaklı Hedefler

Operasyonel odaklı hedefler, şirket verimliliğini artırmaya ve ürün veya hizmet kalitesini iyileştirmeye odaklanır. Örnek olarak, güvenlik önlemlerini artırmak ve ürün veya hizmet esnekliğini geliştirmek operasyonel odaklı hedeflerdendir.

 1. Finansal Odaklı Hedefler

Finansal odaklı hedefler, finansal ölçütleri iyileştirmeyi amaçlar. Bu sürekli iyileştirmeler, daha iyi operasyonların, daha güçlü müşteri ilişkilerinin ve müşteri için daha iyi değerin sonucudur. Genellikle artan kârların, maliyetleri düşürmenin ve serbest nakit akışı yaratmanın bir sonucu olarak gelirler.

 1. İnsan Odaklı Hedefler

Son olarak, insan odaklı hedefler, bir organizasyonu operasyonel olarak mükemmel hale getirmede kritik bir rol oynayan işgücü ve kültürel çabalara odaklanır. Örnekler, operasyonel mükemmellik çabalarında artan çalışan katılımını, artan beceri eğitimini ve çalışan verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı içerir.

Operasyonel Mükemmellik Şirketler için Neden Önemlidir?

Operasyonel mükemmellik kaliteyi artırır ve süreçleri iyileştirir.

Operasyonel mükemmellik; süreçleri, sistemleri ve araçları düzene sokmak ve sürekli iyileştirmekle ilgilidir.

Artan kalite ve daha iyi süreçler, daha fazla şeffaflığa sahip olmanın doğal bir yan ürünüdür.

Operasyonel mükemmellik, çalışan deneyimini iyileştirir.

Güçlendirilmiş çalışanlar, muhtemelen daha iyi bir deneyime ve artan iş tatmini seviyelerine sahiptir.

Operasyonel mükemmellik, daha azıyla daha fazlasını yapmak anlamına gelir. Çalışanlara daha azıyla daha fazlasını yapmaları için kaynak vermek, yetkilendirmenin tanımıdır.

Operasyonel mükemmellik kârı artırır.

Operasyonel mükemmellik maliyetleri düşürdüğünden, kaliteyi yükselttiğinden ve yukarıda bahsedilen diğer her şeyden dolayı kârı artırır.

Operasyonel mükemmellik hakkında çok sayıda araştırma, kuruluşların operasyonel mükemmelliğe giden yolda giriştikleri girişimlerin verimliliğini artırmak, verilere dalmak ve şirket içi iletişimi daha şeffaf hale getirmek gibi daha fazla kârla sonuçlandığını bulmuştur.

Operasyonel Mükemmelliğe Nasıl Ulaşılır?

Zihniyeti değiştirmek

Operasyonel mükemmellik, CEO'dan üretim katına kadar tüm organizasyonun katılımını gerektirir.

Operasyonel mükemmelliğe hızlı bir başlangıç yapmanın en iyi yolu, çalışanların her gün daha da ileri gitmesini engelleyen şeylerden nasıl kurtulacağınızı düşünmektir. Bu oldukça kolay olabilir veya tüm kültürünüzü bir organizasyon olarak yeniden düşünmek gibi daha karmaşık olabilir.

Operasyonel mükemmelliğe ulaşmak için yönetimin hem örnek olması hem de dinlemesi gerekir.

Büyük olasılıkla, tüm eylemin ortasında ve müşterilerle ön saflarda yer alan çalışanlar, operasyonel mükemmelliği neyin engellediği konusunda liderden daha fazla öngörüye sahiptir.

Yönetişime karar vermek

En büyük verimsizlikleri belirlemekten kim sorumlu olacak?

Kim yeni prosedürler geliştirecek?

Olası çözümleri araştıran ekipte kimlerin olması gerekecek?

Ön saflardaki ve masasız çalışanları - uzmanlıkları, gözlemleri ve girdileri - mümkün olduğunca yönetişiminize dâhil etmeye çalışın.

Genellikle danışılmayan çalışanlara danışmak da katılımı artırmanın harika bir yoludur.

Çalışanları güçlendirmek

Yetkilendirilmiş bir çalışana, mümkün olduğu kadar kendi muhakemesini kullanarak, yeteneklerinin en iyisini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları araçlar ve bilgiler verilmiştir.

Operasyonel mükemmellik, yetkilendirilmiş çalışanlar olmadan var olamaz. Bunun nedeni, operasyonel mükemmelliğin gerçekleşmesini sağlayan yeni süreçleri ve sistemleri uygulayacak olanlar çalışanlardır.

Çalışanlarınızı güçlendirmek için onlara her gün yaptıklarının daha büyük resmi nasıl etkilediğini gösterin - bu ister çıktı hedeflerine ulaşmak, ister müşterileri mutlu etmek olsun. Nihayetinde, herhangi bir sektörde herhangi bir çalışanın yaptığı her şey, etkili, gelir getiren bir faaliyet olmalıdır.

Güçlendirilmiş çalışanlar bağlı çalışanlardır ve bağlı çalışanlar %15-20 daha üretkendir.

Süreçleri kolaylaştırmak

Bir şey manuel yapılıyorsa, muhtemelen düzgün yapılmıyordur.

Başlamak için, verimsiz süreçlere odaklanın.

Ardından, operasyonel mükemmelliğe ulaşmak için bu süreçleri kolaylaştırın. Başlamak için iyi yerlerden birkaçı, kontrol listelerinin dijitalleştirilmesi, raporların ve çalışma talimatlarının dijital olarak gönderilmesi ve alınmasıdır.

Dijitalleşmenin üretkenliği artırdığı ve pazara sunma hızını önemli ölçüde azalttığı kanıtlanmıştır.

Her şeyi kolaylaştıran bir araç seçmek

İş gücünüz coğrafi olarak dağınık olduğunda ve birlikte çalışan birçok meslektaşınız asla yüz yüze görüşemeyecekse (ki kabul edelim ki, bugünlerde çoğunluğumuz böyle çalışıyoruz), operasyonel mükemmellik yolculuğunuza hızlı bir başlangıç yapacak teknolojilere yatırım yapmak gerekmektedir.

Kuruluşunuz için doğru teknoloji yığını, şu temel hedeflere ulaşmanıza yardımcı olacaktır:

 • Modası geçmiş, zaman alıcı prosedürlerin dijitalleştirilmesi
 • Kuruluş genelinde görünürlüğü artırmak
 • İşyerini daha işbirlikçi hale getirmek için çalışanları birbirine bağlamak
 • Çalışanlara, işte kendi yargılarını kullanmaları için ihtiyaç duydukları bilgi, eğitim ve kaynaklara anında erişim sağlamak

Operasyonel Mükemmellik Uzmanı Ne İş Yapar?

Operasyonel mükemmellik Uzmanı, süreçlerin desteklenmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin teknik liderliğinden ve koordinasyonundan sorumludur. Bu rol, mevcut süreçlerdeki operasyonel ve organizasyonel eksiklikleri araştırmak, iyileştirmeler tasarlamak ve daha verimli sistemler uygulamak için işlevler arası ekiplerde hizmet vermeyi içerir. Bu kişi, etkilenen tüm işlevsel alanlarla ve seviyelerle etkileşime girecek ve sürekli iyileştirme sağlayacaktır.

Sorumlulukları

 • Sürekli iyileştirme projeleri yürütmek için ekip üyelerinin önceliklendirilmesinden ve koordinasyonundan sorumludur.
 • Günlük operasyonlar sırasında tüm personel ile olumlu etkileşimler yoluyla rehberlik, destek, yönlendirme ve liderlik sağlar.
 • Süreç ekibi toplantılarına katılır ve departman/şirket bakış açısı sağlar.
 • Yalın süreçlerin tutarlılığını ve doğru uygulamasını sağlamak için ilk ve devam eden Yalın etkinliklere (Kaizenler, Değer Akışı Haritalama ve Yalın Eğitim) destek sağlar.
 • İş operasyonları faaliyetleri genelinde büyüme ve verimliliğin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak için dâhili operasyonel mükemmellik/süreç iyileştirme girişimleri geliştirir.
 • Pazarlama ve büyüme kampanyalarını desteklemek için yeni süreçler, eğitim materyali, kapasite planlaması, yeni ürün ve hizmet dağıtımı tasarlar.
 • Süreç, politikalar ve prosedür mühendisliği ve verimlilik için dokümantasyon hazırlar.
 • Organizasyon için en iyi operasyonel mükemmellik metodolojileri aracılığıyla projeler geliştirir.
 • Proje ilerlemesini gözden geçirmek ve incelemek için yönetimle toplantıları kolaylaştırır.
 • Operasyonel mükemmellik projelerinin sonuçlarını ve ilerlemesini operasyonel mükemmellik yol haritasına göre ölçer.
 • Değişime olan bağlılığı harekete geçirir ve değişim girişimlerinin sürekli sürdürülebilirliğini sağlar.