OKR KPI Farkı

OKR KPI Farkı Nedir ? Başarıya giden yolda sadece hedefi belirlemek yeterli değildir. İyileştirmek için süreç izleme gibi araç ve yöntemlere ihtiyaç vardır.

Bu iyi tasarlanmış süreçte, OKR'ler ve KPI'lar en önemli kılavuzlardır. Her iki kavramın da iyi anlaşılması önemlidir. Aşağıdaki bölümlerde, KPI ve OKR tanımları ve "KPI ile OKR arasındaki fark nedir?" sorusu açıklanacaktır.

İpucu

Albert Solino olarak OKR yaklaşımımızın, OKR danışmanlığımızın detaylarının ve püf noktalarının açıklandığı OKR Danışmanlığı sayfamız ilginizi çekecektir.

KPI NEDİR?

"Anahtar performans göstergesi" nin kısaltması olan KPI, şirketinizin performansını ve bu süreçte şirket ve çalışanlarının nasıl başarılı olup olmadıklarını gözlemlemenin bir yoludur. Hedeflere giden yolda başarılı olmanın en önemli noktalarından biri de KPI'ları özelleştirerek doğru bir şekilde belirlemektir. Özelleştirme ile kastedilen, departmanlara ait KPI'lar arasında farklılıklar olması gerektiğidir. Çünkü örneğin bir pazarlama departmanı ile üretim departmanının işleyişi, çalışanları ve yöntemleri farklıdır. Aynı departman içinde bile, KPI'lar farklı seviyelerde olmalıdır. Kısacası, KPI'lar başarı sürecinde kapsanan yolu izlememize yardımcı olur.

KPI'lar genellikle sayısal verilere dayansa da, pozitif veya pozitif olmayan gibi bir durumu gösteren KPI'lar da vardır. Bununla birlikte, her iki durumda da, KPI'lar ölçülebilir ve doğrulanabilir somut verilerden oluşmalıdır.

Pazarlama Departmanı için bazı önemli KPI'lar vardır:

ROI (Yatırım Getirisi)

ROI, yatırımın geri dönüşü anlamına gelir. Kısaca 1000 $ harcadınız ve 1300 $ kazandınız.

Harcanan / Kazanılan = 1300/1000 = 1.3, bu da% 1.3 ROI olduğu anlamına gelir.

 

CR (Dönüşüm Oranı)

Dönüşüm oranı, sitenize yapılan kaç ziyaretin satışa veya hedefe dönüştüğünün verileridir. Dönüşüm / Ziyaretler ile hesaplanabilir.

Ziyaretçi: 665

Dönüşüm:% 13

CR =% 13/665 =% 1,95

Temel Performans Göstergesi(KPI) Tanımı

Kısaca KPI olan Anahtar Performans Göstergesi, belirtilen amaç için yapılan çabaların bir göstergesidir. Hedefler belirlemede ve onlara ulaşmak için neler yapabileceğiniz konusunda size rehberlik eder. Dahası, hedefe giden yol üzerinde kontrol sağlarlar. Çoğunlukla nicel veriler hakkında bilgi verseler de nitel de olabilirler.

İki tür KPI vardır: yüksek düzey ve düşük düzey. Düşük düzeyli KPI'lar şirket içindeki departmanlarla ilgili iken, üst düzey KPI'lar şirketin toplam performansına odaklanır.

KPI'lar, bir şirketin temel iş hedeflerini ne kadar etkili bir şekilde takip ettiğini gösteren performans ölçütleridir. KPI hedefleri elde edilebilir ve süreci veya halihazırda mevcut olan bir projeyi ölçer.

OKR Nedir?

OKR ile, tatmin edici gelişimi ve performanstaki değişikliği yönetmek mümkündür. Odaklanmak ve her şeye çalışmakla ilgili değil. Aksine, en etkili hedefi seçmek ve bu hedefe ulaşmak için bir yol belirlemekle ilgilidir. Bu başarı kalıcı olmalı, geçici değil ve aynı zamanda ilerici olmalıdır.

OKR, yeni hedefleri ve temel değişiklikleri temsil eden güçlü bir araçtır. Bunun yerine, iyi OKR' ları nasıl yazacağınızı biliyorsanız, şirketiniz güçlü olacaktır. Seçilecek hedef yenilikçi ve gelişime yönelik olmalıdır. Böylelikle belirlenecek anahtar sonuçlar, çalışanları hırs ve başarıya yönlendirecektir.

OKR (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) Tanım

Kısaca OKR olarak adlandırılan Hedefler ve Anahtar Sonuçlar, birçok şirket tarafından yaygın olarak kullanılan hedef belirleme çerçevesidir. Bir OKR, bir Hedef ve en fazla 5 Anahtar Sonuçtan oluşur.

Haftalık, aylık veya yıllık olarak belirlenebilen OKR'ler ile hedeflerinizi belirleyip takip edebilir ve varış noktasına giden yolda kapsanan yolu gözlemleyebilirsiniz. Dolayısıyla bir uyum yaratan ve ölçülebilir hedefler üzerinde gösterilen çabaya odaklanan basit ve güçlü bir hedef sistemidir.

Temel amaç, bireysel ve ekip hedeflerini organizasyonun hedefleriyle uyumlu hale getirerek ölçülebilir sonuçlar elde etmektir.

Stratejik yönetim ve performans sistemine daha fazla çeviklik sağlamak için tasarlanmış kısa vadeli bir hedef belirleme ve sonuç izleme sistemidir.

Hedefler, esas olarak bir hedefe ulaşmak için atılan adımlardır. Ayrıca kısa bir zaman dilimine ve dar bir tanıma sahiptirler. Öte yandan hedefler, şirketinizin ulaşmak istediği ana hedeflerdir. Uzun bir zaman çerçevesine ve geniş bir tanıma sahipler.

Anahtar Sonuçlar açıkça tanımlanmış, spesifik ve ölçülebilir kısa ifadelerdir. Bu nedenle, çalışanlar ve liderlerinin ilerlemeyi izlemesini kolaylaştırırlar. En iyi sonuçlar için Anahtar Sonuçlar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

KR’ler özeldir. Google gibi OKR’leri başarılı bir şekilde kullanan kuruluşlar, temel sonuçlarını ve hedeflerini tasarlarken tüm çalışanları için ortak olan belirli bir dili kullandıklarını gösteriyor.

OKR ve KPI Arasındaki Farklar

KPI hedefleri, halihazırda devam eden projeler için gösterilen çabaların sonuçlarını temsil eder. Öte yandan, OKR ler ne çok kolay ne de ulaşılamaz olmalıdır. Yani başarılması kolay olmamakla birlikte hedeflere ulaşıldığında ekip ve şirket motivasyonunu artırarak büyümeyi tetikleyen faktörlerdir.

OKR, KPI'dan daha fazla derinliğe sahiptir ve işiniz için yeni projeler, girişimler ve hatta yeni yönler almak için daha iyi bir çerçeve sağlar.

OKR ve KPI karşılaştırması, her ikisi de anahtarlar içermesine rağmen tebeşir ve peynir kadar farklıdır, ancak biri diğerini içeren bir kombinasyondur. Tamamlayıcı kapsamları nedeniyle, OKR’lar ve KPI'lar doğal arkadaşlardır.

KPI ve OKR arasındaki farkı göstermek için, KPI'ları başarıya giden yoldaki deneyimler olarak düşünebilirsiniz. Yeni bir start-up kurduğunuzu varsayalım. İstediğiniz büyümeye ulaşana kadar gidip birçok yol denemeniz gerekecek ve elbette bu yollar başarıya veya başarısızlığa yol açabilir. Ancak başarısızlıklar aslında başarının temelini oluşturan araçlardır. Ama tabii ki doğrudan getirmiyorlar. Başka bir deyişle, KPI'larda depolanan deneyimlere dayalı OKR'lar ile nihai büyüme elde edilir.

Sonuç olarak, süreci izlemek için KPI'lar kullanılırken, OKR'lar problemleri doğru çözümler sunarak çözer. Albert Solino tarafından geliştirilmiş olan Corvisio OKR Yazılımını kullanmak, OKR'lerinizi ayarlamak ve şirketinizin ilerlemesini izlemek için gerçekten yararlı olabilir.

KPI ve OKR arasındaki farkın ana nedeni, neden ve ne amaçla ayarlandıklarıdır. Diğer bir deyişle, KPI'lar yapım aşamasındaki projelerin süreçleri hakkındaki gözlemlerle ilgilidir, OKR'ler ise yeni atılımlar ve gelişmeler için taktikler içerir. OKR'ler çoğunlukla ekibi daha iyi bir iş yapmaya iten hırs ve cesaretlendirmeye dayanır. Başka bir deyişle, OKR ler zamanla değişen öncelikleri ve görevleri temsil eder. Öte yandan, KPI'lar kalıcıdır, bu da neredeyse her yıl aynı oldukları anlamına gelir. OKR ler yeni hedeflerle uyumlu olma ve değişme eğilimindeyken, KPI'lar zamanla gerçekleştirilir.

Örnek olarak, quesadilla pişirmeye karar verdin. Bir defasında tarifi ve yemeğiniz için gerekli malzemeleri hazırladınız. Gösterge panelini temsil eden küçük bir pano üzerinde, ne kadar şeker, tuz ve diğer malzemelerin mevcut olduğu yazıyor. Bu nedenle, eşiklerin içindeyse miktarını kontrol edebilirsiniz.

Yukarıdaki örnekte, tarifiniz OKR'nizdir ve malzemelerinizin sınırlarını gösteren gösterge panosu KPI'nızdır.

OKR ve KPI Örnekleri

Satış

Yeni üretilen ürünlerin satışları beklendiği gibi değil.

  • OKR

Satışlarda büyüme

  • KPI

Reklam bütçesini % 30 artırın

İyileştirme

Web sitesi iyileştirme

  • OKR

O ay yayınlanan blog yazıların SEO uyumlu hale getirilmesi

  • KPI

Görsellerin boyutlarını azaltarak % 50 daha hızlı hale getirin

ŞEFFAFLIK

Şeffaflık, OKR'lerin en faydalı özelliklerinden biridir, diyalog sağlar ve kuruluşun hedeflerini netleştirir. Belirlenen her seviyedeki hedef, gerçek zamanlı gösterge panosunda yerini alır ve böylece her kademedeki çalışanlar için kullanılabilir. Şeffaflık elde etmek için, OKR'lerin herkes tarafından görülebilir olması gerekir, böylece insanlar başkalarının hangi iş üzerinde çalıştıklarını öğrenir.

OKR'nin faydaları yeni bir metodoloji uygulamanın zorluğundan daha ağır basıyor gibi görünüyor, değil mi? 

 

Albert Solino tarafından geliştirilen Corvisio OKR yazılımını denemek için linke tıklayın: Corvisio OKR