Medya Planlaması Nedir? | Tanım, Süreç ve Örnekler

Sanayi Devrimi ile birlikte dünyamız büyük bir değişim içerisine girmiştir. Teknolojinin gün geçtikçe gelişmesi onu vazgeçilmez kılmıştır. Çünkü birçok avantajı ile hayatımızı kolaylaştırır. Günümüz dijital bir çağdır ve bu dönemde hemen her şey medya üzerinden yürütülmektedir. Çağımızın birçok çeşitli kaynakları da medya planlamasını zorunlu olarak beraberinde getirmiştir. Medya planlama denilen şey, reklamların bireylere ulaştırmak istedikleri mesajların hani mecralar üzerinden olacağını belirlemedir ve medya planlaması, bu çağda oldukça önemli bir unsurdur.

Bu planlamanın önemli olduğu kadar medya planlama süreci de oldukça büyük öneme sahiptir. Günümüz çağının merkezinde teknoloji yer alır ve bu çağda her şey sanal ortam üzerinden yapılır. İş hayatı, alışveriş süreci, eğitim vb. gibi hayatımızın önemli alanları sanal ortama taşınmıştır. Bu mecra hayatımızda bu denli önemli yer tutarken de reklamcılık da bu alanda büyük bir rol oynar. Bir ürünü piyasaya ve alıcıya pazarlama sürecinde rol oynayan en önemli araçlardan bir tanesi de medya planı stratejileridir.

Çünkü artık her şey medya aracılığıyla iş görmektedir. İlk olarak medya planlama stratejisinin belirlenmesi gerekir. Bu mecrada da etkili ve güzel bir reklam planlama, alıcıyı etkilemenin ve ona ulaşabilmenin ideal yollarından bir tanesidir. Medya planlama günümüz reklamcılığında büyük bir öneme sahiptir. Çünkü çağımızda medya planlama ve satın alma birbiriyle bağlantılı olan şeylerdir. Birbirlerini her koşulda etkilerler.

Medya planlaması yapılırken de elde edilmek istenen amaç; belirlenen hedefler doğrultusunda, doğru alıcı/tüketici topluluğuna, en doğru zaman arsalığında ve doğru mecralar üzerinden ulaşılmasının sağlanmasıdır. Bu doğru belirlenen hedefler doğrultusunda, pazarlanmak, reklamını yapmak istenilen ürünün daha fazla kitleye duyurulması ve buna bağlı olarak da satışında artış gözlemlenecektir. Medya planı, belli bir uyum içerisinde yapılmalıdır. Yapılacak olan planda hitap edilecek kitle ön planda tutulmalı ve o doğrultuda plan devam etmelidir. Bunun haricinde görsellik ve reklamda açık olmak da medya planlamasında önemli yer tutmaktadır.

Medya Planlaması Nedir?

Günümüz çağının merkezinde teknoloji yer alır ve bu çağda her şey sanal ortam üzerinden yapılır. İş hayatı, alışveriş süreci, eğitim vb. gibi hayatımızın önemli alanları sanal ortama taşınmıştır. Bu mecra hayatımızda bu denli önemli yer tutarken de reklamcılık da bu alanda büyük bir rol oynar. Bir ürünü piyasaya ve alıcıya pazarlama sürecinde rol oynayan en önemli araçlardan bir tanesi de medya planı stratejileridir.

Çünkü artık her şey medya aracılığıyla iş görmektedir. Hedeflenen kitleye ulaşılması için profesyonel bakış açısı sağlar ve pazarlama için doğru veriler sağlar. İlk olarak medya planlama stratejisinin belirlenmesi gerekir. Bu mecrada da etkili ve güzel bir reklam planlama, alıcıyı etkilemenin ve ona ulaşabilmenin ideal yollarından bir tanesidir. Ancak iyi reklam tek başına yeterli olamayabilir.

medya planlaması

Buna ek olarak medya satın alma, reklamın zaman aralığı, hangi mecrada görüldüğü ve alınan hedef kitlesi de böyle bir durumda oldukça etkilidir. Kısaca tanımlamak gerekirse medya planlaması, bir ürünü/reklamı/ paylaşılması istenen şeyin kitle iletişim araçları ve sosyal medyalar aracılığı ile en doğru olan alıcıya ulaşabilmesini sağlayan çalışmalardır.

Medya Planlama Avantajları

Bir ürünün, hizmetin veya markanın farklı medya kanalları sayesinde pazarlanması için hedef

kitleye doğrudan ulaşılması gerekir. Bu yüzden sistematik çalışma, araştırma ve analizler

yapma çok önemlidir. Medya Planlama Avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Pazarlama için doğru veriler sağlar.
 • Hedeflenen kitleye ulaşılması için profesyonel bakış açısı sağlar.
 • Firmaların dijital ortamda varlığını analiz etmeyi sağlar.
 • Optimum seviyedeki bütçeyle hedeflenen kitleye ulaşmayı sağlar.
 • Müşterilerde marka bağlılığı oluşturur.
 • Uzman stratejileri sayesinde yapılan reklamda istenilen mesaj en doğru şekilde
 • hedeflenen kitleye ulaşmasını sağlar.
 • Hedef kitleye odaklanan yaratıcı içeriklerle istenen mesajın verilmesi sağlanır.
 • Sürecin sistemli ve ölçülebilir olması, yeni pazarlama hedefleri ve reklam
 • kampanyaları için yol gösterici olur.
 • Yüksek erişim ve yeterli frekans sağlar.
 • Yeterli bütçenin oluşmasında alternatif oluşturmaya yardımcı olur.
 • Verimsiz icraatları reklam verene duyurur ve uygulamayı çok geç olmadan
 • sonlandırır.
 • Satış sürecinde yapılabilecek olan hilelerden kaçınmayı sağlar.

Görüldüğü üzere medya planlamasının pek çok avantajı vardır.

medya planlama faydaları

Medya Planlamanın Amacı Nedir?

Medya planlama günümüz reklamcılığında büyük bir öneme sahiptir. Çünkü çağımızda medya planlama ve satın alma birbiriyle bağlantılı olan şeylerdir. Birbirlerini her koşulda etkilerler. Medya planlaması yapılırken de elde edilmek istenen amaç; belirlenen hedefler doğrultusunda, doğru alıcı/tüketici topluluğuna, en doğru zaman arsalığında ve doğru mecralar üzerinden ulaşılmasının sağlanmasıdır. Bu doğru belirlenen hedefler doğrultusunda, pazarlanmak, reklamını yapmak istenilen ürünün daha fazla kitleye duyurulması ve buna bağlı olarak da satışında artış gözlemlenecektir. Bu amaçlara ulaşabilmek için de medya plan büyük bir rol oynar ve bağlantı sağlar. Hitap edilecek doğru kitlenin bulunması, bulunan kitleye hitap edecek en uygun mecranın belirlenmesi de çok önemlidir.

Medya Planlamanın Amacı

Medya Planlama Aşamaları

Medya planlama büyük bir titizlikle ve belli aşamalardan geçerek yapılmalıdır. Bu medya planlama süreci aşamaları:

 • Reklamı yapılacak ürünün analizi
 • Reklamın sunulması istenilen kitlenin tespit edilmesi
 • Uygun medya araçlarının tespit edilmesi
 • Hedeflenen oranların analiz edilmesi
 • Bütçe analizi
 • Değerlendirme

Öncelikli olarak; medya planlamada aşamalar çok önemlidir. Bu aşamalardan titizlikle geçerek en etkili sonuca ulaşır. Reklamı yapılacak ürünün öncelikli olarak analiz edilmesi gerekmektedir. Çünkü piyasaya sunulacak olan ürünü en iyi şekilde tanımanız gerekir. Ürünün doğası, ürün gelişimi satıcı tarafından çok iyi bilinmelidir.

Medya Planlama Aşamaları

Örneğin reklamı yapılacak olan ürün bir cihaz ise, bu cihazın nasıl kullanılacağının iyi- kötü yönlerinin, yarar ve zararlarının tespit edilip belirlenmiş olması gerekmektedir. Bu ürün özelliklerinin de mutlaka analiz edilmesi gerekir. Bir medya planlama için en önemli aşamalardan bir tanesi bu aşamadır. Çünkü piyasaya sunulacak, reklamı yapılacak olan ürün hakkındaki bilgilerin toplandığı aşama bu aşamadır.

İkinci aşama olan kitlenin tespit edildiği aşama, etkili bir sonuç alabilmek açısından oldukça değerlidir. Çünkü reklamı yapılacak ürünün etkili bir kitleye hitap etmesi, planlama sonuçlarında iyi bir değer gösterecektir. Piyasaya sunulmak istenen ve reklamı yapılacak ürünün kimlere hitap ettiğini, kimlerin ihtiyaçlarını karşılayacağını bilmek bu aşamada çok önemlidir.

Çünkü ürün ve kitlenin birbiri ile uyum sağlaması, medya planlamada istenen sonuçlardan biridir. Hedef alınan tüketici kitlesinin, analizinin çok iyi yapılmış olması gerekir. Belli başlı özellikler dikkate alınmalıdır: yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey, eğitim, medeni durum, meslek, ilgi alanları, tüketim alışkanlıkları, inanç vb.

Hedef kitlenin belirlenmesi ile ürün reklamı için kullanılacak sosyal medya ve platformlar belirlenir. Seçilen ve analizler ile doğruluğundan emin olunan kitleye doğrudan hitap edebilecek, kolay etkileşim sağlanabilecek sosyal platform, reklam sürecinde seçilmelidir.

Bu aşamalardan geçilerek bir oran hesaplanması yapılmalıdır. Bu aşama çok önemlidir. Çünkü adeta, kendisinden önce gelen aşamaların doğruluğunu, uyumluluğunu kontrol eder. Bu aşama ile çalışmalarımızın ne kadar sağlıklı gittiğini görebiliriz. Oranlama sayesinde veri elde ederiz ve bu verileri analiz ederek medya planlama sürecinde değişikliklere başvurabiliriz.

Bu süreçte önemli rol oynayan bir diğer aşama ise bütçe planlamasıdır. Yapılan çalışmaların sürecinde düzenlenen reklam çalışmaları ile bu çalışmalara harcanan bütçe, reklam çalışmalarına yapılan geri dönüşümler raporlanır. Eğer bu raporlar olumlu yönde değerlendirilebiliyor ise istenilen sonuca ulaşılmış, bu süreci sağlıklı bir şekilde başarı ile atlattığınızı gösterir. Son olarak ise genel bir süreç değerlendirmesi yapılır. Süreç içerisinde başarılı başarısız durumlar, süreci etkileyen hususlar belirlenip analiz edilir.

Medya Planlama Terimleri Nelerdir?

Medya planı, belli bir uyum içerisinde yapılmalıdır.

Medya planlama terimlerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Medya
 • Satın alma
 • Görsellik
 • Reklam
 • Sosyal medya
 • Pazarlama
 • Medya planlama süreci

Bu kavramların hepsi reklam sürecinde birbiri ile bağlantılıdır. Çağımız dijital bir çağ olduğundan her şey medya aracılığı ile halledilmeye çalışılmaktadır. Teknolojinin gün geçtikçe gelişmesi onu vazgeçilmez kılmıştır. Çünkü birçok avantajı ile hayatımızı kolaylaştırır. Günümüz dijital bir çağdır ve bu dönemde hemen her şey medya üzerinden yürütülmektedir. Çağımızın birçok çeşitli kaynakları da medya planlamasını zorunlu olarak beraberinde getirmiştir. Medya planlama denilen şey, reklamların bireylere ulaştırmak istedikleri mesajların hani mecralar üzerinden olacağını belirlemedir ve medya planlaması, bu çağda oldukça önemli bir unsurdur. Bu hem daha geniş bir kitleye hitap etmeyi sağlar hem de süreden avantaj sağlar. Kısa sürede en fazla kitleye ulaşmak medya ile mümkündür. Bu nedenle artık reklamlar sosyal medya üzerinden verilmektedir. Ancak medya planlama yapılırken belli başlı aşamalardan geçmek gerekir ve doğru bir medya planlama süreci oluşturmak gerekir. Aksi halde istenilen sonuç elde edilemeyecektir.

Medya planlamada aşamalar çok önemlidir. Çünkü bu aşamalardan titizlikle geçerek en etkili sonuca ulaşılır. Reklamı yapılacak ürünün öncelikli olarak en doğru ve en titiz bir biçimde analiz edilmesi gerekmektedir. Çünkü piyasaya sunulacak olan ürünü en iyi şekilde tanımanız gerekir. Ürünün doğası, ürün gelişimi satıcı tarafından çok iyi bilinmelidir. Örneğin reklamı yapılacak olan ürün bir cihaz ise, bu cihazın nasıl kullanılacağının iyi- kötü yönlerinin, yarar ve zararlarının tespit edilip belirlenmiş olması gerekmektedir.

Medya Planlama Terimleri

Bu ürün özelliklerinin de mutlaka analiz edilmesi gerekir. Bir medya planlama için en önemli aşamalardan bir tanesi bu aşamadır. Çünkü piyasaya sunulacak, reklamı yapılacak olan ürün hakkındaki bilgilerin toplandığı aşama bu aşamadır. Bu aşama sayesinde ürünün tanıtımı yapılır ve piyasada önemli rol oynar. Hedef kitleye ürünün tanıtımını yapacak olan da bu aşamadır.

İkinci aşama olan kitlenin tespit edildiği aşama, etkili bir sonuç alabilmek açısından oldukça değerlidir. Çünkü reklamı yapılacak ürünün etkili bir kitleye hitap etmesi, planlama sonuçlarında iyi bir değer gösterecektir. Piyasaya sunulmak istenen ve reklamı yapılacak ürünün kimlere hitap ettiğini, pazarlanacak olan ürünün kimlerin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını bilmek bu aşamada çok önemlidir. Çünkü ürün ve kitlenin birbiri ile iyi bir şekilde uyum sağlaması, medya planlamada istenen sonuçlardan biridir. Hedef alınan tüketici kitlesinin, analizinin çok iyi yapılmış olması gerekir. Belli başlı özellikler dikkate alınmalıdır: yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey, eğitim, medeni durum, meslek, ilgi alanları, tüketim alışkanlıkları, inanç vb.

Hedef kitlenin belirlenmesi ile ürün reklamı için kullanılacak sosyal medya ve platformlar belirlenir. Seçilen ve analizler ile doğruluğundan emin olunan kitleye doğrudan hitap edebilecek, kolay etkileşim sağlanabilecek sosyal platform, reklam sürecinde seçilmelidir.

Bu aşamalardan geçilerek bir oran hesaplanması yapılmalıdır. Bu aşama çok önemlidir. Çünkü adeta, kendisinden önce gelen aşamaların doğruluğunu, uyumluluğunu kontrol eder. Bu aşama ile çalışmalarımızın ne kadar sağlıklı gittiğini görebiliriz. Oranlama sayesinde veri elde ederiz ve bu verileri analiz ederek medya planlama sürecinde değişikliklere başvurabilir.

Medya Planlama Nasıl Yapılır?

Medya planı, belli bir uyum içerisinde yapılmalıdır. Yapılacak olan planda hitap edilecek kitle ön planda tutulmalı ve o doğrultuda plan devam etmelidir. Bunun haricinde görsellik ve reklamda açık olmak da medya planlamasında önemli yer tutmaktadır.

Planlama yaparken beklediğiniz sonuçlar ve hedefler doğrultusunda hareket etmelisiniz. Yaptığınız satış verileri incelenmeli ve o doğrultu esasında bir hedef belirlenmelidir. Daha sonrasında stratejiler saptanır ve ürün hakkındaki aşamalar düşünülür. Yapılacak olan reklam ne zaman, hangi mecrada, kime, hangi sıklıkla ulaşacağı belirlenir. Bu esaslar doğrultusunda bir medya planı yapılır. Birçok unsur planlamada önemli rol oynar: indirimler, reklamın çekiciliği, reklam süresi, ne sıklıkla reklamın paylaşıldığı vb.

Medya planlaması yapılırken en önemli nokta hedef kitledir. Çünkü ürün belli bir kitleye uyumlu olur. Bu noktada cinsiyet, yaş, ürünün pazarlanacağı coğrafya gibi unsurlar etkili olur. Hedef kitle tespit edildikten sonra ürünün reklamının yapılacağı mecra seçimine karar verilir ve en uygun mecrada piyasaya sunulur.

Medya Planlamasını Kimler Yapabilir?

Medya planlaması çağımızda çok önemli bir durumdur. Planlamayı yapacak olan kişi medya planlaması nasıl yapılır bunu çok iyi bilmesi gerekir. Çünkü bu durum ciddi derecede hassasiyet içerir. Medya planlamasını medya planlamacısı yapar. Bu kişi ,gerekli olan tüm bilgilere ve stratejilere sahiptir.

Medya Planı Süreci Nedir?

Yapılan medya planı çeşitli süreçlerden geçer. Rastgele bir şekilde ilerlemez ve reklam kampanyalarında medya planlaması çok önemlidir. Belli bir düzen ve disiplin gerekir. Bir medya planı oluşturma amacı var ise öncelikli olarak amaç ve hedefler planlanır, medya stratejileri ve medya planlaması bu hususta önemlidir. Bu hedef ve amaç, sizin süreç sonunda elde etmek istediğiniz şeylerdir.

Daha sonra ise medyanın, bu amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda nasıl aracı olabileceğini belirlemek gerekir. Ancak bu durum hedef kitleye bağlıdır çünkü reklamın ulaşmak istediği bir kitle mevcuttur. Bu kitle belirlenmesinde belli hususlar vardır: Yaş, cinsiyet, medeni durum, ürünün piyasaya sürüleceği coğrafya vb. Bu özellikler doğrultusunda hedef kitle belirlenirse buradan yola çıkılarak da ürünün reklamının yapılacağı en uygun sosyal medya belirlenir ve ürün piyasaya çıkmaya hazır hale gelir.

Sosyal Medya Planlaması Nedir?

Günümüz çağının merkezinde teknoloji yer alır ve bu çağda her şey sanal ortam üzerinden yapılır. Artık hemen herkes sosyal medya kullanmaktadır. Bu nedenle sosyal medya planlama bu çağda önemlidir. İş hayatı, alışveriş süreci, eğitim vb. gibi hayatımızın önemli alanları sanal ortama taşınmıştır. Medya planlama günümüz reklamcılığında büyük bir öneme sahiptir. Çünkü çağımızda medya planlama ve satın alma birbiriyle bağlantılı olan şeylerdir.

Birbirlerini her koşulda etkilerler. Medya planlaması yapılırken de elde edilmek istenen amaç; belirlenen hedefler doğrultusunda, doğru alıcı/tüketici topluluğuna, en doğru zaman arsalığında ve doğru mecralar üzerinden ulaşılmasının sağlanmasıdır. Bu doğru belirlenen hedefler doğrultusunda, pazarlanmak, reklamını yapmak istenilen ürünün daha fazla kitleye duyurulması ve buna bağlı olarak da satışında artış gözlemlenecektir. Bu amaçlara ulaşabilmek için de medya plan büyük bir rol oynar ve bağlantı sağlar. Hitap edilecek doğru kitlenin bulunması, bulunan kitleye hitap edecek en uygun mecranın belirlenmesi de çok önemlidir.

Sosyal Medya Planlaması Nedir

Doğru bir dijital medya planlaması yapmak zorunluluk haline gelmiştir. Bu mecra hayatımızda bu denli önemli yer tutarken de reklamcılık da bu alanda büyük bir rol oynar. Medya planı, belli bir uyum içerisinde yapılmalıdır. Yapılacak olan planda hitap edilecek kitle ön planda tutulmalı ve o doğrultuda plan devam etmelidir. Bunun haricinde görsellik ve reklamda açık olmak da medya planlamasında önemli yer tutmaktadır. Planlamalarınızı yaparken beklediğiniz sonuçlar ve hedefler doğrultusunda hareket etmelisiniz. Yaptığınız satış verileri incelenmeli ve o doğrultu esasında bir hedef belirlenmelidir. Daha sonrasında stratejiler saptanır ve ürün hakkındaki aşamalar düşünülür. Yapılacak olan reklam ne zaman, hangi mecrada, kime, hangi sıklıkla ulaşacağı belirlenir. Bu esaslar doğrultusunda bir sosyal medya planı yapılır.

Medya Satın Alma Nedir?

Teknoloji ilerledikçe rekabet koşullarını da beraberinde getirmektedir. Çağımız dijital bir çağ olduğundan her şey medya aracılığı ile halledilmeye çalışılmaktadır. Bu hem daha geniş bir kitleye hitap etmeyi sağlar hem de süreden avantaj sağlar. Kısa sürede en fazla kitleye ulaşmak medya ile mümkündür. Bu nedenle artık reklamlar sosyal medya üzerinden verilmektedir. Bundan dolayı hizmetlerin hedeflenen kitleye ulaştırılması daha da önemli hale gelmektedir.

Bir markanın hedef kitleye ulaştırılması ve marka bağlılığı oluşturulmasında medyanın önemi büyüktür. Tam da bu noktada markalar için medya satın alma işlemi ön plana çıkar. Medya satın alma, reklam stratejisinin önemli kararlarında kritik konumdadır. Markaların reklam kampanyalarından ürün ve hizmetler için yaratıcı fikirlerin şekillendirilmesine kadar birçok sürecin bir araya geldiği stratejik prosedürlerdir.

Medya Planlaması Örneği

Çağımızın tüketicileri de çağımız gibi dijitalleşmiştir. Artık mağazalara gitmeden önce, alacakları ürünle alakalı pek çok bilgiye sahip oluyorlar. Yani ürüne canlı gözle bakmadan önce aslında o ürünün ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını çok iyi biliyorlar. Mağazaya geldiklerinde ise çoktan karar vermiş ve belli başlı soru işaretlerini kafalarından silmiş oluyorlar. Bu süreçte kişiyi etkileyen en önemli faktör internettir.

Bu nedenle internet aracılığıyla artık pek çok ürünün reklamı rahatça yapılmaktadır. Öncelikli olarak; medya planlamada aşamalar çok önemlidir. bu aşamalardan titizlikle geçerek en etkili sonuca ulaşır. Reklamı yapılacak ürünün öncelikli olarak analiz edilmesi gerekmektedir. Çünkü piyasaya sunulacak olan ürünü en iyi şekilde tanımanız gerekir.

Örneğin reklamı yapılacak olan ürün bir cihaz ise, bu cihazın nasıl kullanılacağının iyi- kötü yönlerinin, yarar ve zararlarının tespit edilip belirlenmiş olması gerekmektedir. Bu ürün özelliklerinin de mutlaka analiz edilmesi gerekir. Bir medya planlama için en önemli aşamalardan bir tanesi bu aşamadır. Çünkü piyasaya sunulacak, reklamı yapılacak olan ürün hakkındaki bilgilerin toplandığı aşama bu aşamadır.

İkinci aşama olan kitlenin tespit edildiği aşama, etkili bir sonuç alabilmek açısından oldukça değerlidir. Çünkü reklamı yapılacak ürünün etkili bir kitleye hitap etmesi, planlama sonuçlarında iyi bir değer gösterecektir. Piyasaya sunulmak istenen ve reklamı yapılacak ürünün kimlere hitap ettiğini, kimlerin ihtiyaçlarını karşılayacağını bilmek bu aşamada çok önemlidir.

Çünkü ürün ve kitlenin birbiri ile uyum sağlaması, medya planlamada istenen sonuçlardan biridir. Birçok kriter bu noktada önemlidir. Bunlar: yaş, cinsiyet, coğrafi bölge, cinsiyet vb. Hedef kitlenin belirlenmesi ile ürün reklamı için kullanılacak sosyal medya ve platformlar belirlenir. Seçilen ve analizler ile doğruluğundan emin olunan kitleye doğrudan hitap edebilecek, kolay etkileşim sağlanabilecek sosyal platform, reklam sürecinde seçilmelidir.

Medya Planlaması Örneği

Bu aşamalardan geçilerek bir oran hesaplanması yapılmalıdır. Bu aşama çok önemlidir. Çünkü adeta, kendisinden önce gelen aşamaların doğruluğunu, uyumluluğunu kontrol eder. Bu aşama ile çalışmalarımızın ne kadar sağlıklı gittiğini görebiliriz. Oranlama sayesinde veri elde ederiz ve bu verileri analiz ederek medya planlama sürecinde değişikliklere başvurabiliriz.

Bu süreçte önemli rol oynayan bir diğer aşama ise bütçe planlamasıdır. Yapılan çalışmaların sürecinde düzenlenen reklam çalışmaları ile bu çalışmalara harcanan bütçe, reklam çalışmalarına yapılan geri dönüşümler raporlanır. Eğer bu raporlar olumlu yönde değerlendirilebiliyor ise istenilen sonuca ulaşılmış, bu süreci sağlıklı bir şekilde başarı ile atlattığınızı gösterir. Son olarak ise genel bir süreç değerlendirmesi yapılır. Süreç içerisinde başarılı başarısız durumlar, süreci etkileyen hususlar belirlenip analiz edilir.

Medya planlama günümüz reklamcılığında büyük bir öneme sahiptir. Çünkü çağımızda medya planlama ve satın alma birbiriyle bağlantılı olan şeylerdir. Birbirlerini her koşulda etkilerler. Medya planlaması yapılırken de elde edilmek istenen amaç; belirlenen hedefler doğrultusunda, doğru alıcı/tüketici topluluğuna, en doğru zaman arsalığında ve doğru mecralar üzerinden ulaşılmasının sağlanmasıdır.

Bu doğru belirlenen hedefler doğrultusunda, pazarlanmak, reklamını yapmak istenilen ürünün daha fazla kitleye duyurulması ve buna bağlı olarak da satışında artış gözlemlenecektir. Bu amaçlara ulaşabilmek için de medya plan büyük bir rol oynar ve bağlantı sağlar. Hitap edilecek doğru kitlenin bulunması, bulunan kitleye hitap edecek en uygun mecranın belirlenmesi de çok önemlidir.

Örneğin bir cihazın reklamını yapmak istiyorsunuz. Öncelikli olarak hedef kitle belirlemelisiniz. Cihazınız kimlere hitap ediyor, nasıl çalışıyor, olumlu olumsuz özellikleri neler? Bunları çok iyi bilip analiz etmelisiniz. Daha sonra cihazınız için hedef kitle belirlemelisiniz. Bu hedef kitle doğrultusunda da reklamınız için mecra seçmelisiniz. Doğru mecrada reklam sunmak çok önemlidir. Daha sonra çeşitli oranlar, analizler ve değerlendirmelerle kendi sonuçlarınızı tespit edebilirsiniz.

Sosyal Medya Planı Örneği

Sosyal medya, çağımız reklamcılığında önemli bir rol oynar. Bunu iyi değerlendirebilmek için de sosyal medya planı yapmak gerekir. Günümüz çağının merkezinde teknoloji yer alır ve bu çağda her şey sanal ortam üzerinden yapılır. Artık hemen herkes sosyal medya kullanmaktadır. Bu nedenle sosyal medya planı örneği bu çağda önemlidir. İş hayatı, alışveriş süreci, eğitim vb. gibi hayatımızın önemli alanları sanal ortama taşınmıştır. Doğru bir dijital medya planı örneği bizler için önemlidir çünkü plan yapmak zorunluluk haline gelmiştir.

Bu mecra hayatımızda bu denli önemli yer tutarken de reklamcılık da bu alanda büyük bir rol oynar. Örnek medya planı, dijital medya planı örneği, örnek sosyal medya planı çağımız için önemli hususlar belirtir. Bunlar belli bir uyum içerisinde yapılmalıdır. Yapılacak olan planda hitap edilecek kitle ön planda tutulmalı ve o doğrultuda plan devam etmelidir. Bunun haricinde görsellik ve reklamda açık olmak da medya planlamasında önemli yer tutmaktadır.

Planlamalarınızı yaparken beklediğiniz sonuçlar ve hedefler doğrultusunda hareket etmelisiniz. Yaptığınız satış verileri incelenmeli ve o doğrultu esasında bir hedef belirlenmelidir. Daha sonrasında stratejiler saptanır ve ürün hakkındaki aşamalar düşünülür. Yapılacak olan reklam ne zaman, hangi mecrada, kime, hangi sıklıkla ulaşacağı belirlenir. Bu esaslar doğrultusunda bir sosyal medya planı yapılır. Bu plan yapılırken sosyal medya planlama örneği faydalı olacaktır. Başka bir sosyal medya planı örneği size yol gösterici görev üstlenir.

Örneğin bir cihazın reklamını yapmak istiyorsunuz. Öncelikli olarak cihazınız için bir hedef kitle belirlemelisiniz. Cihazınız kimlere hitap ediyor, nasıl çalışıyor, olumlu olumsuz özellikleri neler? Bunları çok iyi bilip analiz etmelisiniz. Daha sonra cihazınız için hedef kitle belirlemelisiniz. Bu hedef kitle doğrultusunda da reklamınız için mecra seçmelisiniz. Doğru sosyal medyada reklam sunmak çok önemlidir. Çünkü etkileşim medya doğrultusu ile sağlanır. Daha sonra çeşitli oranlar, analizler ve değerlendirmelerle kendi sonuçlarınızı tespit edebilirsiniz.