Marka Tescil Tanımı | Marka Tescili Nedir?

Marka 19. yüzyıldan beri süre gelen ayırt edici bir unsurdur. Bu unsuru dünya üzerinde her yerde görmek mümkündür. Markanın en önemli özelliği ise tasarımları, yani logolarıdır. Etrafımızda yüzlerce logoya rastlayabiliriz. 

Bazılarının adını bilmesek de tasarımlarından hangi ürünlerde kullanıldığını görebiliriz. Araçlar, emlak sektörü, gıda, temizlik gibi daha birçok alanda bu logolara denk geliriz. Aslında işletmeler adlarının değil tasarımlarının bilinmesini istiyorlar. Çünkü tasarımların olduğu görseller her zaman insanlar için akılda kalıcı olmuştur.

Bir markanın ürünü ne kadar çok yaygınsa o kadar çok güven verir. Az bilinen markalar insanlara pek güven vermez. İşte bu nedenle markalar tasarımlarının bulunduğu ürünlerin insanlara güven vermesini ister. Bunun en etkili yöntemi ise bilinir olmaktır. Bilinir olmak için daha çok insana ulaşabilmek gerekir. Herkes tarafından kullanıldığı görülen ürünler devamlılığını sürdürür. Ürünün devamlılığı da markanın devamlılığını sağlar.

Marka, tüketicilerin bir ürünü kullanırken karar vermesini sağlayan en önemli etkendir. İyi bir marka daha fazla tüketici çeker. Bu nedenle işletmelerin markalarına sürekli olarak yatırım yaptıklarını görebiliriz. Bu yatırımlar markalarının daha çok tanınması ve daha fazla tüketiciye ulaşılması için yapılır. Markanın tüketici sayısının artması maddi anlamda büyük kazançlar elde etmek anlamına gelir. Bu da bir işletmenin sürdürülebilir olmasına olanak verir.

Marka, bir işletmenin parmak izi gibidir. İşletme markasıyla tanınır ve bilinir. İşletmelerin markalarının hak ve sorumluluklarını almaları gerekir. Bu haklar markanın korunması için büyük önem taşır. Bir markanın haklarını alabilmek için marka tescili yaptırmak gerekir. Marka tescil işlemi ile firmalar özgün hale gelir.

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Markalar Sicili Kayıt ortamının türündeki ayrıcalığa bakılmaksızın, markalara ilişkin tüm tescil bilgilerinin ve tescil olunan marka ile ilgili olarak sonradan meydana gelen bütün değişikliklerin kayıt edildiği sicildir.

Marka Koruma Süresi ve Tescilinin Yenilenmesi

Marka koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve onar yıllık dönemlerle tescilin yenilenmesi halinde uzatılabilmektedir. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde tescili yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılmaktadır. Yenileme isteminin yapılması ve yenileme harç ve ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde gerçekleştirilmektedir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması halinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir.

Marka Tescilinin Sağladığı Haklar

Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka tescili, sahibine, markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzer mal veya hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma ihtimali olan, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkını vermektedir.

marka tescili

Marka Tescili Nedir?

İşletmeler yıllarca verdikleri emekle başarıya ulaşmaya çalışırlar. Başarıya ulaşıldığında artık bir marka haline gelirler. Markalar işletmelerin kimliği niteliğindedir. İnsanlar bu markaları gördüğünde bir güven duygusu hissederler. Çünkü başarılı olan markalar tüketici için ilk tercih edilen ürünlere sahip olurlar. Bu nedenle işletmelerin marka tescili yaptırmaları gerekir. Peki, marka tescil nedir, marka tescili için ne yapılması gerekir?

Marka tescili, işletmelerin kendi markaları hakkındaki tüm yasal haklarını koruma altına almasına denir. Marka tescili ile beraber sizden habersiz markanızın ismi veya logosu herhangi bir mecrada kullanılamaz. Marka tescili yapıldıktan sonra işletmeler istedikleri şekilde yasal mecralara reklam verebilirler. Yapılan reklamlarla daha fazla tüketiciye ulaşılır ve işletmenin değeri arttırılır. İşletmeler ayrıca yapılan tescille beraber ürünlerini tek marka altında toplayabilirler.

marka tescili nedir

Marka tescili yaptırmak işletmeye kimlik kazandırırken aynı zamanda farklı işletmeler tarafından markanın kullanılmasını da engeller. Ayrıca bu tescil ile beraber kötü niyetli insanların verebilecekleri olası zararların da önüne geçilir. Marka itibarının küçük düşürülmeye çalışıldığı bir ortamda markanızı yasal haklarınız sayesinde korursunuz. Bu haklarınızı mahkemeye taşıyabilir, markanıza zarar vermek isteyen kişi veya kurumlara davalar açabilirsiniz. Açılan davalar sonucunda haklı bulunduğunuz takdirde hem markanızın adına zarar gelmesini önler hem de karşı tarafın bir daha markanız hakkında herhangi bir eylemde bulunmamasını sağlarsınız. Tüm bu sebepler göz önüne alındığında marka tescilinin bir işletme için mutlak gerekli olduğunu görüyoruz.

Marka Tescil Belgesi Nedir?

İşletmeler markalarının tescili ile beraber büyümeye başlarlar. Çünkü tescillenen marka artık yasal olarak korunma hakkını eline alır. Ayrıca korunan markalar işletmelerin elini daha fazla güçlendirir. Üretim için daha büyük bir özveri ile çalışmalarını sağlar. Çünkü üretilen ürünler tescillenen markalar üzerinden piyasaya sürülür. Ürünlerin tek bir marka üzerinde toplanması ile markanın daha geniş kitleye yayılması sağlanır.

Marka tescili ile işletme veya kişi üzerine alınan yasal haklar markanın büyümesine katkı sağlar. Gelişim gösteren markalar işletmenin değerini arttırır. Maddi olarak da büyük bir kazanç getirir. Bu yasal hakları tam olarak elinize geçirebilmeniz için marka tescil belgesine ihtiyacınız vardır. Marka tescil belgesi sayesinde hiçbir kuruluş sizin markanızı kullanamaz. Kullanıldığında size ait olan marka tescil belgesi sayesinde dava açar, yüklü miktarda tazminat alırsınız.

Marka tescil belgesini almak için yoğun, uzun ve zorlu bir süreç sizi bekler. Tescil için başvurduktan sonra başvurunuz bir dizi süreçten geçer. Bu süreçler uzun zamanlar alır. Şartlara uygun ve eksiksiz bir şekilde gerekenleri yaptığınızda tescil belgeniz size ulaşır. Belge elinize ulaştığında artık markanızın tüm güvenliği sağlanmış olur. İşletmenizin büyümesi için ortada herhangi bir engel kalmaz. Aklınızda bulunan bütün fikirleri masaya yatırıp markanızın tüm haklarından faydalanma şansını elde edersiniz. Belirlediğiniz ürün sınıfında büyük bir marka olabilir, aynı zamanda hedeflerinize emin adımlarla ilerleyebilirsiniz.

Marka Tescil Belgesi Örneği

Marka tescil belgesi işletmenin markasına büyük avantajlar sağlar. Bu avantajlar markanın büyümesine, gelişmesine ve daha geniş tüketiciye ulaşmasını sağlar. Bu sayede işletmeler hem maddi kazançlarını arttırır hem de daha fazla kişiye istihdam sağlar. Marka tescili sadece işletmeler için değil ülke için de büyük önem teşkil eder. Çünkü işletmelerin büyümesi demek daha fazla istihdam sağlamaları anlamına gelir. Bu da ülkedeki işsiz olan insan sayısının azalmasına katkıda bulunur.

Marka tescil edildikten sonra alınan marka tescil belgesi markanın korunması anlamını taşır. Bu belgeyi iyi saklamak gerekir. Orijinal hali yerine belgenin örneğinin çıkarılıp kullanılması en doğru olanıdır. Çünkü orijinal belgenin korunması ve kaybolmaması için saklanması gerekir. Her yasal durumda bu belge çıkarılıp geri yerine konduğunda kaybolma ihtimali artar. Bu nedenle marka tescili belgesi örnekleri çıkarılmalıdır. Bu örnekler ihtiyaç halinde orijinal belge yerine kullanılabilir.

Markanız adına oluşan her problemde bu belgeyi kullanmazsınız. Çünkü gelişen teknoloji ile beraber sistemlerde tüm belgeler kayıt halindedir. Ancak sistemler üzerinde oluşabilecek herhangi bir soruna karşı mutlaka belgeniz bulunmalıdır. Mahkemelik durumlarda bu belgenin orijinali istenir. 

Marka tescil belgesi sadece mahkemelik durumlarda istenmez. Bazı devlet dairelerinde de gerekli olduğunda marka tescil belgeniz istenebilir. Kuruma göre örneği de kabul görülür. Ancak aksi durumlarda gerçek tescil belgesinin götürülmesi gerekir. Marka tescil belgesi örneklerinin çok sayıda çıkarılmaması önerilir. Yeterli sayıda örneklerine sahip olmanız herhangi bir sorun teşkil etmez.

Marka Tescili Neden Önemlidir?

Her işletmenin kendine ait bir markası vardır. Bu markalar işletmenin kendi adını kullandığı bir unsurdur. Bu nedenle marka adına yapılan her işlem, sahip olduğu işletmeden sorulur. Kötü şekilde kullanılması işletmeyi zora ve zarara sokar. İtibarını zedeler, tüketici karşısındaki güven yüzdesini en aza indirir. 

Bu güveni tekrar geri kazanmak çok zor hale gelir. Bu nedenle de maddi zararlarla karşılaşır. Hatta batma noktasına kadar gelinir. Bu tür durumlar günümüzde birçok işletmenin başına gelmiş durumdadır. Ancak marka tescili yaptırıldığında bu tür durumlarla karşılaşılması durumunda işetmenizi koruyabilirsiniz. Marka tescilinin en önemli etkeni işletmenizin zarar görmesini engelleyebilmesidir. 

Marka tescili sayesinde markalarınızın farklı işletmeler tarafından kullanılması engellenirken aynı zamanda yasal yollarla zararlarınızı tazmin edebilirsiniz. Art niyetli olan insanların markalarınıza yönelik imaj zedeleyici eylemlerini engelleyebilirsiniz. Her durumda markanızı koruma altına alır, farklı kişi veya kurumlar tarafından saygı görürsünüz. Markanıza gösterilen saygı itibarını daha yukarıya taşır. Böylelikle tasarımınızın veya logonuzun bulunduğu her ürün tüketicinin ilk güvendiği marka olur.

Marka Tescilinin Faydaları

Marka tescili bir işletmenin gelişmesi ve büyüyebilmesi için çok önemlidir. Yapılan tescil sonrasında markalarınızı daha geniş bir kitleyle buluşturma ve tanıştırma imkanı sağlanır. Tescil edilmeyen markaların reklamı yapılmazken, tescil edilen markalar için reklam verilebilir. Aynı zamanda markanızın bilinir olması ürünlerinize olan ilgiyi arttırır. Ürün satışlarınızın en üst seviyelere çıkmasını sağlar.

Marka Tescilinin Faydaları

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Tescilli olan markalar işletmenin imajını korurken, art niyetli insanların markaya vereceği olası zararları da önceden engeller. Marka tescili bu nedenle bir işletme için olmazsa olmazdır. Bir diğer tabirle işletmenin devamlılığını sağlayabilmesini sağlayan en büyük unsurdur. Eğer tescillenmemiş marka sahip bir işletmeyseniz, markanız başkaları tarafından kullanılır ve buna engel olamazsınız. Ancak tescillenmiş bir marka iseniz o zaman buna rahatlıkla engel olabilirsiniz. Peki, marka tescil nasıl yapılır ve marka tescil süreçleri nasıl işler?

Markanızın herhangi bir zarara uğramaması için yapmanız gereken marka tescili için öncelikle başvuru yapmanız gerekmektedir. TPE yani Türk Patent Enstitüsü tescil başvurularının yapıldığı kurumdur. Kuruma yapılan başvuru sırasında bazı evrak ve bilgiler verilir. Bu başvurular titizlikle kurum tarafından süreçler halinde işler. Aşama aşama giden süreç çok yavaş ilerler. Süreç sonunda başvurunuzla ilgili karar verilir. Marka tescil başvuruları iki şekilde yapılabilir.

 • Bireysel Başvuru
 • Vekil Aracılığı İle Yapılacak Olan Başvuru

Bu başvuru türlerinde verilmesi gereken belgeler farklıdır. Marka tescil başvurusunun olumlu sonuçlanması için yapılan başvurunun şartları eksiksiz yerine getirilmelidir. İstenilen belgeler zamanında kuruma iletilmelidir. 

Zamanında verilen belgeler sürecin daha hızlı işlenmesini sağlar. Eğer başvuru sırasında verdiğiniz evrakların eksik olduğunun farkına varırsanız başvuruya itiraz edebilirsiniz. İtirazınız sonucunda eksik olan belgeleri tamamlayarak yeniden başvurabilirsiniz. Eğer itiraz etmezseniz süreç aynı şekilde devam eder. Fakat uzun süre sonucu beklemeniz gerekecek. Belgeleri tam olmayan başvurular kabul edilmez. Bu nedenle itiraz etmek en doğrusu olur.

Marka Tescil Süreci

Tescilli markaya sahip olmak için yapılan marka tescil başvurusundan sonra uzun bir sürece girilir. Bu süreçte başvuru ile ilgili tüm bilgiler ve belgeler incelenir. Ancak bu inceleme ve değerlendirme süreci uzun bir zaman alır. Ardından ise karara bağlanır. Peki, marka tescil süreci nasıl işler?

 • Marka tescil sürecinde öncelikle gereken evraklarla birlikte başvuru yapılır.
 • Türk Patent Enstitü’sü tarafından başvuru incelenir.
 • Markanın şekil incelemesi yapılır. Burada öncelikle kanuna uygun olup olmadığına bakılır. Eğer markanın şeklinde bir eksiklik olursa red edilmeden önce markanın eksiklerinin giderilmesi için geri gönderilir. Kurum 2 aylık süre içerisinde markanın eksiklerinin giderilmesini ister. Eğer giderilmez ise başvuru süreci yasalar gereği düşer.
 • Şekil incelemesi bittikten sonra ret olup olmadığına bakılır. Eğer ret kararı varsa başvuru ya tamamen red edilir ya da kısmen devam eder. Kurumun ret kararlarına karşı 2 ay içerisinde itiraz etme hakkı bulunur.
 • Kurum şeklin eksiksiz bir şekilde yapıldığına karar verirse 2 ay boyunca Resmi Marka Bülteni’nde yayımlar. Yayımlandıktan sonra eğer farklı işletmelerden itiraz gelirse değerlendirmeye alınır. Marka yayımlandıktan 2 ay sonrasına kadar itiraz hakkı vardır.
 • Son olarak yapılan başvuru onaylanır ya da uygun görülmediği için reddedilir.

Eğer yapılan başvuru kabul edilirse tescil edilen markanız sicile eklenir. Sicile kaydedildikten sonra da tescil belgenizi alabilirsiniz. Bu belgeyi aldıktan sonra markanızı kullanma zorunluluğunuz olmaz. Fakat bu 5 yıl için geçerlidir. 5 yılın sonunda markanız otomatik olarak iptal edilir.

Marka Tescil Belgesi Nasıl Alınır?

İşletmeler ürünleri ya da hizmetleriyle ön plana çıkarlar. Hizmet odaklı çalışan işletmeler kendi markalarını yayabilmek için kaliteli işler ortaya koymak zorundadırlar. Hizmet kalitesi artan firmalar daha fazla tüketiciye ulaşmaya başlar. 

marka tescil belgesiÜrün odaklı çalışan işletmeler büyüyebilmek için kendilerine bir marka edinirler. Edindikleri marka ile beraber piyasada varlıklarını sürdürmek isterler. Ancak öncesinde markaları için tescil belgesi almaları gerekir. Bu tescil belgesi hem markalarını hem de itibarlarını korur. Bu nedenle her işletme için marka tescil belgesi şarttır.

Marka tescil belgesi sayesinde işletme artık yasal bir markaya sahip olur. İşletmeye ait olan markayı herhangi başka bir firma kullanamaz. Tescil belgesini alabilmek için bazı aşamalardan geçmek gerekir. İlk aşama ise başvuru aşamasıdır. Başvuru yapabilmek için başvuru ücreti ödemek gerekir. 

Daha sonra istenilen belgeler ile beraber Türkiye Patent ve Marka Kurumu’na tescil belgesi başvurusu yapılır. Kurum başvurunuzu inceler ve markanızın herhangi bir diğer markayla benzerlik gösterip göstermediğine bakar. Bu süreçte inceleme hukuksal alanı da kapsar. Son aşamada ise kurumun kararı açıklanır. Eğer olumlu bir karar çıkarsa marka tescil belgesi için de ayrı bir ücret ödenmesi gerekir. Ücret ödendikten belli bir süre sonra marka tescil belgenizi alabilirsiniz.

Marka Tescil Başvurusu Sırasında Talep Edilen Bilgi ve Belgeler Nelerdir?

Marka tescil başvurusunun olumlu sonuçlanması için Türkiye Patent ve Marka Kurumu tarafından istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak verilmesi gerekir. Eksiksiz bir biçimde verilen belgeler sürecin olumlu bir şekilde ilerleyebilmesi açısından önemlidir. 

Bilgi ve belgelerle beraber kurum inceleme başlatıp markanıza ait tescil konusunda hüküm verir. İnceleme olumlu sonuçlandığı takdirde marka tescil belgesini elde edersiniz. Kurum tarafından istenen belgeler başvurunun yapılma türüne göre değişkenlik gösterir. Eğer yapılan başvuru bireysel ise istenen evrak ve bilgiler şunlardır:

 • Kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
 • Markaya ait logo veya işaret gibi bir örnek
 • Marka tescil başvurusu için yapılan ödemenin belgesi
 • Vekaletname

Bir diğer başvuru türü ise tüzel başvurudur. Bu başvuru türünde istenen belgeler ise şunlardır:

 • Vergi Levhası
 • Markaya ait logo veya işaret gibi bir örnek
 • Marka tescil başvurusu için yapılan ödemenin belgesi
 • Faaliyet Belgesi ya da Raporu

Bu belgelerin tamamının Türkiye Patent ve Marka Kurumu’na ulaştırılması marka tescil belgesine sahip olma şansınızı arttırır. Marka tescil belgesi alındıktan hemen sonra kullanılmak zorunda değildir. 

Bir süre bekletilip daha sonra da kullanılabilir. Fakat bekletme elde olmalıdır. Sistem üzerinde bekletilme yapılmaz. Ayrıca alınan tescil belgesi kullanılmasa dahi kullanım zamanı işlemeye devam eder. 5 yıl boyunca herhangi bir şekilde kullanım yapılmayabilir. Ancak 5 yıl sonunda belgenin kullanılması gerekmektedir.

Marka Tescil Başvurusu Nereye Yapılır?

Herhangi bir işletme için gerekli olan marka tescil belgesi başvurusu öncesinde ödeme yapılmalıdır. Ücret başvuru yapılacak kurumun hesabına yatırılır. Yatırılan ücretin belgesini almayı unutmayın. Kurum belgeyi de başvuru ile beraber ister. Ödeme için herhangi bir süre yoktur. Çünkü başvurular ödeme yapıldıktan sonra dikkate alınır.

Markanızın tescil edilmesi için başvuru yapmanız gerekmektedir. Burada akla gelen ilk soru marka tescili nereye yapılır ya da markalar nerede tescil edilir oluyor. Marka tescil başvuruları Türkiye Patent ve Marka Kurumu’na yapılır. Gereken evraklarla yapacağınız başvuru sonrasında Türkiye Patent ve Marka Kurumu başvurunuzu değerlendirmeye alır. Bu kurum marka tescil işlemlerinin yanı sıra tasarım, ürün patentleri gibi hakların yasal yollarla korunmasını sağlar. Bu şekilde aslında kişilerin verdikleri emekler ve başarılar korunmaya alınır.

Marka Tescili Ne Kadar Sürer?

Marka tescil süreci pek de kolay bir süreç değildir. Çünkü başvuru yapmakla marka tescili bitmiyor. Bu başvurudan sonra aylar boyunca beklemeniz gerekecek. Marka tescili kaç gün sürer ya da marka tescil ne kadar sürer gibi soruların net bir yanıtı yoktur. Tamamen başvuru yapılan kurumun işleyişine bağlıdır.

TPE incelemelerine ince bir titizlikle ilerletir. Bu sebeple de acele etmez. Tahmini olarak 10-11 ay sonunda markanızın tesciline ilişkin bir hüküm verilir. Öncelikle başvuru süreciniz işlenir. Bu süreç 2-5 iş günü sürer. 

Daha sonra TPE markanızın şekilsel incelemesini başlatır. Bu incelemenin süresi ortalama olarak 1-2 aydır. Şekilsel inceleme tamamlandıktan sonra hukuksal incelemeye geçilir. Bu dönem 3-4 ay sürer. Hukuksal incelemenin ardından ilan verilir. Bu ilan dönemi eğer bir itiraz olmazsa ortalama 3 ay sürmektedir. Son aşamada ise marka tescil belgesinin hükmü verilir. Bu hükmün verilme süresi ise 2 aydır. Markanın tesciline onay verildikten marka tescil belgesi çıkartılır.

Marka Tescil Süreci Nasıl İlerler?

Markanın başvuru süreci, şekli inceleme, başvurunun mutlak ret nedenleri çerçevesinde değerlendirilmesi, karara ve yayıma itiraz, üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarının değerlendirilmesi ile başvurunun tescil edilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

Markanın Kanun hükümlerine uygun bir şekilde tescilinden bahsedebilmek için Kuruma sunulan başvurunun ilk olarak şekli yönden incelenmesi gerekmektedir.

Şekli inceleme aşamasında herhangi bir eksiklik tespit edilmesi durumunda ise başvuru sahibine eksiklik ve/veya hataları gidermesi için iki aylık süre verilmektedir.

Bu süre içerisinde eksikliği tamamlanmayan başvurular yasal mevzuat hükümlerine göre hükümden düşmekte ya da eksiklikle ilgili talepler dikkate alınmadan devam etmektedir.

İnceleme: Kanunun 5 inci Madde Çerçevesinde Değerlendirme Şekli incelemesi tamamlanarak kesinleşen başvuru, tescili istenen mal ve hizmetler de dikkate alınarak mutlak ret nedenleri çerçevesinde uzmanlar tarafından re’sen incelemeye tabi tutulmaktadır.

Mutlak ret nedenlerinden birinin varlığı durumunda başvuru, tescili talep edilen mal ve hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için reddedilmektedir. Ø Mutlak ret nedenlerine ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğu marka inceleme kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

Karara İtiraz Kurum kararlarına karşı, söz konusu karardan zarar görenler tarafından kararın bildirilmesinden itibaren iki ay içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak itiraz edilebilmektedir.

Kuruma sunulan karara itirazlar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi (YİDD) tarafından incelenmektedir. Kurumun nihai karar organı olan YİDD’nin itiraz işlemleri ile ilgili kesinleşen kararlarına karşı, kesinleşen kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, yetkili mahkemede dava açılabilmektedir.

Yayıma İtiraz Başvuru şartlarına uygun olarak yapılmış ve Kanunun 5 inci maddesine göre reddedilmemiş bir marka başvurusu Resmi Marka Bülteni’nde yayımlanmaktadır.

Marka başvurusunun yayımlanmasından sonra başvurusu yapılmış markanın, Kanunun 5. ve 6. madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içerisinde yapılmaktadır. Nisbi ret nedenlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye adresinden ulaşabilirsiniz.

Üçüncü Kişi Görüşü Marka başvurusunun yayımından sonra, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya herhangi bir grup veya hizmetleri temin edenler, üreticiler veya imalatçıları temsil eden bir organ, tacir veya tüketiciler, Kurum nezdinde işlemlere taraf olmadan, Kanunun 5 inci maddesine göre, markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığını belirten yazılı ve gerekçeli görüşlerini sunabilmektedir. Ancak, marka başvurusunun Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanarak tescil edilemeyeceğine dair görüşler üçüncü kişi görüşü olarak sunulamamaktadır.

Markanın Tescil Edilmesi

Eksiksiz yapılan veya eksiklikleri giderilen marka başvurusuna yasal süreler içinde itiraz edilmemesi veya yapılan itirazların kesin olarak reddedilmesi ve gerekli ücretin ödenmesi halinde başvuru tescil edilerek, sicile kaydedilir ve bültende yayımlanır.

 

Marka Tescili Kaç Yıl Geçerlidir?

Neredeyse 1 yıl süren marka tescil başvurusu sonunda verilen belge markanın değerini korur. Aynı zamanda markanın bağlı olduğu işletmenin de yasal güvenliğini sağlar. Belge alındıktan sonra en fazla sorulan soruların başında marka tescil belgesinin süresi geliyor. Marka tescil belgesi süresiz mi? Yoksa belirli bir süresi mi var?

Marka Tescili Kaç Yıl Geçerlidir

Marka tescil belgesi süresiz değildir. Marka tescil belgesi alındıktan sonra 10 yıllık bir kullanım hakkına sahip oluyorsunuz. 10 yıl boyunca markanızın tüm haklarını koruyabilir, herhangi bir art niyetli kullanımın önüne geçebilirsiniz. 10 yıl sonunda ise kullanım hakkınızı yenilemeniz gerekir. 10. Yılın sonunda eğer 6 ay içinde tescil yenilemesi yapmazsanız markanız iptal edilir. Ayrıca marka tescil belgenizi aldıktan sonra 5 yıl kullanmamanız halinde de iptal edilir.

Marka Tescil Ücreti

Marka tescil ücretleri başvuru türüne ve sınıfına göre değişkenlik göstermektedir. Bu ücretler kurumun sınıf başına aldığı harç fiyatı, vekillik firmanın hizmet bedeli ve başvuru fiyatlarının toplamından oluşur.

Bir markanın sınıf sayısı faaliyete sunacağı ürünlerin veya hizmetlerin bulunduğu sınıf sayısına göre belirlenir. Marka tescil ücreti de sınıf sayısına göre artar. Çünkü Türkiye Patent ve Marka Kurumu bulunulan sınıf sayısına göre harç ücreti alır.

Markalar tescil başvurusu yaptıklarında ödeyecekleri ücretleri başvuru tamamlandığında öğrenirler. Bu ücretlerin içerisine vekillik yapan firmanın hizmet bedeli de dahildir. Başvuru sonunda ortaya çıkan ücrete ek bedellerde eklenebilir. Bu ek bedellerin başında da tescil belgesi geliyor. Eğer başvuru olumlu sonuçlanırsa kurum marka tescil belgesi için ücret ödemenizi talep eder. Belgenin hazırlanışı sırasında bu ücret ödenmelidir.

Tescil belgesi için başvuru sırasında bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Aksi halde başvuru yapamazsınız. Bu ücret farklı işlemler için ayrı ayrı ödenmektedir. Marka tescil ücreti ödeme için Türkiye Patent ve Marka Kurumu’nun belirlediği hesap kodlarına ücretler yatırılmalıdır. Peki, bu marka tescil ücreti ne kadar? Marka tescil işlemleri için yatırılması gereken ücretler ve işlemler şunlardır:

 • Tek Sınıflı Marka Tescil Ücreti: 280 TL
 • Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti: 280 TL
 • Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti: 285 TL
 • Marka Sicil Sureti İnceleme Ücreti: 285 TL
 • Marka Tescil Ücreti: 750 TL
 • Marka Başvurusu Bölünme Ücreti: 655 TL
 • Marka Yenileme Ücreti: 940 TL
 • Marka Kısmi Yenileme Ücreti: 940 TL
 • Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti: 1840 TL
 • Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmi Yenileme Ücreti: 1840 TL

Bu ücretler 2021 yılına aittir. Her işlem için farklı hesap kodları bulunmaktadır. Kurumun hesabına yatırılması gereken bu ücretler ödenmediği sürece tescil belgesi alınamaz. Marka yenileme ücreti 10 yıllık süre sonunda marka tescil belgenizi yenilemek için ödenir. Marka tescil ücreti yeni bir marka tescil belgesi alındığında ödenir. Sınıf ücretleri markanızın belirlendiği tek sınıf ücretidir.

Marka Tescil Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Marka tescili için yapılan başvurular ve işlemler için ayrı ücretler ödenmesi gerekir. Türk patent tescil ücreti ödeme için başvuru yapmanız gereken yere öncelikle başvuru ücreti ödenir. Başvuru ücreti ise Türkiye Patent ve Marka kurumunun sitesinde belirlenen hesaplara yatırılır. 

Ardından yatırıldığına dair belge elde edilerek başvuru işlemi tamamlanır. Marka tescil ücreti ödeme süresi ise kurumun başvurunuza olumlu yanıt vermesi durumunda belirlenir. Bu ücreti de Marka tescil belgesinin hazırlanma aşamasında ödersiniz. Ödemelerinizi gerçekleştirdikten sonra alacağınız belge ile beraber markalarınızı tescillemiş olursunuz.

Marka tescil ücretleri sadece ilk marka tescillenmesinde ödenmez. Eğer var olan tescil belgeniz 10 yılını tamamlamış ise yenilemek için de ücret ödemelisiniz. Bu yenileme ücretinin süresi ise 6 aydır. 6 ay içerisinde tescil yenileme ücretinizi yatırmadığınız takdirde markanız otomatik olarak tescilli olmaktan çıkar.

Marka Tescili Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Yapılacak olan marka tescil başvurusunda markanın herhangi bir markayla ilgisi olmadığından emin olunmalıdır. Bu nedenle diğer markalar ile ilgili bir karşılaştırma yapmak gerekir. Bu karşılaştırmanın nedeni tescil başvurusu inceleme sürecinde markanın özgün olması gerektiğidir. Başvuru sırasında marka için sorgulama yapılır. Sorgulamalar sırasında herhangi bir markayla benzerlik göstermediği takdirde, marka aşamayı başarıyla geçer.

Marka tescil sorgulamasında başvuruda bulunan markanın daha önceden tescil edilmiş ya da tescili başvuruda olan markalarla herhangi bir benzerlik göstermemesi gerekir. Bunun için uzman ekipler özel olarak bir araştırma yapar. 

Araştırmada markanın en belirgin özellikleri belirlenir. Daha sonra bu markanın hangi ürünler üzerinde hizmet vereceği belirlenerek sınıflandırılır. Sınıflandırıldıktan sonra bu sınıf içerisinde bulunan markalar ile karşılaştırma yapılır. Bu karşılaştırma için uzman ekiplerden yardım alınabilir. Sonunda ise marka tescili için sorgulama yapılır.

Marka Tescil Başvurusu Reddedilirse Tekrar Başvuru Yapılabilir mi?

Marka tescil başvurusunda Türk Patent ve Marka Kurumu başvurunun reddine de karar verebilir. Kurum marka tescil başvurusunu birçok farklı nedenden dolayı reddedebilir. Temel olarak reddedilmesinde özgün bir tasarımın olmaması etken olabilir. Ya da diğer markalardan ayırt edilebilecek bir özelliğinin bulunmaması veya başka markalarla benzerlik göstermesi de etken olarak gösterilebilir. Bu nedenler daha da artabilir. Bu nedenle marka tescili yaparken markanızın özgün ve ayırt edilebilir özelliği olmasına dikkat etmelisiniz.

Marka tescili başvurunuz eğer reddedildiyse her türlü mahkeme yolunun açık olduğunu bilmelisiniz. Ancak mutlaka uzman bir patent ekibinden yardım almanız gerekir. Ayrıca mahkeme yoluna başvurmadan reddedilme nedenlerinizi öğrendikten sonra markanızdaki eksiklikleri giderip yeniden başvuru yapabilirsiniz. İkinci başvurunuzda doğru adımlar attığınız takdirde markanızı tescil ettirme ihtimaliniz yükselir.

Marka tescil belgesi için işletmeler genellikle bir patent firması ile anlaşır. Bu firmalar başvuru sırasında neler yapılması gerektiğini, markanızın nasıl özgün hal alabileceğini iyi bilirler. Uzman ekipleri ile birlikte 10 ay ila 1 yıl arasında markanızın tescil edilmesini sağlarlar. Tescil başvurusunda yapılması gerekenlere tam olarak hakim değilseniz tescil belgenizi almanız pek de mümkün olmaz. Bu sebeple iyi bir patent firması ile çalışmanız gerekir. Patent firmaları sizin adınıza başvuruyu yapar, süreci yönetir. Bu hizmet için belli bir ücret bedeli alırlar.

Marka Tescil Başvurusu Nedir? Marka Başvurusu Nasıl Yapılır? , Marka Tescil Ücreti, Marka Türleri , Domain Sorgulama,  Com.tr Alan Adı gibi birçok konuda bilgi edinmek için Marka Tescil Danışmanlığı sayfamızı ziyaret edin.