Marka Patent Sorgulama Nasıl Yapılır?

Fikri ve Sınai hakların tüm alanlarında işlem yapmadan önce araştırma yapılması oldukça önemlidir. Bu şekilde bir başvuru yapılmadan önce talep edilen hak ile ilgili bir ön araştırma yaparak başvurunun başarı şansı değerlendirilebilir ve doğru strateji belirlenebilir. 

Marka patent sorgulama araştırma işlemin en sık uygulandığı alandır. Bu yazımızda marka patent sorgulamasına ilişkin bilgilere yer vereceğiz. Bir örnek vererek başlayacak olursak;  bir marka başvurusu yapmadan önce ilgili ülke nezdinde bizim başvurumuza engel teşkil edebilecek birebir ve/ya benzer markala olup olmadığı kontrol edilebilir, tespit edilir ise ülke mevzuatına göre değerlendirilebilir. 

Yapılacak olan marka tescil başvurusunda markanın herhangi bir markayla ilgisi olmadığından emin olunmalıdır. Bu nedenle diğer markalar ile ilgili bir karşılaştırma yapmak gerekir. Bu karşılaştırmanın nedeni tescil başvurusu inceleme sürecinde markanın özgün olması gerektiğidir. Başvuru sırasında marka için sorgulama yapılır. Sorgulamalar sırasında herhangi bir markayla benzerlik göstermediği takdirde, marka aşamayı başarıyla geçer.

Marka tescil sorgulamasında başvuruda bulunan markanın daha önceden tescil edilmiş ya da tescili başvuruda olan markalarla herhangi bir benzerlik göstermemesi gerekir. Bunun için uzman ekipler özel olarak bir araştırma yapar. 

İpucu

marka vekilliği nedir

Marka kapsamındaki yaklaşımımızı, danışmanlık sürecimizin detayları ve bu hizmetimizin püf noktalarının açıklandığı Marka Patent Danışmanlığı sayfamız ilginizi çekecektir.

Marka Patent Sorgulama Öncesi Araştırma

Araştırmada markanın en belirgin özellikleri belirlenir. Daha sonra bu markanın hangi ürünler üzerinde hizmet vereceği belirlenerek sınıflandırılır. Sınıflandırıldıktan sonra bu sınıf içerisinde bulunan markalar ile karşılaştırma yapılır. Bu karşılaştırma için uzman ekiplerden yardım alınabilir. Sonunda ise marka tescili için sorgulama yapılır.

Benzer bir şekilde patent ya da faydalı model başvurularında ön araştırma, başvuru yapılmadan önce ulaşılabilir veri kaynakları kapsamında patent ya da faydalı model yapılmasına ilişkin karar verilmesini destekler. Bu araştırma buluşun patentlenebilirlik kriterlerini, mevcut teknik durum ile ilişkisini inceler ve olası riskleri minimize etmeye çalışır.

Marka patent sorgulama zorunlu bir işlem değildir ancak yapılmasını önermekteyiz.

Marka Patent Sorgulama Süreci

Marka patent sorgulama çalışması başvuru yapılacak marka, buluş belgeye uygun mu diye yapılabileceği gibi ticari rakiplerin son durumlarını kontrol etmek ya da takip etmek için yapılabilir. Marka patent sorgulamasını ne amaç ile yapıyorsanız sorgulama şeklini de ona göre seçebilirsiniz.

Unutulmaması gereken nokta marka patent sorgulama sonuçlarının ülkesel olduğu ve çıkan sonuçların o ülkedeki verileri gösterdiğidir. 

Örneğin ABD itiraz süreci farklı olan ülkelerden biridir. Bir marka patent sorgulaması ya da takibi neticesinde tespit edilen benzerliğe ilişkin işlem başlatılması istendiğinde genel olarak önerimiz uzlaşma yapılması olur.  ABD’de itiraz süreci eğer karşı taraf yanıt verirse ya da taraflar anlaşmaya varamaz ise 2-3 sene süren ve epey işlemin yapılması gereken bir süreçtir.  Dolayısıyla direkt itiraz dosyalanması yerine süre uzatımı alarak karşı tarafa mektup gönderip anlaşmaya varılması daha uygun bir stratejidir. 

Ya da marka patent sorgulaması sırasında tespit edilen önceki hak sahibine karşı bir iptal işlemi başlatılması planlanıyor ise genel olarak 5 yıl olan tescilden sonraki kullanım süresi, Çin’de davasının açıldığı tarihten 3 yıl öncesine kadar olması gerekmektedir.  

Avrupa düşünüldüğünde ise birçok Avrupa ülkesinde,  ofis başvurularını önce tarihli başvurular yönünden incelememekte, birebir olsa dahi yayınlamaktadır.  

Dolayısıyla marka patent sorgulama işlemi neticesinde yapılacak değerlendirme ülke mevzuatlarına göre yorumlanmalıdır. 

Marka patent sorgulama için birçok ücretsiz veri tabanı bulunmaktadır. Marka patent sogulaması esnasında, marka ve patent veri tabanları, dünya çapındaki marka patent başvurularının ve tescilli marka patent sorgulamasına olanak sağlar.

Patent veri tabanlarından en yaygın olarak kullanılanı, EPO tarafından kullanıma sunulan  Espacenet veri tabanıdır. Google Patents ve WIPO tarafından sunulan Patentscope da yaygın olarak kullanılan ücretsiz patent veri tabanlarındandır. 

Marka tescilleri birçok ülkede internet üzerinden sorgulanabilmektedir. Faydalanılabilecek alanlar TMview, Global Brand Database, WIPO trademark search olarak düşünülebilir. 

Türk marka, patent ve faydalı model başvurularını taramak için ise Türk Patent ve Marka Kurumu’nun veri tabanından faydalanılır.

İhlal Tespitinde

Marka patent sorgulama sırasında tespit edilen bir ihlal olduğunda ise aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Güçlü itiraz gerekçesinin kullanılması ve itiraz dilekçesinde güçlü gerekçeye konsantre olunması itirazın başarı şansını artıracaktır.
  • Mevcut itiraz dilekçelerinin çoğunluğunda karıştırılma ihtimali, tanınmışlık, kötü niyet, eskiye dayalı kullanım ve diğer itiraz gerekçelerine bir arada yer verilmektedir.
  • Ana itiraz gerekçesi karıştırılma ihtimali olsa da, diğer gerekçeler bu hususları ispatlayacak yeterli veya hiçbir belge bulunmasa da öylesine sıralanmaktadır.
  • Kötü niyet ve tanınmışlık argümanlarına her itirazda yer verilmesi, bu argümanları sıradanlaştırmaktadır.