Liderlik Özellikleri

Bazı toplum yada organizasyonlara fayda sağlayan kişilerdir. Lider, değişimlerde yönetimi ele alır. Bir organizasyonda etrafındaki kişileri istenilen ülküye ve hedefe ulaştırmak için yönetir. Bu sayılanlar ise liderlik özellikleri ile ilgilidir.

İşte detaylar...

İpucu

İşe alım danışmanlığı nedir konusundaki detayların ve bu hizmetimizin püf noktalarının açıklandığı İşe Alım Danışmanlığı sayfamız ilginizi çekecektir.

Lider Kime Denir?

Liderlik, doğuştan kazanılmış olan bir yetenek değildir. Kişilerin zamanla beceri kazandığı bir özellik olan lider kimdir sorusuna yanıttır.

Zamanla geliştirilebilir bir beceridir. Liderlik vasıfları, yetişme tarzıyla ve hayattaki deneyimleri etkilemektedir. Etkilediği konu ise liderlik profilidir. Fakat iyi bir liderin özellikleri kişileri iyi bir niteliğe sahip olmasını sağlar. İyi bir profile sahip olunması için eksi ve artı yönlerinin belirlenmesi gerekir. Daha sonra ise onları düzene sokarak terbiye edip geliştirilmelidir. Bu ise bir lider kişilik özellikleri örneğidir.

Lider Özellikleri Nelerdir?

Lider olarak tanımladığımız bu özelliğe Önder de diyebiliriz. Bulunduğu yere yarar sağlayan, günümüze kadar gelmiş olan geleneklerde köklü değişimler yaparak lider kimdir özellikleri nelerdir sorularına yanıttır. Ve çevreyi yönetmektedir.

Bunları yapabilmek adına tüm sorumluluğu, zeka, mantıklı olan sezgilerine ve bilgilere dayalı bir karar vermektedir. Bu ise güçlü lider özellikleri ile birlikte var olan liderdir.

Lider kişilik, elinde toplamış olduğu tüm gücü kullanabilmesiyle birlikte çevresini etkiler. Buna bağlı ilişkiler içermektedir.

Gerektiği zaman zor kararları da almasını bilir. Etkin lider özellikleri kişiliğine sahip olan kişi zor kararları aldıktan sonra bu sonuçların arkasında durmasını bilmesi gerekmektedir.

liderlikLiderler daima kendi elini taşın altına koymaktadırlar. Başka kişilere karşı olarak büyük bir hırsı olmaz. En büyük amacı ve hedefi işini kusursuz yapmasıdır. O sebeple kişiler ile uğraşmaz. Daha çok yapılan işlere odaklanmaktadır. Bu kişilerin iletişim becerileri de gelişmiştir. Kendilerini oldukça geliştirmişlerdir. 

Fakat başkaları ile paylaşmayı kayıp olarak görmez daha çok kazanç olarak görmektedir. Çünkü her şey paylaştıkça çoğalır bilincine sahip bir kişiliktir. Liderler yanlış yapan kişilerinde arkasında durmaktadırlar. 

Gerektiği durumlarda tüm sorumluluğu üstelenir. Ve daha sonra başka kişileri suçlamak yerine hata benden kaynaklandı diyebilme potansiyeline sahiptirler. Bu erdeme sahip kişilerdir. Bir işi başarmak için çok azimlidir. Ve bu azmine ek olarak hırslıdır. Fakat hiçbir zaman bu hırsına yenilmez. Attığı adımlarda daima dikkatlidir. Sağlam adımlar atar. Risk bazen alabildiği gibi bazı durumlarda ise almayabilir. Yaptığı işin en başından en sonuna kadar sürekli en iyiyi yapabilmeyi hedeflemektedir.

Liderlik Temel Yaklaşımı

Çevresinde bulunan kişilere karşı hitabı çok önemlidir. Liderliğin özellikleri bu konuda da devreye girer. Hitabet gücü çok kuvvetli olduğu için kişileri etkilemektedir. Sahip olmuş olduğu bilgiler ve vizyonu sayesinde etkiler ve daha sonra sürükleyici bir yapıya sahip olmaktadır.

Lider Kişilerin Davranış Tarzı

Kişileri öncelikle can kulağıyla dinleyerek anlamaya özel bir çaba sarf etmek gerekmektedir. İşte tamda bu şekilde davranmaktadırlar. Lider kişiler, çevresinde bulunan herkesin en iyi yanlarını geliştirmesine olanak sağlarlar. Olumlu tüm değişimleriyle sürekli öğrenmeye dayalı bir ortam oluşturmaktadır.

Tüm sahip olduğu güçlü sosyal değerleri aracılığıyla çevresinde yaratmış olduğu saygınlık kişiler üzerinde etkin olmasını sağlar. Etkileyicilik özelliği bulunduğu için örnek bir kişilik oluşturur. Bir liderin özellikleri ve tutarlı davranışlarıyla etkin bir rol model olmasını sağlar.

Lider Kişiliğin Karar ve Sorumluluk Özelliği

liderlik nedirLider kişiler, insanların başkalarından almış olduğu bilgilerle de bilgili olabildiğinin farkındadır. Etkili liderlik özellikleri sayesinde ancak kendi aklıyla da akıllı olabildiğini bilmektedir.

Bu sebeple de tüm çevresine fikir danışır. Fakat son kararı yine bütün sorumluluğu kendisi üzerine alır.

Liderlik özellikleri özetle şu şekildedir;

 • Çevresine Karşı Duyarlıdır

İnsanların bazıları aşırı bencilce ve egoist bir davranış sergilerler. Her konuda yalnızca kendilerinin ön planda olmasını isterler ve bu yüzden yalnızca kendilerinden bahsetmek isterler. Diğer insanların anlattıklarına ya da anlatacaklarına karşı kendilerini kapatırlar. Yalnızca ben merkezli tutumlarda bulunan kişiler diğer kişilerin sorunlarını, fikirlerini ve düşüncelerini anlamayan kişilerdir bu yüzden de liderlik özelliklerine sahip değillerdir.

 • Fikrini Direkt Yansıtır 

Başarısız olan çoğu insanın eksik olduğu konu lafı dolandırması ve açık sözlü olmamasıdır. Hayır denilmesi gereken yerde evet deme zorunluluğu hissetmek değersizlik meydana getirir. Bu da ben merkezli anlayışa girmez. Sonucunun negatif olacağını bildiğimiz bir işe ayıp olmasın ya da bencil gözükmeyelim diye evet demek zorunda kalmak liderlik vasıflarına aykırı bir davranıştır.

 • Doğal Davranış Sergilemeyi Başarır

Bir lideri belli kalıplar değil doğallık yönetir. İşyeri, toplantı salonu gibi pek çok alanlarda farklı bir kişi gibi davranış içerisinde bulunmak yerine kendisi gibi olan ve kendine güvenir. Ve özgüven sahibi kimseler liderlik özelliklerine sahip olabilir.

 • Her Zaman Her Sorumlulukta Yer Alır

Sorumluluktan kaçan ve devekuşu gibi kafasını kuma gömmeye çalışan kişiler için lider vasfından söz etmek mümkün değildir. Lider profiline sahip olmak isteyen kişiler öncelikle sorumluluk alabilmeli ve her daim kendini geliştirmek için uğraşmalıdır.

 • İletişim Kurmada Beceriklidir

Karşısındaki kişiyi anlamaktan kaçınmak iyi yönde etkilemez. İnsanlarla iletişimde olmayı gerekli görür. Lider, her sınıftan ve her türden fikirlere sahip kişilerle doğal bir iletişim kurabilme yeteneklere ve samimiyete sahip bir kişi olmalıdır.

Liderlik için bu özellikleri taşıyan kişiler liderlik eğitimi alarak kendilerini daha da geliştirebilirler.

Liderlerde Bulunması Gereken Özellikler

Yukarıda karizmanın tanımından ve karizmatik liderin ne olduğundan bahsettik şimdi de karizmatik liderde bulunması gereken özelliklerin neler olduğuna bakalım:

 • Karizmatik liderler olağanüstü yeteneklere sahip olmalı
 • İçinde yüksek derecede özgüven barındırmalı
 • Karşısındakini etkilemeye ve de baskın olmaya çalışmalı
 • İnançları yönüyle ikna etme kabiliyetine sahip olmalı
 • Risk alabilmeli
 • Kendini dava için feda edebilmeli
 • İstediği yere ulaşmak için yüksek maliyete katlanmalı
 • İzleyenlerinin ihtiyaçlarına özen gösterip önem vermeli
 • Kriz durumuyla karşı karşıya kaldığında radikal çözümler üretebilmeli
 • Yeteneklerinin süreklilik göstermesi
 • Üstün derecede zekaya sahip olması

Tamda gerçek lider özellikleri bu bahsedilen maddeleri taşıyarak olur. Bu maddeleri taşımayan ya da eksiklik yaşayan kişiler liderlik konusunda zorlanabilir ve otoritelerini kaybedebilirler.

Yöneticilik ve Liderlik

Liderlik ve yöneticilik özellikleri birbirine benzemektedir. Lider ve yönetici özellikleri farklı kişilerin üstlenmesi beklenmektedir. Fakat bu düşünce tamamen gerçek olaylardan kopuk bir şekilde yönetim çeşidi olmaktadır.

Liderliği abartarak yöneticilik işlevi azalmaktadır. Daha çok verimli bir yönetim bu şekilde elde edilemez. Bugünlerde karşımıza bu şekilde yönetim çok çıkmaktadır. Yani bu yüzden kötü yönetimlerin en önemli nedenleri ise budur.

Lider veya yöneticilik iki ayrı işlevi yapmazlar. Lider yönetici özellikleri ile birbirine benzer. Her aşamada yönetici, aynı anda planlar kurarak kendini geliştirir ve kaynak yaratır. İlham vererek yeni amaçlar ve hedefler belirler. Birden çok görevi üstlenmesi gerekmektedir.

Kişilerin bu görevi başarmak için her yöneticinin olduğu gibi liderlik vasıfları nelerdir sorularına cevap olarak verilen özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Yalnızca görev vererek, verilen görevi ise kontrol ederek yönetmek mümkün değildir. Bunun yanı sıra ise yalnız hedef koyarak vizyona erişmek için işin ayrıntılarına girmeyerek liderlik yapmak olmaz. Lider ve yönetici ortak özellikleri anlatılanlar gibi çoğunluktadır.

Birbirinden çok fazla ayırmamak gerekmektedir. Yönetici ve liderin ortak özellikleri geliştirilebilmektedir.

Liderlik ve Yöneticilik Farkları

Liderlik ve yöneticilik benzer diye anlatılan konular vardır. Fakat farklılıklarını göz ardı edemeyiz. Liderlik kişilikleri değişimlerle ilgilenirler. Fakat yönetici kişiler asıl yapıyı korumaktadır.

Liderlik yapan kişiler yönlendirici davranış sergilerler. Ama yöneticiler yalnızca yasalar ve yönetmeliklere uygun hareket etmektedirler.

Lider kişi, moral vermeye ve güdülemeye dayanmaktadır. Yönetici kişiler ise tam tersi bürokratik bir yapıya dayanmaktadır.

Lider, ekip üyeleriyle duygusal bağ kurup mücadele ruhu aşılamaktadır. Yönetici kişi ise zaten mutlu olan ekip üyelerinin mutluluğunu korumaya odaklanır.

Liderler belirlenmiş bir vizyona sahiptir. Fakat yönetici kişilerin sahip olduğu bütçeler ve listelerdir. Ve bununla birlikte liderler karar aşamalarında bir çok seçenek ortaya koymaktadır. Yöneticiler ise yalnız plan ve program hazırlarlar.

Liderlerin paylaşılarak ve buna ek olarak benimsenmiş bir amaca dayanan bir gücü bulunmaktadır. Yöneticiler ise ödüller ve cezalara odaklı bir gücü bulunmaktadır. Lider kişiler güdüler. Yöneticiler ise denetlemektedir.

Lider kişiler ilham vericidirler. Yönetici kişiler ise düzenleyici özelliklere sahiptirler. Liderlerin otoritelerinin kaynağı kendileridir. Bu özelliği kendilerinden almaktadır. Yöneticilerin otoritesi ise yasaları ve yönetmelikleridir.

Liderler, tüm yetkilerini kendinden aşağı mevkide çalışan kişilere dağıtmaktadır. Yöneticiler ise tüm yetkileri kendisinde toplamaktadır. Lider kişiler, daha çok kişilerin katılımına önem vermektedir. Yöneticiler ise çok daha fazla uyumlu bir yapıda olmaya önem göstermektedirler. Liderler güçlüdürler, yöneticiler ise yetkililerdir.

Vizyoner Liderlik Özellikleri

Bir toplum açısından veya organizasyonlara fayda sağlayan vizyoner liderlik özellikleri sahip olan kişilerdir.

Değişimleri yönetmektedir. Ve yönettiği hedefe yönlendiren vizyoner lider özellikleri kişiliğine sahip olandır. Vizyoner lider olan, ekipteki kişilerin ortak bir yol ve hedef doğrultusunda çalışmalarına fırsat yaratmaktadır.

liderlik özellikleri

Günümüze kadar gelen teknoloji ile bir çok değişimler yaşanmaktadır. Hızla büyüyen hızla gelişen dünyada bazı etkinlik alanlarına dikkat edilmelidir. Onları şu şekilde söyleyebiliriz.

 • Liderlik tarzının doğru biçimde olması
 • Az ve hakiki olan noktalara odaklanmak
 • Organizasyonların değişim yetenekleri

Bu 3 hususa dikkat edilmelidir. İş modelleri değişimlerinde çevik olunmalıdır. Yeniliklere ayak uydurma konusunda iyi olunmalıdır.

Vizyoner Liderin Sağladıkları

Kişileri ortak olan hayallere çekmektedir. İnsanlara büyük resim gösterir. Ekipte nereye gidileceği hakkında yolu gösterir ve dile getirir. Fakat o istenilen yere nasıl ulaşılacağını belirtmemektedir. Etkili lider özellikleri olan kişiler insanların denemeler yapmasını ve hesaplanan riskleri almakta özgür bırakmaktadır.

Ekip ile İlişkisi

Lider kişilik ekipteki kişilerin önlerini görmesini sağlamaktadır. Bu ise genel tabloyu bilmesinden kaynaklanır. Kişilerin kendilerinden ne beklendiğini bilmesine ve anlamasına yardımcı olur. Çalışma hayatındaki ortak hedefler için bağlılığı geliştirir. Herkesi adanmışlık konusunda iyileştirir. Ekipteki kişiler kendilerinden ve tüm ekipten memnun olmaktadırlar.

Organizasyon ve Liderlik

Organizasyonda, etkin lider özellikleri taşıyan lider ise ekipte çalışan kişilerin ait olma duygularının farkındalığını sağlar. Bu duyguları besler. Kalıcı olması yönünde davranışlar sergiler. Bir organizasyonda değerler, hedefler ve misyon önemlidir. Bu sebeple bunlara bağlılığı, inancı ve uyumu sağlamaktadır. Bu sayede ise ekip üyeleri organizasyonu sahiplenir. Gurur duymalarına sebep olan olaylar meydana gelir.

Bir kurumda vizyon ve misyon çok önemli bir ayrıntıdır. Adeta başka firmalarla ayırt edici bir özelliktir. Bu farklılık oluşturmuş markaya dönüşmektedir. Çalışan kişiler bağlılık duyarlar.

Faaliyetler ve Liderlik

Vizyoner lider kişi insanların genel anlamda nerede olduklarını görmeye yardımcı olduğu gibi yaptıklarının önemini kavramasını da sağlar. Liderlerin ortak görevleri kişilerin yaptıklarının nedenini açıklayarak büyük istenilen hedefe bağlar. Vizyoner lider ise vizyon ile ilgili performansların geri dönüşleri için belirli bir standart oluşturmaktır. 

Uzun zamanlı çalışma stratejisi oluşturmak ve katılım sağlamak için çalışmalarını en üst düzeye çıkarmaktadır. Bunun sebebi ise sürekli görevlerin daha büyük amacı olduğunu hatırlatmasıdır. 

Üyelerin her gün yaptığı klasik işlerin yanı sıra daha büyük bir anlam katar. Kişilerde heves ve coşkuyu uyandırmak hedeflenir. Kendi çıkarları ile çalışmanın ortak hedefi ile uyumlu olduğunu anlayan kişiler daha aktif çalışma sürdürmektedir.

Paylaşım Kültürü ve Vizyon

İlham vericilik, vizyoner olmayı en güçlü şekilde destekleyen duygusal bir zeka yeterliliğidir. İlham verici olmayı özgüven, empati duyma ve öz bilinç üçlüsü ile beraber kombinleyen vizyoner liderler kendisi için en doğrusu neyse ona göre bir amaç belirler ve bunu da çalışanlarının ortak değerleri ile uyumlu hale getirir. 

Liderlerin kendi vizyonlarına kendilerinin yürekten bir şekilde inanmaları onların güvenilir oluşlarını besler bir hale getirir. Vizyonlara samimiyetle inandıkları için daima kararlı bir biçimde yol gösterirler. Çalışanlar, vizyoner liderin yolundan giderek onları izlemek için işin içinde olduklarını ve gerektiğince en doğru kararları alabilecekleri şeffaflığa, dürüstlüğe ve de paylaşım kültürüne sahiptirler.

Ekip Ruhu ve Vizyon

Vizyoner tarz, ilk olarak önemli derecede yön değişikliği veya yepyeni bir vizyon gerektiren kaos dönemlerinde etkisini gösterebilir. Köklü değişimler, köklü dönüşümler geçirmeye açık olan liderler doğal olarak iyi lider özellikleri taşıyan liderdir. 

Vizyoner olmaya çalışan bir lider bu durumu baskı ve zorbalık göstererek gerçekleştirmeye çalışırsa ekip ruhunu yok etmiş olur. Ayrıca kendisinden daha fazla deneyimi olan ekip üyeleri tarafından benimsenmemiş, şüphe uyandıran ve kendisine güven duyulmayan bir lider istese de vizyonerlik özelliğine sahip olamaz.

Yöneticiyi Liderden Ayıran Özellikler

Yöneticiyi liderden ayıran özelliklerin neler olduğuna bakmamız gerekirse; Yönetici lider özellikleri taşıyan kişiler birer idareci konumundadır. Liderler ise yenilikçi olmanın ve yeniliklerin peşindedir. Yöneticiler günlük rutinleri severler, tekrarcıdırlar. Liderler orijinal olan fikirlere değer verirler.

Yönetici olan kişiler devam ettirmeyi liderler ise geliştirmeyi severler. Yöneticiler sisteme odaklanmış şekildedirler. Liderlerin ortak özellikleri ise insana odaklanırlar. Yöneticiler kısa, öz vadeli işler yapma peşindedirler. Yöneticiler içinde oldukları durumu kabul ederler, liderler ise her daim sorgulayıcı davranırlar.

Genellikle karşı çıkarlar ve olan duruma eleştirel bir şekilde yaklaşırlar. Yöneticiler kuralcı olmalarından dolayı beyan ettikleri fikirlerinin doğru olarak kabul görülmesini isterler. Liderler de bunun tam tersi herkes için en doğru olanın, kabul edilenin peşindedirler. Yönetici ve liderin özellikleri biraz farklılık göstermektedir.

Otoriter Liderlik ve Geleneksel Otorite

Gelenekçi toplumlarda genel olarak otoriter liderlik öne çıkar. Weber'in tanımlaması ile, eski geleneklerin önemli kutsal özelliği ve gelenek tarafından otoriteyi kullanmak isteyenlerin meşru olduğu inancı vardır. 

Emretme özelliğini kullanan kişiler genetik olarak elde ettikleri yerleri dolayısıyla bireysel otoriteye sahip olan efendilerdir. Böyle bir sistemin olduğu yerde kanunlara değil de geleneklerin tayin etmiş olduğu efendilere itaat edilir. Efendilerin verdiği emirlerin devamlılığı ise verilen emirlerin geleneğe aykırı olmamasına bağlıdır. 

liderEfendilere özgü bir alan da verilmiştir fakat bu özgür alanın da gene efendiler için gelenekler sayesinde tanınmış olması gerekir. Emirlere uyan kişilerde ise geleneksel bir sadakat duygusu oluşmuştur ve verilen emirlere itaat ederler. Otoriter liderler kendi planlamalarını kendileri yaparlar ayrıca grubun siyasetini tek başlarına tayin etmeye özen gösterirler.

Gruptaki kişilerin etkinliklerini, sırasını ve aralarında geçen yakınlıkları sadece onlar bilir ve emirler verir. En son makam derecesi onlarındır ve ödülü de cezayı da kişiye onlar verir. Otoriter liderlikte lider olan kişi idare etmiş olduğu grubu ve toplumu, merkezi gücünü muhafaza etmesi gerekir. Lider, toplumu kontrol altına alamaz merkezi otoriteyi sağlayamazsa gücünü kaybeder ve dağılma tehlikesi ile burun buruna gelir. Grup üyelerine herhangi bir şahsiyet tanınmamıştır bu durum krallık yönetimi olan toplumlarda tespit edilmiştir.

Otoriter Liderin Özellikleri

Max Weber, otorite biçimlerinin çıkış noktasının meşruiyet olduğunu söyler. Max Weber'e göre üç tür meşruiyet tipi vardır bunlar: Geleneksel, karizmatik ve yasal tipler. Bunlar ise meşru otoritenin ideal tiplerini meydana getirmişlerdir. Weber'in bu tanımından hareketle liderlik çeşitleri ve özellikleri otokratik lider ve liderlik, karizmatik lider ve liderlik, demokratik lider ve liderlik olmak üzere üçe ayrılır.

Proaktif ve Reaktif Lider Nedir?

Bir firmada veya işyerinde, proaktif lider veya reaktif lider arasındaki fark kolayca açıklanabilir. Bir liderlik nedir özellikleri nelerdir sorularında anlatılan lider farklı kişilikte olabilmektedir. Bunlardan birisi proaktif diğeri ise reaktif liderdir. Reaktif lider durumlara tepki verir. Fakat proaktif lider, yaşanan olaylarda etkiyi en aza indirilmesi için çabalar. Ve olaylardan yararlanmaktadır. Çalışmak için nelerin olacağını öngörmektedir. Buna göre çalışabilen bir liderdir.

Proaktif Lider Özellikleri

Proaktif kişilik, anlamı dolayısıyla bilinçli olarak veya bilinçsiz olarak ortaya çıkmış olan mevcut hatayla durumu düzeltmek amacıyla alınmış olan inisiyatifler olarak bilinmektedir. Fakat bu durum hatalı durumlarda sorumluluk almak değildir. Yaşanmış olan veya yaşanabilecek olaylarda ortaya çıkan durumlarda eksikleri görür. Daha sonra bu duruma uygun daha iyi hale getirmek olarak söylenebilir.

Gerçek Lider Özellikleri

Gerçek lider kişi aynı zamanda etkin lider de diyebiliriz. Özelliklerine değinecek olur isek başarılı bir liderin temel olan aracının farkındalık olduğu söylenebilir. Bu durumda liderin tutumunu, davranışını, yerini ve sosyal olan ilişkilerini belirlemektedir. Gerçek bir lider olarak söylediğimiz kişiler başarılı bir liderdir. Bu özellikler ile kendilerini göstermektedirler. Fakat bunu diğer organizasyon üyelerine daha iyi olduğunu söyleyerek yapmaz. Kendisini öne sürerek yapmaz. Bu ise organizasyonlarda olanlara objektif bir şekilde değerlendirmesini sağlar.

Empati yaparak başarı elde eden bir liderdir. Gerçek liderin yönetim sisteminin merkezi ise empatidir. Liderlik nedir ve özellikleri sorularını yanıtlarken karşımıza bir çok nokta çıkmaktadır. Gerçek lider kişilik, kurumsal ya da kişisel olan problemlerde tüm yönler ile ilgilenir. Sorunları ele alır ve inceler. Çözüm bulabilmek için uğraş gösterir. Yaşanan zorluklarda kişilere rehberlik eder. Organizasyonlarda başarıların devamını sağlamak için cesaretlendirmektedir. Motivasyon sağlar. Problemlerde insanları suçlamaz, kişisel çözümler bulmaz. Bunun yerine daha çok yapıcı çözümler bulur. Daima ileri odaklı düşünür ve buna göre yol bulur.

Sorumluluk Bilinci ve Liderlik

lider kime denirGerçek liderin sorumluluk bilincinin yüksek olması başarıya götürmektedir. Başarılı lider, kendi işlerinden önceki işleri de önemser. Tüm sorumluluğu üstlenmektedir. İşlerin tamamlanıp tamamlanmadığını takip ederek çalışanları denetlemektedir. İşlerin şirketin kurallarına uygun ve etkili bir şekilde yapılıp yapılmadığını gözetler. Eğer bir problem ile karşılaşırsa nedenlerini araştırarak tedbir alır. Bu durumda ise uygun çözümlere kavuşturur.

Karar Aşaması ve Liderlik

Karar aşamasında lider hızlı bir biçimde zor ve kesin kararlar almak sorunda kalabilmektedir. Gerçek lider, bulunduğu pozisyon gereğince karar almakta zor süreçlere maruz kalabilir. Bu zor seçimlerde ise yapması gerekenleri öncesinden saptar. Bu durumlar ile baş başa kalmaktadır. 

Çoğu kişinin memnun kalmadığı kararlar verilebilir. Yönettiği organizasyonların çıkarını gözetmek zorunda kalmaktadır. Bu sebeple hızlı bir biçimde zor ve kesin kararlar alabilmek durumunda kalır. Otorite gerektiren bu hususlarda karar almakta tereddüt etmemek gerekir. Netlik gerektiren konularda gerçek lider anında kendi kararını vermelidir. Bunun yanı sıra tek taraflı davranış sergileyeceğini de iyi bilmektedir.

Kendine Güven ve Liderlik

Kendisine güvenen bir gerçek lider, aynı zamanda ekibindeki kişileri de kazanmış sayılır. Liderlik vasıfları nelerdir sorularına cevap verilebilir. Tüm özelliklerle birlikte iyi lider olabilmeyi başarmış olan kişi, sadece güvenilmeyi önemsemez. Aynı zamanda ise kişilere verdiği güveni hissettirebilmeyi amaçlar.

Bu güven duygusunun bir sonuç göstergesi olan davranışlarla lider kişiliğin tavsiyeleri dikkate alınır. Lider ve ekipler zor durumlarla karşılaşabilir. Bu zorluklara karşı direnç gösterir. Kolay bir şekilde pes etmez. Uzun çalışmalar yürütmektedir. Sağlam fikir ve güçlü bir planları bulunmaktadır. Herhangi bir sorunla karşılaşınca ise direk sorumluluğu üstlenir. Kendi sorumlulukları çerçevesinde sorunları çözmeye çalışmaktadır. Üstesinden gelebilir.

Karizmatik Lider Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Karizmatik lider, genel olarak belirli ortamların ve şartların ürünüdür. Toplumlarda yaşanan savaş, toplumsal karışıklık ve kriz gibi durumlarda, büyük yapı bakımından değişime uğramış, satın alma ya da küçülme gibi dönemlerde, ciddi derecede belirsizliğin olduğu dönemlerde karizmatik liderler ortaya çıkmışlardır ve resmen kurtarıcı rolüne bürünürler. 

Fakat sürecin değişmesi ile birlikte genel olarak çekicilik ve işlevlerini git gide kaybederler daha sonra da ortalıktan kaybolurlar. Karizmatik liderler diğer tarzdaki liderlerden çokça etkilenme olanağına sahiptirler. Bu tanımlanması güç ve olağan dışı bir şeydir. Karizmatik lider, kendine özgü kişilik ve de özgün davranış biçimleriyle çevresinde yüksek derecede çekiciliği olan adeta bir manyetik alana sahiptir. 

Karizmatik liderler, genel olarak kendilerini olağanüstü bir kaderi ve amacı olan kişi olarak görmüşlerdir ve çevrelerini kendilerini böyle gösterirler. Bu sebeple, kişiler bu lidere sadece saygı ve güven duymakla kalmazlar ayrıca onları süper gücü olan bir kahraman ya da kurtarıcı gibi görürler. Bu liderlerin karizmatik olmalarını sağlayan unsurlar da çevresindeki insanlardır.

Karizmatik lider inandığı yoldan gider. Hırslara tutkulara ve kendi inandığı amaçların peşinden gider, onlara kendini adar. Bu adanma duygusu da diğer kişilerin üzerinde olağandışılık şeklinde etki yaratır ve kişileri davaya inanan, tutkulu, değerlerini benimsemiş, güçlü bir kişiye dönüştürür. Bunun dışında dava kazanıldığında veya zor bir dönemden geçildiğinde karizmatik liderin herhangi bir anlamı kalmaz ve insanların gözünde olan değer düşer.

Karizma Lider Kavramı

Karizma kavramının anlamına bakacak olursak; olumlu veya olumsuz tarafları olan bu yüzden de iki farklı karizmatik lider tipinin meydana gelmesini sağlayan bir güçtür. Olumsuz karizmatik liderler çevresindeki fikirlerin yanı sıra kendilerine olan bağlılığı ortaya çıkartmaya çalışırlar. 

Güç elde etmeye ve kişisel çıkarlar sağlamaya odaklanır, kendilerini değerli duruma getirirler. Olumlu karizmatik liderler ise; fikirlere, düşüncelere ve de hedeflere önem gösterirler. Kendisini izleyen kişilerin amaçları doğrultusunda hizmet ederler ve onların çıkarlarını gözetmeye çalışırlar. 

Bu tür liderler kişileri kendilerinden çok ortak hedeflere ve kurumsal amaçlara yönelmek ve toplumsal bir bağımlılık oluşturmak için özen gösterirler. Tüm bu anlatılanların yanında karizmanın bir liderlik gücü olarak abartılı şekilde bulunmaması gerekir. 

Olağandışı güçler, Allah vergisi yetenekler çoğunlukla siyasette veya tarihte liderlere ek bir güç sağlamak için ortaya atılmış romantik efsanelerdir. Liderlik, gerçek anlamda tüm herkes için geçerli olan ve çevresel koşullarda insanlarla etkileşimde bulunma sanatıdır. Gerçekte doğru kullanılan kişiye özel yetenekler, etkileyici tavır ve tutumlar bulunur.