Kriz Yönetimi Nedir? Tanımı, Nasıl Çalıştığı, Türleri ve Örnekleri

Herhangi bir kuruluş, ani bir kriz ortaya çıktığında zorluk ve stres yaşayabilir. İşletmelerin, doğal afet, ürün geri çağırma veya itibar krizi gibi operasyonlarını, personelini veya müşterilerini tehdit eden herhangi bir durumla başa çıkmaya hazır olması gerekir. Kriz yönetimi bu konuda yardımcı olabilir. Olası riskleri belirlemek, bu riskleri azaltmak için bir plan oluşturmak ve bir kriz ortaya çıktığında hızlı ve agresif hareket etmek, etkili kriz yönetiminin gerekli bileşenleridir. Bu blog makalesinde, kriz yönetiminin temellerine bakacağız ve bunu yapmak için bazı tavsiyeler ve en iyi uygulamalar sunacağız. İster küçük bir işletme sahibi olun, ister bir CEO olun, bir krizle nasıl başa çıkacağınızı bilmek, en zorlu koşullarla bile güvenle ve metanetle başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

Hadi okumaya başlayın ve tüm detayları öğrenin.

Kriz Yönetimi Nedir?

Bir kuruluşun operasyonlarını, itibarını veya paydaşlarını tehlikeye atan beklenmedik olaylar veya koşullar için planlama, bunlara tepki verme ve bunlardan kurtulma süreci kriz yönetimi olarak bilinir. Deprem gibi doğal afetler önemli zarar verme, ölümle sonuçlanma ve güç, iletişim ve ulaşım ağları dahil olmak üzere hayati altyapıyı kesintiye uğratma potansiyeline sahiptir.

Etkin bir deprem krizi yönetimi için hükümet kuruluşları, acil durum müdahale ekipleri ve özel sektör işletmeleri dahil olmak üzere çok sayıda tarafın koordineli bir çabası gereklidir. Bu, acil durum eylem planlarının oluşturulduğu ve deprem eğitim tatbikatlarının gerçekleştirildiği bir risk değerlendirmesi ve hazırlık aşamasını kapsar.

Halkı depremlerle ilgili riskler hakkında eğitmek ve bir depreme nasıl hazırlanılacağı, nasıl tepki verileceği ve depremden sonra nasıl toparlanılacağı konusunda talimatlar sunmak için etkili iletişim teknikleri de oluşturulur. Arama ve kurtarma operasyonları, tıbbi bakım ve etkilenen insanlara ve topluluklara destek gibi koordineli acil müdahale önlemlerinin uygulanması bir deprem durumunda gerçekleşir.

Etkilenen alanların normale dönmesine yardımcı olmak için, altyapının yeniden inşası ve hizmetlerin eski haline getirilmesi gibi uzun vadeli iyileştirme faaliyetleri de yapılır. Deprem kriz yönetim planını uyguladıktan sonra, iyileştirme için yer olup olmadığını görmek için değerlendirmeler ve eylem sonrası incelemeler yapılır. Kuruluşlar ve topluluklar, kriz yönetimi ilkelerini depremlerin ortaya çıkardığı belirli sorunlara uygulayarak gelecekteki felaketlere yanıt verme konusundaki hazırlıklarını ve dayanıklılıklarını artırabilirler.

Kriz Yönetimi Ne İşe Yarar?

Kriz yönetimindeki pek çok adımın amacı, paydaşları korumak, krizin etkisini azaltmak ve iş sürekliliğini sürdürmektir. Önemli paydaşları tanımlayan, kaynakları tahsis eden ve belirli eylemleri açıklayan bir müdahale planı ve paydaşlarla etkili iletişim de geliştirilir. Bu faaliyetler, neden, etki ve potansiyel tehlikeler hakkında bilgi elde etmek için durumun değerlendirilmesini içerir. Bir krize hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmeye hazırlanmak için kriz yönetimi ekipleri eğitim ve hazırlık tatbikatlarına da katılabilir.

Kriz yönetimi ekibi, bir kriz sırasında, diğer kuruluşlarla veya devlet kurumlarıyla çalışmayı, güvenlik önlemlerini almayı ve paydaşların gereksinimlerini karşılamayı gerektirebilecek müdahale stratejisini uygulayacaktır. Ekip ayrıca durumu yakından takip edecek ve yeni bilgilere veya gelişen koşullara tepki olarak rotasını gerektiği gibi değiştirecektir.

Bir kişiye, kuruluşa veya topluluğa zarar verme veya yok etme potansiyeline sahip beklenmedik bir olay veya senaryo için planlama, tepki verme ve iyileştirme süreci kriz yönetimi olarak bilinir. Krizin insanlar, varlıklar ve itibar üzerindeki zararlı etkilerini azaltmak için planlı ve proaktif bir çaba gösterilmesini gerektirir.

Aşağıdaki adımlar genellikle kriz yönetimine dahil edilir:

  • Risk değerlendirmesi, potansiyel tehlikeleri ve zayıflıkları belirleme ve bunları ele almak için planlar oluşturma sürecidir.
  • Planlama ve hazırlık, çeşitli krizlerle başa çıkmak için politikalar ve prosedürler oluşturmayı ve personeli veya diğer paydaşları bunları uygulamaya hazırlamayı içerir.
  • Paydaşları sorun hakkında bilgilendirirken halkla ilişkiler ve medya sorgularını yönetmek için etkin iletişim kanalları oluşturmak.
  • Tepki ve toparlanma; krizin acil etkileriyle başa çıkmak için plan ve prosedürleri uygulamaya koymak ve her şeyi normale döndürmek için toparlanma aşamasını başlatmak.
  • Değerlendirme; tepkinin ne kadar işe yaradığını yargılamak ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için kriz sonrası bir analiz yapmak.

Siz de krizlere karşı etkili bir tepki verebilmek ve güvende olmak istiyorsanız, kriz yönetimi danışmanlığı hizmeti sayfamızı ziyaret edin.

Kriz Yönetiminin Faydaları

Bir kuruluş, kriz yönetiminden çeşitli şekillerde kazanç sağlayabilir. En önemli avantajlarından biri, hızlı ve başarılı bir şekilde tepki vererek zararı azaltabilmesidir. Bu, şirketin operasyonlarını, varlıklarını ve itibarını koruyabilir. Ayrıca kriz yönetimi, personel, müşteriler, tedarikçiler ve genel halk dahil olmak üzere ilgili tüm tarafların güvenliğini ve refahını sağlamaya katkıda bulunabilir. Ayrıca, hem kriz sırasında hem de sonrasında faaliyetlerin devam etmesini sağlayarak aksama ve parasal kayıp tehlikesini azaltabilir. Son olarak, kriz yönetimi, krizden ders almalarını ve gelecekte bu tür durumları durdurmak için ayarlamalar yapmalarını sağlayarak bir kuruluşun dayanıklılığını artırabilir. Kuruluşlar, potansiyel riskleri düzenli olarak değerlendirerek ve kriz yönetimi planları geliştirerek, krizlerle başa çıkmak ve daha hızlı bir şekilde toparlanmak için daha iyi hazırlanabilirler. Bu, kuruluşun proaktif ve sorumlu olduğunu gördükleri için paydaşlar arasında güven ve itimat oluşturmaya da yardımcı olabilir. Kısacası kriz yönetimi, risk yönetiminin önemli bir yönüdür ve zararı azaltarak, paydaşları koruyarak, sürekliliği sağlayarak, dayanıklılığı artırarak ve güven inşa ederek bir kuruluşa önemli faydalar sağlayabilir.

Kriz Türleri

Kuruluşların karşılaşabileceği birçok farklı kriz türü vardır. Bunlar nedenlerine, sürelerine, kapsamlarına ve önem derecelerine göre kategorize edilebilir. Kuruluşlar ve topluluklar üzerinde önemli etkileri olabilecek bir kriz türü, deprem gibi bir doğal afettir.

Depremler, aniden ve herhangi bir uyarı yapılmadan meydana gelebilecek bir kriz türüdür, bu da onları özellikle hazırlanmayı ve müdahale etmeyi zorlaştırır. Binalara, altyapıya ve doğal kaynaklara büyük zarar vermenin yanı sıra yaralanmalara ve ölümlere neden olabilirler. Ayrıca depremler yangın, toprak kayması ve tsunami gibi etkileri daha da şiddetlendirebilecek ikincil krizleri tetikleyebilir.

Kuruluşların karşılaşabileceği diğer kriz türleri şunlardır:

Doğal afetler: Depremlere ek olarak, şirketler ve topluluklar ayrıca kasırgalar, seller, orman yangınları ve kasırgalar nedeniyle de risk altındadır.

Teknolojik krizler: Ekipman arızaları, elektrik kesintileri, siber saldırılar ve veri ihlalleri teknolojik krizlerden sadece birkaçıdır.

Halkla ilişkiler krizleri: Kötü basın, sosyal medyadaki skandallar veya bir şirketin itibarını zedeleyen diğer olaylardan kaynaklanabilir.

Mali krizler: Bir kuruluşun mali sağlamlığı üzerinde etkisi olan ekonomik gerilemeler, dolandırıcılık veya diğer olayların tümü mali krizlere yol açabilir.

İnsan kaynakları krizleri: Bunlara işyeri kazaları, taciz veya ayrımcılık iddiaları veya bir kuruluşun çalışanlarını etkileyen diğer olaylar neden olabilir.

Kriz türü ne olursa olsun, başarılı kriz yönetimi, potansiyel tehlikeleri tahmin etmek ve ele almak için paydaşların işbirliği yaptığı proaktif ve koordineli bir stratejiyi gerektirir. Kuruluşlar, çeşitli kriz türlerinin sunduğu belirli zorlukları anlayarak bir krizin risklerini ve etkilerini azaltmak için stratejiler ve planlar oluşturabilir. Bir depremin olası etkilerine hazırlanmak için bu, risk değerlendirmelerini, acil durum müdahale planlarını ve eğitim tatbikatlarını içerebilir.

Kriz Yönetimi vs. Risk yönetimi

Risk yönetimi ve kriz yönetimi her zaman aynı şey değildir. Kriz yönetimi, tatsız olaylara hem meydana geldikten sonra hem de meydana geldikten sonra müdahale etmeyi içerirken, risk yönetimi gelecekte meydana gelebilecek olaylar için planlamayı içerir.

Örneğin, bir petrol işletmesinin bir petrol sızıntısı olasılığını ele almak için bir stratejisi olabilir. Böyle bir felaketin gerçekten yaşanması durumunda, dökülmenin boyutu, halkın tepkisi ve temizlik masrafı önemli ölçüde farklılık gösterebilir ve tahminlerin ötesine geçebilir. Büyüklüğü nedeniyle bir krizdir.

Bir kuruluşun operasyonları, varlıkları veya itibarı üzerinde etkisi olabilecek herhangi bir riskin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi süreci risk yönetimi olarak bilinir. Risklerin değerlendirilmesini, hafifletme veya kaçınma önlemlerinin oluşturulmasını ve risk yönetimi planlarının periyodik olarak gözden geçirilmesini ve güncellenmesini içerir.

Aksine, kriz yönetimi, bir kuruluşun operasyonlarını, kaynaklarını veya itibarını tehlikeye atan beklenmedik bir olay veya duruma tepki verme ve bu olaydan kurtulma sürecidir. Krizin ani etkilerini kontrol etmeyi, temel nedenlerini tespit edip ele almayı ve hızla her zamanki gibi işe dönmeyi gerektirir.

Kriz yönetimi, bir krize yanıt vermeye ve krizden kurtulmaya odaklanan reaktif bir süreçtir, oysa risk yönetimi, riskleri önlemeye ve azaltmaya odaklanan proaktif bir süreçtir.

Aslında risk yönetimi ve kriz yönetimi yakından ilişkilidir. Etkili risk yönetimi, olası riskleri krize dönüşmeden önce tanıyarak ve yöneterek, işletmelerin potansiyel felaketlere hazırlanmalarına yardımcı olabilir. Buna benzer şekilde kriz yönetimi, kuruluşların önceki krizlerden dersler çıkarmalarına ve gelecekteki krizleri durdurmak veya azaltmak için risk yönetimi stratejilerini uygun şekilde güncellemelerine yardımcı olabilir.

En İyi Kriz Yönetimi Örnekleri

CPG Ürün Kriz Yönetimi Örneği: Tylenol 

1982'de Chicago bölgesinde yedi kişi siyanürle zehirlenmiş Tylenol kapsüllerini aldıktan sonra öldü. Bunun, birisinin maddeyi kapsüllere koyup mağaza raflarına geri koymasıyla gerçekleştiği düşünülüyordu. Ölümlerin nedenleri hala bilinmiyor, ancak Johnson & Johnson'ın durumu ele alışı, Harvard Business School'da ve başka yerlerde kriz yönetimi için bir öğretim vaka çalışması olarak kullanıldı. O dönemde şirketin CEO'su olan James Burke, krizi yönetme tarzı nedeniyle Fortune dergisi tarafından 2003 yılında tarihin en iyi CEO'larından biri olarak kabul edildi.

Aşağıda, Johnson & Johnson'ın krizi ele alışından bazı önemli noktalar yer almaktadır:

Hızlı ve Kararlı Eylem: Şirket, ilk iki ölümün olduğu öğleden sonra tüm ürün reklamlarını durdurdu, hastanelere, muayenehanelere ve diğer paydaşlara 450.000 mesaj gönderdi ve müşteriler için ücretsiz yardım hatları kurdu. Hükümet yetkilileri bunu yapmanın aşırı olduğuna inansa da şirket, 100 milyon doları aşan bir maliyetle tüm ürünleri gönüllü olarak mağaza raflarından kaldırdı ve bu da onu ülke çapındaki ilk geri çağırmalardan biri haline getirdi. Ayrıca Johnson & Johnson, müşterilere analjeziklerini kullanmamalarını tavsiye etti.

Dürüstlük: Johnson & Johnson, toksinin mağaza raflarından bulaştığına dair kanıtlara rağmen suçu başkasına atmaya çalışmadı. Sonuç olarak Burke, samimiyetinden dolayı beğeni topladı. Nixon sonrası dönemin ortamında ve Three Mile Island nükleer trajedisinin dürüst olmayan bir şekilde ele alınmasında, bütünlüğü göze çarpıyordu. İşletme, kurcalamaya dayanıklı ambalaj oluşturmada lider haline geldi ve sonunda daha güvenli bir kaplet lehine kapsülleri terk etti. Burke, işin gecikmesinden dolayı pişmanlık duyduğunu açık yüreklilikle kabul etti.

Tylenol, bir yıldan kısa bir süre içinde pazar payını ve satış liderliğini yeniden kazandı ve bir BrandSpark araştırmasına göre, tüketici güveninde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Sağlık Kriz Yönetimi Örneği: Küresel Pandemi

2019 yılının sonlarında başlayan küresel salgın, birçok kuruluş için zorluklar yaratırken, etkin kriz yönetiminin açıklayıcı örneklerini de sağladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Cleveland Clinic Abu Dhabi adlı bir ABD tıbbi tesisi faaliyet gösteriyor. Hastane Çin dışına ilk taşındığında, COVID-19 bir sorundu. Klinik, acil durum kapasitesini artırmak ve kanser ve organ nakli olanlar da dahil olmak üzere karmaşık gereksinimleri olan hastaları tedavi etmeye devam etmek için hızlı hareket etti.

Cleveland Clinic Abu Dhabi CEO'su Dr. Rakesh Suri'ye göre, bir kriz yönetimi ekibi oluşturmak (tüm organizasyon düzeylerinden üyelerle), hastanenin hızlı bir şekilde yanıt vermesine olanak tanıdığı için çok önemli bir adımdı. Tıp merkezi, kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmak ve her kurumun avantajlarından yararlanmak için diğer komşu kurumlarla işbirliği yaptı.

Yönetim ekibi, duygusal zorlukları konusunda açık olmak ve uyku odaları, meditasyon için bir yer, çevrimiçi egzersizler, sağlıklı yiyecekler, terapi ve çocuk bakımı sunmak da dahil olmak üzere çalışanlarla ilgilenmek için yukarıda ve öteye gitti.

Hastaneyle ilgili yapılan detaylı bir vaka çalışması, en kötü durum senaryolarına ve en kötü durumlara hazırlanmanın önemi, liderlerin sorunları yenilikçi bir şekilde çözmeleri için ekiplerini güçlendirmesi, dürüstlüğü teşvik etmesi, tüm paydaşların proaktif bir şekilde dahil edilmesi ve fiziksel ve zihinsel sağlıkla ilgilenmesi gibi birçok olayı gün yüzüne çıkardı. 

İşletmeler, pandeminin pazarda yaptığı değişiklikler sonucunda hızlı değişiklikler yapmak zorunda kaldı.