KOSGEB Teknoyatırım Desteği

Koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında KOSGEB Teknoyatırım (Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı) kapsamında destek veriyor.KOSGEB Teknoyatırım Desteği COVID-19

 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin en büyük destekçisi olan KOSGEB, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak açıklanan Koronavirüs (COVİD-19) ile olan savaşta işletmelerin yapacakları yatırımları TEKNOYATIRIM Programı ile destekleyeceğini salgının ülkemizde başlaması ile duyurdu. Koronavirüs (COVID-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında Teknoyatırım programı ikinci başlıkta cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir. Yeniden düzenlenen bu destek programına yakından bakalım.

Destek Oranı Nedir?

TEKNOYATIRIM Programı amacı ve kapsamı içeresinde “Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi” ve “orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimi ve ticarileştirilmesi” hedeflenmektedir. Bu doğrultuda KOSGEB’in yayınladığı ek COVID’19 listesindeki ürünlerin yerli üretimleri kapsamında KOBİ’lere yönelik 6 Milyon TL’ye kadar destek imkânı sunulmaktadır. Destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı %60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilecektir. Programın proje süresi en az 8 ay en çok 36 aydır.

Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürünler Listesine Eklenen ve COVID-19 Kapsamında Değerlendirilip Destek Verilecek Ürünler

Ürün GTİP kodu Açıklama
Dezenfektanlar ·         290512

·         340290

·         380894

·         Propan1ol (propil alkol) ve propan2ol (izopropil alkol)

·         Diğer yıkama, temizleme müstahzarları

·         Dezenfekte ediciler

Kolonya 330300900011 Kolonyalar
Koruyucu Elbise ·         621132

·         621133

·         621142

·         621143

·         621149

·         Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; pamuktan

·         Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; sentetik/suni lifden

·         Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; pamuktan

·         Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; sentetik/suni lifden

·         Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; dokunabilirdiğer maddeden

Koruyucu Gözlük 900490 Diğer gözlükler
Maske 630790981011 Tıbbi maskeler (bir kullanımlık); dokunmamış mensucattan, örme veya kroşe HARİÇ
Eldiven 401511000000 Cerrahide kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan)
Ventilatör (Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesinde yer alan Tıbbı Cihaz Ürün Listesi kapsamında projelendirilebilir.) 901920 Ozonoterapi, oksijenoterapi, /diğer terapi cihazları ve aksam, parçaları

*Listede yer alan ürünler Koronavirüs (COVID-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında üretilmek üzere projelendirilmelidir.

Not: Koronavirüs (COVID-19) salgını etkilerinin ortadan kalktığına ilişkin ilgili merci tarafından yapılacak kamuoyu duyurusuna kadar Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler listesine eklenmesi suretiyle desteklenecektir.

KOBİ’lerin Koronavirüs’le mücadelesine yönelik yapacakları seri imalat yatırımlarına toplamda 6 milyon TL’ye varan destek vermektedir.

Program Kapsamında Desteklenecek Proje Giderleri

Destek Kalemleri Destek Oranları
a) Makine-teçhizat desteği* %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
b) Üretim hattı tasarım giderleri desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
c) Yazılım giderleri desteği* %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
ç) Personel gideri desteği %100 Geri ödemesiz
d) Eğitim ve danışmanlık desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
e) Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

Programa Başvuru Şartları

  1. KOSGEB veri sistemine kayıtlı ve beyannamesinin güncel olması
  2. Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması (COVID-19 kapsamında yayınlanan ek ürün listesinde yer alan ürünler)
  3. Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,
  4. Başvuru sahibi KOBİ’nin Paydaş’ını belirleyerek başvuruda bulunması esastır.

Başvuruda proje paydaşı tanımı ve paydaşın görev tanımı açıklaması KOSGEB tarafından şu şekilde açıklanmaktadır; “İşletme (orta veya büyük ölçekli işletme) ya da kamu kurum/kuruluşu olabilir. Paydaştan yatırım projesi kapsamında üretilecek ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetinin olması, proje süresince işletmeye teknik ve mali açıdan rehberlik yapması, ürünün belirlenen standart ve spesifikasyonlara uygun şekilde üretildiğini takip etmesi, işletmenin proje süresince karşılaşabileceği zorluklara ortak çözümler üretmesi vb. beklenir. Paydaşın kamu kurum/kuruluşu olması halinde ise paydaştan ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini gösterir yazının alınması yeterlidir.”

Program kapsamında yatırım yapan firmalardan hızlıca başvurularını hazırlayıp salgının etkilerini azaltacak ekipman, ürün veya cihaz üretmeleri ve seri imalat kapasitelerini arttırmaları beklenmektedir.

Ülke olarak zor zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde KOSGEB TEKNOYATIRIM ve diğer destekleriyle KOBİ’lerin en büyük destekçisi olmaya devam etmektedir.

Ümit Kırım

Süreç Lideri | İhracat, Yatırım ve KOSGEB Projeleri