İşveren Markası Nedir, Neden Önemlidir?

Sürekli olarak en iyi yetenekleri çeken şirketler işveren markasını doğru yapıyor demektir.

İş başvuruları, diğer satın alma kararlarıyla aynı incelemeyi almaya başlıyor. Adaylar, Amazon'daki yorumları okumak yerine, şirketler hakkında gerçek bilgi almak için sosyal medyaya ve Glassdoor gibi web sitelerine yöneliyor.

Adayların gördüklerini beğenmelerini sağlamak, işe alım departmanlarına bağlıdır. Bu, dikkatlice planlanmış bir işveren markası stratejisinin kritik hale geldiği yerdir.

Peki, işveren markası nedir? İşveren markası nasıl oluşturulur?

İşte, işveren markanızı oluşturma hakkında bilmeniz gereken her şeyi size anlatan tek bir kılavuz...

İpucu

İşveren markası yaklaşımımızı, danışmanlık sürecimizin detayları ve bu hizmetimizin püf noktalarının açıklandığı İnsan Kaynakları Danışmanlığı sayfamız ilginizi çekecektir.

İşveren Markası Nedir? 

İşveren markası, işverenin sunduğu ekonomik, psikolojik ve fonksiyonel faydaların toplamıdır. İlk olarak bu durum 1990’lı yılların başında Simon Barrow tarafından gündeme gelmiştir. Başlangıçta, işveren markası terimi, ekonomik, işlevsel ve psikolojik fayda olarak açıklanmışken, sonraki yıllarda markalaşma uygulamalarının insan kaynakları uygulamalarının tamamen bütünleştirilmesi olarak yorumlanmıştır. 

 

İşveren Markası Kim Tarafından Yapılır?

İşveren markasında en kritik nokta yönetimindir. Eğer yönetim işveren markası uygulamasının hayata geçirilmesini istemiyorsa, insan kaynakları bu alanda başarılı olamaz. Arka planda yönetimin bunu istemesi, insan kaynaklarını onaylaması ve desteklemesi gerekir. 

Süreci her ne kadar insan kaynakları yönetse de, yönetimin isteği olmadan süreç ilerlemez 

Peki, sadece yönetim ve İK mı dâhil olmalıdır?

Elbette hayır!

Diğer dâhil olanlar ise tüm çalışanlardır. İşveren markalaşma süreci diğer çalışanlarla kanalize olup yürütülmelidir.

 

İşveren Markası Neden Önemlidir?

Günümüzde işveren markasının öneminden çokça bahsediyoruz. Modern dünyanın bir getirisi olarak sürekli artan bir rekabet ortamı var. Şirketlerin başarılı olabilmesi için, rakiplerinden ayrılması, nitelikli koşullar altında fark yaratması ve bu konunun üzerinde durması gerekir. Tüm sektörlerde gelişimden bahsedebiliriz.

Günümüzde insan kaynağının yetkinlik sahibi çalışanlardan oluşması ve doğru insan kaynağının aynı çatı altında toplanması da oldukça önemlidir. Doğru istihdam sağlanmasına yönelik olarak her ne kadar birçok yöntem geliştirilmiş olsa da, özellikle iş veren marka uygulamaları ile şirketin marka çalışmaları diğer yöntemlerden daha önemli hale gelmiştir. 

İşveren markasının etkisi genellikle doğru insan kaynağına ulaşmak için tercih edilen birincil sebep haline gelmiştir.

Ayrıca işveren markası öğelerinden olan iş yeri kurumsallığı, olanakları ve sosyal faydaları gibi birçok etkenin çalışanların şirkete olan bağlılığını etkilediği; çalışanlar ile potansiyel adayların “çalışılacak iyi bir kurum” olma algılarını olumlu olarak etkilediği düşünülmektedir. Bu sebeple şirketlerin işveren markalaşma yoluna gitmesi, şirketlere pek çok fayda sağlayacaktır.

 

İşveren Markasının Hedefleri Kimlerdir ve Amaçları Nelerdir? 

İşveren markasının bir ürün olduğunu düşünürsek bunu pazarlayacağı 3 alan vardır. Bunlardan biri potansiyel adaylardır. Potansiyel adaylar firma dışında olan ve kazanmak istediğimiz yeteneklerdir. İşte bu potansiyel adaylar için tercih edilen, çalışmak istenilen işyeri olmalıyız.  

Hedeflenen bir diğer kitle de işyerinde çalışmakta olan çalışanlardır. Çalışanlar “Burada çalışmaktan mutluyum, burada gelişiyorum ve burada kendim için bir gelecek görebiliyorum” diyebilmelidir.

Hedeflen diğer kitle is işten ayrılan çalışanlardır. İşten ayrılan kişi burada çalışmış olmaktan gurur duymalıdır, iyi bir deneyim yaşadığını düşünerek ayrılmalıdır.

 

İşveren Markası Ne Kadar Süre ile Yapılmalıdır?

Aslında işveren markası çalışmasının başlangıcı var bitişi yok diyebiliriz. İşveren markası bütün olarak düşünülmelidir, ki bu süre aday arama sürecinden, adayın işten ayrılma sürecine kadar devam eder. Çalışanların veya potansiyel adayların işveren markasını sorgulama süreci sürekli olarak devam ettiğinden, işveren markası kısa bir süre yapılıp daha sonra sonlandırılacak bir şey değildir. 

 

İşveren Markasının Başarılı Olması İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Öncelikle yapılan araştırmalarda çalışanların çalışma ortamı yani sosyal çevre/arkadaşlık ortamına önem verdikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile çalışan için güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratılmalıdır

Sosyal olanakların yanı sıra ödüllendirme sistemi, etkili bir performans değerlendirme sistemleri, çalışan memnuniyet anketleri olmalıdır, çalışanlara gelişim imkanı, çalışana yeteneklerini fark ettirmek, potansiyeli ortaya çıkarabilmesini sağlayan etmenlerdendir.

Varlık sebebinizin çalışanların dikkatini çekmesini sağlamalısınız. Şirketin misyon ve vizyonu aşılanmalıdır. Bunu sadece yazılı olarak ik el kitapçığınız ile yapamazsınız. İş yerinin ana amacına değinilmeli, iş yeri değerlerinin üzeri çizmeli ve dolaylı ve direkt olarak çalışanlara aktarmalısınız. Kaynağımız insan olduğu için ve etkili olabilmesi için de bunu duygulara dokunarak yapabilirsiniz. 

Çalışanlarınıza kendilerini değerli hissettirin. Daha işe girmeden bireye kendisini değerli hissettirmelisiniz. Değerli hissettirme yöntemlerinden bir kısmı: teşekkür, takdir, tebessüm, gelişim imkânı, adil yaklaşım, zor veya mutlu günlerinde yanında olmak, ona saygı duymak, küçük hesapların peşine düşmemek, görüşlerine önem vermek ve dinlemek gibi eylemlerdir.

İşveren Markası Örnekleri

Tüm hedeflenen kitlelerin zihninde bir slogan yaratabilirsiniz, 

Örneğin; 

İşveren Markası: Koç’ta Kariyer

                 Slogan: İçinde Koç Var!

       İşveren Markası: Lc Waikiki’de Kariyer

                 Slogan: Senin Kariyerin

İçeriden dışarıya markalama ile yapılmalıdır. İşveren markası süreci, içeriden dışarıya doğru işlemelidir. Şöyle açıklayayım, sürecin asıl yapıtaşı, şirketinizin çalışanlarıdır. Markalama sürecinde en önemli destekçileriniz onlar olacaktır. İşveren markanızı dışarıya çok iyi anlatabilirsiniz, fakat çalışanlarınız içeride mutsuz ise, süreç çalışmaz.

 

İşveren Markası Yönetimi Süreci Nasıl Olmalıdır?

  1. İşveren Markası Durum Tespiti: İşveren marka yönetiminde ilk olarak durum tespitinin yapmalı, yani "Neden işveren marka yönetimi sürecini başlatmak istiyorsun?" sorusuna cevap aramalıyız.

Ancak bu değerlendirmeyi, yapmadan önce kurumun şu bilgilere sahip olması gerektiğini unutmamak gerekir: 

  • Hedef kitleden olan potansiyel adayların farkındalık seviyesi,
  • Kurumun yürütmüş olduğu iletişim faaliyetlerinin ne derece etkin olduğu, 
  • Değerlendirilen mevcut imajının diğer kurumlardan ayırt edici özelliklere sahip olup olmadığı, 
  • Potansiyel adayların ve mevcut çalışanların kurum hakkında algıladığı marka imajı
  1. İşveren Markası Kimliğinin Tanımlanması: Marka kimliği ışığında marka konumlandırmayı sağlama aşaması diyebiliriz. Markaya yön veren marka kimliği; iş özellikleri ve kurumsal özellikler olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir. İş niteliklerinin çalışana sağladığı ölçülebilir kazançlar (ücret, sigorta, ulaşım gibi) ve tatmin edici duygusal nitelikler (kariyer imkânı, eğitim, gelişim imkanı gibi) iş özellikleri arasında yer alır.

Kurumun kendine özgü sahip olduğu, kopyalanamayan, farklılaşmasını ve özgünleşmesini sağlayan özellikler kurumsal özellikleri oluşturmaktadır.

  1. Çalışan Değer Önermesi Oluşturulması: 

 EVP/Employee Value Proposition olarak da insan kaynakları literatüründe sıkça duyarız.

Kurumun almış olduğu kararları uygulamaya nasıl dökeceğini tespit ettiği üçüncü aşamadır.

Kurumun vermiş olduğu vaatleri yerine getirebilecek şekilde çalışan değer önermesi oluşturması gerekir ve bu da işveren marka değerini yükseltecektir. İşverenin çalışan değer önermesinde kurumun yapmış olduğu uygulamalar ile birlikte geliştirebilir yanlarının çalışanlar ve potansiyel adaylar tarafından bilinmesi, bu özelliklerin çalışanlar ve potansiyel adaylara doğru iletişim yolları ve kanalları ile aktarılması avantaj sağlamıştır. Bu bağlamda kurumun güçlü ve zayıf yanlarını bulması ve geliştirmesi gereken alanlarını saptaması için SWOT analizini yapması ve çalışanlarına planlı şekilde aktarması gerekmektedir.

 

Hizmet Markası ile İşveren Markası Arasındaki Benzerlikler Nedir?

Ürün veya hizmet markasında müşteriyi cezbetme kolaylığı varken, işveren markasında çalışanları veya potansiyel adayları işyerine çekme kolaylığı vardır.

Ürün veya hizmet markasında müşteriyi elde tutmak daha kolaydır, işveren markasında işten ayrılmalar azdır. 

Ürün veya hizmet markasında sadakati yüksek çalışanlar olur. İşveren markasında kendini işe adamış çalışanlar olur.

Ürün veya hizmet markasında fiyat öncelikli müşteriler azdır, işveren markasında maaş odaklı çalışanlar azdır.