İstanbul Kalkınma Ajansı, COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı ile 2.Milyon TL Destek

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren İstanbul Kalkınma Ajansı, “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı”nı yayınladı.

Programa, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile kâr amacı güden işletmeler 30 Nisan 2020 tarihine kadar başvurabilecek.

Proje Başına Asgari-Azami Destek Tutarları

  • Asgari Tutar: 200.000 TL
  • Azami Tutar: 2.000.000 TL

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Azami Destek Oranı

  • Kâr Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar için: %100
  • Kâr Amacı Güden İşletmeler için: %50

Asgari-Azami Proje Uygulama Süresi

  • 1 ay -3 ay

Son Başvuru Tarihi ve Saati*

  • 30/04/2020 17:00

Program kapsamında aşağıdaki 3 öncelik desteklenecek:

  • Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
  • Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
  • Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı  Öncelikleri:


Öncelik 1:
Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması

Başta en yüksek risk grubunda sayılan yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, bakıma muhtaç
bireyler ve engelliler gibi salgından korunması gereken toplumsal kesimler olmak üzere,
COVID-19 virüsünün yayılımının önlenmesine yönelik kritik öneme sahip “sosyal mesafeyi
koruma” ve “evde kalma” tedbirlerinin sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasının sağlanması;
sosyal izolasyona bağlı olarak yaşanabilecek sorunlara yönelik psiko-sosyal destek sağlanması
ile salgın hakkında bilgilendirici, farkındalık artırıcı, yönlendirici ve bilgi kirliliğini önleyici
faaliyetler içeren projeler desteklenecektir.

Örnek müdahale alanları:

1. Dezavantajlı gruplar (engelliler, hamileler, çocuklar, bakıma muhtaç bireyler, mülteciler,
yaşlılar vd.) ve alınan tedbirler neticesinde dezavantajlı durumda olan yaşlılar ile kronik
rahatsızlığı olan bireyler için ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik organizasyon
ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması
2. Evde bakım ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve raporlandırılmasına yönelik
organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması
3. COVID-19 salgınının etkileri nedeniyle ortaya çıkan sorunlara yönelik psikolojik destek ve
rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunulması
4. Halihazırda İstanbul’da yaşayan ve Türkçe bilmeyen kişilerin COVID-19 hakkında
bilgilendirilmesini ve/veya tedavi hizmetlerine ulaşmasında sorun yaşamamasını
sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi
5. Eğitimin devamlılığı sağlayacak yazılım ve teknolojilerin geliştirilmesi

6. Yardımlaşma esaslı gönüllük oluşumları ile mahalle ve ilçe bazlı olarak ekonomik
faaliyetleri destekleyecek yenilikçi çözümler geliştirilmesi
7. Kamuoyunun koruyucu ve önleyici tedbirler doğrultusunda yönlendirilmesine yönelik
uygulamaların geliştirilmesi
8. Pandeminin izlenmesi ve olası risklerinin tespit edilmesine yönelik yazılımlar geliştirilmesi
9. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayacak kritik hizmet ve
organizasyonların geliştirilerek kullanıma sunulması
10. Virüs yayılımının yoğun olduğu mekânların anlık olarak belirlenmesi, gerekli önleyici ve
koruyucu tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirilmesi

 

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

COVID-19 salgınına karşı önleyici ve koruyucu tedbirler kapsamında acil ihtiyaç duyulan ürün,
hizmet ve organizasyonların geliştirilerek uygulanması desteklenecektir.

Örnek müdahale alanları:
1. Gerekli standartları karşılayacak maske, bone, gözlük, eldiven, yüz siperi, koruyucu
üniforma, dezenfektan vb. kişisel koruyucu ekipmanları ile UV dezenfeksiyon sistemleri,
hava sterilizatörü gibi koruyucu sistemlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve ihtiyaç duyulan
alanlarda kullanıma sunulması
2. Tedavide ihtiyaç duyulan ventilatör, yoğun bakım cihazları, yaşam destek üniteleri vb.
kritik öneme sahip malzeme ve ekipmanların geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma
sunulması
3. COVID-19 virüsünün hızlı ve güvenilir bir şekilde teşhisine yönelik tanı kiti geliştirilmesi,
üretilmesi ve kullanıma sunulması
4. COVID-19 virüsüne karşı antiviral ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarına katkı sağlanması
5. Tanı ve teşhis faaliyetleri yürütecek mevcut laboratuvarların kapasitelerinin artırılması
6. Salgın kapsamında ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için kâr amacı güden

işletmelerin mevcut üretim sistemlerinde gerekli değişikliklerin yapılması (örneğin, farklı
bir sektörde faaliyet gösteren bir işletmenin koruyucu giysi üretimine başlaması)

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik
yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Salgın nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde hâlihazırda yaşanan ve önümüzdeki
dönemde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine yönelik çözümler sunan projeler
desteklenecektir.

Örnek müdahale alanları:

1. Salgından daha fazla etkilenen sektörlerde üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için kâr
amacı güden işletmelerde gerekli organizasyonel yapılanmanın sağlanması
2. Tedarik zincirlerinde ve lojistik faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan
model hizmetlerin geliştirilmesi
3. Malzeme temin ve tedarik gibi konularda sektörler arası iş birliklerinin sağlanması
4. İş süreçlerinin dijital teknolojiler kullanılarak uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi
esnek çalışma yöntemleri ile yapılandırılması
5. Uzaktan çalışmayı kolaylaştırıcı teknolojilerin geliştirilmesi
6. Gıda ve sağlık ekipmanlarına erişimi kolaylaştıracak çözümlerin geliştirilmesi
7. Yoğun kullanılan mekânların (hastane, işyeri, fabrika, ulaşım araçları vb.) faaliyetlerini
sürdürebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik uygulamaların
gerçekleştirilmesi

Covid -19 ile mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığının Covid-19 Desteklerini de ilgi çekici bulabilirsiniz.

Eğer; Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi varsa Covid-19 sürecini nasıl yönetmek gerektiğine dair makalemizi faydalı bulacağınızı düşünüyoruz.

Albert Solino Uzman Danışmanlarımızla iletişim geçip detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.