İşletme Geliştirme Destek Programı

Bilindiği gibi KOSGEB, uzun yıllardır 20’ ye yakın farklı program altında KOBİ’ lere ek finansman kaynağı sağlamaktadır. 2017 yılında 819 Milyon TL geri ödemesiz destek ile KOBİ’ lerin her zamanki gibi yanında olan KOSGEB, bu tutarın 287 Milyon TL’ sini Genel Destek Programı ile 31.920 işletmeye ulaştırmıştır.

 

2010 yılından itibaren KOBİ’ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek amacıyla yürürlükte olan Genel Destek Programı, 24 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan radikal bir kararla yerini İşletme Geliştirme Destek Programı’na bıraktı.

 

Bu değişimin en önemli nedeni ise, çok fazla kullanılmayan kalemleri farklı isimler altında birleştirmek ve yararlanılabilecek hibe tutarını yoğun talep gören desteklere ayırmaktı. Böylelikle Genel Destek Programı altında bulunan  15 destek kalemi sayısı 9’ a indirildi.

 

KOSGEB yeni dönemde İşletme Geliştirme Destek Programı ile, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması,

kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlamaktadır.

 

Kurum revize edilmiş programın destek üst limitini 290.000TL olarak belirlemiştir. Programın sağladığı desteklerden yararlanan firmalar için zorlayıcı bir süre olan 3 yıllık program süresi de yeni sistemde 2 yıla indirilmiş ve firmaların kaynaklara erişiminde sürekliliğin sağlanması hedeflenmiştir. Program süresinin kısaltılması ile sürekli olarak aynı destekten yararlanan ve bütçenin tamamını bitirdikten sonra yeni başvuru yapmak için beklemek durumda olan KOBİ’ lerin bekleme sürelerini azalmıştır. Ayrıca net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatı program sonunda en az %10 (on) artan işletmeler, destek programından bir defaya mahsus olmak üzere yeniden yararlanabilmektedir. Eski sistemde olduğu gibi işletmenin, programın tamamlandığı tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde destek programını yenilemek için başvuru yapması gerekmektedir. Böylelikle aşağıda belirtecek olduğumuz destek üst limitleri yenilenerek, işletme 2 yıl süresince desteklerden faydalanmaya devam edecektir.

 

İşletme Geliştirme Destek Programı altında yer alan destek unsurlarının destek oranı 60% olarak belirlenmiştir. Program kapsamında verilecek destekler ve üst limitler şu şekilde belirtilmiştir:

 

1- Yurt İçi Fuar Desteği – 50.000 TL

2- Yurt Dışı İş Gezisi Desteği – 20.000 TL

3- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği: 50.000 TL

4- Eğitim Desteği: 20.000 TL

5- Enerji Verimliliği Desteği: 35.000 TL

6- Tasarım Desteği: 25.000 TL

7- Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: 30.000 TL

8- Belgelendirme Desteği: 30.000 TL

9- Test ve Analiz Desteği: 30.000 TL

 

Yukarıda belirlenen 60%’ lık destek oranı işletmenin bazı koşulları sağlamasına istinaden yükselebilecektir. Misal Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilecektir.

 

Yenilenen İşletme Geliştirme Destek Programı’ ndan yararlanma koşulları ise değişmemiştir. Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, KOSGEB Veri Tabanında yer alması başvuru için yeterli olacaktır.