İş Tasarımı Nedir ve Günümüzde Neden Bu Kadar Önemlidir?

İş tasarımı hakkında bilmeniz gereken her şeyi keşfedin. 

“İş tasarımı nedir?”, “iş tasarımı örnekleri”, “iş dizaynı teknikleri”, “iş tasarım teknikleri”, “iş dizaynı”, “iş tasarımı yöntemleri”, “iş dizaynı yöntemleri” ve “iş tasarımı” konularını açıklayarak iş tasarımının size nasıl yardımcı olabileceğini açıklıyoruz.

İş Tasarımı Nedir?

İş düşünürlerinin, analistlerin ve stratejistlerin araçlarını tasarım yöntemleri ve zihniyetleriyle birleştiren bir çalışma şeklidir. İş tasarımcıları, iş modelinin her bir unsurunun tüketici ve müşteri deneyimini nasıl etkilediğini düşünür. Bir iş tasarımcısının işi, sadece bir şeylerin geçerli merciisi olmak değil, aynı zamanda insan ihtiyaçlarının iş hedeflerine nasıl dönüştürüleceğini bulmaktır. İş tasarımı, hem işin ihtiyaçlarını hem de insanların hayatlarına katmak istedikleri değeri karşılamayı denemenin bir yolunu sunar.

İş tasarımı mükemmel bir yaratım değildir. Bu, uzun vadede değer elde etmek için bir araç olsa da, sürdürülebilir kılmak için ince ayar yapılması ve tekrar tekrar test edilmesi gerekir. Böylece iş tasarımı, sürdürülebilir bir iş modelinin daha verimli bir şekilde oluşturulabilmesi için iş modeli test sürecini geliştirmeye yardımcı olur.

iş tasarımı

İş tasarımı, temel iş zorluklarını çözmek için kullanılabilir. Bunu, bilinen sorunlara birçok yeni çözüm üreterek ve ardından hem kuruluşunuz hem de müşterileri için değer sağlayan ekosistemler tasarlayarak yapar.

İpucu

İş Tasarımı yaklaşımımızı, danışmanlık sürecimizin detayları ve bu hizmetimizin püf noktalarının açıklandığı Yönetim Danışmanlığı sayfamız ilginizi çekecektir.

İş Tasarımı Aşamaları

Empati ve Keşif - Bu adımda müşterilerin ve paydaşların sorunlarını anlamak ve bu sorunlara çözümler bulmak için çalışmalar yapılır. Bunun için de bazı sorulara cevap aranır. Müşteriler ve paydaşlar ne gibi problemlerle karşılaşıyor? Hangi zorluklarla karşılaşıyorlar? Bu zorluklar ne kadar büyük? İş tasarımcıları yalnızca müşterilerden gelen nitel verilere güvenmemeli, aynı zamanda rakipler ve sektör hakkında araştırma da yapmalıdır.

Tanımlama - Araştırma yapıldıktan sonra öğrenilenler sentezlenir ve zorluk tanımlanır.

Fikir Oluşturma - Öğrenilenler tanımlandıktan sonra, çözüm için ilk fikirler bulunmaya başlanır. Yeterince fikir topladıktan sonra, bunlar fırsat alanlarında kümelenir ve öncelik sırasına koyulur. Bu aşamanın sonunda, bir proje ekibi sonraki aşamanın odak noktası olarak bir fırsat alanı seçecektir.

Prototip - Prototip aşamasında, sorunun çözümü tasarlanmaya başlanır. Zorluğa bağlı olarak, bir iş tasarımı prototipi, yeni bir iş sürecinden tamamen yeni bir girişime kadar her şey olabilir. En yaygın iş tasarımı prototipleri, yeni iş modelleri, finansal projeksiyonlar, iş süreçleri, organizasyon şemaları, önerilen ölçüm çerçevesi ve fiyatlandırma stratejileridir.

Test - Son aşamada, iş tasarımcıları (ve tüm proje ekibi) deneyler başlatır. Hipotezler kurar ve cevaplar almak için prototipleri kullanır. Bir iş tasarımcısı genellikle her deney için doğru metrikleri bulmaya çalışır.

İş modeli her zaman iş yapmanın önemli bir parçası olmuştur, ancak son zamanlarda iş tasarımı yeni bir aciliyet kazanmıştır. Yenilikçi iş modelleri geliştirmeyi ve geleneksel olanları yeniden düşünmeyi her zamankinden daha önemli kılan, girişimlerin ilerlemesi, hızla değişen pazarlar ve gelişen teknolojik olanaklardır.

iş dizaynı

İş Tasarımı Ne Değildir?

İş tasarımı estetikle ilgili değildir.

İş tasarımı, logo, kartvizit veya web sitesi tasarlamak değildir.

İş tasarımı teriminde tasarım, bir uygulamanın grafik, resim veya görsel tasarımının çizilmesi anlamına gelmez. Bu, daha iyi ürünler ortaya çıkarmak için ürün tasarımcıları tarafından geleneksel olarak kullanılan metodolojileri kullanıldığı anlamına gelir. Bu nedenle, iş tasarımı aynı metodolojileri kullanır, ancak bunları çok çeşitli iş zorluklarına uygular.

İş tasarımı girişimcilik değildir.

İş tasarımı, bir start-up kurarken kesinlikle kullanılabilir (ve muhtemelen kullanılmalıdır), ancak bu iki terim eş anlamlı değildir. Girişimciler işlerini kurmak için tamamen farklı bir yaklaşım kullanabilir.
Örneğin, ürün odaklı olabilirler ve bir teknolojiden veya bir ürün fikrinden yola çıkabilirler. Ancak, iş tasarımı bir problem çözme yaklaşımıdır.

İş tasarımcıları tasarım metodolojilerini kullansalar da yine de iş araçlarını kullanırlar. İş tasarımcıları arasında en popüler olan bazı araçlar ise şöyle:

  • Porter'in 5 güç analizi
  • PESTEL analizi
  • Finansal projeler
  • İş modeli tuvali
  • Satış hunileri
  • Organizasyon şemaları

İş Tasarımı Teknikleri 

İş basitleştirme, görevleri daha odaklı hale getirmek için mevcut rollerden çıkarma sürecidir. İş basitleştirmenin amacı, harcamaları ve maliyeti en aza indirirken çıktıyı en üst düzeye çıkaran iyileştirilmiş çalışma yöntemleri geliştirmektir.

İş genişletme, bir işle ilgili mevcut görevlerin genişletildiği iş tasarımının bir bileşenidir. İş genişletmenin amacı, çalışanların iş memnuniyetini artırmak ve tekrar eden görevlerle ilişkili yaralanmaları azaltmaktır. İş genişletme, yatay iş yüklemesi veya iş faaliyetlerinin yatay genişlemesi olarak da ifade edilebilir.

İş zenginleştirme, mevcut işleri daha motive edici hale getirmek için boyutlar ekleyerek karakterize edilen bir süreçtir. İş zenginleştirme örnekleri arasında ekstra görevler ekleme, beceri çeşitliliğini artırma, işlere anlam ekleme, özerklik oluşturma ve geri bildirim verme sayılabilir.

İş zenginleştirmenin amacı motive edici bir iş yaratmaktır. Bu, çalışandan düzenli veya "sıkıcı" bir işi alarak ve işi çalışan için daha anlamlı hale getiren ekstra sorumluluklar ekleyerek yapılabilir.

iş tasarımı nedir

İş rotasyonu, bir çalışanın bir çalışma grubu içinde bir işten diğerine geçmesini ifade eder. Çalışanların mevcut iş profiline çeşitli görevler getirerek çeşitlilik katmayı ve can sıkıntısını azaltmayı amaçlar. İş rotasyonu, bir çalışanın aynı seviye ve statüdeki bir işe yatay geçişi olarak da bilinir.

İş rotasyonu, bir bireyin görev çizelgesi boyunca hareket ettirildiği yönetim tarafından bir gelişim programı yaklaşımıdır. Nitelikli ve yetenekli çalışanların bir şirketin çeşitli süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. İş rotasyonu tarafından üretilen iş varyasyonu, can sıkıntısının azalmasına ve iş tatmininin artmasına neden olur.

İş Tasarımı Örnekleri

Uluslararası hizmet veren bir sigorta şirketinde daha sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek için sigorta çözümlerinin nasıl konumlandırılması gerektiğine dair bir çalışma gerçekleştirilmiş. Bu çalışma CEO ofisi tarafından yönetilmiş olsun. Bu kapsamda proje ekibi, hastaneler ve eczaneler ile görüşebilir, araştırmalar ve durum analizi yaparak bu konu ile ilgili kilit rolleri ve sorunları belirleyebilir. Daha sonra bu sorunlar araştırılarak detaylı olarak tanımlanır. Tanımlanan sorunlara dair atölye çalışmaları yapılarak çözümler için fikir toplanır. Toplanan bu fikirler arasından biri veya birkaçı seçilerek bir prototip, yeni bir sağlık paketi oluşturulur. Bu sağlık paketi belki de daha kapsamlı veya kapsamı değiştirilen bir sağlık paketi olabilir. Bu yeni sağlık paketi test için bir seçilen bir ekibe sunulur. Tercih edilmesi ve uygun bulunması halinde yeni bir paket olarak işleme alınır.

  •   Bir telefon firmasını ele alalım. Bu firma insanlara daha iyi bir hizmet sunmak için bir çalışma gerçekleştirsin. Bu çalışmayı pazarlama müdürü yönetsin ve farklı departmanlardan 15 kişilik bir proje ekibi olsun. Bu ekip öncelikle cep telefonu kullanıcıları arasında bir araştırma yapar. Bu kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı problemleri, yaşadıkları sıkıntıları ve kullanım zorluklarını belirler. Müşteriler ve paydaşlar ne gibi problemlerle karşılaşıyor? Hangi zorluklarla karşılaşıyorlar? Bu zorluklar ne kadar büyük? gibi sorulara cevap arar. Daha sonra bu sorunların nedenleri araştırılır ve tanımlanır. Sonrasında proje ekibi olarak beyin fırtınası yaparak bu problemlerin sorunların çözümlerini uygulamaya koyabilmek için fikir üretirler. Toplanan fikirler arasından uygulanabilecek fikirler fırsat alanlarında kümelenir ve öncelik sırasına koyulur. Bir fırsat alanı prototip aşaması için seçilir. Seçilen fikirlerin uygulanabilmesi için yapılan çalışmalar sonrasında bir model bir prototip hazırlanır. Hazırlanan prototipin daha iyi bir hizmet verme amacına uygun olup olmadığı test edilir. Test aşamasında olumlu geri dönüş alınması halinde hazırlanan prototip yeni cep telefonu modeli olarak seri üretime alınabilir.