İnsan Kaynakları Planlaması Yaparken İzlemeniz Gereken 4 Stratejik Adım

İnsan Kaynakları Planlaması (İKP), işletmenin gelecekteki insan kaynakları gereksinimlerini tahmin etme ve mevcut insan kaynakları kapasitesinin bu gereksinimleri karşılamak için nasıl kullanılabileceğini belirleme sürecidir. Bu nedenle, kuruluşun insan kaynakları kapasitesi bağlamında temel ekonomik talep ve arz kavramına odaklanır.

İnsan kaynakları planlaması ve norm kadro her şirket için çok büyük bir öneme sahiptir. 

Peki, insan kaynakları planlaması yaparken izlemeniz gereken önemli adımları ne kadar iyi biliyorsunuz?

İşte, insan kaynakları planlaması yaparken izlemeniz gereken 4 adım...

 

İşgücü Arzını Analiz Etme

İnsan kaynakları planlamasının ilk adımı, şirketin mevcut insan kaynakları arzını belirlemektir. Bu adımda, İK departmanı çalışan sayısına, becerilerine, niteliklerine, pozisyonlarına, faydalarına ve performans seviyelerine göre organizasyonun gücünü inceler.

 

İşgücü Talebi Tahmini

İkinci adımda, şirketin işgücünün geleceğinin özetlenmesi gerekir. Burada, İK departmanı; terfiler, emeklilikler, işten çıkarmalar ve transferler gibi belirli konuları değerlendirebilir. İK departmanı, işçi ihtiyacını artırabilecek veya azaltabilecek yeni teknolojiler gibi işgücü talebini etkileyen dış koşullara da bakabilir.

 

İşgücü Talebinin Arzla Dengelenmesi

İnsan kaynakları planlaması ve norm kadro sürecindeki üçüncü adım, istihdam talebinin tahmin edilmesidir. İK, şirketin işgücü arzını gelecekteki talebe karşı daraltmak için özel ihtiyaçları ortaya koyan bir boşluk analizi yaratır. Bu analiz genellikle aşağıdakiler gibi birçok soru üretir:

  • Çalışanlar yeni beceriler öğrenmeli mi?
  • Şirketin daha fazla yöneticiye ihtiyacı var mı?
  • Tüm çalışanlar mevcut rollerinde güçlü yanlarını oynuyor mu?

 

Bir Plan Geliştirme ve Uygulama

Boşluk analizinden gelen soruların cevapları, İK'nın nasıl ilerleyeceğini belirlemesine yardımcı olur ki bu da insan kaynakları planlaması sürecinin son aşamasıdır. İK, planını şirketin geri kalanıyla bütünleştirmek için pratik adımlar atmalıdır. Departmanın bir bütçeye, planı uygulama becerisine ve bu planı yürütmek için tüm departmanlarla ortak bir çabaya ihtiyacı vardır.