İK Görev Tanımları

Albert Solino Danışmanlık olarak bünyemiz kapsamındaki pozisyonların görev, sorumluluk tanımları büyük önem arz etmektedir. Örnek olarak, Yönetim Danışmanı, İnsan Kaynakları Sorumlusu vb. ne yapar , görevleri nelerdir gibi sorulara açıklık getirdik. Detaylı olarak pozisyonların görev tanımları vb. aşağıda belirtilmiştir. İK görev tanımları, şirketlerde açıklık getirilmesi gereken bir konudur.

Yönetim Danışmanı Ne İş yapar? Çalışma Alanları ve Görev Tanımları Nedir?

 

          İşletmelerin organizasyonel ve yönetsel faaliyetlerini dışarıdan profesyonel bir göz olarak inceleyip ve bunları analiz edip iyileştirme noktalarını ortaya çıkarmak yönetim danışmanı tarafından sağlanır. Yönetim danışmanı, firma organizasyonunda çözüm tekliflerinin geliştirilmesini ve doğru zamanlarda uygulamaların yapılmasını sağlar. Yönetim danışmanı;

 • Stratejik planlar,
 • Kurumsal Yönetim
 • Pazarlama 
 • Satış
 • Tedarik Zinciri
 • Üretim / İç Operasyon
 • İnsan Kaynakları
 • Bilgi Sistemleri
 • İdari İşler
 • Mali İşler
 • Finans

gibi alanlar üzerinde inceleme yapar ve eksiklikleri tespit eder.

          Yönetim danışmanı belli alanlarda uzmanlaşabilir. Bunun için birçok alanda büyük bir tecrübe sahibi olmak gerekir. Tüm işletme fonksiyonlarıyla alakalı bir kişinin analiz yeteneklerine sahip olması gerekir. Yönetim danışmanı işletmelerin daha çok nasıl işlediği ile alakalı noktaya odaklanır. Şirketi, içinde girdiler, destekleyen mekanizmalar ve çıktılar olan bir süreç olarak görür ve bunlar üzerinde analizler yapar. Günün sonunda da incelenen alanda problemleri ortaya çıkarmış olur. Bu problemleri çözmek, önerilere sahip olmak, iyileştirme ve geliştirme yapmak da yönetim danışmanının bir görevidir. Örneğin bir şirketin üretiminde dar boğazlık yaşanmaktadır. Dar boğaz, üretimdeki en yavaş süreci ifade eder. Yönetim danışmanı buradaki sorunu ortaya koyup çözer.

          İcracı bir pozisyona sahip değildir. Dışarıdan bir göz ile analiz mantığıyla olaylara bakar ve çözüm önerilerini karar vericilere sunar.

Yönetim danışmanlığı, işletmelerin yönetsel faaliyetlerini dışarıdan bir göz olarak inceleyen ve bunları analiz edip iyileştirme noktalarını ortaya çıkartan bir iş dalıdır. Dolayısıyla yönetim danışmanı bu iş dalını icra eden kişi oluyor. Peki, Yönetim danışmanı hangi konularda çalışır? Bir şirketin yönetsel fonksiyonlarından başlamak üzere, stratejik planları, kurumsal performans yönetimleri gibi üst yönetim kademelerinden başlayıp pazarlama, satış, tedarik zinciri, üretim, insan kaynakları, bilgi sistemleri ve çeşitli idari işleri de işin içine katarak bu alanları inceleyen ve bu alanlardaki eksiklikleri tespit eden ve iyileştiren kişilere yönetim danışmanı denir. Yönetim danışmanı belirli alanlarda uzmanlaşabilir ama genel olarak büyük bir tecrübeye sahip olması gerekir tüm bu işletme fonksiyonları hakkında.

Yönetim danışmanlığı, işletmelerin daha çok nasıl işlediği ile alakalı noktalara odaklanılmaktadır. Yönetim danışmanının bakacağı bir gözlük, genel olarak şirketi- işletmeyi bir süreç olarak görmesi;, girdiler, destekleyen mekanizmalar ve çıktılar doğrultusunda işletmeleri analiz etmesi gerekir. Günün sonunda işletmeye incelediği alanda önerileri olan, iyileştirme ve geliştirme seçenekleri sunmak yönetim danışmanlığının ilk prensiplerindendir.

İK Yöneticisi / Uzmanı Ne İş Yapar ve Çalışma Alanları ve Görev Tanımları Nedir?

İnsan kaynakları departmanı adından da anlaşıldığı üzere insanlarla, yani şirketin çalışanlarıyla ilgili olan bölümdür.

 • İşe alım,
 • İşten çıkış yönetimi,
 • İzin yönetimi, 
 • Bordro ve Ücret yönetimi, 
 • Kariyer planlama,
 • Eğitim ve geliştirme,
 • İşçi-işveren ilişkileri,
 • Motivasyon yönetimi,
 • Oryantasyon, 
 • Organizasyon,
 • Özlük yönetimi
 • Performans yönetimi ve değerlendirme süreci

gibi süreçler insan kaynakları departmanı tarafından yapılır. Eğer bir şirketin daha gelişmiş bir insan kaynakları yapısı varsa yetenek yönetimi, yetkinlikler, memnuniyet anketleri gibi süreçler de sağlanır. Bu departmanların daha işlevsel taraflarından biri de özlük işleridir. İşe alımdaki evrak yükü, bordro, maaş hesapları vs. gibi süreçlerin ihtiyaçlarını karşılayıp talepleri yerine getiren departmandır. 

          İnsan kaynakları departmanındaki unvana göre sıralama temel kademeden en üst düzeye göre şu şekildedir;

 • İnsan Kaynakları Uzman / Sorumlusu Yardımcısı
 • İnsan Kaynakları Uzmanı / Sorumlusu
 • İnsan Kaynakları Yöneticisi
 • İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı
 • İnsan Kaynakları Müdürü
 • İnsan Kaynakları Direktörü

          Bu departmanda insan kaynakları sorumluları özlük işleri, işe alım, bordro hesaplama, izin yönetimi alanında çalışırlar. Daha ileri bir düzey İK aşamaları varsa çeşitli dokümanlar, sunumlar ve hazırlıkları da yine bir üstleri olan ik yöneticisi ya da müdürü ile olacak şekilde bu çalışmaları yürütürler.

         Bazı şirketlerde insan kaynakları içerisinde ayrıca personel ve özlük işleri, kariyer planlama ve geliştirme, eğitim departmanı olarak da ayrılabilir. . Bu tamamıyla şirketin büyüklüğü ile alakalıdır. Şirket ne kadar büyükse İK departmanı da o derece büyük görev, sorumluluklar ve pozisyonlara sahip olur. 

          İK departmanının başka önemli görevleri de eğitim planlamasını yapmak ve eğitimlerin icra etmesinden sorumlu olmaktır. Eğitim verme zorunluluğu yoktur; burada eğitimin planlanması ve alınması önemlidir. Gerektiğinde dışarıdan eğitim alınması şeklinde de çalışırlar. 

          Çalışan memnuniyet anketini de İK yapar. İK direktörü ihtiyaç planlaması ve yetenek yönetimi, yani başka bir anlamda hem kariyer planlama ve yönetimi hem de yetkinlik geliştirmekten sorumludur. Bu yüzden şirketin en önemli departmanlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. 

          İK uzmanı, yöneticisi, müdürü ve direktörünün de dâhil olacağı bir noktada yetkinlik modelleri, norm kadro çalışmaları, bireysel performans sistemlerinin kurulması gibi konularda da çalışırlar. Çalışanlar pozisyondaki fonksiyon seviyelerine göre aşamalarda görev alırlar.

İnsan kaynakları departmanı, şirketin çalışanları ile ilgili olan bölümdür. Dolayısıyla şirketlerde işe alım, şirket ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi (izinler, izin yönetimi, maaşlar, çeşitli kariyer planları, yetenek yönetimi, yetkinlikler, memnuniyet anketleri vb.), çalışan taleplerinin yerine getirilmesi gibi insanların konu olduğu hemen hemen her konuyu ele alan departman, insan kaynakları departmanıdır. İnsan kaynakları, şirketin en temel kademesini oluşturmaktadır. Şirkette daha ileri düzeyde insan kaynakları aşamaları bulunuyorsa, bu süreç çeşitli dokümanları, sunumları ve hazırlıkları da içermektedir. Dolayısıyla orta kademe yönetici olarak da adlandırılabilen bir departmandır. Firmadan firmaya değişmektedir bu unvan. İnsan kaynakları sorumlusu olabilir, bunun bir üstü yöneticisi, bir üstü insan kaynakları müdürü olabilir, daha da üstü insan kaynakları direktörlük seviyesine kadar geçebilir. Başka şirketlerde insan kaynakları departmanı, personel ve özlük işleri, eğitim departmanı ve kariyer planlama ve gelişim olarak ayrılabilir. Dolayısıyla insan kaynakları departmanı, şirketin büyüklüğü ile doğru orantılıdır.

İnsan kaynakları departmanın önemli bir görevi de eğitim planlaması yapmak ve eğitimlerin icra edilmesinde sorumlu olmaktır. İlla eğitim vermek zorunda değildirler eğitim planlaması ve eğitim alımını sağlamayı içerir. Ek olarak çalışan memnuniyet anketlerini de insan kaynakları yapmaktadır. Daha üst kademe insan kaynakları direktörü seviyesinde düşünmek gerekirse, insan kaynakları ihtiyaç analizinden yetenek yönetimine kadar bütün süreçler sağlanmaktadır.  Dolayısıyla şirketin en önemli departmanlarından biri haline gelen insan kaynakları, direktörlük seviyesine kadar büyük çapta uygulandığı zaman bununla doğru orantılı olarak yapılacaklar listesi de genişlemektir. İnsan kaynakları uzmanı-yöneticisi-müdürü-direktörünün dahil olacağı en önemli süreçler; yetkinlik modelleri, norm kadro çalışmaları, bireysel performans sistemlerinin kurulmasıdır.

Yeni bir sisteme geçilmek istendiğinde, üçüncü bir göze ihtiyaç duyulduğunda veya daha iyi bir İK yönetimi sergilemek adına, insan kaynakları departmanı ik danışmanlık firmaları ile de çalışabilir.

ARGE Danışmanı ve Mühendisi Ne İş yapar? Çalışma Alanları ve Departman Bazında Görev Tanımı Nedir?

     Kısaca ARGE mühendisi, araştırma-geliştirme icrasından sorumlu çalışandır. Bu çalışan, ilgili prosedür ve yöntemleri uygulayarak işletmenin organizasyonel ihtiyaçlarını karşılar ve yeni ürünlerin tespiti için araştırma ve geliştirme programlarını yönetir. Arge danışmanı ve mühendisinin görev tanımı hangi şirkette çalıştığı ile alakalı değişiklikler gösterir.  Örnek vermek gerekirse; Bir kimya şirketinin ARGE departmanı ile bir yazılım şirketinin ARGE departmanı arasında birçok fark bulunmaktadır. Kimya sektöründe çalışan bir ARGE mühendisi, yeni formülasyonlar oluşturmak ya da mevcut formülasyonların daha ileri bir ürüne çevrilebilecek bir şekilde iyileştirmek gibi faaliyetlerin icrasından sorumludur. Faaliyetlerin başında ARGE müdürü ya da yöneticisi vardır. Bu ARGE departmanının büyüklüğü ve derinliği ile alakalı değişmektedir.

Genel olarak ARGE bölümünde yapılan işleri 4’e ayırabiliriz;

 • Yeni bir ürün geliştirmeyle alakalı proje faaliyetlerini yerine getirip, ürün geliştirirler.  Mevcut bir ürünü iyileştirirler, yeni bir üretim süreci geliştirirler ya da mevcut üretim süreçlerini iyileştirirler. Sektörden sektöre çok değişkenlik göstermektedir. 
 • Yazılımla ARGE arasında iç içe geçmişlik var. Dolayısıyla yazılımdaki arge mühendisi de rakip analizleri ile başlayıp, kendi yazılımlarını daha iyi noktaya nasıl getirebileceği ile alakalı eksiklikleri tespit eder. Bu tespitler sonucu projelere dönüştürme adına çeşitli planlar yapar.  
 • Arge danışmanları da icra faaliyetlerinden ziyade bu icra faaliyetlerinin nasıl yapılacağını planlayan, projelendiren, projeleri Tübitak, Teknokent vb. gibi yerlere sunan ve ARGE merkezi projesi olarak ortaya koyan kişilerdir. ARGE danışmanları, daha çok proje planlaması yapıp, bu planlamayı bütçelendiren, görev ve organizasyon şemalarını, iş planlarını ortaya koyan ve planlama süreçlerinde yer alan kişilerdir. 
 • Başka tip ARGE danışmanları da bulunmaktadır. Teknik olarak belirli bir konuda ciddi bir deneyimi olan birisine de ARGE danışmanı denilebilir. Bu kişi sadece teknik alanda danışmanlık yapabilir.

Ar-ge tarafında Ar-Ge danışmanının veya Ar-Ge mühendisinin hangi şirkette çalıştığına göre görev tanımı değişmektedir. Örneğin bir kimya şirketinin ar-ge departmanı ile bir yazılım şirketinin ar-ge departmanı arasında farklar vardır. Ar-Ge mühendisi görev tanımı; araştırma geliştirme faaliyetlerinin icrasından sorumlu kimse. Bu çok geniş bir tanımdır. Sektörel bazda bakılacak olursa, kimya sektöründe bir ar-ge mühendisinin görev tanımı; ar-ge müdürünün kontrolü ile yeni formülasyonların oluşturulması, mevcut formülasyonların daha iyi bir ürüne dönüştürülecek şekilde iyileştirilmesi faaliyetlerini gerçekleştiren kimse.  Genel olarak ar-ge departmanında yapılan ar-ge mühendisliği işleri 4’e ayrılı;

 •       Yeni bir ürün geliştirme noktasında buradaki proje faaliyetlerini sürdürmek
 •       Mevcut ürünü iyileştirmek
 •       Yeni bir üretim süreci geliştirmek
 •       Mevcut üretim süreçlerini iyileştirmek

Yazılım sektöründe bir ar-ge mühendisi ne iş yapar? Yazılımda ki ar-ge mühendisi, pazarda rakip analizi ile başlayarak, kendi yazılımlarını daha iyi bir noktaya nasıl getirebilecekleri hakkında araştırmalar yaparak eksiklikleri tespit eder ve bunları projelere dönüştürürler.

Ar-ge danışmanları ise bu sayılan icra faaliyetlerinin nasıl yapılacağını planlayan, projelendiren, bu projeleri kurumlara sunan kişilerdir. Ar-ge danışmanlarının genel olarak görev tanımları icracı olan ar-ge mühendislerinin proje planlarını daha büyük resimde tasarlayıp bütçelendiren, görev ve organizasyon yapılarını ortaya koyan kişilerdir. Tek bir alanda ciddi tecrübeler kazanmış (örneğin; kimya sektörü) ar-ge danışmanları da mevcuttur ve bu kişiler ar-ge mühendisleri ile süreci birlikte süreci yönetmektedir.

 

Kalite Sistem Mühendisi  Ne İş Yapar? Çalışma Alanları ve Görev Tanımları Nedir?

Kalite sistem departmanlarının temel amacı, şirketteki kalite akışını ve kalite problemlerini takip etmektir. Bir kalite sistem mühendisi, istenilen kaliteye ulaşabilmek ya da ulaşıldığından emin olmak için çalışır. Bir ürün ya da hizmet üretiminde kalitenin gerçekten sağlandığından emin olma amacıyla yönetilen bir sistemdir. Kaliteyi yönetmek ve belirli bir kaliteyi sağlamak için bir sisteme ihtiyaç vardır. Bir şirketin ürünün ya da hizmet çıktısının kaliteli olması için tüm süreçlerde kalite yönetimini sağlamak gerekir. 

          Kalite yönetimi,  müşteri, İK, yönetim, operasyon, üretim, satın alma, tedarik alanlarında belirli bir kalite akışı olmalıdır. Kalite zincirinin herhangi bir noktasında istenilen standart yakalanmazsa, komple şirketin çıktısına olumsuz yönde etki eder. Dolayısıyla toplam kalite yönetimi ya da kalite sistem departmanının esas görevi, belirli bir sistemde süreci ilerletmek ve o sistemleri tasarlayıp kalite süreçlerine tam olarak uyulduğundan emin olmaktır.

          Sektör olarak bakıldığında kalite sistem, belgelendirme ile eşleştirilmektedir, lakin burada belgelendirmeye sahip olma zorunluluğu yoktur. Kalite sistem, İSO ve çeşitli kalite belgelerinin alınmasının sağlanması, bu belgelerin yenilenmesi, yoksa alınması, varsa da devamında bu belgelerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu alanda prosedürler oluşturur, denetler, belirli bir iş akış ve kalitenin her bir departman için sağlandığından emin olur. Bunun için çeşitli iç denetim periyotları oluşturulur. Bu periyotlarda iç denetimi yapıp raporlanır. Ayrıca dış denetimi faaliyeti de gerçekleştirilir. Bu belgeyi veren kurumlar dış denetime geldiklerinde gerçekten o kalitenin sağlanıp sağlanmadığını buradaki raporlardan ve genel saha denetimlerinden görmüş olurlar. Dolayısıyla kalite sistem, tüm süreçleri yönetip, şirketi 360 derece gören ve denetleyen bir yapı olmuş olur. Kalite sistem uzmanları, mühendisleri, yöneticileri ve direktörleri, süreçleri şirket adına yürüten ve bu süreçlerin şirkete katkı sağlaması noktasında belgelerin de şirkette sürdürülebilir şekilde kalması, var olmayanların alınması, var olanların yenilenmesini sağlar. Süreçlerin ölçülmesi, planlanması ve geliştirilmesi mevzularında da işletmelere mühendislik becerileriyle çözümler sunar. Böylelikle işletmelere ait ürün ve hizmetlerin kalite standartları korunmuş olur.

Kalite sistem departmanlarının temel amacı, şirketteki kalite akışını kontrol ederek belli standartlar üzerinde olmasını ve olası sorunların çözülmesini sağlamaktır. Dolayısıyla bir ürün-hizmet üretiliyorsa, kalitenin gerçekten sağlandığından emin olmak üzere yönetilen sistemdir. Bunun için şirketlerin belirli bir sisteme ihtiyacı vardır. Bir şirketin çıktısının kaliteli olması için tüm süreçlerde kalite yönetimini sağlamış olması lazım. Şirketlerde, müşteriden başlayıp, insan kaynaklarına daha sonrasında yönetime, yönetimden aşağı doğru inildiğinde operasyon, yönetim, satın alma, tedarik gibi tüm alanlarda belirli bir kalite akışı olmak durumundadır. Bu kalite zincirinde herhangi bir noktasında istenilen standart yakalanılamazsa şirketin tüm çıktısını etkilemektedir. Dolayısıyla kalite sistem mühendislerinin esas görevleri, tüm bu noktalarda belirli bir sistemde süreci ilerletmek ve o sistemleri tasarlayıp kalite süreçlerine uyulduğuna emin olmaktır. Bu noktada buna toplam kalite yönetimi de denilebilmektedir. Sektörel olarak bakıldığı zaman kalite sistem mühendislerinin görevleri belgelendirme ile eşleştirilebilmektedir fakat sadece bundan ibaret değildir. İSO belgeleri, çeşitli kalite sistem belgeleri gibi belgelerin alınmasının sağlanması, yenilenmesi gibi süreçlerden de sorumludur kalite sistem departmanları. Bu alanda prosedürler oluştururlar, var olan prosedürleri denetlerler ve çeşitli iç denetim periyotları oluşturarak kontrolleri sağlayarak raporlama yaparlar. Daha sonrasında dış denetim faaliyetleri gerçekleştiği zaman, gerçekten o kalitenin sağlanıp sağlanmadığı kalite mühendislerinin hazırladığı raporlar ve saha denetimi karşılaştırmalarından elde edilmektedir. Dolayısıyla kalite sistem departmanı, tüm bu süreçleri yöneten, şirketi 360 derece gören ve denetleyen yapı olmuştur. Kalite sistem yöneticileri, mühendisleri, müdürleri bu süreçleri şirket adına yürüten, şirkete katkı sağlaması noktasında devreye giren, var olmayanların alınması var olanların yenilenmesi noktasında çalışan kişilerdir.

Endüstri Mühendisi Ne İş yapar? Çalışma Alanları ve Görev Tanımları Nelerdir?

  Endüstri mühendislerinin en büyük amacı üretim süreçlerinde israfı ortadan kaldırmanın yollarını bulmaktır. Bir ürün yapmak veya bir hizmet sağlamak için çalışanları, makineleri, malzemeleri, bilgileri ve entegre eden verimli sistemler tasarlarlar.

Bir şirketin iş gücünü, ekipmanını ve kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmak için becerilerini ve yaratıcılıklarını kullanırlar.

          Endüstri Mühendisleri birçok alanda çalışabilir. Olası istihdam alanlarından bazıları teknoloji yönetimi, yöneylem araştırması, üretim planlaması ve kontroldür. Günümüzde endüstri mühendisi üretim kısmında daha çok optimizasyon, üretim planlama ve iyileştirme kısımlarında çalışır. Üretim sürecinin belirli bir alanından ziyade genelinin verimi ve optimizasyonundan sorumlu kişidir. Tüm yönetim süreçlerini bir iş akışı şeklinde kurgulayıp, bu iş akışında karşılaşılan darboğazlar ne ve nerede olduğunu öğrenip önlemeye çalışır. Departman fark etmeksizin temel amaçları, daha az kaynakla daha fazla çıktı üretilmesini sağlamaktır. Yani bir endüstri mühendisi maliyeti azaltmak ve kaliteyi artırmak için çalışır. 

         Endüstri mühendislerinin temel sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

 • Materyalleri yönetmek, çalışma yerini ayarlamak.
 • Bütçeleri ve maliyetleri kontrol etmek,
 • Kalite yönetimi.

           Bir endüstri mühendisi günümüzde genelde üretim tarafında görev alır. Çalışma alanlarında üretim ve kalite sistem departmanları dışında yazılımın veri tarafı da yer alır. Endüstri mühendisliği, veri analizi ile çeşitli çıktıları ortaya koyup, şirketin yararına olacak şekilde süreçlere işleyen ya da öneriler getiren bir alandır.

           Bir lojistik şirketinde çalışan endüstri mühendisinin optimizasyon tarafındaki faaliyeti rotaları optimize etmektir. Örneğin, çeşitli nakliye araçları var ve o nakliye araçlarının en verimli hangi rotada seyretmeleri gerektiğini belirler. Bugün bahsedilen rota seyri yazılımlar ile yapılmaktadır. Yazılımların süreçlerini geliştiren yine endüstri mühendisidir. Kısacası endüstri mühendisliği, firmalara optimizasyon ve verimlilik sağlayan mühendislik dalıdır.

Endüstri mühendisleri günümüzde daha çok üretimde optimizasyon, üretim planlama ve iyileştirme şeklinde belirli bir alandan ziyade şirketin genelinin veriminden sorumlu kişilerdir. Bu bağlamda tüm süreçlerini bir iş akışı şeklinde kurgulayıp, bu iş akışında karşılaşılan dar boğazlar nereler, dar boğazları nasıl önleyebiliriz gibi sorular ile süreci iyileştirirler. Endüstri mühendisleri hangi departmanda çalışırsa çalışsınlar, daha az kaynakla daha fazla çıktı üretmeyi sağlamaktadırlar. Günümüzde daha çok üretim tarafında faaliyet göstermektedirler. Kalite sistem departmanlarında endüstri mühendislerinin bakışı ve yaklaşımı çok değerli olmaktadır. Buna ek olarak yazılımda özellikle data analizi tarafında çeşitli çıktıları ortaya koyarak şirketin yararına olacak şekilde öneriler getirebilirler. Lojistik alanında çalışan endüstri mühendisi için faaliyet alanı özellikle optimizasyon tarafındadır örneğin; rotaları optimize etmek. Çeşitli nakliye araçlarının en verimli hangi rotada seyretmeleri gerektiğini planlayabilirler. 

İletişim