Hizmet Sektörü İhracatı 'na Yönelik Sağlanan Devlet Desteklerinin Başvuruları 30.9.2020 Tarihine Kadar KEP Üzerinden Devam Edecektir.

Ticaret Bakanlığı’nın hizmet sektörü ihracatı kapsamında; Eğitim, Sağlık, Bilişim, Film, Yönetim Danışmanlığı,  Yayıncılık ve Lojistik sektörlerine yönelik, döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla yayınlamış olduğu Döviz Kazandırıcı Hizmet Faaliyeti Destekleri, firmalarımızın dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla önemli bir rol oynamaktadır.

Tebliğ kapsamında adı geçen sektörlerde faaliyette bulunan kuruluşlar;

 • Tescil ve korunma desteği,
 • Rapor ve yurt dışı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği,
 • Belgelendirme desteği,
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği,
 • Yurt dışı birim desteği,
 • Danışmanlık desteği,
 • Acenta komisyon desteği,
 • Tercümanlık hizmetleri desteği,
 • Hasta yol desteği,
 • Pazara girişin desteği,
 • Münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim faaliyetleri desteği,
 • Mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunlarının komisyon giderleri desteği,
 • Mobil uygulama ve bilgisayar oyunlarının geliştirilmesi desteği,
 • Film kapsamında yapılan reklam gideri desteği

başlıklı desteklerden yararlanabilmektedir.

Yukarıda adı  geçen destek başlıkları ile ilgili başvurular, bilindiği üzere; firmaların kendisine ait kayıtlı KEP Adresi üzerinden gerçekleştirilmekteydi.  01/01/2020 tarihi itibariyle, devlet destekleri online olarak alınması ve sonuçlandırılmasını sağlayan ve 6 ana / 100 alt modülden oluşan Destek Yönetim Sistemi(DYS)devreye alındı. Karar neticesinde 01/09/2020 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilecek, DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ise başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre sonuçlandırılacaktı.

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurt dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde 25.06.2020 tarihinde bazı değişiklikler yapıldığı bildirilmiş. Söz konusu mevzuat değişikliğine göre;

 • Henüz sonuçlandırılmamış destek başvuruları ile 30.9.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yapılan başvurular,
 • 30.9.2020 tarihinden önce başvurusu yapılan ya da onaylanan veya devam eden ön onaya ya da proje onayına tabi desteklere ilişkin başvurular,

faaliyet veya proje tamamlanana kadar KEP üzerinden alınmaya devam edilecektir.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Destek Başvurularının mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi çok önemli bir husustur. Aksi halde, basit gibi görünen başvurularda yapılacak en ufak bir dikkatsizlik; büyük miktarda kazanılacak Hibe destek tutarlarının kaybedilmesi ile sonuçlanabilir.

KOBİ' lerin yararlanabileceği farklı ihracat destekleri hakkındaki yazımıza ulaşmak isterseniz, linkteki yazımız ilginizi çekecektir.

Yağız Akçay
Proje Yöneticisi