Hibrit Çalışma Modeli

Günümüz dünyasında şirketlerin, çalışanını düşünüp hem ev ortamında hem de ofiste çalışabilme imkânını karma biçimde sunduğu çalışma sistemi hibrit çalışma modeli şeklinde adlandırıyor. Bu sistem modeline göre çalışan kişiler, çalışma mesaisini yarı zamanlı şekilde evde, yarı zamanlı ise ofis ortamında geçiriyor.

Bu model sayesinde yarı zamanlı şekilde geçirilen iş vakitleri ofis ortamlarını, çalışanlar adına daha rahat bir hale getirip çalışanların iş verimlerini arttırıyor. Aynı vakitte işverenlerin dengeli şekilde dağıttığı bu özel hibrit çalışma modeli, sistemi çok daha düzenli bir hale getiriyor.

Temel olarak, “hibrit çalışma sistemi anlamı nedir?” yahut da bu hibrit çalışma modeli nedir ve ne gibi faydaları sağlamaktadır? şeklindeki sorgular, bu sisteme geçmeyi dileyen işverenlerin ya da bu sisteme geçecek olan kişilerin merak etmekte olduğu sorgulardır. Bu bakımdan, aslında oldukça basit bir sistem ve çalışma düzeni hedeflenip yapılan bu özel çalışma modeli oldukça merak ediliyor.

Bu sisteme uygun olarak, işverenin belirleyeceği programlar ile, çalışanlar temelinde ofiste olduğu gibi evden de çalışmalarına devam ediyor. Bir ekip üyesi evden çalışırken, diğer ekip üyesi ofisten çalışıyor. Programlara göre çeşitli yer değişimleri oluyor. Bu model sayesinde vardiya saatleri ofis çalışanlarının rahat edebileceği bir döngüye dönüşüyor.

Söz konusu olan bu çalışma sistemi, çalışanların hem iş verimini hem de güvenliğini sağlayarak, kaliteli ve düzenli bir çalışma düzeni beraberinde oluşturuluyor. Öte taraftan çalışanların ve işverenlerin oldukça merak ettiği diğer temel bir soru olan “hibrit model çalışma nedir?” şeklindeki sorusu hibrit ofislerin nasıl kurulduğu ve bununla beraber nasıl oluştuğuna yönelik olan merak edilen bir sorgudur.

Hibrit Çalışma Modeli Nedir?

Çalışanların oldukça yoğun olan vardiyaları ve rutine bağlayan haftalık çalışma sistemleri düşünüldüğü zaman, hibrit çalışma sistemi diğer sistemlere göre oldukça güvenilir gözüküyor. Bu sistem modeli, rutin bir hale gelen çeşitli işlerin yorucu ya da verimsiz yanlarını ortadan kaldırırken aynı zamanda da maksimum iş verimini garantiliyor.

Peki, “Hibrit çalışma düzeninin modeli nedir?” normal olan vardiya saatlerini evde çalışma durumlarına ve ofislerde çalışma durumlarına bölen özel bir sistemdir. Son dönemde oldukça sıklıkla tercih edilmekte olan hibrit çalışma, çalışanlar ve aynı zamanda işverenler için verimli bir iş modeli oluşturuyor.

hibrit çalışmaBu çalışma modeline göre yarı zamanlı olarak evden çalışılmakta ve yarı zamanlı şekilde ofis ortamında çalışılıyor. Ekipler, evde çalışılacak vakitlere ve ofiste çalışılacak olan vakitlere göre ayrılıyor. Programlar oluşturularak yarı zaman gerektiren işlerde ev ortamında bulunan çalışanlar çalışırken, ekip çalışanları da ofiste çalışıyor. Bu dengeli olan dağılım güvenli olduğu gibi maksimum verimi de sağlayan bir çalışma modelidir. Son dönemlerde yapılan anketler ya da diğer çalışan yorumları da bu özel çalışma prensibinin iş verimlerini her daim arttığını ifade ediyor. Öte taraftan bu çalışma modeli, çalışanların evde kalmış olduğu süreler boyunca, dinlenmelerine olanak tanıyor.

Bu sayede ofis ortamlarının kalabalık ya da yorucu ortamından uzak kalmış olan çalışanlar zihinsel ya da bedensel sağlıklarını koruyabiliyor. Ofis vardiyaları süresince ekran karşısında sürekli şekilde zaman geçiren çalışan kişiler evlerinde istedikleri düzende çalışabilecekleri için zihinsel açıdan dinlenirken, sürekli biçimde dik oturdukları için zarar görebilen fiziksel yapılarını da dinlendirme olanaklarına sahip oluyor.

Hibrit Model Çalışma Sisteminin Avantajları

Temel anlamda hibrit ofis sistemlerinin avantajları oldukça merak ediliyor. Çalışanların hem evlerinde hem de ofislerinde çalışma imkanlarını karma şekilde hazırladığı çalışma sistemleri, çalışma ortamının iş yüklerini hafifletmek için hibrit ofis adı altında oluşturuluyor.

Bu ofislerde çalışan kişiler, sekiz saatlik çalışma mesaisinin yarı zamanını evde, yarı zamanını da ofis ortamında geçiriyor. Bu özellik sayesinde hibrit model çalışma ofis ortamında yarı zamanlı şekilde geçirilmekte olan ortalama sekiz saatlik iş süreleri ile ofis ortamlarını, çalışanlar adına çok daha rahat bir hale getirerek çalışanların güvenilir olan çalışma ortamında olmasını sağlayıp iş verimlerini artırıyor.Hibrit Model Çalışma Sisteminin Avantajları

Bu sistem modelinde evde çalışacak çalışanlar ile ofiste çalışacak olan çalışanlar şeklinde iki farklı olarak ekip oluşturuyor. Bu tür ekiplerin evde ya da ofiste çalışacakları vakitler programlanıyor. Bu sayede herhangi bir karışıklık olmadan hibrit ofis sistemi düzenli şekilde işliyor.

Peki bu noktalarda “hibrit çalışma modeli avantajları nedir?” doğrultusunda hibrit çalışma sistemi temel düzeyde karma bir sistem olduğu görülüyor. Bu sistem ile hibrit şekilde oluşturulan ofisler ile gerçekleştiriliyor. Hibrit çalışma modelinin faydaları prensibi oldukça düzenli ve verimli şekilde çalışmayı hedeflemekte olan bir yapıdadır. Bu açıdan ise hibrit ofisler genellikle düzenli, güvenli ve verimli şekilde çalışmayı sağlamakta olan ofis ortamlarıdır.

Hibrit Çalışma Modeli Verimliliği Nasıl Etkiler?

Günümüzde hibrit olan çalışma modeline geçen firmalar ve şirketler çoğalmaktadır. Dünyanın en önde gelen şirketleri dahilinde olan Microsoft ve Google bu çalışma sistemini uygulayan şirketler arasındadır.

Verilecek olan şirket örneklerinin yanında dünyada yapılmakta olan çoğu anket ve oluşturulan istatistiklere bakıldığı zaman, çalışanlardan çok şirket yöneticilerinin ya da tümüyle liderlerinin bu sistem modelini desteklediği ve bu sistem ile beraber çalışmayı istediği bilinmektedir.

Bu şaşırtıcı gerçek ile beraber sistemin güvenilirliğini kanıtlarken lider ve şirket yöneticileri de, çalışanlarını dikkate alan ve sorun oluşturmayacak bir yapıya getiriyor olabiliyor. Temelde bu sistem modeli, iş verimini arttırdığı kanıtlandığından oldukça faydalı bir sistem olarak görülmekte. Dengeli bir biçimde kurulduğunda işveren ve çalışan arasında uzlaşı sağladığından, bu sistem uzun seneler boyunca konuşulacağa benziyor.

Üstelik bu özel şirketlerin büyük çoğunluğunun bu modele hızlı şekilde geçmeye başladığı biliniyor. Çok uzak olarak görünen gelecekte bireylerin bu sisteme tümüyle geçeceği düşünülse bile bütün değişimler hızla gerçekleşiyor. Çalışan dostu bir model olduğu kadar yöneticilerin de sürekli biçimde desteklediği bu özel çalışma modeli, çalışma sistemi anlayışını kökten değiştirecek gibi duruyor.

İK Yöneticileri Hibrit Çalışma Modelini Neden Önemsemelidir?

Bu model sistemi çalışanların iş yükünü hafifleten karma olan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Hibrit çalışma düzeni ile beraber diğer çalışma sistemlerinin oldukça yorucu, stresli ve kalabalık ortamların uzun sürede verdiği zararı en aza, yani minimuma indirmesi hedeflenmiş bir düzen oluşturuyor.

İK Yöneticileri Hibrit Çalışma Modelini Neden ÖnemsemelidirOluşturduğu bir düzende, çalışanların olduğunca işverenlerin de düzenlerini hedeflemekte olan hibrit çalışma mantığı dengeli olan bir iş sistemi sağlama amacı güdüyor. Günümüzde ise hibrit çalışma modeline geçmiş olan şirketler bulundukları pazar ve piyasalarda verimlerini gittikçe arttırmakta olan bir başarı da ortaya koyuyor.

Başarılarının temelinde yatmakta olan yegane nokta bu anlamda dengeli ve oldukça düzenli bir sistem kurmuş olmaları oluyor. Söz konusu olan hibrit çalışma şekli alışılmış olan vardiya sistemi anlayışını bütün anlamıyla değiştirmiyor. Yalnızca saat dağılımını ev ve ofis ortamlarında çalışma şeklinde iki gruba ayırıyor.

Bazı firmaların ve şirketlerin haftalık şekilde evde ya da ofiste ilerlerken çeşitli şirket ya da firmalarda da ortalama olarak dört saatlik aralıklar ile bölünüp ilerliyor. Her halükarda bu özel sistemdeki çalışanlar ve işverenler iş yüklerinin tümüyle dengeli dağılımları ile, fiziksel ve zihinsel şekilde dinlenip sağlıklarını da her daim koruyarak ilerliyorlar.

Günümüz dünyasında uzaktan çalışmanın çok daha fazla rahat olması ise göze çarpmakta olan bir detaydır. Pek çok iş alanları bu noktalarda uzaktan çalışma sistemine geçmiş oluyor. Ancak bu sistemin çok verimli olmayacağı hususunda bazı çekinceler ise uzaktan çalışma sistemlerinin çalışma disiplinini koruyamayacağı konusundadır.

Fakat söz konusu olan hibrit uzaktan çalışma sistemleri yarı zamanlı şekilde model benimsediğinden, çalışanların iş ortamlarından ve disiplinlerden uzaklaşmadan da son derece verimli bir çalışma ortamını sağlayabiliyor. Çeşitli firma yahut şirketlerin kullanmaya başlamış olduğu bu sistem ünlü örnekleri dışında, küçük çaplı olan firma yahut da şirketlerin de benimsemeye başlamış oldukları bir noktaya gelmiştir. Bu anlamda hibrit çalışma modelleri örnekleri ya da emsalleri gün geçtikçe artıyor.

Hibrit Çalışma Modellerinin Çeşitleri Nelerdir?

Uzaktan çalışmanın problemsiz bir biçimde ilerleyebilmesi adına dijital olan dönüşümlere hızlı bir biçimde adapte olabilmek, verimliliği arttıracak olan uygulamaları bütün pratiklerde de kullanıyor olabilmeyi gerekiyor.

Şu an işe alımlardan, iş birliği şeklindeki çalışmalara, proje yönetimlerinden motivasyon uygulamalarına dek farklı şekildeki pek çok farklı iş noktasında, teknolojik araçlardan ve ürünlerden sürekli olarak destek alınıp gerçekleştiriliyor.

Bu sebeple uzaktan çalışmaya geçmeden hemen önce gerekli olan altyapıların ve teknolojik geliştirmelerin de mutlaka yapılması gerekiyor. İşlerin online olan kanallardan yürütüldüğü düşünüldüğü vakitte “siber güvenlik” konusu da çok daha yoğun oranda önem kazanmış durumda oluyor. Bu sebeple güvenlik konularındaki yatırımların tamamının da göz ardı edilmemesi mutlaka gerekiyor. Gelişmekte olan siber güvenlik sistemlerini kullanıp en az ofis ortamında olduğunca güvenli olan bir ağda çalışılması her daim sağlanabiliyor.

Hibrit Çalışma Modellerinin Çeşitleri NelerdirÇalışma modellerini; ofis merkezli model, tamamen esnek model, uzaktan çalışma dostu model, hibrit uzaktan çalışma modeli, uzaktan çalışma öncelikli model, isteğe bağlı model, bölünmüş hafta modeli şeklinde sıralamak mümkün oluyor. Ofis merkezli olan hibrit yaklaşım, haftada bir ya da haftada iki gün uzaktan çalışma ile beraber büyük ölçülerde ofis merkezli olan bir çalışma yöntemlerini ifade ediyor.

Bu yöntem ile özellikle esnek olan çalışma yöntemlerini deneyebilme aşamasında yer almakta olan işletmeler için oldukça uygun oluyor. Bu modelin arkasındaki bütün fikir ve düşünce sistemi, çalışanların diğer çalışanlarla bağlantılarını kurarken devamlı olarak ekiple etkileşimlerini kurması ve işbirliğini yapmasına dayanıyor.

Esnek biçimde olan ofis platformları iş yerinize gelmiş çalışan sayısını kontrollerini etmenize, ofiste aşırı şekildeki kalabalığı önlemek adına limitlerini yapılandırmanıza, yönetmeliklere uygun olarak akıllı ziyaretçi yahut da çalışan akışlarını yönetmelerine olanak sağlıyor. Aynı zamanda, çalışma alanlarında herhangi bir sınırlama olduğu zaman, çalışanlar sırayla ya da ayrı günlerde ofise gittiklerinden dolayı alandan da tasarruf sağlanıyor. Ofis merkezli olan uygulama ayrıca otomatik sosyal mesafeleri, akıllı temizliği ve temassız erişimleri kolaylaştırıyor.

Ofis merkezli olan hibrit model doğru benimsenmediği takdirde çalışanların esnekliği ihlal edilebiliyor. Tümüyle esnek olan model, isminden de anlaşılacağı gibi çalışanların ne vakitte ofisten ya da ne zaman farklı bir konumdan çalışmayı istediklerini kendilerinin seçmelerine olanak tanıyor.

Bu yöntem ile beraber esnek çalışma dahilinde radikal kararlar almak isteyen ve yeniliklere açık olan örgüt kültürüne sahip işletmeler için tümüyle uygundur. Kişilerin evden çalışmayı seçecekleri günlere ve çalışmak adına ayarlayabilecekleri vakitlere karar vermekte tümüyle özgürdür. Bu yaklaşım ile beraber, çalışanlara gerekli hoşgörüyü tümüyle sağlamanın ve anlaşıldıklarını da tamamen hissettirmenin oldukça iyi bir yoludur. Uzaktan şekilde çalışmayı seçmiş olan çalışanlar, genel olarak işe ilgi duymadıkları ya da ofise gelmedikleri için bazı vakitlerde dışlandıklarını hissedebiliyor.

Bununla beraber hangi ekibin uzaktan çalışacağı ya da ofiste olması gerektiği konularındaki ayrımların dengeli bir biçimde yapılması gerekiyor. Uzaktan çalışma dostu olan model, tümüyle esnek yaklaşımın aksine çalışanların uzaktan çalışabileceklerini önceden tanımlanmış sınırların tamamını belirlenmesini gerektirir.

Çalışanların Pazartesi ya da Cuma gibi günler dışında evlerinden çalışma vakitlerini düzenlemesine izin vermek bu yaklaşımın da özel bir parçasıdır. Bununla beraber, önemli sayıda çalışanın tam zamanlı şekilde uzaktan çalışmasını sağlamayı gerektirebiliyor. Bu tür strateji, özellikle işletme haricinde yeteneklerin uzaktan şekilde çalışmasına izin verip verimliliğe ve etkinliğe katkı sağlıyor. Bu sayede üstün yeteneklerin işe alımları aşaması çok daha kolay bir hale gelebiliyor.

Ofis içi olan çalışanların bilgiye, yöneticilerin yüz yüze kalmış olduğu süreye, sosyal haklara ve bununla birlikte terfi fırsatlarına daha iyi erişime sahip olması sebebiyle potansiyel eşitsizlikler oluşabiliyor. Hibrit uzaktan şeklinde bilinen çalışma modeli, çalışanlar için açık ara en esnek olan seçenektir.

Bu yaklaşımın özellikle temeli çalışanların uzak çalışma veya diğer iş modelleri arasından seçimlerini gerçekleştirmelerini sağlar. Çalışanlara maceralarını seçme özgürlüğü sağlayan bu model, esnek modelden daha çok öngörülebilirlik sağlaması bakımından oldukça çekicidir. Ayrıca bağımsız şekilde çalışan yetenekleri ve bununla beraber Z kuşağını işe alımları açısından cezbedici olabilir.

Üst yönetim, ofise gelen çalışanların nasıl desteklediğini görünce seçimleri dolayısıyla yargılayabilir ya da ofis çalışma rutini seçmeye bazı vakitlerde zorlayabilirler. Uzaktan çalışma modelinde öncelikli yaklaşımda çalışanlar, varsayılan şekilde evlerinden yahut herhangi yerden iş gücüne katılıyor.

Bu noktada ise yöneticilerin liderlerin uzaktan çalışma dostu olan bu model ve uzaktan çalışma için öncelikli olarak model arasındaki belirgin ayrımı kavramaları adına önemlidir. Nitekim önceliği olarak uzaktan çalışma modeli bir işletme, prosedürlerini, tüm sistemlerini ya da kültürlerini ofis içi çalışanlar haricinde uzaktan çalışanlar çerçevesinde yapılandırıyor.

Bu durumda olan operasyonel anlamda büyük bir ayrım oluşmasına sebep oluyor. Yöneticilerin ya da diğer çalışanların ekip işbirliklerini optimize edebilmek adına en üretken olan ve ilgi çekici hibrit modellerini planlamalarına olanak tanıyor. Aynı zamanda diğer modellerden farklı şekilde eşitsizliği ortadan kaldırmayı sağlıyor. Bu yaklaşım ile beraber güçlü bir örgütsel kültür ve aidiyet oluşturmayı bazı zamanlar zorlaştırabiliyor.

İsteğe Bağlı Model

isteğe bağlı modelHibrit çalışma modelinde; haftanın belirli günleri ofisten, belirli günleri de evden çalışıp uygulanmakta olan bir çalışma düzenidir. “Hibrit çalışma” ne zaman çalışılacağı hususunda çalışanlara daha fazla bir yelpazede özgürlük veriyor.

İdeal bir düzen olarak sayılabiliyor, çünkü esneklik ve bununla beraber sosyallik dışında bağımsızlığı da tümüyle içeriyor. Tabii bu olumlu olan etki herkes için geçerli olmayabiliyor.

Çalışanların karakterlerinden, pozisyonların gerekliliklerine dek farklı etmenler çalışmaya bakışı şekillendiriyor. İşveren ve bununla beraber çalışanlar kolaylıkla ve fazladan bir efor sarf etmeksizin hibrit ofis oluşturabiliyor.

Hibrit olan ofise geçmek için çalışanları çeşitli ekiplere ayırmak ve sonrasında da tıpkı vardiya sisteminde olduğu gibi bir program oluşturmak yeterlidir. Bu sistemlerin pek çok şirkette sürekli olarak kullanılmaya başlandığı biliniyor. Bu sistemin vakit içerisinde her şirket tarafından kullanılacağı da pek çok kişi tarafından tahmin ediliyor.

Bölünmüş Hafta Modeli

Hibrit çalışmaya zemin hazırlayan en önemli itici güç şüphesiz ki yaşadığımız pandemi süreci oluyor. Pandemi ile yaşamımıza girmiş olan uzaktan çalışma, evden çalışma, esnek çalışma süzeni, dönüşümlü çalışma şeklinde pek çok kavramın uygulanabilirliği konusunda kurumsal şirketler tarafından bu dönemlerde test edilmeye başlanmıştır.

Pandeminin zirve yapmış olduğu 2020 senesin ortasında çoğu şirket de sağlık ya da hijyen konularında tedbir alabilmek amacıyla uzaktan çalışmaya karar kıldı. Ofise yahut da işe gidilmesi zorunlu olan çeşitli sektörlerde ise dönüşümlü olan çalışma sistemleri uygulanmıştır.

Kimi sektörlerde ise bu özel ve yeni düzen çalışma sistemleri oldukça yararlıdır ve kolaylık sağlamıştır. Sahada çalışmayı gerektirmekte olan sektörlerde ise verimlilik açısından sorunlara ya da aksamalara sebep olmuştur. Esnek olan çalışma sistemlerini faydalı bulan sektörler ve bununla beraber şirketler, pandemi ardından da en azından haftanın birkaç günü olmak üzere mekan bağımsız çalışmayı sağlamakta olan hibrit çalışma modelini çalışanları adına kalıcı bir hale getirmeyi planlıyor.

Vardiyalı Çalışma

Vardiyalı ÇalışmaOfiste çalışabilmek her ne denli sosyallik ve ekip içi iletişim sağlasa bile her gün boyunca ofise gitmek, özellikle de ulaşımlarının çok zor olduğu ve trafikte uzun vakitlerin geçirildiği şehirlerde hem yorucu hem de zorlayıcı olabiliyor. Hibrit olan çalışma modelinin bu noktada avantajları;

 • Verimliliğin önüne geçmiş olan ve trafikte geçirilen atıl zamanlar gibi çalışanları gereksiz şekilde strese sokan koşullar azaltılabiliyor.
 • İnternetin ya da tümüyle dijital iletişimin olduğu her bir yerden çalışılabilecek olan bir işe sahip olan kişiler için esnek çalışma sistemlerini tümüyle günlük rutinlerde vakit kazanmaya yardımcı olabiliyor.
 • İşletmeler anlamında bakıldığı zaman hibrit çalışma modeliyle ofis faturaları, yemek gibi kalemlerde ofis masrafları ise azaltılabilir.

Şeklinde sıralanıyor. Bu avantajlarla model oldukça ön plana çıkıyor.

Hafta Hafta Paylaşım Modeli

Hafta hafta paylaşım modelinin çeşitli avantajları bulunuyor. Bu avantajları;

 • Çalışanlar kendi vakit yönetimi ile performansları üzerinde çok daha fazla söz sahibi olabiliyor.
 • Herkesin işinin uzaktan şekilde çalışmaya uygun olmayabiliyor. Bazı sektörler adına temelden uygun olan bir uygulama olmayarak her daim kabul görmeyebiliyor.
 • Herkesin evinde teknik ekipman, altyapı yahut da çalışma koşulları anlamında aynı imkanlara sahip olmayabiliyor. Bu durumlarda da hem tümüyle sürdürülebilir olmuyor hem de çalışan kişilerin performansı açısından adaletsizlik yaratıyor. Örneğin kalabalık olan bir aile ile yaşamakta olan bir bireyin evden çalışması oldukça fazla zorlayıcı olabiliyor.
 • Bireysel vakit yönetimi, görev bilinci ve sorumluluğu ve bu bilinç herkeste aynı olmayabiliyor. Kimi çalışanlar lider gözetiminde ya da ekiple bir arada olduğu vakitte daha iyi işler ortaya çıkarabiliyor.

Şeklinde sıralamak mümkündür. Hafta hafta paylaşım modelinin özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Hibrit Çalışma Sisteminde İş Gücü Yönetimi 

Hibrit çalışma şeklindeki modelin yüksek verimlilik ve performans üzerindeki etki ve sonuçlarını görebilmek adına sistemin yaygın şekilde ve daha geniş bir zaman aralığında denenmeleri dahilinde çoğu şirket ve işveren hemfikir oluyor. Her ne denli dünya devleri Google, IBM gibi şirketler bu değişimleri bir tecrübe ve çeviklik sınavı olarak görse de çoğu şirket adına kurumsal değişimler hem zor hem de maliyetli süreçler oluyor.

Çalışanları direkt şekilde etkileyen uygun olmayan sistemler adına küçük ölçekli olan firmalara çok yüksek maliyetli faturalar çıkarabiliyor. Sonuç olarak ise iş yaşamında, hibrit çalışma modelinin avantaj ya da dezavantajları gözlemlediğinde ise elde edilmiş olan sonuçlara göre zaman kaybetmeden hızlıca harekete geçileceğini söyleyebiliriz.

Hibrit Çalışma Sisteminde İş Gücü Yönetimi Sistemlerin kalıcı olup olmayacağını ise vakit ve uygulamadan çıkan sonuçlar belirliyor. İş gücünü yönetmek yalnızca kimin ofiste kimin evden çalıştığını takip etmek ile ilgili olmuyor. İşin geleceği her ikisinin dengesini müthiş biçimde kurabilmeyi gerektiriyor. Hibrit iş yeri modeli ise bu tür dengeyi sağlamaya yardımcı olduğundan dolayı dünya çapında farklı sektörlerde ve ölçekteki işletmeler açısından popüler bir hale gelmiştir.

Fakat hibrit model çalışma sistemi, sadece işgücünün yarısının haftada bir defa evden çalışabilmesine ve diğer yarısının ofise gelebilmesine izin vermekten daha fazlasını ifade ediyor. Esnek olan çalışma modeli aynı zamanda sosyallik ve esneklik arasında doğru olan dengeyi sağlamaya yardımcı oluyor.

Söz konusu olan esnek çalışma modeli olunca her bir organizasyon veya birey adına tek bir doğru yöntemden söz edebilmek mümkün olmuyor. Aksi taktirde modelin yaratmayı amaçladığından dolayı felsefeye aykırı bir tutum oluşuyor.

Her bir ekibin ve bireyin ise kendilerini çok daha fazla üretken kılabilecekleri olan ayrı çalışma tercihleri söz konusu oluyor. Bu sebeple değişen dünyada kişilerin çalışma hayatlarını deneyimleme biçimlerini her daim geliştirebilmeleri adına her geçen gün ayrı yöntemler deneniyor. Farklı yaklaşımlar, işletmeler adına benzersiz iş gereksinimlerine uygun olan iyi hibrit çalışma yöntemlerini belirlemeye her daim yardımcı oluyor.

Hibrit Çalışma Modeli Nasıl Uygulanır?

Özellikle İstanbul gibi çok kalabalık şehirlerde yaşanıyorsa ofise ulaşabilmek adına her gün belirli bir sürenin yolda geçirilmesi mutlaka gerekiyor. Hibrit çalışma düzenleri ise bu durumu değiştirerek çalışanların yolda vakit kaybetmesinin önüne geçiyor ve bununla beraber kendilerine daha fazla vakit ayırabilmelerine olanak veriyor. Diğer avantajları;

Hibrit Çalışma Modeli Nasıl Uygulanır

 • Uzaktan çalışma modelini dahilinde barındırdığı için ise hibrit çalışma şekilleri, üretkenliğe vurgusu çok daha baskın olan bir model oluyor.
 • Uzaktan çalışma olan disiplininde temel amaç, mesai saatini doldurmaktan çok projeyi belirtilmiş olan gün içerisinde teslim edebilmek şeklinde kabul ediliyor.
 • Evden çalışılan gün iş erken bitiyorsa mesleki gelişimler adına okumalar yapabilir ve bununla beraber planlamada çok daha ileri tarihler öne alınabiliyor. 
 • Karantina dönemlerinde evden çalışmaya alışanlar adına ofis ortamı çok gürültülü ya da dikkat dağıtıcı olabiliyor.
 • Hibrit çalışma olan düzende evde tek başınıza yapacağınız işlere, ofiste ise arkadaşlarınızla beraber yapacağınız işlere rahatça odaklanabilirsiniz.
 • Hibrit çalışma, iş veren adına daha az maliyetli olan bir çalışma modeli şeklinde kabul ediliyor. Tabii giderleri azaltmış olan bazı şirketler, yemek ücretlerini evlerinde çalışanlara hızlıca vermesi, çalışanların tüm ev harcamalarına da katkı sağlayabiliyor.

Şeklinde sıralanıyor. Bu özelliklere her daim dikkat etmek gerekiyor.

Çalışanlar Hibrit Çalışma Modelini Nasıl Benimser?

Uzaktan çalışma öncelikli yaklaşımda çalışanlar, varsayılan olarak evlerinden veya herhangi bir yerden iş gücüne katılırlar. Bu noktada liderlerin uzaktan çalışma dostu model ve uzaktan çalışma öncelikli model arasındaki belirgin ayrımı kavramaları önemlidir.

Nitekim önceliği uzaktan çalışma modeli olan bir işletme, prosedürlerini, sistemlerini ve kültürlerini ofis içi çalışanlar yerine uzaktan çalışanlar çerçevesinde yapılandırır. Bu durum operasyonel anlamda büyük bir fark oluşmasına neden olur. Avantajları;

 • Yöneticilerin ya da tüm çalışanların ekip işbirliğini optimize etmek adına en üretken ve ilgi çekici olan hibrit programları planlamalarına olanak tanıyor.
 • Aynı zamanda diğer modellerden farklı şekilde eşitsizliği ortadan kaldırmayı sağlıyor.

Şeklinde oluyor. Dezavantaj kapsamında ise; bu yaklaşım güçlü olan örgütsel kültür ve aidiyet oluşturmayı zorlaştırabiliyor.

Şirketler Hibrit Çalışma Modeline Geçerken Nelere Dikkat Etmelidir?

Çalışanlar Hibrit Çalışma Modelini Nasıl BenimserEvden çalışmanın en yoğun dezavantajının odaklanma sorunu olduğu pek çok kişi tarafından dile getiriliyor. Ancak hem çalışma planlarında hem de çalışma alanlarında yapacağınız bazı küçük değişiklikler ile eksi şekilde gördüğünüz bu durumun üstesinden hızlıca gelmeniz mümkündür.

Evden çalışmanın amacı mesai saatlerinde doldurmaktan çok esas yapılması gerekli olan işleri tamamlamak oluyor. Bunun oldukça büyük bir avantaj olduğunun da her daim altı çiziliyor.

Ancak ne yazık ki bu durum da bazı zamanlarda dezavantaj olabiliyor. Evden çalışıldığı vakitlerde mesai saati kavramının yitirilmesi çalışanların şikâyetçi olabildiği durumlardan biri oluyor. Toplantıları ya da ekiple beraber yapılması gereken işlerin online biçimde gerçekleştirilmesi bazı çalışanlara dönem dönem zor gelebiliyor ve bu faklı düzene alışmak kimi zaman vakit alabiliyor.