Dijital Reklam Ajansı Nedir? | En İyi Dijital Ajanslar Belli Oldu

 

Günümüzde zamanımızın çoğunu internette geçirmekteyiz. Çalışma hayatında, eğitim hayatında ya da sosyal hayatta internet her zaman hayatımızdadır. Durum böyle olunca şirketler de artık buralarda pazarlama stratejilerine yönelmeye başlamıştır.

Daha yeni bir kavram olan dijital reklam ise web siteleri, sosyal medyalar, haber sayfaları gibi çevrimiçi olan her kanalda satış ve pazarlama amacıyla yapılan çalışmaları içerir. Bu gibi dijital reklamlar markanın aşinalığını arttırır, markanın daha kısa sürede daha geniş kitleye ulaşmasını sağlar, satışları ve geliri arttırarak hızlandırır.

Reklam panosuna reklam vermek, gazete ve dergi sayfalarına reklam vermek gibi geleneksel yöntemlere göre daha yeni ve teknolojik bir pazarlama stratejisidir. Bu reklam faaliyetlerini gerçekleştirmeye yardımcı olacak olan şirket ise dijital medya ajansı denilen ajanslardır.

Dijital ajans ya da dijital medya ajansları tüm bu faaliyetleri yürütmeyi ve kendileriyle çalışmak isteyen markaların talepleri doğrultusunda reklamcılık faaliyetlerini gerçekleştirmeyi hedefler. Bu yüzden bu dijital ajanslar aslında bir çeşit pazarlama faaliyetleri de gerçekleştirirler. Bu yüzden dijital pazarlama ajansları da denebilmektedir.

Çağımızda birçok alanda dijitalleşmeye gidilmektedir. Bunlardan birisi olan dijital reklam ve dijital pazarlama hem daha az maliyetli hem de daha kolay olarak insanlara yayıldığı için artık daha çok tercih edilmektedir. Tabi ki markanın büyüklüğüne göre tercih edilen dijital ajans da farklı olacaktır.

Dijital reklam için dijital pazarlama da gerekir. Pazarlamanın da dijital olarak yapılması satışları büyük ölçüde etkilemiştir. Artık kitaplar bile elektronik hale gelmiş ve bu şekilde de okunabilir olmuşken elbette reklamcılık da dijital olacaktır. Üstelik geleneksel reklamcılık anlayışına göre hem daha etkili hem de daha masrafsızdır.

Hızla dijitalleşen bu devirde, elbette reklamcılık da dijitalleşecektir. Bir şekilde günümüzde var olan birçok marka bu sürece uyum sağlamak zorundadır. Dijital reklamcılık ya da diğer bir adıyla internet reklamcılığı, reklamcılık faaliyetlerinin internet dünyasına taşınması ve burada yürütülmesi işlemidir.

Tv’de reklam yayınlamak ya da panolarda ve dergilerde yayınlamak kısa ömürlü bir reklamcılıktır. Çünkü tüketici veya hedef kitle televizyonu reklam başladığında değiştirirse, panolara bakmak yerine telefona bakarak geçerse, dergilerin ya da gazetelerin her sayfasını incelemiyorsa reklam istediği etkiyi sağlamaz.

Çünkü reklamın görünürlüğü olmaz. Ancak dijital reklamcılıkta müşteriye daha kolay hitap edilip dikkat çekilir. Örneğin youtube’da bir video izlerken çıkan reklamlara 20 saniye izleme ardından reklamı atlama seçeneği gelmektedir. Ya da aynı şekilde herhangi bir web sitesinde, haber sitesinde gezerken sayfanın yan taraflarına, altına ya da üzerine reklamlar gelir. Bu reklamları ister istemez görmek durumunda kalan tüketici, reklam içeriğinde de dikkatini çekecek bir durum varsa mutlaka siteye yönelir. Böylece reklam tüketiciyi etkilemiş ve sitesine ya da mağazasına çekmeyi başarmış olur. Tabi rahatsız edici boyuta gelmemelidir, bazı web sitelerinde reklamlardan asıl ekran görülemiyor, bu kadarı da insanları siteden uzaklaştırır. Dozunda olduğu sürece kaliteli reklam kazandırır.

Dijital reklam ajansları yalnızca satışları yapılabilecek olan ticari malların değil, bireysel olarak verilen hizmetlerin de reklamını yaparlar. Böylece hangi sektörde ve hangi meslek grubunda olursanız olun dijital reklam ajansları ile çalışma imkânınız olacaktır. Bir başka örnek verecek olursak, günümüzde ev hanımları da değişen ekonomi şartlarında aile ekonomilerine katkı sağlamak veya boş durmak yerine evden de gelir etmek için çeşitli yetenekleri ile satışlar yapıp para kazanmaya çalışmaktadırlar.

Örneğin mutfakta iyi olanlar pasta, yemek gibi ürünlerin satışını yapması, el işi iyi olanların örgü modelleri ve çeşitlerini satışa sunulması gibi birçok alanda kendilerine gelir kapısı açabilirler. Daha ufak bütçeli reklam ajansları ile çalışarak kendilerinin reklamlarını bazı web sitelerine ekleterek daha çok kişiye ulaşabilirler. Bu hem daha küçük çaplı dijital ajanslar için iş imkânı hem de evden gelir sağlayanlar için fırsat olacaktır.

Dijital reklamın bir de hukuki boyutu elbette vardır. Kişisel verilerin korunması kanunu, haberleşme gizliliğinin ihlali, çevrimiçi reklamcılık ile kişi mahremiyetinin ihlal edilmesi gibi hukuki durumlar mevcuttur.

Dijital ajanslar bu durumlara da tedbir almalıdır. Bu dijital reklamlar hukuk çerçevesinde incelendiğinde yetersiz ve denetimin sınırlı olduğu görülmektedir. Bu durumda aldatıcı ve yalan reklam yapanlara aslında fırsat vermektedir. Denetlemenin böyle açık ve sıkı olmaması, dolandırıcıların da işini kolaylaştırır. Bu yüzden her reklama da güvenilmemeli, reklam içerikleri doğru incelenmelidir. Eğer bilindik bir marka, kendini ispat etmiş bilindik ajanslar ile çalışırsa herhangi bir sıkıntı da olmayacaktır.

Dijital Reklam Ajansı Nedir?

İnternetin tüm hayatımızı ele geçirmesi ve hayatımızın her alanında yer alması ile artık herkes birçok işini ve ihtiyacını sosyal medya ya da internet aracılığı ile sağlamaktadır. İş ilanları, yemek sayfaları, restoran ve işletmeler gibi her alan ve sektörden bilgi ve yardımı internette bulmak hem çok kolay hem de çeşit fazla olduğu için daha avantajlıdır.

Bu yüzden herkes bir şekilde kendisine sosyal medyada yer edinmeye ve adını duyurmaya çalışmaktadır. Markalar ve işletmeler de artık reklam verirken sosyal medya ve web sitelerine öncelik vermekte ve buraya yatırım yapmaktadır. Sosyal medyada pazarlama ve reklamcılık hem daha popüler olmuş hem de firmalara daha fazla getiriyi daha kısa sürede sağlamıştır.

dijital medya ajansıÇağımızın getirdiği gelişmeleri takip eden her firma, önceliği sosyal medyaya ve internete vermesi gerektiğini bilir. İşte bu alanda profesyonel ve dikkat çekici bir iş yapmak isteyen her işletme, dijital reklam ajanslarını tercih etmektedir. Dijital reklam ajansı ve geleneksel reklam ajansları arasındaki farkların bazıları;

-Dijital reklam ajansı ile reklamcılık daha hızlıdır. Geleneksel yöntemle basılan ve dağıtılması beklenen reklamlar için zaman gerekirken, dijital reklamcılıkta hem çok hızlı hem de çok daha geniş kitlelere ulaşılır.

-Geleneksel reklamcılıkta yalnızca o dergiyi alan ya da o panonun önünden geçenlere reklam ulaşırken, dijital reklamcılıkta birçok bölgeye hatta şehre daha kısa sürede etki edilmektedir. Dolayısıyla geri dönüşleri de daha fazla olmaktadır.

Yalnızca bu iki yönden bile dijital reklamcılık markalar için daha isabetli bir karar olmaktadır. Böylelikle markalar daha kısa sürede daha çok kişiye ulaşacağı için gelir ve satışlarını arttırmakta, marka ismini hızla yaymaktadır.

Web siteleri ve internet üzerinden reklamcılık yapılırken önemli olan doğru yere doğru reklamı vermektir. Örneğin bir oyun sitesine oyunlar, oyun cihazları gibi ürün ve hizmetlerin reklamları verilmeli, instagram gibi sosyal medya kanallarına kıyafet, yemek, restoran reklamları verilmeli, linkedin gibi iş ağı sitelerine şirketlere yönelik yardımcı kaynaklar ya da büro ofis mobilyaları gibi ürün reklamları verilmelidir. Doğru yerde doğru reklam ile ulaşılmak istenilen kitleye daha hızlı ulaşılır.

 

Dijital Reklam Ajansı Ne İş Yapar?

Dijital ajans firmaları uzun zamandır var olmasına rağmen etkileri daha yeni yeni anlaşılmakta ve daha yeni yeni geleneksel reklamcılıktan uzaklaşılıp dijital reklam tercih edilmektedir.

Dijital reklam ajans tercih edildiğinde firmalar için gelir ve satış artışının ne kadar büyük ölçüde (yaklaşık % 30) gerçekleşeceğini gören markalar arttıkça, rakip firmalar da dijital medya ajans firmalarıyla çalışma konusunda araştırmalara ve belli bir bütçe ayırmaya başlayacaktır.

Bir reklam ajansı ile çalıştığınız zaman henüz reklam vermeden gerekli araştırmaları yaparak işe başlarlar. Öncelikle reklam öncesi satışlar ve gelirleri kontrol ederek, reklam yayınlandığında ve yayınlandıktan sonra belirli periyotlarda satış ve gelir artışlarını da inceleyerek raporlarlar.

Ajanslar, müşteri ve şirket arasında aslında bir aracılık da sağlar. Ajans, şirketin reklamını nasıl yapar ve yansıtırsa, müşterilerin de algıları bu yönde gelişecektir. Bu her anlamda algı yaratmayı sağlar. Örneğin çok pahalı olması, yıllarca kullanılabilecek kalitede olması, tek tasarım olması gibi birçok özelliği ön plana çıkararak müşterilerin hem ilgisini çekmeye yarar hem de akıllarda kalıcılığı artar. Hatta reklam kampanyaları ile bile şirketler yılın ödülünü alabilirler.

Bütçeler de firmaların çalışacağı ajansları seçmede belirleyicidir. Çünkü çok büyük bir markanın yeni kurulmuş ya da küçük bir bütçeye sahip olan ajansı tercih etmesi olanaksızdır. Çünkü böyle bir seçimin kendi kalitesini ve standartlarını yansıtması için bütçesi yetersiz kalacaktır. Ancak büyük bir firma, kendisi gibi büyük bir ajansla çalıştığında istediği verimi alabilir. Çünkü maddi olanakların ve imkânların daha olanaklı olmasından dolayı şirket, beklediği çalışmaları alabilir.

dijital ajansAjanslar, birçok yöntem kullanabilirler. Örneğin anket yaparak ürünün ya da markanın bilirliğini ölçebilir, yaş kitlesini tespit edebilir ve markanın nasıl hatırlarda kaldığını öğrenir. Bunun sonucunda ise bu kitlenin daha fazlasına da hitap edebilmek için gerekli yaratıcı tasarımlara başlayarak reklam kampanyaları için çalışmalara başlarlar.

Reklam ajansı için en önemli üç şey, slogan, logo ve metindir. Bu üçünün birbirleriyle uyumlu olması ve dikkat çekmesi gerekmektedir. Aynı zamanda reklamda bahsedilen her şey, kelimesi kelimesine doğru olmalı ve gerçeği yansıtmalıdır.

Aksi takdirde halkta ya da tüketicilerinde itibar kaybı yaratacaktır. Logo görsel hafızlarda kalıcı olmalı, slogan dillere pelesenk olacak şekilde uyumlu ve kulağa hoş gelmeli, metin ise ürün ve şartları ile ilgili yeterli ve açıklayıcı olmalıdır.

Aşırıya kaçmadan dozunda yazılan metinler oldukça işe yarayacak ve olumlu dönüşlere sebebiyet verecektir. Reklam ajansları ayrıca halka hemen hitap edebilmek için güncel durumu ve yenilikleri de takip edebilmeli ve bunları projelerine yansıtabilmelidir.

Dijital reklam ajansları, önce şirketin taleplerini öğrenir, ardından bu talebe göre hedef kitle ya da müşteri kitlesi ile ilgili araştırma yapar ve en son bunlara paralel olarak oluşturduğu yaratıcı fikirleri hayata geçirmeye çalışır.

Dijital reklam ajansları, birçok anlamda fayda sağlamaktadır. Ancak tüketiciye de bazen beklemediği masraflar çıkarabilmektedir. Örneğin hiçbir ihtiyacı olmayan bir kullanıcı, herhangi bir web sayfasında gezerken gördüğü ve cazip fiyatlı gelen bir ürünü almak isteyecek ve bu konuda ürüne ihtiyacı olduğu konusunda kendini ikna etmeye çalışır ve en sonunda ürünü satın alır. Bu durumda ekstra ihtiyaç dışı bir satışla marka yine kazanmış olur.

Dijital reklamcılıkta indirim ve fırsatların da önemi büyüktür. Büyük indirimler ile fırsatlarla ve kampanyalarla da müşterilerin dikkatlerini çekmeyi başarırlar. Örneğin ekstra %30 indirimler, bir tane alındığında ikincisinin yarı fiyatına denk geldiği kampanyalar ya da belli bir miktar üzeri alışveriş yapıldığında hediye çekleri veren kampanyalar, müşteriler için cazip gelecek ve ihtiyacı olmasa bile bu fırsatlardan yararlanmak istediği için alışveriş yapacaktır.

Yalnızca giyim ve tekstil üzerinden değil, birçok alanda ve birçok sektörde dijital reklam ajanslarıyla çalışılabilir. Hatta herhangi bir ürün vermeden yalnızca kendi reklamınızı bile yaptırmak mümkündür.

Örneğin diyetisyen ya da spor eğitmenliği gibi meslek gruplarında ürünün değil verdiğiniz hizmetin reklamını verebilirsiniz. Böylece yeni açılmış bir diyetisyenlik ofisiniz varsa ya da özel spor eğitmenliği, yoga dersi, resim veya heykeltıraş gibi konularda dersler verebiliyorsanız bu şekilde reklam ve ilanlarla da kendinizi tanıtabilirsiniz. Böylece ulaşmak istediğiniz kitlelere daha kolay ulaşır ve daha hızlı sonuçlar alabilirsiniz.

Yapılan araştırmalara göre 2019 yılında reklam için yapılan harcamalar toplam 634 milyar dolar, 2020 yılında ise 587 milyar dolar olduğu tespit edilmiştir. Bu harcamaların 2019 yılında %48’i, 2020 yılında ise %50’si dijital reklamlar için yapılmış harcamalardır. Bu oranın 2023 itibariyle %60’ı aşacağı tahmin edilmektedir.

Zaman geçtikçe bu dijital reklam ajansları için ayrılan bütçenin artacağı tahmin edilmektedir. Çünkü gelişen çağa ve döneme ayak uydurmak amacıyla her geçen gün dijitalleşmeye yaklaşıp, geleneksellikten uzaklaşan firma artacaktır. Bu açıdan da dijital reklam ajanslarının sayıları da artacaktır.

Dijital reklam ajansları yeni oluşumlar olmasa bile, yaptıkları işler, faaliyet alanları ve nasıl bir iş yaptıkları konusunda fikri olan insan sayısı oldukça azdır. Hala yanlış bilinenler ile bir bilgi kirliliği de yaratılmaktadır.

dijital pazarlama ajanslarıBu yüzden dijital reklam ve dijital pazarlama ajansları ile ilgili daha detaylı bilgiler verilmelidir. Bu durumda dijital ajansların seçilmeleri de artacaktır. İş süreci ve çalışma tarzı ile ilgili bilgi verildikten sonra bunları gerekirse detayları ile anlatmak ve böylece daha bilinçli bir toplum yaratarak dijital yönelimi arttırmak mümkündür.

Dijital reklamcılık evrensel bir iş ve aynı zamanda evrensel bir etki alanı bulunduğu için genellikle İngilizce terimler kullanılır. Dijital reklamın da birçok türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

Sosyal medya: En çok yararlanılan dijital reklam türüdür. Etkisi hem fazla hem hızlıdır. Popüler sosyal medyalara verilen reklamlarla hedef kitleye kolayca ulaşmak mümkündür.

Influencer aracılığı ile reklam: Son dönemlerde popüler olan influencer kavramı ile de reklam oldukça fazla yapılmaktadır. Belli bir kitleye ve takipçi sayısına ulaşan influencer ile ürünlerinizin reklamını yaptırabilirsiniz. Karşılığında ise ister para ile anlaşıp ödeme yapabilirsiniz, ister promosyon olarak ürünlerinizden hediye edersiniz.

Video reklamlar: Video ve dizi/filmlere reklam vererek, izlenme arası reklamlar kullanabilirsiniz.

Pop-up: Web sitelerinde gezerken aniden açılan ve sizin iradeniz dışında ekranı kaplayan sayfalar pop-up reklamlardır.

Arama motorları: Reklamların ilgili arama motorunun en üstlerinde görülmesini sağlar.

Tıklama başı maliyet reklamları: Web sitelere ya da herhangi bir internet servisinde yayınladığınız reklamlar için tıklanma başı para kazanmak da mümkündür.

Web siteler: Haber sayfaları, oyun siteleri gibi yerlerde de reklamlarınız yayınlanabilir.

Burada aslında işi dijital reklam ajanslarına bırakmak onların kendi yöntemleri ile birleştirdiği fikirler ile reklam kullanmak en doğrusu olacaktır.

Dijital Ajans Hizmetleri

Dijital pazarlama reklam ajansı şirketleri genellikle aynı hizmetleri verse de bazı farklılıklar da tabi ki olmaktadır. Ancak genellikle aynı yöntemler ve alanlarda hizmet verirler. Önce reklam vermek isteyen markanın ya da şirketin taleplerini dinlerler.

Bu genellikle bu ajanslarda tek kişi tarafından değil, birden çok kişi tarafından yapılır. Böylece farklı fikirler de ortaya çıkma ihtimali artar. Şirketin talepleri ve beklentileri dinlendikten sonra markanın hitap ettiği kitle ve yaş aralığı belirlenir.

Örneğin hamileler, öğrenciler, 40-60 yaş arası erkekler gibi kitle tespitinden sonra ise en önemli aşama başlar. Dijital pazarlama reklam ajansı ve tüm ekibi daha sonra doğru logo, metin ve slogan için çalışmalara başlar.

Dijital Ajans HizmetleriTüketiciyi kısa süreli reklamlarla nasıl etkileyeceklerini, nasıl daha çok müşteri çekeceklerini ve nasıl akılda kalacaklarını bularak en iyi reklamı müşterileri için hazırlamaya başlarlar. Reklam öncesi için de belirli alanlarda çeşitli raporlar hazırlayıp incelemeler yaparlar. Böylece reklamın, şirkete ne kadar fayda sağladığı ve ne kadar gelir artışı sağladığı gibi konularda da raporları olmuş olur.

Dijital reklam ajansları sürekli gelişmek ve yenilikleri takip etmek zorundadırlar. Çünkü gelişen teknoloji çağında her gün yeni bilgiler, yeni imkânlar ve sistemler ortaya çıkmaktadır. Eğer ajanslar bunları takip edemez ve kendini geliştiremezse gelenekselleşmeye başlar ve tercih edilebilirliği düşerek yeni jenerasyon ajanslara müşteri kaybı yaşarlar.

Türkiye’nin en iyi dijital ajansları olan ajansların ortak noktalarından biri de her işte önce şirketin ya da markanın asıl ihtiyaçlarını veya taleplerini göz önünde bulundurmaktadır. Eğer marka hiçbir talepte bulunmayıp tüm işi ve kararı ajansa bırakıyorsa ancak o zaman ajanslar tamamen özgürce hareket edebilmektedir.

Ajanslar reklam süreci boyunca da adım adım şirket ile görüşmelerde bulunarak her adımdan bilgi verirler. Böylece müdahale edilmesi ya da değiştirilmesi gereken bir durum olursa o an müdahale edilebilir. Dijital ajanslar birçok alanda hizmet verirler. Bunlar;

Finansal konular: Mali işleri inceleyerek bu konularda belirli raporlar hazırlar. Finansal anlamda geçmişi ve geleceği göz önüne alarak incelemeler yaparlar. İçinde bulunulan finansal durumu analiz ederek geleceğe yönelik de finansal bir planlama gerçekleştirirler.

Müşteri kitlesi belirleme: Ürünün cinsine ve türüne göre hangi yaş aralığına hangi müşteri tipine hatta hangi bütçeye hitap ettiği konusunda derin araştırma, inceleme ve anket gibi yöntemlerle sonuca ulaşmak için araştırma yöntemleri kullanırlar. Böylece hangi yaş grubundan nasıl insanların markayla ilgili ne gibi bilgilerinin olduğunu öğrenmiş olurlar. Dilerlerse reklam tasarımını bu kitleye hitap ederek yaparlar, dilerlerse bu kitlenin dışına da hitap edecek slogan ve logolar ile müşteri kitlesini geliştirmeyi de hedeflerler.

Doğru slogan: İlk adımda doğru sloganı bulmak önemlidir. Daha sonra logo ve metin bu slogan çerçevesinde netleşecektir. Bu yüzden çeşitli ekip değerlendirmeleri ve beyin fırtınaları ile bu değerlendirmeler yapılarak akılda kalıcı ve dikkat çekici aynı zamanda da merak uyandırıcı slogan bulunur.

Doğru logo: Doğru slogan bulunduktan sonra doğru logo ile desteklenir. Böylece reklamda doğru etki yaratılır ve satışlar arttırılır.

Doğru metin: Doğru metin ile logo ve slogan da desteklenir ve böylece istenen etki tamamen oluşturulmuş olur.

Tüm bunların bir araya gelmesiyle hem satışlar, hem gelir hem de marka bilinirliği artar. Dijital pazarlama ise dijital reklamcılığın bir devamıdır denebilir. Her şeyin dijitale geçmesiyle pazarlama da dijital olarak devam edebilmektedir.

Örneğin halkla ilişkiler de online olarak internet üzerinden yönetilmektedir. Anında ulaşılan müşteri hizmetleri ile problemlerin dakikalar içerisinde ve genellikle 7 gün 24 saatte halledilmesi görülür. Arama motorları optimizasyonu olarak da bilinen SEO ile arama motorlarında en üstlerde yer almanız sağlanır ve aranan konuya göre tercih edilebilirlik artar.

En İyi Dijital Ajanslar

En iyi dijital reklam ajansları olarak anılan Albert Solino, dijital reklam alanında en iyi ajanslardan biridir. Şirket olarak müşterilerinin taleplerini en ön planda tutarak fikirler yaratırlar. En önemli özellikleri ise daima müşterilerinin memnuniyetini işin sonunda sağlayabilmiş olmalarıdır.

Dijital medya planlama ajansları sayesinde, tercih eden markalar mutlaka gelir ve satış artışı yaşamışlardır. Bunu fark eden rakipleri de birer birer dijital pazarlama ajansları ile çalışmaya başlamışlardır.

Bir dijital ajans kurmak sanıldığı kadar kolay değildir. Çünkü hem bu işi yapabilecek ve yaratıcı fikirlere sahip olacak genç ve dinamik ekibi kurmak zordur hem de bu anlamda güvenebilmek zordur. Ekip kurulduktan sonra ise dijital ajans olarak isim yapmak ve müşterilere ulaşabilmek için ilk adımda oldukça fazla çaba sarf etmek gerekir.

En iyi dijital ajanslarİsimlerini doğru ve güzelce yayabilmek için ise büyük ve gerçekten tanınır bir marka ile çalıştıktan sonra beklenen ilgiye ulaşılabilir. Albert Solino, bu anlamda oldukça popüler ve tercih edilen bir dijital ajanstır. Müşterilerinin her zaman isteklerine öncelik verir.

Müşterilerden dijital reklamcılık ve pazarlama olarak çalıştığımız işlerin geri dönüşlerini hep olumlu olarak aldıklarını belirtebiliriz.

Çalışanların güler yüzlü olması ve ilgisi, ne istediğiniz ile ilgilenmeleri, her durumda ve sorunda iletişime geçebilecek bir yetkiliye ulaşabilmesi ve en önemlisi müşterinin ne istediğinin onlar için önemli olması ve çalışmaların buna yönelik yapılması çok önemlidir. Böylece müşteri, önemsendiğini hissedecektir. Bu da dijital ajansın daha çok yayılmasını ve müşteri memnuniyeti ile başka firmalara da öneri yapmasına da katkı sağlar.

Neden Bir Dijital Ajansla Çalışmalısınız?

Bir dijital ajansla çalışılmasının en önemli nedeni olarak, geleneksel reklamcılık yöntemlerine göre daha kısa sürede daha çok alana yayılabilecek ve isim yapmaktır. Eğer bir geleneksel reklam yöntemi tercih edilirse hem yeni jenerasyonun eksikliği ya da yokluğundan kaynaklı, hem de reklamın yayılmasının uzun sürmesi, belirli bir alanda sınırlı kalması gibi sebeplerden dolayı daha zaman alıcıdır.

Ayrıca bu şekilde satışların ve gelirin artması da daha düşük olacaktır. Geleneksel yöntemlerde, teknolojik gelişmelerin hepsi takip edilmez. Çünkü ne de olsa tercih eden belirli bir kitleleri vardır. Ancak dijital ajanslarda ekip kendisini sürekli geliştirmek ve yeni fikirler bulmak zorundadır.

En basitinden bir sakız reklamı için bile oldukça yaratıcı fikirler bulmak için birçok kişi ile çalışılır. Dijital reklam ajansları sizleri daha çok müşteriye daha kısa sürede ulaştıracağı için tercih edilir. Ayrıca daha teknolojik sistemler kullanıldığı için logo ve sloganlar görsel açıdan daha ilgi çekici ve merak uyandırıcı olacaktır.

Reklamlar, en iyi satış ve pazarlama stratejisidir. Reklam ne kadar çoksa ürünün bilinirliği ve tanınırlığı da o kadar artacaktır. Bu yüzden ne kadar iyi, kaliteli ve doğru reklam yapılırsa o kadar olumlu sonuç alınır.

dijital medya ajanslarıReklamın etkisi bu kadar büyükken bir de dijital ajanslar aracılığı ile yapılan reklamların etkileri hem daha büyük olacak hem daha geniş sınırlara yayılacaktır. Aynı zamanda dijital pazarlama, geleneksel pazarlama ile karşılaştırıldığında daha az maliyeti vardır. Geleneksel pazarlamada basım, yaymak gibi maddiyat ve ekstra zaman ayırmak gerekecek süreçler mevcuttur.

Ancak dijital pazarlama ve reklamda yalnızca sosyal medya ve web siteleri üzerinden yayılma yapılacağı için ekran başında yapılacak bir iştir. Dijital pazarlama ve dijital reklamcılığı seçen markaların amaçları yalnızca rakiplerini geçmek olabilir, adını duyurmak olabilir, yeni bir kurulum ise adını yaymak ve müşteri çekmek olabilir. Bu ve bunun gibi birçok sebepler ile markalar dijital reklamcılığı tercih ederler.

Dijital hizmet veren ajanslarla çalışmak her zaman daha kazançlı olmanızı sağlayacaktır. Yalnızca reklamcılıkta değil, pazarlama, satış hatta finansal yönetim ve genel muhasebede de yardımcı olacakları oldukça fazla durum vardır.

Örneğin bir dijital reklam ajansı hem reklamınızı yapacak, hem de satış raporlarınızla ilgilenecektir. Çünkü reklamın etkisi ile satışlardaki değişikliği ve muhtemel artışı raporlamak onlar için de işe yarayacak bir durumdur. Böylece diğer firmalarla ya da müşterileri ile olan iş görüşmelerinde referans olarak bu raporları sunabileceklerdir. Tabi ki markalar da bu raporlarının kullanılmasına karşılıklı rıza ile izin verecektir.

 

 

Hizmetlerimizle ilgili daha fazla bilgi edinin...

Dijital Pazarlama Ajansı Hizmetlerimiz: SEO ve Web Sitesi Yönetimi, Marka Konumlandırma ve Marka Stratejisi, Kreatif Hizmetler, Sektör ve Rakip Analizi, Sosyal Medya ve Google Ads Yönetimi, İçerik Pazarlama ve E-mail Pazarlama.

SEO Ajansı Hizmetlerimiz: Anahtar Kelime Araştırma Stratejisi, Site İçi SEO, Site Dışı SEO, E-ticaret SEO ve İçerik Planlama.

Dijital Pazarlama Danışmanlığı Hizmetlerimiz: İşinizi Google Ads ile Büyütüyoruz, SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) İle Arama Sonuçlarına Hakim Olmanızı Sağlıyoruz, Kişiye Özel E-Posta Pazarlama Çalışmalarını Uyguluyoruz, Sosyal Medya Yönetimi ve İçerik Pazarlama Çalışmalarını Gerçekleştiriyoruz.