Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital Dönüşüm Süreci, bir iş modelinde ya da işletmede dijital hale getirilebilecek her operasyonun yeni gelir ve değer üretme olanakları sağlama amacıyla, dijital teknolojilerin günlük hayata entegrasyonudur.

Yazılım dünyayı  büyük bir hızla değiştirmeye devam ederken, şirketlerin de yönetsel ve operasyonel süreçleri bu değişimden ciddi şekilde etkilenmektedir. Dijital teknoloji olarak da adlandırılabilecek dijital donanıma sahip yazılım, süreci atom seviyelerine böldüğünüz, elektronik ortamda sakladığınız ve işlediğiniz anlamına gelir. CRUD (oluşturma, okuma, güncelleme, silme) işlemlerini yapabilir ve bu bilgi parçalarını insan beyninden çok daha güçlü bir hesaplama gücüyle kontrol edebilir ve analiz edebilirsiniz. Bu makinelerde oldukça fazla sayıda görevi veya işi otomatik hale getirebilirsiniz, böylece işlemler daha fazla insansız, hatasız (sistemi doğru kurduğunuz sürece) ve çok daha ölçeklenebilir hale getirilebilir.

İpucu

Dijital Dönüşüm Danışmanlık yaklaşımımızı, danışmanlık sürecimizin detayları ve dijital dönüşümün püf noktalarının açıklandığı Dijital Dönüşüm Danışmanlığı sayfamız ilginizi çekecektir.

 

Dolayısıyla dijital dönüşüm, bir iş modelini değiştirerek yeni gelir ve değer üreten bir süreç sağlamak adına dijital teknolojilerin kullanılarak, dijital bir iş modelini hayata geçirmektir. Dijitalleşmenin günümüzde giderek önem kazanmasının başlıca nedeni, iş sürecini çok daha anlaşılır, verimli ve hızlı bir hale getirmesidir. Uluslararası iş dünyasında anlayışlar ile beklentiler yapay zeka, endüstri 4.0, büyük data ve IoT gibi faktörlerin öne çıkmasıyla hızla değişim ve gelişim göstermektedir. Dolayısıyla günümüzde bir işletme yönetiminin beklentileri 20 sene öncesinden oldukça farklıdır.

Günümüzde artık birçok işletme, operasyonlarının günlük çalışma hacmini artırmak ve verimliliğini geliştirmek adına dijitalleşmeye başvuruyor. Dijitalleşme sayesinde işletmeler aynı zamanda, kaynak yönetimlerini üst seviyeye çıkararak, iş modellerine katkı yaratır. Dijital otomasyon, verimliliği en üst seviyeye çıkarmak adına işletmenin herhangi bir operasyon sürecinde yürürlüğe konsa da, organizasyonlara daha kapsamlı da uygulanabilir.

Dijitalleşme konusundaki bazı tanımlar şu şekildedir:

Dijital : “ Dijital genellikle rakam kullanan bir şeyi, özellikle de ikili rakamları ifade eder. ”. (Vikipedi)

Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm

Sayısallaştırma, daha az yaygın olarak dijitalleşme , bilgiyi, bilgilerin bitler halinde düzenlendiği dijital (yani bilgisayar tarafından okunabilir) bir biçime dönüştürme işlemidir. Sonuç, bir nesne, görüntü, ses, belge veya sinyalin (genellikle bir analog sinyal), noktalarının veya örneklerinin ayrı bir kümesini tanımlayan bir dizi sayı üreterek temsil edilmesidir. (Vikipedi)

Dolayısıyla bu makalede “Dijital Dönüşüm” ü bilgisayar tarafından okunabilen bilgilerin daha bilimsel bir açıklaması ve “ Dijital Dönüşüm ” ü bilgisayar tarafından okunabilen bilgi üretimi ve kullanımının iş süreçleri tarafı olarak anlatacağım.

Dijital cihazların ortaya çıkmasıyla birlikte “Dijital Evren” olarak adlandırmak istediğim önemli bir insan etkinliği başka bir evrene aktarıldı. Bu yaşayan evren, insan olarak günlük faaliyetlerimizin bir izidir. Yapay zeka gibi yeni teknolojiler bunun üzerine yeni tür bilgiler üretmek için müdahale etmediği sürece, bu evren yaptığımızın sadece mavi bir baskısı olacak.

Yani, bunu düşündüğünüzde, her insan aktivitesinde veya sürecinde bir derece dijital dönüşüm var. Bu sayısallaştırmanın derecesi bir fotoğrafın çözünürlüğü gibidir. Bir fotoğrafınızın ne kadar ayrıntılı olmasını istiyorsanız, üzerinde o kadar fazla dijitalleştirme yapmanız gerekir. Bu benzetme, belirli bir nesneden (kullandığımız fotoğraf örneği gibi) daha karmaşık bir sistemi (örneğin bir iş uygulaması veya bir modül) düşündüğümüzde daha anlamlı olur. Öyleyse CRM'nizde ne kadar ayrıntılı bilgi tutmak istediğinizi düşünelim. Diyelim ki, satış ekiplerinizin günlük rutin işlerde ne yaptığını ve müşterilerinizi ziyaret etmeleri durumunda tam konumlarını saat ve dakika ayrıntıda tutmak istediğinizi varsayalım. Veya müşterileriniz için saklamak istediğiniz bilgileri, isim, adres, doğum günü gibi somut bilgilerinden, espri anlayışı gibi daha soyut olanlara kadar düşünün. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu bilgilerin derinliği arttırılabilir, bu nedenle veritabanımızda gereksiz ayrıntıları yüklememek için bir ölçüde durmalıyız. Dolayısıyla, sisteminize dahil etmek ve izlemek istediğiniz derinlik seviyesine sayısallaştırma derecesi denir.

İş dünyasında dijital dönüşümü, her dijital dönüşüm derinliği yerine iş operasyonlarında kullanılan genel bir dijitalleşme derecesi olarak belirtmek istiyorum . Yani, bir işletmenin operasyonları için ne tür uygulamalar kullandığı o şirketin dijital dönüşüm seviyesini gösterir. (CRM, ERP, MRP, CMS, DMS, QDMS, SRM vb.) Bu durum, özellikle iş süreçlerinizi bu dijital evrene aktararak şirketinizin “makine gücü”, “hesaplama gücü”, “analitik güç” ve “beyin gücü” kullanmasını sağladığınız için çok önemlidir. Dijital evrende ne kadar çok bilgi mevcutsa, onunla o kadar çok şey yapabilirsiniz.

Yani, iş süreçleriniz için kesinlikle dijital dönüşüm uygulamaya başlamalısınız. Yani kesinlikle daha uygulamaya başlamalıdır dijitalleştirme sizin için iş süreçlerinin . Güvenlik hakkında şüpheleriniz olabilir, ancak dünya milyarlarca dolarlık şirketler bile bu teknolojileri kullanıyor, geride kalma sebebiniz bu olabilir.

Dijital Dönüşümün Faydaları

  • Operasyon verimliliğinde artma

Dijital dönüşümün ortaya koyduğu kesintisiz verimlilik, uzun vadede işletmeler için çok daha fazlasını yaratacaktır.

  • Operasyon giderlerinde azalma

Dijital otomasyonun bir sonucu olarak ortaya çıkan yüksek verimlilik, aynı zamanda operasyon giderlerinde daha iyi bir yönetim sağlar. Daha çok işin daha az iş gücüyle yapılmasına olanak sağlayan dijitalleşme, operasyon karlılığını arttırmaya yönelik önemli avantajlar içerir.

  • İnsan kaynaklı hataların ortadan kalkması

Yazılım ve robotik otomasyonun iş sürecine dahil edilmesinden dolayı insan kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunlar oldukça azalır.

  • Yüksek seviye operasyon sürdürülebilirliği

İşletmelere entegrasyonu sağlanan robotik otomasyonun ve üst düzey yazılım desteğinin kesintisiz çalışabilmesi, insan kaynaklı oluşabilecek kesintilerin önüne geçer.

  • İş modelinde tutarlılık

Yazılım destekli OKR gibi bir iş modeli, her zaman daha tutarlı bir performans gösterir. Ortaya çıkacak hataların, sorunların ya da kesintilerin en aza indirilmesi daha tutarlı bir iş sürecinin oluşmasına sebep olur.

Günümüzün değişen piyasa şartlarından dolayı sektör ihtiyaçlarının evrilmesi sonunda açıkça görülüyor ki dijital dönüşümün etkileri daha güçlü hissediliyor. Dolayısıyla artık pek çok işletme, dijitalleşmenin operasyonlarına katkı sağlayacağına inanıyor.

  • Otomasyon

Çalışanlarınıza daha fazla katma değer harcaması için zaman kazandıracak hatırlatmalar, raporlama, iş süreçleri yönetimi vb.

  • Anlık Analiz Etme İmkanı

Dijitalleşme sayesinde, iş süreçleriniz hakkında bir çok bilgi elde edebilirsiniz. Bilgi için kağıt veya elektronik tablo kullanan geleneksel iş yapma yöntemlerinin aksine, işlemlerinizi analiz edebilir ve geliştirebilir ve sürekli olarak iyileştirmenizi sağlayan etkiyi ölçebilirsiniz. Öte yandan, dijital dönüşüm uygulamıyor iseniz, herhangi bir ticari işlemi iyileştirmek için zaman alıcı ve bir kez iş analizi yapmalısınız; gelecekte her türlü iş koşulu değişebilir.

  • Daha Etkili Yönetim

Bir şeyi ölçmezseniz, yönetemeyeceğiniz konusunda ünlü bir söz vardır. Bu nedenle, işinizdeki metrikleri ne kadar ölçerseniz, o kadar iyi yönetebilirsiniz. Bu nedenle , iş operasyonlarınız için daha derin dijital dönüşüm uygulamayı düşünmelisiniz.

  • Yapay Zeka Tarafından Desteklenen İş Zekası

Verilerinizi sürekli olarak analiz eden ve her süreç için yeni stratejiler öneren bir dizi akıllı iş analisti görevlisi tuttuğunuzu düşünün. Bundan sonra, şirketinizi hangi stratejiye uyarlayacağınıza karar verirsiniz ve ardından sonuçları belirli bir süre sonra değerlendirirsiniz. Yapay zekanın ortaya çıkmasıyla, büyük miktarda veriniz varsa, özelliği tahmin etmek veya sadece yeni bir iş vakasına karar vermek için veri analizi teknikleri ( makine öğrenimi , derin öğrenme vb. Algoritmaları ) uygulayabilirsiniz ve gerçek bir kişi değerlendirdikten sonra yanıt vermelidir . Bu, bütçenin sağladığı pazarlama kampanyasının sonucu gibi büyük kazançlı kararlar verebileceğiniz süper güçlü bir yöntemdir.

Alkan Balkaya

Partner