Covid-19 Destek Paketi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANAN COVİD-19 DESTEK PAKETİ

Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak için devreye alınan 100 milyar liralık Covid-19 Destekleri ‘ne ilişkin  Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nin ardından reel sektöre destek olmak amacıyla bakanlıklar da eşgüdüm içerisinde çalışmalarını yürütüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talebi üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Covid-19 nedeniyle artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunu 3 aylığına askıya almıştı. Bakanlık, dünyayı sarsan salgına karşı yeni bir çalışma başlattı. Bakanlık, ilgili kuruluşu olan KOSGEB vasıtasıyla üçayaklı bir plan ve TÜBİTAK vasıtasıyla da yeni bir TEYDEB çağrısı yayınladı.

 

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı

KOSGEB DESTEKLERİ:

Dünyayı sarsan Covid-19 salgınına karşı yeni bir çalışma başlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu çerçevede ilgili kuruluşu KOSGEB vasıtasıyla 3 ayaklı bir  planı hayata geçirmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yaptığı ” Covid-19 Destek ” konulu açıklamanın detayları aşağıdaki gibidir:

 • TEKNOYATIRIM Destek Paketine yeni ürünler ilave edildi.

Bu yeni ilave edilen ürünler aşağıdaki gibidir:

 • Dezenfektan,
 • Koruyucu elbise,
 • Koruyucu gözlük,
 • Maske,
 • Eldiven

Destek paketi bu ürünler başta olmak üzere koruyucu sağlık ürünlerini kapsamaktadır. Koruyucu sağlık ürünlerinin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek verileceği bu desteğin 4 milyon 200 bin TL’sinin geri ödemeli olacağı açıklanmıştır.  Bu destek ile sağlık sektöründe meydana gelen medikal ekipman talebinin karşılanması planlanmaktadır. İşletmeler salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana kadar bu programdan yararlanabilecektir.

 • KOSGEB alacakları 3 ay süre ile ötelendi.

Bu bağlamda KOBİ’lerin 30 Haziran 2020’ye kadar KOSGEB’e yapması gereken ödemeler 3 ay süre ile ötelenmiştir. Ötelemeye konu ödemelerin vade sayısı değişmeyecek ve ötelemeden dolayı işletmelere herhangi bir yasal faiz uygulanmayacaktır.

 • Covid-19 Destek kapsamında Proje yükümlülüklerine 4 ay ek süre getirildi.

Proje süresi ya da girişimcilik programı kapsamında 11 Mart 2020’ye kadar yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken işletmelere 4 aya kadar ek süre verilmiştir. Buradaki amacın projelerin devamlılığını sağlamak ve olası kesintilerin önüne geçilmesi olduğu da vurgulanmıştır. Ek süre ihtiyacı olan işletmelerin ek süre taleplerini KOSGEB’e iletmesi gerekmektedir.

KOSGEB ‘in 2020 yılındaki diğer ihracat destekleri ile ilgili makalemizin ayrıca ilgi çekici olacağını düşünüyoruz.

 • TÜBİTAK TEYDEB YENİ AR-GE PROJESİ ÇAĞRISI:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında girişimcilerin ve bilim insanlarının projelerinin bir an önce hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir Covid-19 Destek programı hazırlanmıştır. Bu çağrılar ihtiyaçlara hızlı cevap verilebilmesi amacıyla maksimum bir hafta içerisinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

26 Mart 2020 itibari ile başlatılan TEYDEB çağrısı 2 Nisan 2020 saat 23:59’a kadar başvuruya açıktır. Bu çağrı kapsamında TÜBİTAK’a ön kayıt evrakları gönderilmeyecektir. PRODİS’te online ön kayıt işlemi yapıldıktan sonra, proje başvurusu yapılabilecektir.

TÜBİTAK 1507 kodlu “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” çerçevesinde açılan söz konusu özel çağrı kapsamında destek verilecek alanlar:

 • Covid-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere (doğrulama ölçütleri (duyarlılık, özgüllük, doğruluk, kesinlik, doğrusallık) uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde olan tanı kitleri, ilaç, aşı);
 • Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar;
 • Ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara;
 • Hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren AR-GE projelerine;
 • Salgının doğrudan ve ya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları
 • Bu konuların dışında, çağrıya yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek her türlü proje başvurusu da sunulabilecektir.

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esaslarının 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen “Program kapsamında KOBİ ölçeğindeki işletmelerin en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş projesinin desteklenmesi” kısıtı bu çağrıda uygulanmayacaktır. Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelerin süresi en fazla 9 ay olabilecektir. Süre uzatımı talepleri kabul edilmeyecektir.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANAN DİĞER KOLAYLIKLAR:

Yatırım teşvik kapsamında verilen kredi faiz desteği uygulaması ‘na esneklik getirilmiştir.

Yatırım teşviklerinden faydalanan firmaların kullandıkları kredi faizinin ve ya kar payının bir kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanmaktaydı. Mevcut uygulamada firmaların bankalardan aldıkları kredinin kredi geri ödemesinde aksama olması durumunda firmalar bakanlığın faiz desteğinden yararlanamamaktaydı. Alınan yeni kararlar çerçevesinde; bu dönemde bankalara karşı yükümlülüklerini yerine getiremeyen firmalar için bu kural askıya alınmıştır. Firmalar bu döneme ilişkin ödemelerini ileri bir tarihte gerçekleştirdiği takdirde faiz ve kar payı desteğinden yararlanmaya devam edebileceklerdir.

TÜBİTAK’ta süre uzatımları yapılmasına karar verilmiştir.

TÜBİTAK’a teslim edilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihleri 3 aya kadar ertelenmiştir.

TÜBİTAK tarafından açıklanan çağrı ve etkinliklerin de başvuru süreleri uzatılmıştır.

Buradaki süreçler için süreler okul ve üniversitelerin eğitime başlama tarihlerine bağlı olarak güncellenecektir.

Fırat Özdemir

Albert Solino Ar-Ge Merkezi & Tasarım Merkezi  Takım Lideri

Oytun Tuğçe Türkan

Albert Solino Ürün Yönetim Sorumlusu