Risk Yönetimi Nedir?

Risk Yönetimi Nedir? Risk yönetimi, günlük hayatımızda sıkça karşımıza çıkan ve sadece işletmelerin konusu olan bir durum değildir. Kişisel bazdan şirket bazına, […]

Şirketler Neden Kurumsal Dönüşüme İhtiyaç Duyar?

Kurumsal Dönüşüm

Yörüngede Kalmak İçin Kurumsal Dönüşüm             İşletmelerin küresel ortamda konumlarını koruyabilmeleri için gelişmelere önem vermesi, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir biçimde […]

Kurumsal Yönetim Nedir ?

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal Yönetim Nedir? Şirketlerin stratejik olarak yönlendirilmesi ve kontrol edilmesine ilişkin politika, süreç ve uygulamaları kapsayan bir sistemdir. Şirkette icranın başı, hukuken şirket işlerinin […]

Yönetim Kurulu Nedir?

Yönetim Kurulu Nedir? Yönetim Kurulu, görevleri açıkça tanımlanmış, yetkilerinin bir bölümünü devretmiş, yetkisini devrettiği kişilerin başarısını takip etmek için gerekli gözetim mekanizmasını […]

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Kurumsal Yönetim İlkeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri, kurumların sürdürülebilir bir yönetime kavuşmak için uygulamaları gereken temel yönetsel araçlara verilen isimdir. Kurumsal Yönetim İlkeleri […]