Çalışan Memnuniyet Anketi Nedir?

Çalışan memnuniyet anketi; çalışanların memnuniyetini ölçmek, anlamak ve bu konuda aksiyon almak için önemli bir araçtır. Bu kavram, çalışan memnuniyeti araştırması olarak da ifade edilebilmektedir.

Çalışan memnuniyeti; kurum çalışanlarının, şirketin uyguladığı farklı uygulamalardan ne kadar memnun kaldığına dair bir göstergedir.

İpucu

İnsan Kaynakları Danışmanlığı yaklaşımımızı, danışmanlık sürecimizin detayları ve bu hizmetimizin püf noktalarının açıklandığı İnsan Kaynakları Danışmanlığı sayfamız ilginizi çekecektir.

 

Çalışan memnuniyeti kapsamında araştırma yaparken kullanılan 2 temel teknik bulunmaktadır:

1. Birebir Görüşme 

Bir çalışanın memnuniyetini anlamak için o çalışanla birebir konuşma yapmalısınız. Belli sorular yönelttikten sonra, çalışanın bu sorulara karşı cevap, tutum, ifade ve mimiklerinden yola çıkarak memnuniyeti hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Küçük ya da büyük bir işletme fark etmeksizin, birebir görüşmeler sadece geniş bir zaman boşluğuna sahip olduğunuzda mümkündür. Bu büyük vakit aralığı da iş hayatında olmadığından dolayı, birebir görüşmeler ancak sınırlı ve dar bir kadronun memnuniyetini anlamak için kullanılabilir.

2. İnsan Kaynakları Çalışan Memnuniyet Anketi 

Geniş kitlelerin memnuniyetini anlayabilmenin yolu çalışan memnuniyet anketinden geçer. Çalışan memnuniyet anketi, sistematik biçimde formüle edilmiş ve bilimsel araştırma metotlarına sahip şekilde kurgulanmış bir ankettir. Anketin bilimsel doğrultuda çalışanlara uygulanması ve sonuçlarının analiz edilerek aksiyonlara geçirilmesi gerekir.

Çalışan Memnuniyeti Anketi Neden Yapılır? 

Çalışanların memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için çalışan memnuniyet anketi yapılır.

Çalışan memnuniyet anketi aşağıdaki sebeplerden dolayı da gerçekleştirilebilmektedir:

 • Farklı bölüm ve lokasyonlardaki çalışanların memnuniyet seviyesini kıyaslamak
 • Memnuniyeti etkileyen faktörleri belirlemek
 • Bu faktörlerdeki iyileşme ve gelişim alanlarını tespit etmek
 • Çalışanların iş tatmini artırmak
 • Çalışanlara değer verdiğini hissettirmek
 • Çalışanların fikirlerinin dinlendiğini göstermek
 • Güven duygusu vermek

Çalışan memnuniyet anketi; çalışan anketi veya işyeri memnuniyet anketi diye de isimlendirilebilir. İşyeri memnuniyet anketi, çalışanların belirli bir şekilde, seslerini, isteklerini ve arzularını duyurma yoludur. Çalışanların kendisini ifade edebilmesi için bir zemindir.

Çalışan memnuniyeti anketi gerçekleştirdikten sonra çalışan memnuniyet anketi analizi yapılmalıdır. Eğer sizin amacınız çalışan memnuniyeti anketinde çıkacak olası cevaplara çözüm getirmek değilse, bu anketi yapmamanızı öneririz. Şayet şirketin olası gelebilecek cevaplara ayırabilecek bütçesi, zamanı, enerjisi ve kaynağı yoksa bu anketi yapmanız, yapmamanızdan daha kötüdür. Bu anketi yaptıktan sonra geri alamazsınız. Çalışanlar, sorunlarının çözüme gideceğine dair inançlı olduğu için çalışan memnuniyet anketine katılır. Siz bir şirket olarak anket yapar ama çözüm sunamazsanız çalışanların şirkete olan inancını ve bağlılığını zedelersiniz. Çalışan memnuniyet anketinin analiz edilmesi, yorumlanması ve çözüm projelerinin hayata geçirilmesi bu kapsamda çok önemlidir.

Çalışan Memnuniyeti Anket Soruları

Akademik çalışmaların temeli anketlere dayanır. Anket bilimsel bir metottur ve profesyonel bir şekilde uygulanması gerekir. Akla gelen soruları alt alta yazıp anket yapmak kötü değildir ama profesyonel olmadıkça ortaya çıkan çalışan memnuniyet anketi sonuçları sizi yanıltabilir ve yanlış aksiyonlara kadar götürebilir. Dolayısıyla, çalışan memnuniyet anketi soruları profesyonel bir şekilde hazırlanmalıdır.

Çalışan Memnuniyeti Anketi Soruları Nasıl Hazırlanır?

Çalışan memnuniyet anketi hazırlarken ve soruları seçerken de aşağıdaki aşamaları gerçekleştirmeniz gerekir:

 • Çalışan Memnuniyeti Araştırması 

Çalışan memnuniyeti araştırması modelini belirlemek gerekir. Bu modeller; anket, birebir görüşme vb. şeklinde olabilir. Siz 2-3 kişilik start-up bir şirketseniz, çalışan memnuniyet anketi yapmaktansa birebir görüşme yapmayı tercih etmeniz daha doğru olabilir. O kişiler için anketi hazırlamak ve yollamak doğru bir yöntem olmayabilir. Tam tersine 10.000 kişilik dev bir holdingseniz, birebir görüşme yapamazsınız. Buna zaman ayırsanız bile çıkan sonuçlar gitmek istediğiniz yola hizmet etmeyebilir. Dolayısıyla, çalışan memnuniyeti kavramına girmeden önce ilk yapılacak eylem çalışan memnuniyeti araştırması modelini belirlemektir. Çalışan memnuniyeti anketi, çalışan bağlılığı anketi, birebir görüşme metodu ya da hibrit modeller arasından bir seçim yapmanız gerekir.

 • Hedef Kitle Analizi

Çalışan memnuniyeti çalışmasının bir hedef kitlesi olmalıdır. Çalışan memnuniyeti her zaman şirket genelinde yapılması zorunlu bir çalışma değildir. Daha spesifik de yapılabilir. Örneğin; belirli bir departman, süreç ve lokasyondaki insanlar için çalışan memnuniyet anketi yapabilirsiniz. Sorunun nerede olduğu hissediliyorsa, çalışan memnuniyet anketi değerlendirmesi de orada yapılmalıdır.

Hedef kitle kavramı aynı zamanda şirket içerisindeki statüleri de içerebilir. Örnek verecek olursak; sadece üst yönetime veya mavi yaka çalışanlarına yönelik çalışan memnuniyet anketi gerçekleştirilebilir. Bir market zinciriyseniz, sadece kasiyerlere özel bir anket yapabilirsiniz. Önemli olan, hissedilen sorunların nerede olduğunu iyi belirleyebilmek ve engel yaratmadan tedavi uygulayabilmektir. Kısacası, hedef kitleyi belirleyebilmek, çalışan memnuniyeti çalışmaları kapsamında çok kritik bir konudur.

 • Veri Toplama Yöntemleri

Veri toplama kapsamında aşağıdaki soruların cevaplarını aramanız gerekir;

 • Veriyi forma mı bastıracağız?
 • Anketi çevrimiçi mi gerçekleştireceğiz?
 • Anketi uygulayacağımız kişilere nasıl ulaşacağız?
 • Verileri nasıl analiz edeceğiz?
 • Süreci nasıl dijitalleştireceğiz?
 • Hatalı işaretlemeler olduysa bu sorunu nasıl çözeceğiz?
 • Anket Excel’de yapılacaksa bunun iletimini nasıl yapacağız?
 • Çalışan memnuniyet anketini maille mi ileteceğiz?
 • Maile dönmeyenler olursa ne yapacağız?
 • Online form yapmak istersek bu formu nereden bulacağız? 
 • Gizliliği nasıl sağlayacağız?

Bütün bu sorular, veri toplama yöntemleri adı altında irdelenmesi ve karar verilmesi gereken noktalardır. Günümüz dijital dünyasında çalışan memnuniyet anketi kapsamında özelleştirilmiş birçok araç bulunmaktadır. Dolayısıyla, dijitalleşmenin nimetlerinden mutlaka yararlanılmalıdır. Tüm lokasyonlara özel veri toplama yöntemlerinin de belirlenmesi oldukça önemlidir.

 • Çalışan Memnuniyet Anketinin Uygulanacağı Bölümler ve Departmanları Belirleme

Eğer çalışan memnuniyet anketi tüm şirkete uygulanmayacaksa, hangi departmanda, süreçte veya lokasyonda uygulanması gerektiğini belirlemeliyiz. Örneğin, bir hastane olduğunuzu düşünelim. Burada, sadece yoğun bakımda çalışan doktor, hemşire ve asistanların çalışan memnuniyetinin ölçülmesi istenebilir. Sorular onlara özel hazırlanabilir. Şirket genelinde de çalışan memnuniyet anketi uygulanabilir fakat bunun departman, bölüm veya süreç bazında da olabileceğini belirtmek gerekir.

 • Örnekleme Yöntemi

Genelde çalışan memnuniyet anketi tüm çalışanlara uygulanır ve örnekleme böylece %100 bir şekilde yapılmış olur. Sayıların çok büyüdüğü işletmelerde (örn. Coca Cola) 500 bin çalışana, çalışan memnuniyet anketi uygulamak oldukça zor olacaktır. Üst yönetim, çalışan memnuniyetini iyileştirmenin yollarını arıyor ve bu konuda bir fikir sahibi olmak istiyorsa örnekleme yöntemini belirlemeli ve %100 olarak gerçekleştirme yapmamalıdır.

 • Araştırma Yöntemi ve Anket Soruları

Çalışan memnuniyeti araştırmasının yöntemini ve çalışan memnuniyeti anketi sorularını belirlemek gerekir. Neticede, anket sorularını belirlemek oldukça kritiktir çünkü sorduğunuz soruya göre yanıt alacaksınızdır. Çalışan memnuniyet anketinin başarısını etkileyen en önemli nokta, anket sorularının doğru ve amaca yönelik olarak belirlenmesidir. Sormadığınız veya yanlış anlaşılabilecek bir soruyu karşı tarafa ilettiğiniz anda gelecek cevaplar sizi yanlış yöne götürecektir. Sonuçta, İstanbul’dan New York’a gidecek uçağa binip “Ben San Francisco'ya gitmek istiyorum.” diyemezsiniz. Anket soruları da bu örneğe benzer. 

Bu kapsamda sorular; amaca uygun, anlaşılabilir, kısaltmasız ve yalın olmalıdır. Uzun sorular olmamalıdır çünkü bu sorular anlamayı zorlaştırır. Çalışan memnuniyet anketi yerine ÇMA şeklinde bir kısaltma ve buna benzer diğer kısaltmalar kullanılmamalıdır. Sorular, çalışanın kafasını karıştırmamalıdır. 

 • Anket Değerlendirme Ölçekleri

Anket değerlendirme veya anket puanlama ölçeği belirlenmelidir. Ölçeklendirmede Albert Solino olarak önerdiğimiz puanlama sistemi 1-5 şeklindedir çünkü 5’ten yukarıya gidildikçe rakamlar arası fark kaybolacaktır. Mesela, 1 ile 100 arasında bir puanlama yaptığınızı düşünelim. Çalışan bu kapsamda 77 ve 78 puanı arasındaki farkı anlamayacaktır. Geniş aralıklı ölçeklendirmenin işletmeye çok büyük bir faydası yoktur ve gri alanlar yaratır. 1’den 5’e kadar olan puanlama dışında ikinci bir yol da 1’den 10’a kadar olan puanlamadır.

Hangi ölçeği kullanırsanız kullanın her bir puanın neyi ifade ettiğini yazılı bir biçimde belirtmeniz gerekir. Örneğin; “1: Hiç memnun değilim, 2: Memnun değilim, 3: Kararsızım, 4: Memnunum, 5: Çok memnunum” şeklinde bir puanlama ölçeği olabilir. Puanlama ölçeğinin neyi ifade ettiğini yazılı olarak belirtmek karışıklığı tamamen ortadan kaldırır.

 • Saha Çalışması (Çalışan Memnuniyet Anketi Uygulama) Zamanlamasını Belirleme

Çalışan memnuniyet anketinin ne zaman ve ne sıklıkla yapılacağının belirlenmesi çok mühimdir. Genelde işletmeler bu anketi yılda veya 6 ayda bir kez uygular. Anketin yıl içinde ne zaman yapılacağı çok önemlidir ve buna dair bir takvim hazırlanmalıdır. Anket; yoğunluk, sorun veya izin dönemlerinde uygulanabilir. Burada önemli olan, zamanın bu kapsamda doğru seçilip takvime aktarılmasıdır.

Örnek vermek gerekirse; bir insan kaynakları uzmanının araştırmalar yapıp güzel bir çalışan memnuniyet anketi hazırladığını düşünelim. Bu uzman, yarın bir fuara gidileceğinden habersiz üst yönetime ulaşıp “Yarın çalışan memnuniyet anketi yapalım.” desin. Üst yönetim de, şirketin çoğunluğu fuarda olacağı için bu isteğe karşı çıksın. Örnekte de görebileceğimiz gibi zamanlamayı iyi ayarlamak gerekir. Her sene tekrarlayan bir zaman aralığı ve frekans oluşturarak bu sorun ortadan kaldırılabilir. 

 • Açık Uçlu Anket Sorularını Belirleme

1’den 5’e kadar ölçtüğünüz sorular, açık uçlu soruların verebileceği katkılarla kıyaslanamaz. Açık uçlu sorular sorduğunuzda çalışana kendini ifade etme zemini yaratırsınız. Çalışan orada özgürdür çünkü anonim bir şekilde istediğini yazabilir. Açık uçlu soruya cevap yazan çalışanların şirkete bağlılığı yüksektir ve işletmenin büyümesini ister. 

 • İstatistiksel Analiz

Eğer az çalışana sahip bir işletmeyseniz, istatiksel analiz konusunu es geçebilirsiniz. İstatiksel analiz, araştırma biliminin bir konusudur. Orta ve büyük ölçekli şirketler için, anket sonucunu değerlendirmeden önce mutlaka istatiksel analizler yapmanız gerekir. İstatiksel analizler aşağıdaki gibidir;

1)Segmentasyon Analizleri

  Çalışanların memnuniyet düzeyleri ile demografik özelliklerini eşleştirmek ve bunları segmente etmek amacıyla kullanılır. Böylece, “Hangi demografik özelliklere sahip çalışanlar en yüksek memnuniyet özelliklerine sahiptir?” gibi sorulara cevap bulunabilir. Bu cevaplar sonucunda da hangi çalışan sınıfına öncelik verileceği konusu belirlenir.

2)Anket Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri

Ankette ayırt edici soru kavramı ile birebir ilintilidir. Sorulan sorular içinde mutlaka öne çıkan bir soru olması gerekir. 

3)Deskriptif İstatistik Analizler

Aritmetik ortalamanın tutarlı olup olmadığını ve bize anlamlı sonuçlar verip vermediğini gösteren bir ölçüttür. Bu noktada çalışanların hangi düzeyde ve ortalamada memnuniyetlere sahip olduğunu ve tutarlılığını gösteren bir analiz yöntemidir.

4)Korelasyon Hesaplama

Ankette yer alan soruların birbirleriyle ne kadar uyumlu olduğunu gösteren analize korelasyon analizi denir. Bu analiz ile üst yönetimin memnuniyeti ile çalışan memnuniyetinin birbirleriyle bağlantılı olup olmadığını görebiliriz. 

5)Regresyon Analizi 

Regresyon analizi, en önemli soruların hangisi olduğuna dair bilgi verir. 

6)Anova Analizi

Gruplar arasındaki farklılaşmanın, bireysel bazdaki farklılaşmadan büyük olup olmadığını tespit etmek için kullanılır. Memnuniyet düzeyi yüksek ve düşük iki ayrı grup olduğunu varsayalım. Anova analizi ile bu ikisini karşılaştırıp, hangi boyutta temel farklılıklar olduğunu gruplama bazında tespit ederiz. 

 • Çalışan Memnuniyet Anketi Sonuçlarını Analiz Etme ve Raporlama

Çalışan memnuniyet anketi analiz edilmeyecekse yapılmamalıdır. Bu anket, süslü cümleler kurmak için değil; analizler yapıp sonuçlar çıkarmak için gerçekleştirilir. Sonuçları da gerekli metotlar kullanarak raporlaştırmak gerekir. Raporlar; 

 • soru bazında olmalıdır, 
 • istatistikler içermelidir, 
 • grafik ve tablolara yer vermelidir,
 • tabloları yorumlamalıdır, 
 • her bir sorunun çalışana olan etkisini ifade etmelidir ve
 • değerlendirilmeler yapmalıdır.
 • Çalışan Memnuniyet Anketi Değerlendirmesi ve Yönetici Özeti

Anketin analiz edilip raporlanması yeterli değildir. Danışmanlar ve insan kaynakları yöneticileri, çalışan memnuniyet anketlerini mutlaka değerlendirmelidir. Bulguların hepsi birer karar destek mekanizması olmalıdır. Sorunun nerede olduğunu ortaya koyma, sorunun çıkma sebebi, sorunu çözme teknikleri, ortadan kaldırma yöntemleri ve sorunu kimin çözeceğine dair bulgular ortaya çıkarılmalıdır. Bu konunun muhatabı üst yönetim mekanizmaları (üst yönetim, icra kurulu, yönetim kurulu, genel müdürü ve CEO) olduğu için “yönetici özeti” şeklinde sunum gerçekleştirilmelidir. Albert Solino olarak üst yönetime sunum gerçekleştirme aşamasını en önemli adımlardan biri olarak görmekteyiz.

 • Çalışan Memnuniyeti Gelişim Yol Haritasını Ortaya Koyma

Çalışan memnuniyetini geliştirmek için yol haritamızın nasıl olacağına dair bir plan yapmamız gerekir. Çıkan sonuçlara göre çözüm önerilerini projelendirmeli ve projelendirilmiş tavsiyeleri de yol haritasına tanımlamalıyız.

 • Kurumsal Dönüşüm

Çalışan memnuniyetini artırmak için kurumsal dönüşüm projelerini hayata geçirmeliyiz. Çalışan memnuniyetsizliğinin ortaya çıktığı noktalardaki kurumsal dönüşümü sağlamalıyız. Elbette ki, tüm çözümler tek güne sığmayacaktır, bu yüzden kurumsal dönüşümü bir takvim planına uygun şekilde yapmalıyız. Önemli bir kaynak ve bütçe ayırmadan yapılabilecekler, dış veya iç kaynak kullanımıyla kısa vadede yapılabilecekler, orta vadede yapılabilecekler ve uzun vadede yapılabilecekler şeklinde bir planlama yapılabilir. Misal; çalışanlar, performansın adil ölçülemediğini düşünüyorsa, performans sistemi tasarımının revize edilmesi gerektiğini anlayabiliriz. Başka bir örnek verecek olursak, çalışanlar üzerine çok iş yükü bindiğinden söz ediliyorsa süreç tasarımı veya norm kadro projesi yapılmalıdır. 

 • İşveren Markası Oluşturma 

İşveren markasını, çalışan memnuniyetinin en yüksek kavramı olarak düşünebilirsiniz. İşletme olarak markanızı sadece müşterinin aklına değil, çalışan ve potansiyel çalışanın da aklına yazmanız gerekir. Örneğin, şu an biri “Google’da çalışıyorum.” derken gurur duyuyorsa ve her gittiği yerde bunu söylüyorsa, bu işveren markasının oluşturulduğu anlamına gelir. Çalışan memnuniyeti çalışmasının nihai adımı da işveren kurgulama ve işveren markası oluşturma olacaktır.

Çalışan Memnuniyeti Anketi Örnekleri

Çalışan memnuniyet anketi örnekleri, gittiğimiz toplantılarda oldukça fazla karşılaştığımız kavramlardan biridir. Her insan kaynakları profesyonelinin el çantasında bulundurması gereken bir olgudur. Herkes, çalışan memnuniyeti çalışması yapmak istediği zaman bir örnekten yola çıkmak ister. Başka çalışan memnuniyet anketi örneklerini görmek ve insan kaynakları çalışan memnuniyeti anketi örneklerini incelemek ister. İşyeri memnuniyet anketi örnekleri aynı zamanda kendi şirketinizde neler sorabileceğinize dair fikir de verir.

Her işyeri anketi her şirket için uygun değildir. Tek bir çalışan memnuniyeti anketi örneğine bakıp uygun bir anket hazırlamak mümkün olmaz. Bu kapsamda herkesin kullanabileceği tek bir formül yoktur. Genel bazı sonuçlar elde edilebilse de, şirketin memnuniyet seviyesini gerçekten artırmak için yeterli değildir. Memnuniyetsizlikleri anlayabilmek ve analiz edebilmek ancak kendinize özgü bir çalışan memnuniyeti anketi geliştirmekle mümkündür. Çalışan memnuniyet anketi örneklerini incelemek çok önemlidir ama aslında kendi çalışan memnuniyet anketinizi kurgulamak ve farklı personel anketlerini karşılaştırarak kendinize en uygun soruları formüle etmek gerekir. 

Çalışan Memnuniyet Anketinde Hangi Konulara Yer Verilmelidir?

 

 1. Çalışma koşulları
 2. Katılımcılık seviyesi
 3. İş tatmini
 4. Etkili iletişim
 5. Liderlik ve üst yönetim
 6. Toplum üzerindeki etki
 7. Kurum kültürü
 8. Destek hizmetleri [operasyona destek olan yan hizmetler (yemek, servis, IT…)]
 9. Yetkinlik ve performans ölçümleri
 10. Çalışan motivasyonu
 11. Kariyer gelişimi
 12. Çalışan bağlılığı
 13. Ücret 
 14. Yan ve sosyal haklar 
 15. Eğitim ve eğitim yeterliliği
 16. Yetkilendirme 

Çalışan Bağlılığı Anketi Nedir?

Çalışan memnuniyeti anketi ve çalışan bağlılığı anketi birbirinden farklı iki kavramdır. Bununla beraber ikisinin aynı anket içinde yer aldığı ama üst başlık olarak çalışan memnuniyet anketi denildiği de yaygın bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Buradaki en temel farklılık, çalışan bağlılığı anketinin ve çalışan memnuniyet anketinin yapılma amaçlarıdır. Çalışan memnuniyeti yapmaktaki temel amaç, çalışan memnuniyetini ölçmek ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik veri yaratabilmektir. Çalışan bağlılığı anketi, çalışanınızın şirketinize ne kadar bağlı olduğunu ölçmeye yarayan bir ankettir. Dolayısıyla, memnuniyet veya memnuniyetsizlik kavramlarıyla pek de alakalı değildir. Çalışan anketi, çalışanınızın kurumunuza kendini ne kadar ait hissettiğiyle ilgilidir. Kısacası çalışan bağlılığı anketi; çalışanınızın şirketinize olan bağlılığını analiz eder, zayıf görülen noktaların tespitini ve analinizi gerçekleştirir ve bu bulgular ışığında da çalışan bağlılığını artıracak yönetim karar destek mekanizması sunar. 

Çalışan memnuniyet anketi, memnuniyeti ölçmek için kullanılabilecek metotları içerir. Genel olarak ankette, çalışan memnuniyeti konusu ele alınıyorsa, çalışan bağlılığı kısmı küçük bir bölüm olarak kalabilir. Çalışan bağlılığını şirketinizin gündemi haline getirmişseniz, çalışan memnuniyeti anketinden ayrı olarak çalışan bağlılığı anketi de yapılmalıdır. Çalışan bağlılığı anketi sorularının üzerinde daha fazla düşünmek gerekir çünkü çalışan memnuniyeti anketi soruları daha somuttur. Örneğin; “Yemek kalitesinden memnun musunuz?” ve “Yöneticiniz size düzenli olarak geri bildirimde bulunuyor mu?” gibi daha somut sorular çalışana yöneltilir. Çalışan bağlılığı anketi daha duygusal ve değerseldir. Kişinin duygu ve görüşlerine hitap eder. Bu noktada çalışan bağlılığı sorularını ayrıca ele almak gerekir. 

Çalışan Bağlılığı Anket Soruları

Aşağıdaki soru örnekleri çalışan bağlılığı anketlerinde kullanılabilir;

 • Benim şirketim çalışmak için harika bir yerdir.
 • Şirketim için çalışmaktan gurur duyuyorum.
 • Başka bir şirkette çalışmayı nadiren düşünüyorum.
 • 5 yıl sonra kendimi hâlâ bu şirkette çalışıyor olarak görüyorum.
 • Yöneticim, çalışanlar için harika bir rol modeldir.
 • Şirket üst yönetiminin aktardığı strateji ve vizyon beni motive ediyor.
 • Çalıştığım yerdeki sistem, işimi etkin bir şekilde yapmamı sağlıyor. 
 • İşimi iyi yaptığım zaman takdir ediliyorum.
 • Çalıştığım kurumu diğer arkadaşlarıma da tavsiye ederim.
 • Çalıştığım işletme hakkında sorular sorulduğunda her zaman harika yorumlar yaparım.