Avrupa Birliği Markası Nedir? | EU Ve CTM

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamını koruma kapsamına alan ve her ülkede eşit haklar sağlayan bir marka tescil sistemidir. Avrupa Birliği Marka Başvurusu (EUTM)’nda ülke seçimi mümkün değildir. Olası bir red kararı tüm ülkeleri etkilemektedir. Etkilenen ülkeler için başvuru ulusal başvuruya dönüştürülebilir. Avrupa Birliği başvurusu Madrid sistemi içinde bütün olarak veya tek tek ülke bazında gerçekleştirilebilmektedir. 

Markanın tescil edildikten sonra geçerli bir sebep olmaksızın 5 yıl süre ile kullanılmaması halinde iptali söz konusu olabilir. Kullanımın tüm ülkelerde olması gerekli olmasa da, sadece tek bir ülkede kullanım markanın iptali açısından risk doğurabilir. 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren AB marka başvuruları Brexit sebebiyle Birleşik Krallık'ı kapsamamaktadır. Dolayısıyla, Birleşik Krallık' ta koruma talep ediliyor ise, bu ülkeye ayrıca başvuru yapılması gereklidir. Marka tescillerinin kapsamı belirlenirken Marka başvurusunun hangi meslek alanında yapılacağını ya da hangi ürün ya da hizmet ile tüketiciye sunulacağı ise ayrı bir konudur. Belirlerken nice sınıflandırma sistemini kullanıyoruz. Ve marka başvurumuzu bu sınıflar üzerinden gerçekleştiriyoruz.

İpucu

Marka kapsamındaki yaklaşımımızı, danışmanlık sürecimizin detayları ve bu hizmetimizin püf noktalarının açıklandığı Yurt Dışı Marka Tescil Hizmeti sayfamız ilginizi çekecektir.

Avrupa Birliği Markası Amacı

Her ülkede eşit haklar sağlayan bu marka tescil sisteminde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin genelinde geçerli olacak biçimde koruma statüsü verilir. Sistem, merkezi İspanya’nın Alicante şehrinde olan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından idare edilmektedir. Ortak Pazar, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı, üye ülkelerin marka mevzuatlarının ve tescil sistemlerinin uyumlaştırılması amaçlanmıştır.

Avantajları aşağıdaki gibidir;

  • AB düzeyinde geçerli, etkin ve eşit etkide güçlü bir marka
  • Tek dil, tek ofis, tek başvuru
  • Daha düşük maliyet
  • Ulusal başvurulara dayalı rüçhan hakkı
  • Kullanım koşulunda kolaylık

Dezavantajları ise aşağıdaki gibidir:

Başvurunun tek ülke tarafından reddedilmesi tümü ile red edilmesine sebep olur. 

Yurtdışı Marka Tescili Nedir? Neden Yurt Dışı Marka Tescili Yaptırılmalıdır?

Marka koruması sahibine, ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için marka sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı verir. Yani istisnai durumlar hariç 3. kişilerin kullanmasını, marka değerinden faydalanması engellenir. 

Rakip firmaların aynı veya benzer ürün/hizmetler için aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markayı kullanmaları halinde markaya yapılan yatırımların zarar görmesini engeller. 

Haksız rekabet ve taklitçiliğe karşı etkili bir yoldur. Özellikle yaygınlaşan e-ticaret ile birlikte kişilerin, tüketicilerin bilindik, güvendiği markalara yönelimi arttı. Marka bu anlamda globaldede oldukça önemli bir değer, bu yüzden markayı korumak, hak sahibi olmak da gittikçe önem kazandı. Marka tescili sonrası devir, lisans gibi işlemlere konu olarak şirkete ek gelirler de sağlanabilir.

 

Ne değildir?

Dünya çapında ya da bütün ülkeleri tek seferde kapsamına alan bir koruma sistemi değildir.  Globalleşme: Dünya çapında hizmet sunan bir firma için marka tescili markanın korunması açısından oldukça önemlidir.  

Uluslararası Ticaret: Öncelikle markanın kullanıldığı ülkeler olmak üzere uzun vade de potansiyel görülen tüm ülkelerde marka başvurusunun yapılmasını önermekteyiz. 

Sınai Hakların Ülkesel Yapısı: Marka tescili, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlar.

Küresel Taklidin Önüne Geçilmesi

Avrupa Birliği Marka Başvurusu Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

EUTM terimi “European Union Trade Mark” kelimelerinin baş harflerinden türetilmiş olup, “Avrupa Birliği Markası” anlamına gelmektedir. Tek bir başvuru ile Avrupa Birliği çapında (27 AB üyesi ülkede) marka koruması sağlayan bir tescil sistemidir. EUTM başvuruları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde dosyalanır. EUIPO verilerine göre yılda yaklaşık olarak 135000 adet marka EUTM olarak tescil edilmektedir. EUTM bütüncül bir sistemdir; tüm AB üye ülkelerini kapsar ve marka tescil edildiği zaman tüm AB üyesi ülkelerde koruma sağlar. Yani sadece belirli AB üye ülkelerinin seçilmesi ya da belirli ülkeler için başvurunun sınırlandırılması mümkün değildir. Kelime, harf ve/veya rakam kombinasyonları, logolar, grafik şekiller, renkler, üç boyutlu şekiller ve ses öğesi içeren ibarelerin marka olarak başvurulması mümkündür.

AB markası başvurularının AB üyesi ülkelerin ulusal marka ofislerine ya da doğrudan merkezi İspanya’nın Alicante şehrinde bulunan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) yapılması mümkündür. Uluslararası başvuruda yer verilen mal ve hizmetler, İngilizce’ye düzgün biçimde çevrilmelidir. Çeviri yapılırken Madrid Goods and Services Manager’ın Türkçe versiyonunun kullanılması tavsiye edilmektedir.

Bir Avrupa topluluk markası sahibi olmak demek, markanızın tüketici nezdinde bilinirlik ve kalite algısına büyük katkı sağlayacağı gibi, markanızın tanıtımı ve reklam unsurları açısından da oldukça büyük fayda sağlayacaktır. Başvuru ve Tescil süreci EUTM başvurusunun Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde dosyalanmasından sonra, 3 temel aşaması bulunmaktadır: 

1- İnceleme 

2- Yayın 

3-Tescil 

İnceleme aşamasında resmi kurum tarafından dosyanızın şekilsel ve formalite unsurları incelenir (marka bilgileri, emtia bilgileri, marka örneği, harç ödemesi vb.). Herhangi bir eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilirse, başvuru sahibine veya vekiline konu hakkında yazılı bildirim yapılır. Uygunsuzluk bildiriminde belirtilen hususlara süresi içerisinde cevap verilerek bu hususların giderilmesi gereklidir, aksi takdirde dosya kurum tarafından kapatılır. Eğer başvuru yapacağınız marka ibaresi; ayırt edici niteliği olmayan ibareler, tescil talep ettiğiniz ürün ve hizmetler için tanımlayıcı nitelikteki ibareler, uluslararası semboller ve bayraklar, genel ahlak kuralları ve kamu politikasına aykırı kabul edilen simge ve ifadeler içeriyorsa ya da coğrafi işaretler ile geleneksel ürün isimleri ve bitki türlerinin isimleri ile çelişen veya yakın benzerlik oluşturan ibareler içeriyorsa, markanızın daha inceleme aşamasında reddine gerekçe olabilir. 

İtiraz Süreci

Öncelikle EUIPO tarafından başvurunuza dosyalanan itiraz şekli olarak incelenir ve kabul edilirse, cevap sunmanız üzere tarafınıza (vekiliniz aracılığıyla) resmi bildirim yapılacaktır. İtiraz süreci genel olarak, karşılıklı görüş ve iddia sunma aşamaları, bekleme-uzlaşma aşaması ve karar aşamalarından oluşmaktadır. Nihai karara karşı her iki tarafında itiraz hakkı bulunmaktadır. Tescil aşaması ve sonrası EUTM başvurunuzun yayın aşaması olumlu bir şekilde sonuçlanırsa, EUTM başvurunuz tescil edilecek ve EUTM dijital tescil belgesi (resmi siteden indirilebilir nitelikte) düzenlenecektir. ‎Tebrikler, artık bir EUTM tescili sahibisiniz! Fakat tescil sonrası süreçte de dikkat edilecek konular bulunmaktadır. Burada en temel 2 konudan bahsetmek gerekir; EUTM tescilinizin devamlılığını sağlamak için 10 yılda bir tescil yenileme işleminin yapılması gereklidir. EUTM tescilinizin kullanılmaması nedeniyle iptal edilmesi riski de vardır. Zira EUTM markanızın tescilli olduğu mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak AB üye ülkelerinde aktif olarak ticari kullanımı olması gereklidir. Eğer EUTM tescilinizin AB bölgesinde aktif kullanımı yoksa, EUTM tescilinize karşı üçüncü taraflarca kullanılmamaya dayalı iptal işlemi başlatılması riski mevcuttur. Böyle bir işlemde baz alınacak süreç, markanızın EUTM tescil tarihini müteakip 5 yıllık süredir. Eğer bu süreçte markanızın AB üye ülkelerinde kullanımı hiç yoksa veya kullanımını ispat edecek yeterli miktarda kanıt sunamazsınız, tescilinizin iptal edilmesi riski bulunmaktadır. Bu sebeple EUTM markanız tescil edildikten sonra düzenli olarak AB üye ülkeleri nezdinde ticari kullanımının olması ve bunu ispat edebilecek resmi nitelikte ve yeterli miktarda kanıt bulundurmanız da önemlidir. Eğer marka koruması sağlamak istediğiniz ülkelerden biri Amerika ise başvuru iki şekilde mümkün olmaktadır. Farklı prosedürler içermekle birlikte Amerika'da marka tescil ettirmek için detaylı bir araştırma yapmanızı öneririz.