AR-GE ve Ürün Geliştirme Yönetimi

Günümüzde Pazarlama, Marka Süreçleri, Ar-ge ve Yeni Ürün Geliştirme birbirlerini tamamlayan süreçler olarak karşımıza çıkıyor. Şirketler bize başvururken aşağıdaki problemleri söylüyor;

 

 • “Kâr edemiyorum.”
 • “Artık ürünüm eskidi ve tercih edilmemeye başladı.”
 • “Bir Ar-Ge departmanım var ama departmanımı katma değerli hâle getirmek istiyorum.”

 

 

 • “Ben bir Ar-Ge merkeziyim. Ar-Ge merkezi statümü korumak için devlet beni her yıl denetliyor ve denetim ödevler veriyor. Ben bu ödevleri hakkıyla yerine getirmek istiyorum.”
 • “Ar-Ge departmanından bir çıktı üretemiyorum. Ar-Ge departmanım sadece kalite departmanım gibi çalışıyor. Yenilikler yapmak istiyoruz.”
 • “Departmanım var ama organizasyonda bu departmanımı nereye ve kime bağlı hâle getirmeliyim bilmiyorum. Kim kime raporlama yapacak, kim kime bilgi verecek ve kim kime çıktı verecek bilmiyorum.”

Yönetim Danışmanlığı Faaliyetleri

 1. Satış ve Pazarlama süreçlerini analiz ediyoruz.
 2. Analiz ederken süreçlerin liderleriyle, yöneticileriyle, müdürleriyle ve seçilmiş kilit isimlerle birebir görüşmeler yapıyoruz. 
 3. Online anketler oluşturuyor ve analizler gerçekleştiriyoruz.
 4. Satış ve Pazarlama mevcut durum analizinden sonra eksiklikleri tespit ediyoruz.
 5. Gelişim alanlarını tespit ediyoruz.
 6. Gelişim yol haritalarını oluşturuyoruz. Tespit edilen sorunun çözümlerini proje kartlarına döküyor, hangi alt adımlarla yapılabileceğini planlıyor ve çözümü şeffaf bir şekilde müşteriye sunuyoruz.
 7. Firma Albert Solino’yla devam etmek isterse, satış-pazarlama departmanının kurulması ve/veya yapılandırılması sürecini ele alıyoruz.
 8. Satış ve pazarlama süreci faaliyet modelini tasarlıyoruz. İnsan kaynağı ve organizasyon planlamasını, problemleri çözecek alt süreç ve iş akışlarının tasarlanmasını ve satış-pazarlama süreçlerinin dijitalleşme tasarımını yapıyoruz.
 9. Satış ve pazarlama stratejisini kurguluyoruz. 
 10. Kısa, uzun ve orta vadeli satış strateji dokümanını ve pazarlama planını oluşturuyoruz.
 11. Anahtar Performans Göstergelerini(KPI) tasarlıyoruz.
 12. Müşteri deneyim haritasını oluşturuyor ve müşteri deneyimini iyileştirecek yapıları tasarlayıp hayata geçiriyoruz.
 13. Prim ve ödüllendirme sistemi kurguluyoruz.
 14. Satış ve pazarlama süreçlerinin dijitalleştirilmesi konusunda farklı teknoloji ve yazılım süreçlerini araştıyor, firmaya en uygununu belirleme konusunda rehberlik ediyor, karar verme sürecinde süreç tasarımı yapıyor ve çözümün hayata geçirmesi için kalite güvence rolünü üstleniyoruz. 

Çıktılar

 1. Satış ve pazarlama süreci organizasyon şeması
 2. Satış ve pazarlama mevcut durum analizi ve gelişim yol haritası
 3. Satış stratejileri dokümanı
 4. Pazarlama stratejisi
 5. Satış süreçlerinin süreç haritası
 6. Pazarlama süreçlerinin süreç haritası
 7. Pazarlama departmanının yetkilendirme matrisi
 8. Satış ve pazarlama iş akış tablosu
 9. Müşteri deneyimi haritası
 10. Satış prim sistemi tablosu
 11. Satış ve pazarlama performans ölçüm yönetim sistemi dokümantasyonu
 12. Satış süreçlerinin dijitalleştirilmesi yol haritası
 13. Satış ve pazarlama organizasyon ve süreçlerinin tamamının yer aldığı el kitabı

Metodolojiler

 1. Albert Solino Ar-Ge metodolojisi dokümantasyonu
 2. İç ve dış kaynak(benchmark) veri tabanı
 3. Çalıştaylar
 4. Online anketler
 5. OSLO ve Frascati kılavuzu
 6. OECD ve SPK kurumsal yönetim ilkeleri kitabı
 7. Corvisio proje yönetim aracı
 8. Corvisio süreç ve iş akışları tasarımı yazılımı
 9. Türkiye Cumhuriyeti’nin 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu ve mevzuatlarda yer alan devletin tanımladığı iyi uygulama örnekleri