Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, aldıkları teşvikler ile faaliyetlerinin devamına ilişkin detayları aktarmaları adına, güncel durumda her yılın mayıs ayında bir önceki yılın faaliyet raporunu sunmak zorundadır. Raporlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Portalı  üzerinden e-imza ile gönderilmektedir. E-imza süreci kritik olduğu için güncelliğini son güne bırakmadan kontrol etmenizi öneririm.

Rapor gönderiminizden sonra süreç aşağıdaki adımlar doğrultusunda ilerler;

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Faaliyet Raporu Hazırlanması

Komisyonda kimler yer alır?

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezleri Daire Başkanı
• Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi
• Faaliyet alanına uygun 2 Akademisyen
• 1 Sektör Temsilcisi yer almaktadır.

– Komisyon neticesinde yıllık faaliyetler sonrası faaliyetlerin devam edip etmediği yazılı olarak firmaya iletilir. Yazıyla birlikte, Ar-Ge /Tasarım merkezinin genel değerlendirilmesine ilişkin bir sonraki izleme tarihine kadar iyileştirilmesi gerekilen hususlar listelenir.
Yıllık değerlendirme süreci tamamlanana kadar raporun gönderiminden sonra AGTM portal, tüm veri girişlerine kapatılır. Değerlendirme süresi sona erdiğinde ve faaliyete devam kararı alındığında ise kullanıma yeniden açılmaktadır.

Rapor hazırlıklarındaki hassas başlıklar şöyledir;

• Personel listesinde tüm giriş-çıkışlar ve değişikliklerin yansıtıldığından emin olunmalıdır.
• Projelerin güncellemelerinin 2019 sonuna göre düzenlenerek kayıtların tamamlandığından emin olunmalıdır.
• Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yer alan rakamlara uygun olarak Mali ve Endeks verilerinin ilgili yıl için girişi yapılmalıdır.
• Komisyonda alınan kararlara ilişkin alınan aksiyonların detaylı olarak açıklanması önemlidir.
• Portal da yer alan diğer tüm konu başlıklarının ilgili yıla ilişkin veriler ile güncellendiğinden emin olunmalıdır.

Faaliyet raporlarınızı ve hakem sunumlarınızı özellikle bir önceki değerlendirme sürecinde sizden beklenen aksiyon olarak bildirilen hususlar doğrultusunda oluşturmanız, gelebilecek olası sorular için hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır. Süreçlerinizi özellikle komisyon ve hakem ziyaretleri için kanıtlanabilir dokümanlarla, projelerinizi ise iş planınıza uygun olacak şekilde görsellerle zenginleştirmeniz, Ar-Ge / Tasarım Süreçlerindeki başarınızın doğru konumlandırılmasında en etkili yollardan biri olacaktır.

Sağlıklı günler dileriz.

 

Arzu Zeynep Devrim

Uzman Danışman | AR-GE & Tasarım Merkezi