Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Bölge Dışında Geçirilen Süreler Kapsamında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ar-ge Merkezi Bölge Dışında Geçirilen Süreler Kapsamında Nelere Dikkat Edilmelidir?Bilindiği üzere Ar-Ge ve Tasarım merkezleri’nde “Dışarıda Geçirilen Süreler” konusu hassas bir şekilde ele alınması gereken konuların başında gelmektedir. Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde ilgili projelerde görev alan personellerin, projelerle doğrudan ilişkili olmak kaydıyla Ar-Ge ve Tasarım merkezi dışında zorunlu olarak gerçekleştirdiği faaliyetler için Ar-Ge ve Tasarım merkezi yetkilisinin onayı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bilgilendirilmesi şartıyla merkez dışındaki faaliyetlerin tümü gelir vergisi stopaj teşviki kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu hususta personelin dışarıda geçirdiği süre kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezi projeleriyle doğrudan alakalı faaliyetlerde bulunması ve bu durumun zorunluluk niteliğinde olması konuları kritiktir ve sorumluluk Ar-Ge ve Tasarım Merkezi yönetimine aittir.  Bu doğrultuda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı portalına aylık dışarıda geçirilen süreler bildirilmelidir ve firma içinde ayrıca dış görevin detaylarını içerecek görevlendirme formları düzenlenmelidir. sunulan yıllık faaliyet raporlarıyla teşvikten yararlanılan Ar-Ge ve Tasarım personel listesi bildirimi yapılmaktadır.

5746 sayılı Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Bakanlar Kurulu Kararı’na göre Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sınırları dışında geçirilen sürelerin kapsama alınması için aşağıdaki faaliyetlere yönelik çalışmalar olması gerekmektedir.

 • Yüksek Lisans Eğitimi,
 • Doktora Eğitimi,
 • Laboratuvar,
 • Analiz,
 • Test ve Deney Çalışmaları,
 • Diğer Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Yapılan Çalışmalar,
 • Saha Araştırması,
 • Prototip Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler,
 • Bilimsel İçerikli Etkinlik.

Böylece yukarıdaki faaliyetlerin ve sürelerin tespiti Ar-Ge ve Tasarım Merkezi yönetimi tarafından yapılacak ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na faaliyet raporuyla bildirimi sağlanacaktır.

Lisansüstü Eğitim Kapsamında Bölge Dışında Geçirilen Süreler

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi personellerinin yüksek lisans veya doktora eğitimi almaları durumunda dışarıda geçirdikleri süreler gelir vergisi stopaj teşviki kapsamında değerlendirilmektedir. Diğer faaliyetlerden farklı olarak bu faaliyetlerin proje ile ilişkilendirilmesine gerek yoktur.

Bakanlık Kurulu Kararına göre;

 • En az 1 yıl süreyle Ar-Ge ve Tasarım merkezinde çalışan ilgili personelin,
 • Yüksek lisans yapanlar için 1,5 yılı, doktora yapanlar için 2 yılı geçmemek üzere Ar-Ge ve Tasarım merkezi dışında aylık ders saati dikkate alınarak hesaplanan sürelere ilişkin ücretlerin tamamı,
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi yetkilisinin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gerekli bildirilerin yapılması şartıyla gelir vergisi stopaj teşviki kapsamına alınmaktadır.

 

Esra Güngör

Danişman | AR-GE & Tasarim Merkezi