Ar-Ge Merkezi Personel Teşvikleri Nelerdir ?

Ar-Ge merkezi olan firmalar temel olarak 3 konuda Ar-Ge Merkezi Personel Teşvikleri almaktadırlar. 5746 sayılı kanundan faydalanılarak alınan teşvikler şunlardır:

-SGK İşveren payı istisnası (%50)

-Gelir vergisi teşviki (%80-95)

– Damga Vergisi Muafiyeti (%100)

Bu Ar-Ge Merkezi Personel Teşvikleri ‘nin işleyiş mekanizmasını örnek üzerinde anlatmak daha açıklayıcı olacaktır. Örnek olarak Ar-Ge Projesi kapsamında ar-ge faaliyeti yürüten 10.000 TL brüt ücret alan bir personelin 0,4 adam/ay oranı ile çalıştığını düşünelim.

 

Brüt Maaşın Adam/Ay oranıyla SGK matrahının hesaplanması

 

Bu kısımda en önemli nokta brüt ücretin içerisinde “fazla mesai, özel sigorta vb.” gibi ücretlerin hesaba katılmamasıdır. 10.000 TL brüt ücreti olan personel, o ay içerisinde fazla mesaiye kalmış ve brüt ücreti bordroda 11.000 TL gözükse bile, Ar-Ge Merkezi Personel Teşvikleri kapsamında oranlanacak brüt ücret yine de 10.000 TL olacaktır.

Bu personelin teşvik kapsamında brüt maaşı “10.000*0,4= 4.000 TL” olacaktır.

Bu hesap sonucunda teşvik kapsamında brüt ücretin 4.000 TL olması ile, SGK matrahı da 4.000 TL olarak hesaplanacaktır.

Ar-Ge Merkezi Personel Teşvikleri  ve Vergi İstisnası Hesaplanması Örneği:

 

1-SGK İşveren Payı Teşviki

SGK Matrahı olarak 4.000 TL hesaplanan tutardan 5510 sayılı kanundaki indirimi çıkartılarak net işveren payı bulunmaktadır. Bu tutar üstünden ise %50, 5746 SGK teşviği sağlanmaktadır.

Bu durumda ise 5746 İşveren Payı Teşviki=(4000*0,155/2)=310 TL olmaktadır.

 

2-Gelir Vergisi Teşviki

Hesapladığımız 4.000 TL matraha göre gelir vergisinin hesaplanması yapılmaktadır. Örnek personel için baktığımızda gelir vergisi 600 TL olmaktadır. Ar-Ge Merkezi Personel Teşvikleri ‘ni hesaplarken elde ettiğimiz gelir vergisinden Asgari Geçim İndirimini (AGİ) çıkartarak, personelin öğrenim durumuna göre oranlanmaktadır. Bu oranlar aşağıda belirtilmiştir.

 

-Lisans mezunu personeller için %80 Gelir Vergisi Teşviği

-Yüksek Lisans mezunu personeller ve Lisans mezunu temel bilim mezunu personeller için %90 Gelir Vergisi Teşviği

-Doktora mezunu personeller ve yüksek lisans mezunu temel bilim mezunu personeller için ise %95 Gelir Vergisi Teşviği

Örnek personelimizin lisans mezunu olduğunu varsayarsak Gelir Vergisi Teşviği oranı %80 olmaktadır.

Gelir vergisi=600 TL

AGİ=200 TL olduğunu varsayarsak

Gelir Vergisi Teşviki= (600-200) *0,8= 320 TL olarak hesaplanmış olur.

 

3-Damga Vergisi Teşviki

Hesapladığımız 4.000 TL ücretli personele göre Damga vergisi;

4000*0,00759=30,59 TL olmaktadır. Bu kapsamda bu tutarın tamamı ( %100) Damga Vergisi Muafiyeti  olarak sağlanmaktadır.