By Recep Sonmez / Ocak 26, 2020

Turquality Destek Türleri

Dünyada devlet tarafından desteklenen ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY® misyon ve hedeflerine paralel olarak Türkiye’den güçlü küresel markalar...

Read More
By Can Menzilcioğlu / Ocak 24, 2020

Ar-Ge Merkezi Personel Teşvikleri nelerdir ?

Ar-Ge merkezi olan firmalar temel olarak 3 konuda Ar-Ge Merkezi Personel Teşvikleri almaktadırlar. 5746 sayılı kanundan faydalanılarak alınan teşvikler şunlardır:...

Read More
By Can Menzilcioğlu / Ocak 23, 2020

Yenilenen TÜBİTAK Sisteminde İstenen Teknoloji Hazırlık Seviyeleri

TÜBİTAK, 2020 yılında 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek programlarında bazı değişikliklerde yaparak çağrılı sisteme...

Read More
By Kadir Ayaz / Ocak 22, 2020

Turquality’e Girmek için Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Yapılması Gerekenler

Turquality Programı Hazırlık ve Kurumsal Dönüşüm aşamasında Yeni Ürün Geliştirme / İnovasyon süreçlerine ilişkin Turquality'ye hazırlanan şirketlere yararlı olacak bazı...

Read More
By Kadir Ayaz / Ocak 16, 2020

İCRA Kurulu Başkanı CEO Performans Değerlendirmesi Nasıl Yapılır ?

İCRA Kurulu Başkanı CEO Performans Değerlendirmesi Nasıl Yapılır ? Yapılabilecek Bireysel Performans Değerlendirmesi için bazı sorular: Misyon/ Vizyon/ Stratejinin ifası...

Read More
Ar-Ge, Kobi Destekleri, Teydeb
By Erden Tuzunkan / Ocak 15, 2020

Tubitak 1507 ve 1501 2020 Yılı 1. Donem Cagrisi

TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri yeni çağrıları ile ilgili bilgilendirme yapmak isterim. TÜBİTAK yeni sistemi, yılda 2 kez açılacak çağrılardan oluşacaktır. İlk...

Read More
Tasarım Merkezi
By Yagiz Akcay / Ocak 9, 2020

Tasarım Merkezi Olmanın Avantajları Nelerdir?

Tasarım Merkezi Olmanın Avantajları Nelerdir?

Read More
KOSGEB
By Recep Sonmez / Aralık 15, 2019

İşletme Geliştirme Destek Programı

Bilindiği gibi KOSGEB, uzun yıllardır 20’ ye yakın farklı program altında KOBİ’ lere ek finansman kaynağı sağlamaktadır. 2017 yılında 819...

Read More
Ar-Ge
By Recep Sonmez / Aralık 15, 2019

Ar-Ge Çalışmalarının Yatırıma Dönüştürülmesi: Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Ülkemizde araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarının finansmanı için uzun yıllardır TÜBİTAK – TEYDEB ve 2010’ dan itibaren de KOSGEB, yenilikçi...

Read More
Teydeb
By Recep Sonmez / Aralık 15, 2019

Tübitak Teydeb Yenilikleri Hakkında

Ülkemizde araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarının finansmanı için uzun yıllardır TÜBİTAK  TEYDEB birimi bünyesinde, yenilikçi Ar-Ge projeleri üretmek isteyen firmalara...

Read More
Kobi Destekleri
By Recep Sonmez / Aralık 15, 2019

Kobilerin Faydalanabileceği Güncel Destekler

Son zamanlarda ülkemiz teşvik ekosistemine, üreten ve ürünlerini satmak isteyen firmaların özellikle ekonomik olumsuzluklardan zarar görmemesi için, farklı bakanlıkların yürüttüğü...

Read More
KVKK
By Recep Sonmez / Aralık 15, 2019

Kişisel Verilerin Korunmasının Uluslararası ve Türkiye Boyutu

Giriş Son yıllarda artık tüm sektör ve çevrelerce -eğitimden sağlığa, üretimden tüketime-  gerçekliği kabul edilmiş bulunan teknolojinin gelişiminin yansımaları bireysel...

Read More
Küresel Tedarik Zinciri
By Recep Sonmez / Aralık 15, 2019

Küresel Tedarik Zincirleri Yetkinlik Projeleri

Ana sanayi firmaları ve OEM’ ler, efektif bir Tedarik Zinciri Yönetimi ile toplam maliyetleri minimize edebilmektedir. Global sektör liderleri, üretim...

Read More
Tasarım Merkezi
By Recep Sonmez / Aralık 15, 2019

Küresel Rekabette Tasarımın Önemi ve Tasarım Destekleri

Global rekabet ortamı ve bilginin kolay ulaşılabilmesi, her ürünün daha rahat üretilebilmesine olanak tanımaktadır. Bu nedenle imalatçılar, ekonomik getirisi yüksek...

Read More
Tasarım Merkezi
By Recep Sonmez / Aralık 15, 2019

2019 Tasarım Merkezlerinin Yılı

İlk kez ülkemizde Tasarım Merkezi konsepti; 2016 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıklamış olduğu Ar-Ge Reform Paketi ile teşvik...

Read More