BİREYSEL PERFORMANS YÖNETİMİ

Bireysel Performans Yönetimi denildiğinde akla gelen kavramlar şunlardır:

 • Verimlilik
 • Hedef Belirleme
 • Faaliyet Alanı
 • Gelişim
 • Zaman
 • Balanced Scorecard
 • Öncelikler
 • Gözlem

Performans yönetimi danışmanlığı ile hedeflediğimiz; kurum çalışanlarının ve dolayısıyla kurumun performansının iyileştirilmesidir. Vereceğimiz danışmanlık kapsamında, kurum performansındaki iyileşme aynı zamanda insan kaynakları ve iş stratejilerinin birbirleriyle uyumlu hale gelmelerine de hizmet edecektir.

 • Bireysel Performans Yönetimi
Albert Solino uygulaması olan Corvisio sistemi üzerinden Objectives and Key Results (OKR) metodolojisi, ihtiyaçlara yönelik olarak uygulanabilecektir.
 • OKR Sistem Tanıtım Eğitimi
 • OKR terminolojisinin açıklaması,
 • OKR, stratejik plan ve KPI’lar arasındaki fark,
 • Hedef ve anahtar sonucun görevlendirme kriteri,
 • OKR puanlama sistemi,
 • OKR sistemi örnekleri,
 • OKR için Corvisio sistem kullanımı
 • Şirket OKR’lerinin Belirlenmesi İçin Çalıştay

Üst yönetimin katılımı sağlanır. Kıdemli yöneticiler şirket OKR’leri hakkında beyin fırtınası yapabilmeleri için spesifik gruplara ayrılır. Daha sonra gruplardan OKR’lerin yazılması istenir. Finalde, gruplar tarafından belirlenen OKR’ler kıyaslanarak şirket OKR’leri kesinleştirilir. Tepe yönetimin onaylaması durumunda, şirket OKR’leri Corvisio sistemine tanımlanır.

 • Departman OKR’lerinin Belirlenmesi

Departman müdürlerinin ve takım liderlerinin bir araya geldiği birkaç OKR toplantısına, danışman takımımız da katılım göstererek işe yön verir. Departman OKR’lerinin belirlenmesinden sonra, son kontroller danışmanlarımız tarafından gerçekleştirilir. Üst yönetimin onaylamasının üzerine, departman OKR’leri Corvisio sistemi içerisine kaydedilir ve danışmanlarımız tarafından sistem hakkında bilgilendirilir.

 • Bireysel OKR’lerin Tanımlanması

Bu aşamada danışman takımımız aktif rol oynamaz. Eğer bireysel OKR’ler hakkında sorular olursa, danışman takımımız cevap verecektir.

 • Aylık ve Çeyrek Bazda Değerlendirme Toplantıları

OKR’lerinizin durumunun aylık bazda değerlendirilmesi gerekmektedir. OKR’lerinizin hedef puana ne kadar yakın olduğu danışmanlarımız tarafından yorumlanacaktır. Üç ayın sonunda, sonuç skalası değerlendirmesi danışmanlarımız tarafından ortaya konacaktır.

Aktiviteler
 • Performans ölçümü metodolojisinin tasarlanması (yetkinlik, hedef, yetkinlik + hedef vb.)
 • Yetkinlik modelinin geliştirilmesi ve uygulanmasına geçilmesi
 • Performans değerlendirme kriterlerinin neler olduğunun tespitinin yapılması
 • Şirket stratejisi ile bağlantı noktalarının tasarlanması, şirket stratejisi ile departman hedeflerinin uyumlu hale getirilmesi
 • Bireysel performans yapısının tasarlanması
 • Performans yönetimi sürecine ilişkin takvim tasarlanması
 • Bireysel performans ile başarı ödüllendirme mekanizması arasındaki ilişkinin kurulması
 • Çalışanlar bazında kariyer planı yapılmasına ilişkin süreçlerin tasarlanması (yıl başı kariyer hedefi, uzun dönem kariyer hedefi, koçluk seansları vb.)
 • Yüksek potansiyelli ve performanslı çalışanların belirlenmesi için değerlendirme araçlarının ve kriterlerinin ortaya konulması
 • Eğitim ihtiyaç analizi ve gelişim planlama ile bağlantılı süreçlerin tasarlanması
 • Tasarlanan yapılara ilişkin eğitimlerin verilmesi
Çıktılar
 • Şirket stratejisi ile uyumlu Bireysel Performans Modeli
 • Güncellenmiş görev tanımları
 • Kariyer planı süreci tasarımı
 • Yetenek havuzu süreci tasarımı
 • Terfi veya yatay geçişi planlama süreci tasarımı
 • Performans yönetimi süreci takvimi
Araçlar
 • Albert Solino performans yönetimi metodolojisi
 • Küresel iyi örnekler veri tabanı
 • OKR metodolojisi ve yazılımı
 • Balanced Scorecard metodolojisi

Albert Solino İnsan Kaynakları Danışmanlığı Birimi

Bireysel Performans Sistemi kurulumu konusunda daha fazla bilgi ve danışmanlık

almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 76

numaraları telefon üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

[email protected]

Kadir Ayaz

Kıdemli Yönetim Danışmanı

Albert Solino Danışmanlık