BİREYSEL PERFORMANS YÖNETİMİ

Bireysel Performans Yönetimi danışmanlığı ile hedeflediğimiz; kurum çalışanlarının ve dolayısıyla kurumun performansının iyileştirilmesidir. Vereceğimiz danışmanlık kapsamında, kurum performansındaki iyileşme aynı zamanda insan kaynakları ve iş stratejilerinin birbirleriyle uyumlu hale gelmelerine de hizmet edecektir.

Bireysel Performans Yönetimi Metodolojisi

Bireysel performans yönetimi sistemi kurulum aşamaları ve metodolojimiz şöyledir:

Aktiviteler

 • Performans ölçümü metodolojisinin tasarlanması (yetkinlik, hedef, yetkinlik + hedef vb.)
 • Yetkinlik modelinin geliştirilmesi ve uygulanmasına geçilmesi
 • Performans değerlendirme kriterlerinin neler olduğunun tespitinin yapılması
 • Şirket stratejisi ile bağlantı noktalarının tasarlanması, şirket stratejisi ile departman hedeflerinin uyumlu hale getirilmesi
 • Bireysel performans yapısının tasarlanması
 • Performans yönetimi sürecine ilişkin takvim tasarlanması
 • Bireysel performans ile başarı ödüllendirme mekanizması arasındaki ilişkinin kurulması
 • Çalışanlar bazında kariyer planı yapılmasına ilişkin süreçlerin tasarlanması (yıl başı kariyer hedefi, uzun dönem kariyer hedefi, koçluk seansları vb.)
 • Yüksek potansiyelli ve performanslı çalışanların belirlenmesi için değerlendirme araçlarının ve kriterlerinin ortaya konulması
 • Eğitim ihtiyaç analizi ve gelişim planlama ile bağlantılı süreçlerin tasarlanması
 • Tasarlanan yapılara ilişkin eğitimlerin verilmesi

Çıktılar

 • Şirket stratejisi ile uyumlu Bireysel Performans Modeli
 • Güncellenmiş görev tanımları
 • Kariyer planı süreci tasarımı
 • Yetenek havuzu süreci tasarımı
 • Terfi veya yatay geçişi planlama süreci tasarımı
 • Performans yönetimi süreci takvimi

Araçlar

 • Albert Solino performans yönetimi metodolojisi
 • Küresel iyi örnekler veri tabanı
 • OKR metodolojisi ve yazılımı
 • Balanced Scorecard metodolojisi

Şirketlere Özgü Performans Yönetimi

Şirket genelinde ortak bir yön birliğine varılması, performansların şirkete katkısının gözle görülür bir şekilde somut olarak ortaya konulması, performansa dayalı kariyer yollarının ve adil bir ödüllendirme politikasının oluşturularak şirkete olan bağlılığının artırılması için bireysel performans yönetimi sistemini Albert Solino olarak şirket özelinde geliştiriyoruz.

Sistemi kurarak, şirketlerin vizyonlarına ulaşmaları için birimden ve birim bünyesinde çalışan personelden beklentilerin daha net ve açık bir şekilde ortaya konulmasına, personel geçmiş ve mevcut performans gelişiminin izlenilmesine, daha yapıcı ve objektif geri bildirimlerde bulunulmasına, daha etkin rehberliklerin yapılmasına, kişisel gelişim ve eğitim ihtiyaçlarının daha etkin planlanmasına olanak sağlıyoruz.

Sistemi, beklenen performansın tanımlanması, performansın takibi ve değerlendirilmesi ve performansın iyileştirilmesi olarak 3 adımda oluşturuyoruz.

Beklenen performansın tanımlanması adımında, günümüz trendleri ve şirket talepleri doğrultusunda yetkinlik ve hedef belirleme modelleri geliştirerek ve modeli hayata geçirerek sistemsel ve sürdürülebilir hale getiriyoruz.

Performans takibi ve değerlendirilmesi olan ikinci adımımızda, şirkette kullanılan teknoloji seviyesi ile entegrasyonu sağlayarak ve değerlendirme yöntemini belirleyerek, oluşturulan performans yönetim sistemi takvimi doğrultusunda değerlendirme dönemi boyunca performans takiplerinin yapılmasına, düzenli geri bildirimlerde bulunulmasına ve koçluk sistemlerinin hayata geçirilmesine olanak yaratıyoruz.

Performans iyileştirme olan son adımımızda ise, beklenen performansın ulaşılan performans ile kıyaslanması ile personel özelinde eğitim ve gelişim alanlarının belirlenmesi, baz maaş belirleme, terfi, ödüllendirme, uyarı sürecinin işletilmesi vb. kararların alınmasını sağlayacak ölçüm kriterleri tanımlıyor, günün sonunda pozisyonu dolduran personelin performans değerlendirmesini tamamlayarak kariyer planlamasını gerçekleştirmiş oluyoruz.

Albert Solino,uluslarası danışmanlık,teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır. 

 360 Derece Performans Değerlendirme 

Albert Solino Yönetim Danışmanlığı şirketi olarak en önemli hizmetlerimizden biri insan kaynakları danışmanlığımızdır. Bu danışmanlığımız kapsamında müşteri firmalarımıza ilk olarak 360 derece performans sistemlerinin kurulumu hizmetimizi vermekteyiz. Öncelikle, müşteri firmalarımızda, öneri süreciyle başlayarak departmanları, çalışanları, teknolojik alt yapıyı ve süreçlerini inceliyoruz. İncelediğimiz bu yapılar ışığında departmanlardaki sorunları tespit ediyor, çalışan sayısına göre stratejiler geliştiriyor, teknolojik altyapı yok ise yazılım kurulumlarını sağlıyor ve süreçleri tasarlamaya başlıyoruz. Danışmanlık hizmetimizin öne çıkan en belirgin özelliği tüm bu süreçlerin tasarlama aşamasından uygulanmasına ve uygulandıktan sonra takibine kadar müşteri firmamızın yanında bulunuyoruz. Takip, Albert Solino olarak bizim en önem verdiğimiz süreçtir. Müşteri firmamız ile bağlantımızı koparmayarak sistemin oturduğundan emin olana kadar iletişimde kalıyor, ihtiyaç duydukları anda desteğimizi tekrardan sağlıyoruz. Tüm bu süreçler ile birlikte çalışan memnuniyet anketleri düzenleyerek müşteri firmamızın içerisindeki işlerin yolunda gidip gitmediğini şirketin yapı taşlarından olan çalışanlardan öğreniyoruz. Devamında, bu sistemi şirkete entegre ederek, ileriki dönemlerde kendilerinin kullanabileceği bir sistem haline getiriyoruz.

Günümüzde çoğu şirket, işlerinin iyi gitmesinden ziyade, çalışanları ile ilişkilerinin iyi gitmesini tercih etmektedir. “Çalışanlar iyiyse, şirkette iyidir. Çalışanlar gelişirse, şirkette gelişir” mottosu ile yürümek, çoğu firmanın geleceğini olumlu yönde etkilemekle birlikte, bugünün verimli bir şekilde sonuçlanmasını da sağlamaktadır. Albert Solino olarak, şirketlerin çalışanları arasındaki ilişkilerini en sağlıklı noktaya getiriyor, çalışanların, işleri arasındaki bağını kuvvetlendiriyoruz.  En başta da dediğimiz gibi; incele, değerlendir, hata varsa iyileştir, başarı varsa kuvvetlendir.

Albert Solino Bireysel Performans Yönetimi Yaklaşımı

Birinci Faz

Biz müşterilerimizden öncelikle ilk şunu öğrenmeye çalışıyoruz; bu ihtiyaç neden doğdu? Kök nedeni nedir?

İkincisi; projeye başladıktan sonra çok detaylı mevcut durum analizi yapıyoruz. Mevcut durum analizinde;

 •       Bu şirket hangi işler ile meşgul?
 •       Faaliyet modeli nedir?
 •       Ne alır ne satar?
 •       Hangi müşteriler ile çalışır?
 •       Gelir modeli nasıldır?
 •       Gelecek hedefleri nedir?
 •       Sadece bugün değil gelecekte nereye ulaşmak istiyor?

bunları anlamaya çalışır ve organizasyon yapılarını inceleriz.

Şirkette kullanılan yazılımlar kontrol edilip düzenleme getirildikten sonra Türkiye’deki ve dünyadaki trendleri inceler, şirketin kullandığı yazılımlardan ve toplantıdan elde ettiğimiz veriler ile bunları harmanlayarak mevcut durumun fotoğrafı çıkarırız.

İkinci Faz

İkinci faz, tasarım fazıdır. Bu fazda, ilk fazda elde ettiğimiz doneleri kullanarak onları iyileştirmeye ve tasarlamaya başlarız.

Beyaz yaka, mavi yaka, üst yönetim için şirkette bireysel performans yönetimi nasıl olmalı?

Bireysel performansı kendi başına ele almadan önce bağlantılı süreçleri göz önünde bulundururuz. Stratejik planları inceleyerek bireysel performans ile bağlarız. Daha sonrasında, yetenek yönetimi sistemi yöntemleri nasıl yürütülecek, yedekleme mekanizmaları nasıl yönetilecek gibi unsurları göz önüne alır ve dünyadaki ve Türkiye’deki iyi uygulamaları inceleriz fakat birebir bu uygulamaları kopyalamayız. Sürdürülebilirlik için şirketin verileri göz önüne alınarak entegre ederiz.

Üçüncü faz

Mevcut durum analizi ve tasarım fazından sonra uygulama fazına geçeriz. Süreçsel ve organizasyonel olarak hayata geçirilmesi gerekir. Elde edilen bütün şirket bilgileri, stratejileri, çalışan psikolojisi gibi veriler ile planlama yapıldıktan sonra, teknoloji boyutunu da içine katarak bireysel performans sistemini oluşturur ve bunu firmaya homojen bir şekilde uygularız.

Albert Solino İnsan Kaynakları Danışmanlığı Birimi

Bireysel Performans Sistemi kurulumu konusunda daha fazla bilgi ve danışmanlık almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 606 0642

+90 531 700 4515

numaraları telefon üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

[email protected]

Kadir Ayaz

Direktör

Albert Solino Danışmanlık