BİREYSEL PERFORMANS YÖNETİMİ

Bireysel Performans Yönetimi denildiğinde akla gelen kavramlar şunlardır:

 • Verimlilik
 • Hedef Belirleme
 • Faaliyet Alanı
 • Gelişim
 • Zaman
 • Balanced Scorecard
 • Öncelikler
 • Gözlem

Performans yönetimi danışmanlığı ile hedeflediğimiz; kurum çalışanlarının ve dolayısıyla kurumun performansının iyileştirilmesidir. Vereceğimiz danışmanlık kapsamında, kurum performansındaki iyileşme aynı zamanda insan kaynakları ve iş stratejilerinin birbirleriyle uyumlu hale gelmelerine de hizmet edecektir.

BİREYSEL PERFORMANS YÖNETİMİ METODOLOJİSİ

Albert Solino uygulaması olan Corvisio sistemi üzerinden Objectives and Key Results (OKR) metodolojisi, ihtiyaçlara yönelik olarak uygulanabilecektir.
 • OKR Sistem Tanıtım Eğitimi
 • OKR terminolojisinin açıklaması,
 • OKR, stratejik plan ve KPI’lar arasındaki fark,
 • Hedef ve anahtar sonucun görevlendirme kriteri,
 • OKR puanlama sistemi,
 • OKR sistemi örnekleri,
 • OKR için Corvisio sistem kullanımı
 • Şirket OKR’lerinin Belirlenmesi İçin Çalıştay

Üst yönetimin katılımı sağlanır. Kıdemli yöneticiler şirket OKR’leri hakkında beyin fırtınası yapabilmeleri için spesifik gruplara ayrılır. Daha sonra gruplardan OKR’lerin yazılması istenir. Finalde, gruplar tarafından belirlenen OKR’ler kıyaslanarak şirket OKR’leri kesinleştirilir. Tepe yönetimin onaylaması durumunda, şirket OKR’leri Corvisio sistemine tanımlanır.

 • Departman OKR’lerinin Belirlenmesi

Departman müdürlerinin ve takım liderlerinin bir araya geldiği birkaç OKR toplantısına, danışman takımımız da katılım göstererek işe yön verir. Departman OKR’lerinin belirlenmesinden sonra, son kontroller danışmanlarımız tarafından gerçekleştirilir. Üst yönetimin onaylamasının üzerine, departman OKR’leri Corvisio sistemi içerisine kaydedilir ve danışmanlarımız tarafından sistem hakkında bilgilendirilir.

 • Bireysel OKR’lerin Tanımlanması

Bu aşamada danışman takımımız aktif rol oynamaz. Eğer bireysel OKR’ler hakkında sorular olursa, danışman takımımız cevap verecektir.

 • Aylık ve Çeyrek Bazda Değerlendirme Toplantıları

OKR’lerinizin durumunun aylık bazda değerlendirilmesi gerekmektedir. OKR’lerinizin hedef puana ne kadar yakın olduğu danışmanlarımız tarafından yorumlanacaktır. Üç ayın sonunda, sonuç skalası değerlendirmesi danışmanlarımız tarafından ortaya konacaktır.

Aktiviteler

 • Performans ölçümü metodolojisinin tasarlanması (yetkinlik, hedef, yetkinlik + hedef vb.)
 • Yetkinlik modelinin geliştirilmesi ve uygulanmasına geçilmesi
 • Performans değerlendirme kriterlerinin neler olduğunun tespitinin yapılması
 • Şirket stratejisi ile bağlantı noktalarının tasarlanması, şirket stratejisi ile departman hedeflerinin uyumlu hale getirilmesi
 • Bireysel performans yapısının tasarlanması
 • Performans yönetimi sürecine ilişkin takvim tasarlanması
 • Bireysel performans ile başarı ödüllendirme mekanizması arasındaki ilişkinin kurulması
 • Çalışanlar bazında kariyer planı yapılmasına ilişkin süreçlerin tasarlanması (yıl başı kariyer hedefi, uzun dönem kariyer hedefi, koçluk seansları vb.)
 • Yüksek potansiyelli ve performanslı çalışanların belirlenmesi için değerlendirme araçlarının ve kriterlerinin ortaya konulması
 • Eğitim ihtiyaç analizi ve gelişim planlama ile bağlantılı süreçlerin tasarlanması
 • Tasarlanan yapılara ilişkin eğitimlerin verilmesi

Çıktılar

 • Şirket stratejisi ile uyumlu Bireysel Performans Modeli
 • Güncellenmiş görev tanımları
 • Kariyer planı süreci tasarımı
 • Yetenek havuzu süreci tasarımı
 • Terfi veya yatay geçişi planlama süreci tasarımı
 • Performans yönetimi süreci takvimi

Araçlar

 • Albert Solino performans yönetimi metodolojisi
 • Küresel iyi örnekler veri tabanı
 • OKR metodolojisi ve yazılımı
 • Balanced Scorecard metodolojisi

ŞİRKETLERE ÖZGÜ PERFORMANS YÖNETİMİ

Şirket genelinde ortak bir yön birliğine varılması, performansların şirkete katkısının gözle görülür bir şekilde somut olarak ortaya konulması, performansa dayalı kariyer yollarının ve adil bir ödüllendirme politikasının oluşturularak şirkete olan bağlılığının artırılması için bireysel performans yönetimi sistemini Albert Solino olarak şirket özelinde geliştiriyoruz.

Sistemi kurarak, şirketlerin vizyonlarına ulaşmaları için birimden ve birim bünyesinde çalışan personelden beklentilerin daha net ve açık bir şekilde ortaya konulmasına, personel geçmiş ve mevcut performans gelişiminin izlenilmesine, daha yapıcı ve objektif geri bildirimlerde bulunulmasına, daha etkin rehberliklerin yapılmasına, kişisel gelişim ve eğitim ihtiyaçlarının daha etkin planlanmasına olanak sağlıyoruz.

Sistemi, beklenen performansın tanımlanması, performansın takibi ve değerlendirilmesi ve performansın iyileştirilmesi olarak 3 adımda oluşturuyoruz.

Beklenen performansın tanımlanması adımında, günümüz trendleri ve şirket talepleri doğrultusunda yetkinlik ve hedef belirleme modelleri geliştirerek ve modeli hayata geçirerek sistemsel ve sürdürülebilir hale getiriyoruz.

Performans takibi ve değerlendirilmesi olan ikinci adımımızda, şirkette kullanılan teknoloji seviyesi ile entegrasyonu sağlayarak ve değerlendirme yöntemini belirleyerek, oluşturulan performans yönetim sistemi takvimi doğrultusunda değerlendirme dönemi boyunca performans takiplerinin yapılmasına, düzenli geri bildirimlerde bulunulmasına ve koçluk sistemlerinin hayata geçirilmesine olanak yaratıyoruz.

Performans iyileştirme olan son adımımızda ise, beklenen performansın ulaşılan performans ile kıyaslanması ile personel özelinde eğitim ve gelişim alanlarının belirlenmesi, baz maaş belirleme, terfi, ödüllendirme, uyarı sürecinin işletilmesi vb. kararların alınmasını sağlayacak ölçüm kriterleri tanımlıyor, günün sonunda pozisyonu dolduran personelin performans değerlendirmesini tamamlayarak kariyer planlamasını gerçekleştirmiş oluyoruz.

Albert Solino,uluslarası danışmanlık,teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır. 

Albert Solino Bireysel Performans Yönetimi Yaklaşımı

Birinci Faz

Biz müşterilerimizden öncelikle ilk şunu öğrenmeye çalışıyoruz; bu ihtiyaç neden doğdu? Kök nedeni nedir?

İkincisi; projeye başladıktan sonra çok detaylı mevcut durum analizi yapıyoruz. Mevcut durum analizinde;

 •       Bu şirket hangi işler ile meşgul?
 •       Faaliyet modeli nedir?
 •       Ne alır ne satar?
 •       Hangi müşteriler ile çalışır?
 •       Gelir modeli nasıldır?
 •       Gelecek hedefleri nedir?
 •       Sadece bugün değil gelecekte nereye ulaşmak istiyor?

bunları anlamaya çalışır ve organizasyon yapılarını inceleriz.

Şirkette kullanılan yazılımlar kontrol edilip düzenleme getirildikten sonra Türkiye’deki ve dünyadaki trendleri inceler, şirketin kullandığı yazılımlardan ve toplantıdan elde ettiğimiz veriler ile bunları harmanlayarak mevcut durumun fotoğrafı çıkarırız.

İkinci Faz

İkinci faz, tasarım fazıdır. Bu fazda, ilk fazda elde ettiğimiz doneleri kullanarak onları iyileştirmeye ve tasarlamaya başlarız.

Beyaz yaka, mavi yaka, üst yönetim için şirkette bireysel performans yönetimi nasıl olmalı?

Bireysel performansı kendi başına ele almadan önce bağlantılı süreçleri göz önünde bulundururuz. Stratejik planları inceleyerek bireysel performans ile bağlarız. Daha sonrasında, yetenek yönetimi sistemi yöntemleri nasıl yürütülecek, yedekleme mekanizmaları nasıl yönetilecek gibi unsurları göz önüne alır ve dünyadaki ve Türkiye’deki iyi uygulamaları inceleriz fakat birebir bu uygulamaları kopyalamayız. Sürdürülebilirlik için şirketin verileri göz önüne alınarak entegre ederiz.

Üçüncü faz

Mevcut durum analizi ve tasarım fazından sonra uygulama fazına geçeriz. Süreçsel ve organizasyonel olarak hayata geçirilmesi gerekir. Elde edilen bütün şirket bilgileri, stratejileri, çalışan psikolojisi gibi veriler ile planlama yapıldıktan sonra, teknoloji boyutunu da içine katarak bireysel performans sistemini oluşturur ve bunu firmaya homojen bir şekilde uygularız.

Albert Solino İnsan Kaynakları Danışmanlığı Birimi

Bireysel Performans Sistemi kurulumu konusunda daha fazla bilgi ve danışmanlık

almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 77 - +90 531 700 4515

numaraları telefon üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

[email protected]

Kadir Ayaz

Kıdemli Yönetim Danışmanı

Albert Solino Danışmanlık