Arge Merkezi

Arge Merkezi Nedir?

Dar Mükellef Kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer AR-GE personeli istihdam eden ( Yeni Kanunla bazı sektörler için en az 30 ), yeterli AR-GE birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

arge merkezi

Arge Personeli Kimdir?

Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlardır.

Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişilerdir.

Destek Personeli Kimdir?

Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeldir.

Lütfen Dikkat,

Finansal olarak desteklenecek destek personeli, AR-GE veya Tasarım Personeli Sayısının %10’nunu aşamaz ve yaralanma sırası en düşük ücretli destek personelinden başlayacaktır

 

Arge ve Yenilik Faaliyetleri Nelerdir?

  • Yapılan bir harcamanın Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi için bu harcamanın Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılmış olması gerekir. 

  • Arge Merkezi’nde bu aktivitelere Merkez dahilinde tam dedike olduğu kabul edilir.

  • Arge Merkezi Dönemsel Raporlarında ve merkeze yapılan denetimlerde bu aktiviteler detayları ile sunulur.


Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması amacıyla sistematik bir temelde yaratıcı çalışmalar yürütmek suretiyle alanında;

  • bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan,
 
  • bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan,
 
  • çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan
 
  • çevre uyumlu ürün tasarımı ve yazılım faaliyetleri
 

dâhil olmak üzere yenilik süreçlerini de içeren faaliyetlerdir.

arge merkezi

Yenilik Nedir?

  • Arge Merkezi & Tasarım Merkezi kapsamında yapılabilecek olan
 
  • Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya modeli fikriyle oluşturulan süreçler ve süreçlerin neticeleridir.

Arge Merkezi Başvuru Hizmetleri

arge merkezi başvuru