Arge merkezi teşvikleri

Arge Merkezi Teşvikleri Nelerdir?

5746 sayılı kanun ile Ar-Ge merkezi kurulması kapsamında firmalara sağlanan Arge merkezi teşvikleri ve muafiyetler şöyledir:

  • Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.
  • Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin; doktoralı olanlar için % 90’nı, diğerleri için % 80’ni gelir vergisinden müstesnadır.
  • Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge merkezlerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personeli (26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici ikinci maddesi uyarınca) ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için süre sınırlaması olmaksızın 2023 yılına kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
  • Damga Vergisi İstisnası: Her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.
  • Teknoparklara gitmeden, kendi fabrikanızı veya ofisinizi Ar-Ge Merkezi olarak ilan etme kolaylığı

arge merkezi teşvikleri

Arge Merkezi Personel Teşviki Hesaplama Örneği

Örnek 1: ABC Anonim Şirketine ait Ar-Ge merkezinde 70 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli ve 6 tam zaman eşdeğer destek personeli çalışmakta olup, Ar-Ge personelinin 9’u doktoralıdır. Doktoralı personel Mustafa Bey‘e, Ar-Ge faaliyeti kapsamındaki çalışmasına ilişkin 5.000 TL brüt ücret ödenmektedir.

ABC A.Ş.’nin bu kapsamda yapacağı ücret ödemelerinden Ar-Ge kapsamında çalıştırılan doktoralı ve bekar personel Mustafa Bey’e ait istisna uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır.

arge merkezi teşvikleri

Örnek 2 : ABC A.Ş.nin Ar-Ge merkezinde 2016 yılı Mart ayında kısmi zamanlı olarak çalışan doktoralı ve bekar personel Ahmet Bey’e, 5.000TL brüt ücret ödenmektedir. Ahmet Bey çalıştığı proje gereği bu dönemdeki faaliyetlerinin %30’unu bakanlık onayı alınmamış saha araştırması amacıyla bölge dışında gerçekleştirmektedir.