Arge Merkezi Başvuru Koşulları

Arge Merkezi başvuru koşulları, 5746 Sayılı Kanun kapsamında, 10 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği kapsamında açıklanmıştır. Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi almak için yapılan başvurularda aşağıda belirtilen asgari şartlar aranır.

• Ar-Ge merkezlerinde En az 15 ( aşağıdaki NACE Kodlarına sahip imalat sanayi için en az 30 ) tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi

Şu NACE kodları için 30 tam zaman eşdeğer Arge personeli gerekmektedir:

 • 29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı,
 • 29.10.01 Kamyonet, kamyon, yarı römorklar için çekiciler, tankerler, vb. karayolu taşıtlarının imalatı
 • 29.10.02 Otomobil ve benzeri araçların imalatı
 • 29.10.03 Motorlu kara taşıtlarının motorlarının imalatı (motorların fabrikada yeniden yapımı dahil)
 • 29.10.04 Minibüs, midibüs, otobüs, troleybüs, metrobüs, vb. yolcu nakil araçlarının imalatı
 • 29.10.07 -Özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının imalatı (amfibi araçlar, çöp kamyonu, yol temizleme araçları, zırhlı nakil araçları, mikserli kamyon, vinçli kamyon, itfaiye aracı, ambulans, motorlu karavan vb.)
 • 30 – Diğer ulaşım araçlarınn imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar
 • 30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
 • 30.40 Askeri savaş araçlarının imalatı
 • 30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

• Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,

• Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikri haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,

• Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,

• Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,

• Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması,

İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru yapılması gerekmekte olup Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir iş yerinin olması şartı aranmamaktadır.

Arge Merkezi Başvuru

Başvuru Zamanı: İşletmeler, yıl içerisinde her zaman Ar-Ge Merkezi başvuru işleminde bulunabilirler. Bu başvurular en geç 60 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

İşletmenin fiziki olarak kuracağı Ar-Ge Merkezinin yönetmeliğe uygun olması gerekmektedir.

Bu gerekliliklerin başlıcaları;

 • Ar-Ge personelinin merkezde geçirdiği sürenin fiziki kontrolünün yapılacağı mekanizmanın bulunması (Turnike, kart okuyucu, parmak izi tarayıcısı, vs.),
 • Ar-Ge merkezinin fiziki olarak tek bir bölgede bulunması ve giriş çıkışların birbirinden bağımsız olmaması ve kişi başı en az 3 metre kare çalışma alanının olması şartı aranmaktadır.
 • Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve ar-ge / tasarım projelerinin bulunması da gerekmektedir. İşletmenin önceden Ar-Ge çalışmalarında bulunması şartı aranmaktadır. Bununla beraber, Arge Merkezleri'nde önceden mutlaka devlet desteli veya Tübitak Teydeb destekli bir hibe projelerinin olma şartı aranmamaktadır.

*10 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliğinde yayınlanmıştır.

Arge Merkezi Başvuru Hizmeti

Albert Solino Danışmanlık rehberliğinde yapabileceğiniz Arge Merkezi Başvurusu için şu aşamalardan geçilir:

 1. Ar-Ge Projelerinin analiz edilmesi ve arge yönünün zenginleştirilmesi
 2. Arge Merkezi fiziksel alanının incelenmesi ve 5746 sayılı Arge kanununun istediği şartlara uygun hale getirilmesi konusunda rehberlik edilmesi
 3. Arge Merkezi'nin arge projeleri için akademik destek almaya teşvik edilmesi ve gerektiği durumlarda konuyla ilgili uzman akademisyenlerin araştırılıp işletme ile tanıştırılması
 4. Arge Merkezi Performans sistemi ve ödül sisteminin iyileştirilmesi konusunda yol gösterilmesi
 5. Arge Merkezi muhasebe kayıt sistemi konusunda danışmanlık verilmesi
 6. Arge Merkezi Başvuru dosyasının oluşturularak Arge Merkezi Portalı 'na girişinin sağlanması
 7. İşletmenin resmi başvuruyu yapmasını takiben Bakanlık uzmanının isteyebileceği ek açıklamalar için yol göstericilik yapmak
 8. Arge Merkezi hakem ziyaretleri öncesi prova gerçekleştirip ArGe Merkezi'ni sunuma hazırlamak
 9. Arge Merkezi Kurul sunumu öncesi prova yaparak kurulda sorulabilecek sorulara hazırlanmak ve Arge Merkezi' nin en kuvvetli yönlerinin altını çizmek
 10. Arge Merkezi kabulü ile beraber Arge Merkezi Yönetim Süreçlerine geçiş yapmak.

Arge ve Tasarım Merkezi Destekleri ile İlgili Kanunlar

Albert Solino Ar-Ge Danışmanlığı Birimi

Ar-Ge Merkezi Başvuru Koşulları  konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir veya

+90 216 680 06 76

numaraları telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Fırat Özdemir

Takım Lideri

Ar-Ge & Tasarım Merkezi

Albert Solino Danışmanlık