arge merkezi başvuru koşulları

          Arge Merkezi başvuru koşulları, 5746 Sayılı Kanun kapsamında, 10 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği kapsamında açıklanmıştır. Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi almak için yapılan başvurularda aşağıda belirtilen asgari şartlar aranır.

• Ar-Ge merkezlerinde En az 15 ( otomotiv ve savunma ana imalat sanayi için en az 30 ) tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,

• Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,

• Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikri haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,

• Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,

• Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,

• Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması,

• Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması,

• İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru yapılması gerekmekte olup Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir iş yerinin olması şartı aranmamaktadır.

Başvuru Zamanı: İşletmeler, yıl içerisinde her zaman Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunabilirler. Bu başvurular en geç 60 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

İşletmenin fiziki olarak kuracağı Ar-Ge Merkezinin yönetmeliğe uygun olması gerekmektedir. Bu gerekliliklerin başlıcaları; Ar-Ge personelinin merkezde geçirdiği sürenin fiziki kontrolünün yapılacağı mekanizmanın bulunması (Turnike, kart okuyucu, parmak izi tarayıcısı, vs.), Ar-Ge merkezinin fiziki olarak tek bir bölgede bulunması ve giriş çıkışların birbirinden bağımsız olmaması ve kişi başı en az 3 metre kare çalışma alanının olması şartı aranmaktadır.
Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerinin bulunması da gerekmektedir. İşletmenin önceden Ar-Ge çalışmalarında bulunması şartı aranmaktadır.

*10 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliğinde yayınlanmıştır.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Destekleri ile İlgili Kanunlar

  • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
  • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
  • 6676 Sayılı Yeni Ar-Ge Kanunu