İNOVASYON YÖNETİMİ

İnovasyon Yönetimi Danışmanlığı 'nın temel hedefi ; Ar-Ge ve İnovasyon Stratejilerinin belirlenmesi ile İnovasyon Komitesi ve Süreçlerinin tasarlanmasıdır.

İnovasyon Yönetimi Danışmanlığı Hedefleri

 • Ar-Ge Merkezi Süreçlerinin Yönetimi ve Verimli Yönetilebilecek Süreçlerin Geliştirilmesi
 • Ar-Ge ve İnovasyon Stratejilerinin Belirlenmesi, Gidilecek Yolu Ve Bu Yoldaki Süreçleri Tasarlanması
 • Ar-Ge ve İnovasyon Süreçlerinin Detaylı Prosedürlerinin Geliştirilmesi
 • Geliştirilen Temel Süreçlerin Yönetimini Yazılım Ortamına Taşınması

olarak belirtilebilir.

İnovasyon Yönetiminin İşletmeye Olan Faydaları

 

Firmanın, sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmesi için inovasyon yönetimine muhakkak kaynak ayırması ve önceliklendirmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir olması çok önemlidir çünkü firma rutin işlerde belli başarılar elde edebiliriz ama hiç umulmadık bir firma gelip bütün Pazar payını ve müşterilerini elinden alabilir. Bu nedenle iş süreçlerini sürdürülebilir bir noktaya getirmek ve sürdürülebilir bir ivmeyle büyümeyi sağlamak için inovasyon yönetimi önemlidir. Her zaman pazarın ve tüketicinin ihtiyaçlarını yakından tanımak, gözlemlemek ve bu gözlemlere uygun ürün ve süreçler tasarlamak için inovasyon yönetimi kesinlikle gereklidir.

İnovasyon yönetimi nasıl yapılır?

Çıkış noktası her zaman için tüketici ihtiyaçları olmalıdır. Bu ve bu ihtiyaçları nasıl karşılanabileceği noktasında bir fikir havuzu geliştirilmeli. Bu fikirler firmanın içerisinden gelebileceği gibi müşterilerden de gelebilir. Bu fikir havuzunu besleyebilecek kaynaklardan bir tanesi firmanın müşteri ilişkileri departmanı ya da çağrı merkezi olabilir. Örneğin firma, bir ürünle ilgili sıklıkla müşteri şikayeti alıyorsa, inovasyon noktalarından bir tanesi o ürünün nasıl tüketiciyi daha memnun hale getirebileceği hakkında olmalıdır. Sorun ile çözüm çok iç içe olacağı için müşteriler, şikayet ile birlikte çözümde sunabilmektedir ya da müşteri ilişkileri departmanı o sorunla sıklıkla karşılaştığı için bir fikir önerisi ile gelebilir. Aynı şekilde firmanın ar-ge ve inovasyon departmanından da fikir havuzu beslenebilir. Aslında müşteriler, tedarikçiler ve şirketin çalışanları bir bütün oluşturuyor ve bu bütünün her bir parçasından bu fikir havuzu beslenebiliyor. Gerçekten uygulanabilir, ticarileştirilebilir fikir havuzu bu işin başlangıç noktasıdır ve çok önemlidir. Çünkü bu fikir havuzunu oluşturup beslemek kadar doğru fikri seçebilmek de kritik bir noktadır. Bu inovasyon stratejilerine hitap eden, aynı zamanda müşteriler için de katma değer yaratacak fikirlerin seçilmesi, fizibilite çalışmalarının yapılması, fizibilitesi uygun görülenlerin prototip çalışmalarının yapılması ve bu çalışmaları yapacak ekibinde firma içinde seçilmesi ve desteklemesinin de adım adım çok kapsamlı bir şekilde planlanması gerekir. Bu sürecin içinde firmanın sadece üretim ve ar-ge departmanları yer almaz. Stratejik karar noktasında üst yönetim, finansal fizibilitesi anlamında finans departmanı, tüketici ihtiyaçlarının algılanması ve test edilmesi noktasında müşteri ilişkileri-satış ve pazarlama departmanları da dahil birçok departman sürece dahil olur. Aynı zamanda geliştirilen ürünün tekrar müşteriye ulaştırılma noktasında hem tedarik zinciri hem pazarlama departmanı rol oynar. İnovasyon süreçleri tek bir departmanın değil şirketin bütün departmanlarının üstlenmesi gereken bir görevdir.

İnovasyon Çeşitleri Nedir?

Temelde 5 çeşit inovasyon bulunmaktadır;

Ürün İnovasyonu

Ürün inovasyonuna örnek olarak elektrikli diş fırçalarını verebiliriz. Elektrikli diş fırçası normal diş fırçası ile aynı fonksiyonu gerçekleştirmektedir fakat günümüzde teknolojinin hayatımıza daha çok girmesi ile elektrikli diş fırçalarına normalde insanların düşünmediği veya umursamadığı bir nokta ele alınarak diş hassasiyeti masaya yatırıldı ve fazla bastırıldığında otomatik durma fonksiyonu eklendi. Buna ek olarak, diş fırçalama sürecini ölçüp yeterli veya yetersiz olduğu noktada kullanıcıya geri bildirim verme, diş fırçasına bağlı bir app geliştirerek kullanıcının diş bakımına ayırdığı zamanı görebilme özelliği gibi fonksiyonlarda dahil edilerek kullanıcı ve ürün arasında etkileşim yaratıldı. Verileri ölçümleyip kullanıcıya sunabilen diş fırçaları, klasik bir diş fırçası ile aynı fonksiyona sahip gibi görünsede dijitalleşme ile çok daha kaliteli bir ağız bakımı sunmaktadır.

Hizmet İnovasyonu

Her kuruluş tüketicisine elle tutulur ve gözle görülür bir ürün sunmak değildir. Hizmet sektöründe de çok fazla kurum ve kuruluş vardır. Örneğin, özellikle büyük şehirlerde, çoğunluk gün içerisinde işyerinde, mesaide veya trafikte olduğu için ev temizliği büyük bir problem haline gelebiliyor. Küçük bir şehirdekine oranla güvenilir bir temizlik çalışanı bulmak çok zor olabiliyor. Buna bağlı olarak bu hizmeti sunan web siteleri bulunmaktadır. Kullanıcıya yakın, istediği fiyat aralığında, ödemesini online yapabildiği ve güvenilir insanların hizmet sunduğu bu uygulama, hizmet inovasyonuna örnek olarak verilebilir. Burada tamamen profesyonel bir hizmet sunulmaktadır. Bunun müşteriye sunuluş şekli ihtiyaçlarla uyumlu bir şekilde dijital ortamda sağlanmış oluyor. Tanıdıkların sunabileceği sınırlı kaynaklardansa çok fazla kişiye ulaşılabilen bu uygulamalar bir şirketin referansı ile sağlanarak müşteriye verimli bir hizmet sunmaktadır.

Pazarlama İnovasyonu

Burada ürün veya hizmet eskisi ile aynı olabilir ama bunun tüketiciye sunuluş şekli çok farklı olabilir. Örnek vermek gerekirse; bebek şampuan şişesini düşünelim, kendiniz duş alırken bir kapağı kaldırıp avucunuza veya saçınıza döküp yıkamak alışılagelmiş olabilir ama bir bebeğe banyo yaptırırken yetişkin şampuan şişelerini kullanırken iki elinizin de serbest olması gerekir. Fakat bir bebeği veya çocuğu yıkarken saniyelerle yarışıyorsunuz ve stresli bir noktada şampuanı iki elle kapağını açıp dökmek bir problem haline gelebilir. Bu yüzden bebek şampuanları pompalı şişelerde sunulmaktadır. Burada aslında çok daha pratik ve daha hızlı bir şekilde ürüne ulaşabileceğiniz ambalaj tasarımı yapılmıştır. İçindeki ürün kapaklı bebek şampuanının içindeki ürünle aynıdır fakat kullanıcı deneyimi düşünülerek daha ulaşılabilir deneyim sunmak için üretilen bir ambalaj inovasyonu mevcuttur. Ürünün formülasyonunda bir farklılık olması gerekmemektedir. Ürün ile kullanıcı ilişkisi arasında sağlanan ambalaj kolaylığı ile bir inovasyon sağlanabilmektedir.

Başka bir örnek vermek gerekirse, örneğin bir firmanın yeni bir ürünü çıktı ve bunu tüketicinin sıklıkla tercih ettiği ürünün ambalajına tutturarak yanında hediye edilmesi bir pazarlama invasyonudur. Burada amaç yeni çıkan ürüne müşteriyi ısındırmak ve bundan sonraki alışverişinde her zaman tercih ettiği ürünü alırken yeni çıkan ürünün de tercih edilebilir olmasını sağlamaktır. Pazarlamada her gün her dakika çok farklı uygulamalar ile karşılaşılabilir.

İş Modeli İnovasyonu

İş modeli, firmanın tüketiciye sunduğu ürün ya da hizmeti nasıl ulaştırdığı ve bundan nasıl bir gelir elde ettiği ile ilgili bir olgudur. Örneğin, bitaksi uygulamasının amacı bir hizmet sunmaktır ama bu hizmeti sunarken yeni bir iş modeli sunulmaktadır. Bitaksinin kendine ait bir aracı yoktur. Burada amaç taksicilerle müşterileri eşleştirmek ve bir araya getirmektir. Bitaksi uygulaması, taksicilerden komisyon alarak gelir modelini oluşturmaktadır. Taksici fazladan aracı boşken kilometre yapacağına kendisine en yakın müşteriye ulaşarak minimum boş vakit ile maksimum kazanç sağlamış oluyor. Müşteri tarafında güven veya ihtiyaç anında taksiye ulaşamamak büyük bir problemdir. Uygulama üzerinden size gelen taksinin plakasını, sürücüsünü ve sürücüsünün kimlik bilgilerini görebiliyorsunuz ve sürücüyü puanlayabiliyorsunuz. Bu şekilde bir uygulama ile her iki tarafında güven ilişkisi ile buluşabileceği bir noktaya gelinmiş oluyor. Güven problemi sadece müşterilerin değil taksicilerin de yaşadığı bir problem olabiliyor. Bu uygulama taksicilerin de güvenliğini sağlayarak maksimum verim sağlayabilmektedir. Burada klasik taksi durağı işletmekten çok farklı bir iş modeli sunulmaktadır. Günde binlerce taksici ve müşterinin bir araya getirilmektedir. Hizmet inovasyonu ile çok benzerdir fakat burada asıl strateji iş modeli oluşturulmasıdır.

Organizasyonel İnovasyon

İnovasyonun, şirket içerisine nüfus edilmesi ve etkilerinin görülebilmesi bir süreçtir. Bu noktada organizasyonlarla yıllardır süregelen organizasyonel yapıların artık yeni iş modellerine, yeni iş süreçlerine adapte olamadığını, belli noktalarda yetersiz kaldıklarında ve kendilerini sınırlandırdıklarını düşündüklerinde şirketler, organizasyonel yapılarını tamamen değiştirip yenliklere açık ve farklı uygulamalara hızlı adapte olan yapıya kavuşmak isteyebilirler. Bu noktada şirket içerisinde departmanlar, çalışanlar ve şirket içerisindeki hiyerarşi bazında yapılan inovatif çalışmalara da organizasyonel inovasyon denilmektedir.

Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi Danışmanlık Kapsamı

 1. Ar-Ge ve İnovasyon Stratejisinin Oluşturulması
 2. Ar-Ge ve İnovasyon Hedef Performans Göstergelerinin ve Ölçüm Yöntemlerinin Oluşturulması
 3. Ar-Ge ve İnovasyon Süreçlerinin Tasarımı
 4. Ar-Ge Merkezi El Kitabının Oluşturulması
 5. Fikir ve Proje Yönetimi Sisteminin Oluşturulması
 6. Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklar Yönetim Sisteminin Oluşturulması
 7. Katma Değerli Ar-Ge Eğitimlerinin Verilmesi

Ar-Ge ve İnovasyon Stratejisi

Global arenada rekabet edebilmek için firmaların Ar-Ge ve inovasyon stratejisi geliştirmesi, birimler arasında iş birliği ve koordinasyon sağlaması, teknolojiyi etkin olarak kullanması gerekmektedir.

 • Gereken Kaynağın Ayrılması
 • Yatırım Yapılması
 • İnovasyona Yönelik Ürünlerin Geliştirilmesi
 • Geliştirilen Ürünler ile Farklılık Yaratılması

Strateji, bir yarışta en başarılı olmak üzere performansı arttıracak teknikleri geliştirmek değil, kolaylıkla birinci olunabilecek yarışı seçmektir.

 • Rakip Analizi
 • Müşteri Analizi
 • Trend ve Ürün Analizi
 • Pazar Analizi

Sorularla Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi Stratejisi

 • Firmamızın kısa, orta ve uzun vadede ulaşmak istediği hedefler nelerdir?
 • Bu hedeflere ulaşmak için hangi Ar-Ge ve İnovasyon Stratejilerini uygulamayı planlıyoruz?
 • Bu stratejilere ulaşmak için hangi aksiyonları planlıyoruz?
 • Bu aksiyonlar sonunda hedefe ulaşma durumumuzu hangi sistem ve kriterler aracıyla ölçmeyi
 • planlıyoruz?
 • Planlanan tüm bu yapı hangi düzende gelişip ilerleyecek?

Ar-Ge ve İnovasyon Anahtar Performans Göstergeleri

 • Stratejilere uygun anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi
 • En uygun hedeflerin konulması
 • Anahtar performans göstergelerinin doğru yöntemler ile ölçülmesi
 • Performans takibinin belirli aralıklarla yapılması
 • Sonuçların objektif gözle değerlendirilmesi

Ar-Ge Merkezi El Kitabı

 • Ar-Ge Merkezi Faaliyetleri ve Amacı
 • Ar-Ge Merkezi Fiziksel Yapılar
 • Ar-Ge Merkezi Personel Yönetim Süreçleri
 • Ar-Ge Merkezi Proje Yönetim Süreçleri
 • Ar-Ge Merkezi Muhasebeleştirme Süreçleri Yönetimi
 • Ar-Ge /İnovasyon Fikirlerinin Elde Edilmesi
 • Ar-Ge /İnovasyon Fikirlerin / Projelerin Önceliklendirilmesi
 • Pazara Ürün Sunumu
Yönetim Sistemleri
 • Fikir ve Proje Yönetim Sistemi
 • Fikri ve Sınai Haklar Yönetim Sistemi

Ar-Ge Merkezi Yürütme ve İnovasyon Yönetimi Süreçleri Danışmanlığı

Katma Değerli Ar-Ge Merkezi İnovasyon Danışmanlığı Kapsamı
 1. Aylık 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu Kapsamındaki istisna hesaplarının hesaplanması
 2. Aylık Muafiyet Raporlarının Kontrolü
 3. Ar-Ge Dış Görev Sürecinin Tasarlanması & Takip Edilmesi
 4. Ar-Ge Merkezi Süreçlerine İlişkin Dokümantasyon Rutinlerinin Oluşturulması
 5. Ar-Ge Merkezini Bakanlık ve Mali Denetimlerine Sürekli Hazır Kılmak

Albert Solino Olarak İnovasyon ve İnovasyon Yönetimine yaklaşımınız nedir?

Firmanın ölçeğine, hedeflerine göre sıfırdan bir inovasyon her şirket için ayrı olarak tanımlamak gerekir. İnovasyon ile ilgili denenebilecek çok fazla yol haritası ve method vardır. Bunlardan pek çoğu da popüler ve gündemde olan yöntemlerdir ama firma özelinde sıfırdan bir çalışma yapıp firmanın bu zamana kadarki çalışmalarını ve rutin işlerini iyice anlayarak işe başlıyoruz. Ardından kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri nelerdir? hangi alanlarda inovasyon çalışmaları yapmaları gerekiyor? Bunlarla ilgili çalışıp firmanın inovasyon el kitabını birlikte oluşturuyoruz. Bu arada inovasyon yaklaşımı, firmanın ölçeğini ve hedeflerinin dışında firmanın faaliyet alanına da çok bağlıdır. Firma doğrudan tüketiciye dokunan bir firma mı yoksa başka bir firmaya hizmet veren bir firma mı buna dikkat etmemiz gerekiyor. Doğrudan tüketiciye dokunan firmalarda müşteri etkileşiminin çok daha fazla odakta olması gerekmektedir. Hem müşteriyi daha fazla odağa alması hem de süreçlerin çok daha hızlı ilerlemesi gerekiyor. Firmalara hizmet veren firmalarda ise süreçler biraz daha uzun soluklu ve sabır gerektiren projeler ortaya koymak gerekebiliyor.

Firmanın ölçeği, hedefleri, stratejileri, iş modeli bizim için çok önemli oluyor. bunları göz önünde bulundurarak firmadaki iş geliştirme, ar-ge inovasyon ekipleri ile bir araya gelip sıfırdan bir inovasyon süreci tasarlıyoruz. Bunun bileşenleri de, fikirden ürüne bir proje sistematiğinin, fikirden projeleşmeye, projeleşmeden de inovasyon proje yönetimi ve inovasyon proje portfolyosu yönetimine dokunan bir süreç tasarımımız oluyor. bunun dışında da inovasyon kültürünün şirkete nüfus edebilmesi için bir inovasyon stratejisini hazırlayarak tüm çalışanlarla paylaşıyoruz.

 

İLETİŞİM

İnovasyon Yönetimi ve Danışmanlığı

İnovasyon Yönetimi ve Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak

için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 77 - +90 531 700 4515

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Alkan Balkaya

Partner

Albert Solino Danışmanlık