AR-GE Yönetim Danışmanlığı

Ar-Ge Yönetim Danışmanlığı

Ar-Ge Yönetim Danışmanlığı hizmetimizin temel hedefleri;

 • Ar-Ge Merkezi Süreçlerinin Yönetimi ve Verimli Yönetilebilecek Süreçlerin Geliştirilmesi
 • Ar-Ge ve İnovasyon Stratejilerinin Belirlenmesi, Gidilecek Yolu Ve Bu Yoldaki Süreçleri Tasarlanması
 • Ar-Ge ve İnovasyon Süreçlerinin Detaylı Prosedürlerinin Geliştirilmesi
 • Geliştirilen Temel Süreçlerin Yönetimini Yazılım Ortamına Taşınması

olarak belirtilebilir.

 

Katma Değerli Ar-Ge Yönetim Danışmanlığı Kapsamı

 1. Ar-Ge ve İnovasyon Stratejisinin Oluşturulması
 2. Ar-Ge ve İnovasyon Hedef Performans Göstergelerinin ve Ölçüm Yöntemlerinin Oluşturulması
 3. Ar-Ge ve İnovasyon Süreçlerinin Tasarımı
 4. Ar-Ge Merkezi El Kitabının Oluşturulması
 5. Fikir ve Proje Yönetimi Sisteminin Oluşturulması
 6. Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklar Yönetim Sisteminin Oluşturulması
 7. Katma Değerli Ar-Ge Eğitimlerinin Verilmesi

Ar-Ge ve İnovasyon Stratejisi

Global arenada rekabet edebilmek için firmaların Ar-Ge ve inovasyon stratejisi geliştirmesi, birimler arasında iş birliği ve koordinasyon sağlaması, teknolojiyi etkin olarak kullanması gerekmektedir.

 • Gereken Kaynağın Ayrılması
 • Yatırım Yapılması
 • İnovasyona Yönelik Ürünlerin Geliştirilmesi
 • Geliştirilen Ürünler ile Farklılık Yaratılması

Strateji, bir yarışta en başarılı olmak üzere performansı arttıracak teknikleri geliştirmek değil, kolaylıkla birinci olunabilecek yarışı seçmektir.

 • Rakip Analizi
 • Müşteri Analizi
 • Trend ve Ürün Analizi
 • Pazar Analizi

Sorularla Ar-Ge ve İnovasyon Stratejisi

 • Firmamızın kısa, orta ve uzun vadede ulaşmak istediği hedefler nelerdir?
 • Bu hedeflere ulaşmak için hangi Ar-Ge ve İnovasyon Stratejilerini uygulamayı planlıyoruz?
 • Bu stratejilere ulaşmak için hangi aksiyonları planlıyoruz?
 • Bu aksiyonlar sonunda hedefe ulaşma durumumuzu hangi sistem ve kriterler aracıyla ölçmeyi
 • planlıyoruz?
 • Planlanan tüm bu yapı hangi düzende gelişip ilerleyecek?

Ar-Ge ve İnovasyon Anahtar Performans Göstergeleri

 • Stratejilere uygun anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi
 • En uygun hedeflerin konulması
 • Anahtar performans göstergelerinin doğru yöntemler ile ölçülmesi
 • Performans takibinin belirli aralıklarla yapılması
 • Sonuçların objektif gözle değerlendirilmesi

Ar-Ge Merkezi El Kitabı

 • Ar-Ge Merkezi Faaliyetleri ve Amacı
 • Ar-Ge Merkezi Fiziksel Yapılar
 • Ar-Ge Merkezi Personel Yönetim Süreçleri
 • Ar-Ge Merkezi Proje Yönetim Süreçleri
 • Ar-Ge Merkezi Muhasebeleştirme Süreçleri Yönetimi
 • Ar-Ge /İnovasyon Fikirlerinin Elde Edilmesi
 • Ar-Ge /İnovasyon Fikirlerin / Projelerin Önceliklendirilmesi
 • Pazara Ürün Sunumu
Yönetim Sistemleri

Ar-Ge Merkezi Yürütme Süreçleri Danışmanlığı

Katma Değerli Ar-Ge Yönetim Danışmanlığı Kapsamı
 1. Aylık 5746 Kapsamındaki istisna hesaplarının hesaplanması
 2. Aylık Muafiyet Raporlarının Kontrolü
 3. Ar-Ge Dış Görev Sürecinin Tasarlanması & Takip Edilmesi
 4. Ar-Ge Merkezi Süreçlerine İlişkin Dokümantasyon Rutinlerinin Oluşturulması
 5. Ar-Ge Merkezini Bakanlık ve Mali Denetimlerine Sürekli Hazır Kılmak