AR-GE MERKEZLERİ LİSTESİ

Ar-Ge Merkezi Nedir?

Ar-Ge Merkezi  , 5746 sayılı kanun ile ülkemizdeki firmaları Ar-Ge faaliyetleri ve yenilikler yapmaya teşvik etmek için onlara sunduğu çeşitli teşvik ve avantajların kullanılarak işletmeler içerisinde kurulan ayrı bir araştırma geliştirme birimidir. Burada temel amaç işletmelerde Ar-Ge kültürünün benimsemesi, işletmelerin yaptıkları işlerin daha verimli ve etkin hale getirilmesi, sürekli iyileştirme ve geliştirme yapmalarının sağlanması ve inovatif yaklaşımlarla pazarlarına yeni ürünler sunmalarının sağlanmasıdır.

İnovatif yöntemlerle yeni ürünler, sistemler, yazılım geliştirmeleri, malzemeler, cihazlar, ekipman, prosedür ve sistemlerin geliştirilmesi ve yeni teknikler ve prototipler üretilmesi Ar-Ge merkezi faaliyetleri arasına girmektedir.

Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmanın ürün sistem veya proseste katma değer yaratması son derece önemlidir.

 

Ar-Ge Merkezleri Listesi

Her gün bir yenisi daha T.C. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazanan firmaların listesine ve güncel duyurulara https://agtm.sanayi.gov.tr/ web sitesinden kolayca erişebilirsiniz.

20 Eylül 2023 yılı itibarıyla Ar-Ge Merkezi statüsüne hak kazanmış firma sayısı 1294 'tür.