Albert Solino Aile Şirketi Anayasası Hazırlama Danışmanlığı

Gündem
Günümüzde aile şirketi kavramı hem ülkemizde hem de dünyada yaygın bir şekilde var olan bir olgudur. Aile bireylerinin şirket sahipliğini paylaştığı bu şirketlerde temel sıkıntı aile üyelerinin birbirleri arasında yazılı ve hatta kimi zaman sözlü dahi olmayan bir takım kuralların olmayışı ve bunun da kişiler arası çatışmaya yol açarak şirkete zarar vermesi ve hatta çok daha kötü bir senaryo olarak şirketlerin yok olmasına kadar gidebilmektedir.

Albert Solino olarak aile bireyleri arasındaki bu ilişkileri hassas noktaları saptayarak düzenlemekteyiz. Aile üyelerinin harcamalarından, aile üyeleriyle profesyoneller arası ilişkilerin düzenlemesine, haleflik seçiminden aile meclisi ve yönetim kurlu yapılarının ve birbirleriyle etkileşimine kadar tüm detayları birlikte tartışarak alırız.

Daha sonra bu kararları yazılı bir şekilde ve anayasa düzeninde çağdaş yönetim ilkelerine ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim ilkelerine uyacak şekilde dizayn eder ve hazırlarız. Anayasanın şirket tarafından uygulanmaya başlaması ve takibini de yaparak kalıcı bir sistem olarak anayasayı şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getiririz.

Albert Solino Aile Şirketleri Hizmetleri, sahip olduğu global şirketlerin geniş kaynaklarından faydalanarak aile şirketlerine işleri ile ilgili tüm alanlarda bütüne dayalı bir yaklaşım içinde hizmet sunmak üzere yapılandırmıştır. 

Albert Solino Aile Şirketi Anayasası Hazırlama Danışmanlığı: İş Planı
1-Tespit
2-Analiz
3-Uygulama
4-Sürekli Gelişim

Albert Solino,uluslarası danışmanlık,teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır. Danışmanlık almak ve sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulmak için bizimle iletişime geçin

Bu ve benzer bir çok yeni haber, son dakika olarak LinkedIn ve Twitter hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmaktadır.

Başarılarımız

Döküm sektöründe yer alan KOBİ ölçeğinde ki müşterimiz şirketin yönetiminin hep aile üyelerinde kalabilmesi ve doğabilecek sorunların çözümü için bizimle iletişime geçti. 7 ay süren görüşmeler sonucunda hazırladığımız aile anayasası ile 50 milyon dolarlık şirket varlığı güvence altına alındı.

Yönetici Ortak Mesaj

Danışmanlık verdiğimiz birçok aile şirketinde yönetimce konan bazı kuralların olduğunu ancak bunların bazen yazılı bazen de sözlü kaldığını ve uygulamaya geçemediğini gözlemliyoruz. Kendilerince hazırlanan bu kuralların başarılı olamamasının temelinde aile bireyleri tarafından benimsenmediğini, karşılıklı müzakereler sonucunda oluşmadığını ve tarafsız yazılamadığı için red edildiğini görüyoruz. Hazırlanacak aile anayasasının başarılı ve etkili olabilmesi için öncelikle aileye ve şirkette özgün olarak hazırlanması, hem şirketin devamlılığını hem de bireylerin önceliklerini gözeten bir yapıda oluşturulması gerekmektedir. Siz de Albert Solino’nun uzmanlığıyla bu sürece başlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizden Haberler

Albert Solino, tecrübeli uluslararası kurumsal finansman ekibiyle şirketinizin yükselen değeri için sizler için hizmet veren uluslararası bir danışmanlık firmasıdır.

Rakamlarla Albert solino

Turquality Başvurusu ve sonrasında Yönetim Danışmanlığı için bugüne kadar 25’i aşkın markaya danışmanlık verdiğimizi biliyor muydunuz?