AİLE ŞİRKETİ NEDİR?

Aile Şirketi  aileden bir girişimcinin başlattığı ve daha sonra ailenin çoğunlukla işin içinde yer aldığı bir kurumsal yapıdır. Ailenin kendisine has kültürü ve geleneğinin işe yansıdığı bir sosyal yapıdır.

Aile şirketinde; ailenin işi, işin aileyi etkilemesi söz konusudur. Aile şirketlerinin amacı; şirketlerin varlıklarını ileri ki nesiller için de verimli şekilde büyüterek yaşatmaktır. Bu amaç doğrultusunda; aile şirketinin kurumsallaşmasını sağlayarak, aile servetinin korunması ve büyütülmesini sağlamayı hedefler. Bu kapsamda aile anayasaları da; aile ve şirket ilişkilerinin düzenlenmesini disipline edilmesini sağlarlar.
Ayrıca aile şirketlerinin büyük çoğunluğu; aile gizliliğinin korunmasını, aile içi paylaşımların düzenlenmesi ile aile birliğinin korunarak, ailenin yeni nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını hedeflemektedirler.

Aile şirketi nedir_
Aile Şirketlerinin Sık Karşılaşılan Bazı Temel Karakteristikleri

 • Ailenin istek ve ihtiyaçları ile işletmenin istek ve ihtiyaçlarının farklılaşması
 • Aile ilişkilerinin yoğun olarak yer aldığı kararlarda ailenin etkin olması
 •  Aile içinde genellikle büyüklere saygının esas alınması
 •  İlk gözü kara girişimcide gerek aile bireylerini gerek profesyonelleri mutlak ve otoriter
  biçimde yönetme eğilimi görülmesi
 •  Aile şirketinde genel olarak girişimci aile üyeleri işin pratiğinden geldiklerinden işi çok iyi bilir,
  üretim ve tüccarlıkta başarılıdırlar. Ancak genellikle gerek eğitim noksanı gerek kendilerini
  profesyonelce yenilememekten modern yönetim yaklaşımına sahip olamamaktadırlar.

Aile şirketi anayasaları aile şirketlerinin devamlılığını ve kurumsallaşmasını sağlayan en önemli araçlardan biridir. Aile Anayasasının temel amacı, aile ve işin birbiriyle nasıl etkileşim içerisinde
olacağını düzenleyen politikaları oluşturmaktır. Yaşayan bir belge olan aile anayasasının içeriğinin, işin ve ailenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde esnek olması gerekmektedir.
Bu doğrultuda aile anayasaları ; aile şirketlerinin şu amaçlarını yerine getirmeleri için yapılır:

 •  Birbirine bağlılık ve güven, karşılıklı takdir, açık iletişim, birlikte sosyal zaman geçirme, ruh sağlığı ve yaşamın sorunları ile mücadele etme yeteneklerimizi koruyarak, başarılı bir aile
  şirketi olarak devamlılığı sağlama Aile üyelerinin karşılıklı sevgi, saygı ve güven ile bağlayıcı aile değerlerinin korunması ve sürdürülmesi,
 •  Şirketlerin uzun yıllar yaşama arzusu,
 •  İşin yeni kuşaklara devrinin belirli bir sistematik dahilinde yapılması
 •  Aile ilişkileri ile iş ilişkilerinin ayrı değerlendirilmesi