Aile Şirketi Anayasası Nedir ?

Aile Şirketi Anayasası, Aile misyonu ve stratejik hedeflere ulaşmada ailenin kendi arasındaki ve kuruluşa dair sorunlarının tespiti, teşhisi ve çözüm önerileri üretmesini sağlayan yazılı bir metindir. Aile şirketi anayasaları aile şirketlerinin devamlılığını ve kurumsallaşmasını sağlayan en önemli araçlardan biridir.
Aile anayasası en geniş ifadesi ile, aile ve ailenin işletmeyle ilişkisinin tanımlandığı yazılı ve yazısız temel kurallar bütünüdür. Diğer bir ifadesiyle de, bir aileye evlilik veya kan bağı ile katılarak aynı soyadına sahip olmaya hak kazanan kişilerin aile ilişkilerinde, üçüncü şahıslarla ve işletmeyle olan ilişkilerinde rehber olan, aile üyeleri tarafından da kabul edilen, tüm aile üyelerine aynı şekilde uygulanan, uyulmaması durumunda daha önceden belirlenmiş yaptırımları bulunan kurallar ve değerler bütünüdür.

Aile Şirketi Anayasası

Şirket Aile Anayasası aile işletmesinin temel konularını kapsayan, aile üyelerinin birbirleri arasında aile-iş ilişkilerini sağlıklı yönetebilmeleri için temel ilkeleri ve rehber unsurları içeren bir belgedir.
Aile Anayasaları ailenin misyonunu ve sahip olduğu değerlerini içerir.
• Aile üyelerinin sorumluluklarını, aile üyelerinin nasıl yetiştirileceği hususundaki prensipleri ve aile konseyinin çalışma ilkelerini içerir.
• Aile Anayasasında paranın ve gücün nasıl dağıtılacağı, aile mülkiyet ve mirasının nasıl dağıtılacağı hususundaki ilkeler açık bir şekilde belirtilir.

• Aynı zamanda Aile Anayasası, aile-iş ilişkilerinin nasıl olacağı konusundaki politikaları düzenleyen, aile üyelerinin kendi aralarındaki ve aile üyeleri ile çalışanlar arasındaki ilişkilerde temel alınacak davranış kurallarını yönlendiren, aile üyelerinin emeklilik politikalarını, performans ölçütlerini ve işe giriş-çıkış koşulların belirleyen kurallar bütünüdür. Aile Şirketi Anayasası içinde, ailenin temel ilkelerinin, aile konseyi, yönetim kurulu, hissedarların ve profesyonel yönetim ilkelerinin belirlenmesi hedeflenir. Aile üyelerinin gelirleri ve harcamalarının nasıl düzenleneceğini dair düzenlemeler yapılır. Aile şirketlerine dair yönetsel deneyim ve iyi
uygulama örneklerinden ilham alınarak nihai bir aile anayasası metninin ortaya çıkarılması amaçlanır. Bu noktada, yazılı metinden daha da önemli olan etmen, aile üyelerinin bir araya gelerek güncel veya geçmişten gelen aile ve şirketi ilgilendiren konularda aklında kalanları özgürce paylaşması ve teklerinde taşları özgür bir ortamda dökmeleridir. Bu gerçekleştikten sonra, yine rehberlik ışığında her aile bireyinin kabul edebileceği ortak noktaları tespit etmek ve bu noktada aile bireylerinin uzlaşmaya varmalarına yardımcı olmaktır. Uzun ömürlü bir aile şirketi için; aile anayasası hem aileyi kurumsallaştırır hem de şirketi kurumsallaştırır.

 

Aile Şirketi Anayasası Nedir _

Aile şirketi anayasası sayesinde, aile bireyleri şu sorulara yanıt bulmuş olurlar:
  • Aile şirketi devam ettirmeyi neden taahhüt etmekte?
  •  Ailenizin ana “değerleri” nelerdir?
  •  Ailenin öncelikleri nelerdir?
  • İşe yansıyacak güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
  • Şirketinizin aileden ihtiyaçları nelerdir?
  •  Ailemizin inandığı ve nesilden nesile iletmek istediği değerler nelerdir ?
  •  Yönetim sorumluluklarının devri ne zaman ve nasıl olmalıdır ?
  •  Yönetim Otoritesinin devri hangi şartlarda olmalıdır ?
  •  Şirket hisse devri hangi şartlarda, nasıl ve kime/kimlere olmalıdır ?

Aile Anayasasının Faydaları Nelerdir ?

Söz konusu kurum, varlık ve onun sahibi olan ailenin aile hedefleri ve şirket hedefleri göz önünde bulundurulduğunda Aile Anayasasının şu faydaları vardır:

1. Ailenin vizyonu ile şirketin vizyonu arasında bir ortak payda yaratarak aile ve şirket vizyonu arasında çatışmayı engellemek.
2. Şirketin sürdürülebilirliğinin sağlanması için şirket kurumsallaşmasının yanında, aile ilişkilerini de kurumsallaştırmak.
3. Şirketin aile ilişkilerinden bağımsız yönetilmesini sağlayarak şirket sürdürülebilirliğine katkı sağlamak.
4. Şirket amaçları, aile amaçları ve kişisel amaç çatışmalarının yaratacağı zararlardan işletmeyi ve aileyi korumak.
5. Bu çatışmaların çözümüne harcanacak zamanı ve enerjiyi en aza indirmek.
6. Aile politikalarının gerektiğinde aile ve işin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde esnek olmasını sağlamak.
7. Aile içinden gelen yöneticiler ile aile dışından gelen profesyonellerin doğru kurumsal yönetim ilişkileri çerçevesinde yürütülmesi.