Albert Solino, Uluslararası Danışmanlık, Teknoloji ve Kurumsal Finansman şirketidir. Yönetim Danışmanlığı ve Stratejik Danışmanlık ile müşterilerine sistem kazandırır. Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı ile şirketlere sağlıklı bir bilanço yapısı sağlar. Halka Arz, Tahvil İhracı ve Turquality ile şirketlere fon sağlar.
% 94
Yönetim Danışmanlığı Müşterilerimizin 2 Yıllık Ciro Büyüme Oranı
2,1 Milyar $
Turquality Danışmanlığı ve Halka Arz Müşterilerimizin Aktif Büyüklük Toplamı
Teknoloji

Enerji Veri Toplama ve Raporlama Yazılımı

Enerji Veri Toplama ve Raporlama Yazılımı

  

1-Enerji Veri Toplama Modülünün Amacı
Enerji veri toplama modülünün amacı üretimde yer alan makinelerin enerji sarfiyat verilerinin otomatik olarak toplanması ve yönetime raporlanmasını sağlar. Raporlama modülü özellikle sektörünün şu iki ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanıp geliştirilmiştir.

1. Üretim prosesi dışında harcanan kayıp enerjinin belirlenmesini ve kayıpların önlenmesini sağlar.
2. Ürün ve emir bazında fiili sarfiyatın raporlanmasını sağlar. Ayrıca ürün bazlı enerji maliyetinin doğru hesaplanmasını sağlar.

2 Ürünün Teknik Kapsamı

Enerji Verilerinin Toplanması
Her bir makinaya enerji analizörü bağlanır ve bağlanan bu enerji analizörleri Veri Terminali Cihazlarına bağlanır. Veri Terminali cihazları enerji analizörleri aracılığı ile makinaların enerji sarfiyatı ile ilgili verilerini toplar.

Raporlama
Enerji ile ilgili tüm raporlama sistemleri Cybernetics kapsamındaki diğer raporlamalarla bütünleşmiş biçimde sunulmaktadır.

 • Kayıt Tabloları
 • Belirlenen süre veya periyodlarda enerji kayıtlarının tutulması
 • İş emri bazlı Üretimde Enerji Tüketimi değerleri
 • Duruş datasında duruş bazlı Enerji Tüketimi değerleri
 • Online İzleme Ekranı: bu ekranda enerji sekmesi yer almaktadır. İş bazlı tüketim ve vardiya bazlı tüketim değerleri anlık olarak izlenmesi
 • Kullanıcı Dostu Ekran: Makine geçmişi ekranında enerji sarf ve güç değerleri kolay anlaşılabilir grafikler halinde sunulması
 • Üretim Rapor Fabrikasında brüt, net ve duruş sırasındaki sarfiyatlar, toplam, çevrim başı ya da parça başı olarak raporlanabilmesi. Raporlar istendiği taktirde makine, yardımcı ekipman (kalıp vb.), ürün, emir, tarih ve benzeri tüm bazlarda sunulması. Duruş sırasındaki her tür sarfiyat duruş ayrıntısı ile birlikte alınabilir. Üretim fabrikasındaki diğer raporlarla tümleşik olarak alınabilir.


Cybernetics Sistem Entegrasyon Aşamaları

 • KPI'ları belirleyen verilerin saptanması
 • Mimari tasarımın geliştirilmesi
 • Yazılım geliştirme
 • Donanım seçimi ve siparişi
 • Sistem entegrasyonu
 • Sistem devreye alma ve test aşaması
 • Sistemin fabrika ve gerçek ortamda çalıştırılarak dataların oluşmasının sağlanması
 • Oluşan fire ve verimlilik verilerin analizinin yapılması
 • Analiz sonucu iyileştirme önerilerin sunulması
 • Yalın üretim için danışmanlık

Cybernetics Anlık Üretim İzleme ve Raporlama Sistemi Özellikleri

 • Makine numaralarının otomasyon sistemi üzerinde düzenlenerek var olan karışıklığın önüne geçilmesi ve raporlama sistemine yapılan revizelerin yansıtılması
 • Makine işlem ve toplam çalışma sürelerinin yani çevrim süresinin hesaplanması
 • Otomasyon sistemi tarafından planlanan çevrim süresi ile makinanın çalıştığı anda gerçekleşen çevrim süresi aynı anda raporlanması ve sistemde ekrana yansıması
 • Firmanın kendine ait kod sistemini otomasyon sistemine yüklemeye imkan vermesi ve yüklenen verilerin kayıt altında tutulması
 • Makine operatörü iş bittiğinde veya bir problem dolayısıyla işi erken sonlandırdığında kendi ekranından otomasyon sistemi üzerinde kayıtlı olan “İş Emrini” seçerek gerekli işlemleri yapabilmektedir.
 • İş emri olmayan makinelerin otomasyon sisteminde kayıt altına alınması. Bu sayede makine geçmişinde emirsiz yapılan çalışmalara geçmişe dönük olarak otomasyon sistemi üzerinden iş emri atanma olanağı
 • Kalan Süre: Otomasyon sistemi üzerinden girilen iş emrinin süre bazında ne kadar süreceğini ve kalan süreyi gösterme
 • Otomasyon Sistemi üzerinden çalışan göz sayısının takip edilebilmesi 
 • Vardiya bazından rapor alabilme
 • Günlük, Haftalık, Aylık verimlilik raporları alınabilmesi.(OEE, Kullanılabilirlik, Kapasite Kullanımı, İşletme Verimi)
 • Günlük üretim adetleri takip edebilecek şekilde raporlanması
 • Operatör performansını saptayabilmek amacı ile planlanan ve gerçekleşen adetlerin ortaya konulması
 • Makine duruşlarını takip edebilmek amacı ile günlük, haftalık, aylık raporların alınması ve makineleri gruplandırarak hangi makine grubunun durduğunun raporlanması. Ayrıca gece vardiyalarında gerçekleşen duruşları görebilmek için özel raporlama
 • Üretim sonucu çıkan fire ve atığın raporlanması
 • Resmi tatil ve işletmenin kendi tatillerinin otomasyon sistemi üzerinden manuel olarak girme imkanı ve bu sayede verimliliğin etkilenmesinin önüne geçilmesi
 • Otomasyon sisteminde çevrim süresi histogram olarak sunulmaktadır.

Albert Solino,uluslarası danışmanlık,teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır. Danışmanlık almak ve sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulmak için bizimle iletişime geçin

Başarılarımızı Okuyun

Makaleler & Yayınlar

Lütfen tarayıcınızın kullanmakta olduğu Adobe Flash Player programını güncelleyiniz.

Get Adobe Flash player